ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.16
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 412
119 28.88
47 11.41
87 21.12
66 16.02
37 8.98
56 13.59
356 86.41%
2  โรงเรียนวัดป่าตาล 41
3 7.32
3 7.32
12 29.27
2 4.88
12 29.27
9 21.95
32 78.05%
3  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 121
83 68.60
0 0.00
10 8.26
1 0.83
0 0.00
27 22.31
94 77.69%
4  โรงเรียนบ้านป่าขุย 67
49 73.13
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
15 22.39
52 77.61%
5  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 366
245 66.94
8 2.19
24 6.56
0 0.00
0 0.00
89 24.32
277 75.68%
6  โรงเรียนบ้านดอนปิน 175
20 11.43
13 7.43
15 8.57
55 31.43
22 12.57
50 28.57
125 71.43%
7  โรงเรียนวัดดอนชัย 64
6 9.38
9 14.06
13 20.31
7 10.94
5 7.81
24 37.50
40 62.50%
8  โรงเรียนวัดเปาสามขา 108
11 10.19
16 14.81
12 11.11
8 7.41
12 11.11
49 45.37
59 54.63%
9  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 67
5 7.46
5 7.46
13 19.40
3 4.48
10 14.93
31 46.27
36 53.73%
10  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 188
29 15.43
8 4.26
34 18.09
8 4.26
19 10.11
90 47.87
98 52.13%
11  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 33
14 42.42
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
16 48.48
17 51.52%
12  โรงเรียนชลประทานผาแตก 318
39 12.26
52 16.35
40 12.58
22 6.92
9 2.83
156 49.06
162 50.94%
13  โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 10
1 10.00
0 0.00
2 20.00
1 10.00
1 10.00
5 50.00
5 50.00%
14  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 166
23 13.86
18 10.84
13 7.83
15 9.04
13 7.83
84 50.60
82 49.40%
15  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 31
4 12.90
5 16.13
5 16.13
1 3.23
0 0.00
16 51.61
15 48.39%
16  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 153
3 1.96
16 10.46
11 7.19
19 12.42
24 15.69
80 52.29
73 47.71%
17  โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 647
32 4.95
20 3.09
116 17.93
52 8.04
83 12.83
344 53.17
303 46.83%
18  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 78
3 3.85
2 2.56
12 15.38
5 6.41
14 17.95
42 53.85
36 46.15%
19  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 157
4 2.55
21 13.38
24 15.29
11 7.01
12 7.64
85 54.14
72 45.86%
20  โรงเรียนศรีเนห์รู 136
28 20.59
27 19.85
1 0.74
5 3.68
0 0.00
75 55.15
61 44.85%
21  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 2331
81 3.47
31 1.33
306 13.13
93 3.99
459 19.69
1361 58.39
970 41.61%
22  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 68
2 2.94
6 8.82
18 26.47
2 2.94
0 0.00
40 58.82
28 41.18%
23  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 98
9 9.18
8 8.16
3 3.06
13 13.27
7 7.14
58 59.18
40 40.82%
24  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 290
13 4.48
39 13.45
33 11.38
26 8.97
3 1.03
176 60.69
114 39.31%
25  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 319
12 3.76
9 2.82
54 16.93
21 6.58
29 9.09
194 60.82
125 39.18%
26  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 60
8 13.33
4 6.67
4 6.67
3 5.00
4 6.67
37 61.67
23 38.33%
27  โรงเรียนออนใต้วิทยา 29
2 6.90
4 13.79
4 13.79
1 3.45
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
28  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 111
9 8.11
16 14.41
10 9.01
6 5.41
0 0.00
70 63.06
41 36.94%
29  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 236
15 6.36
25 10.59
30 12.71
5 2.12
10 4.24
151 63.98
85 36.02%
30  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 52
6 11.54
0 0.00
12 23.08
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
31  โรงเรียนวัดสวนดอก 368
15 4.08
10 2.72
50 13.59
10 2.72
42 11.41
241 65.49
127 34.51%
32  โรงเรียนบ้านดอนปีน 42
5 11.90
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
33  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 281
12 4.27
26 9.25
49 17.44
1 0.36
2 0.71
191 67.97
90 32.03%
34  โรงเรียนวัดสันโค้ง 47
2 4.26
0 0.00
13 27.66
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
35  โรงเรียนวัดห้วยทราย 170
7 4.12
2 1.18
18 10.59
4 2.35
20 11.76
119 70.00
51 30.00%
36  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 168
11 6.55
8 4.76
15 8.93
10 5.95
5 2.98
119 70.83
49 29.17%
37  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 277
7 2.53
13 4.69
25 9.03
8 2.89
25 9.03
199 71.84
78 28.16%
38  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 194
2 1.03
10 5.15
29 14.95
5 2.58
8 4.12
140 72.16
54 27.84%
39  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 180
11 6.11
3 1.67
17 9.44
10 5.56
9 5.00
130 72.22
50 27.78%
40  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 189
18 9.52
12 6.35
16 8.47
5 2.65
0 0.00
138 73.02
51 26.98%
41  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 127
5 3.94
5 3.94
4 3.15
10 7.87
9 7.09
94 74.02
33 25.98%
42  โรงเรียนวัดล้านตอง 104
8 7.69
9 8.65
5 4.81
3 2.88
2 1.92
77 74.04
27 25.96%
43  โรงเรียนวัดป่าตัน 209
3 1.44
0 0.00
0 0.00
17 8.13
33 15.79
156 74.64
53 25.36%
44  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 111
0 0.00
17 15.32
6 5.41
1 0.90
4 3.60
83 74.77
28 25.23%
45  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 100
2 2.00
5 5.00
3 3.00
7 7.00
8 8.00
75 75.00
25 25.00%
46  โรงเรียนแม่คือวิทยา 242
20 8.26
7 2.89
25 10.33
3 1.24
2 0.83
185 76.45
57 23.55%
47  โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 13
0 0.00
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
48  โรงเรียนพุทธิโศภน 1085
38 3.50
17 1.57
189 17.42
2 0.18
1 0.09
838 77.24
247 22.76%
49  โรงเรียนวัดดอนจั่น 352
21 5.97
15 4.26
18 5.11
15 4.26
10 2.84
273 77.56
79 22.44%
50  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1767
133 7.53
0 0.00
244 13.81
0 0.00
0 0.00
1390 78.66
377 21.34%
51  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 52
2 3.85
2 3.85
6 11.54
1 1.92
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
52  โรงเรียนวัดเสาหิน 195
2 1.03
10 5.13
27 13.85
1 0.51
1 0.51
154 78.97
41 21.03%
53  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 63
2 3.17
1 1.59
6 9.52
2 3.17
2 3.17
50 79.37
13 20.63%
54  โรงเรียนบ้านมอญ 105
6 5.71
3 2.86
5 4.76
0 0.00
7 6.67
84 80.00
21 20.00%
55  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 598
8 1.34
10 1.67
59 9.87
7 1.17
30 5.02
484 80.94
114 19.06%
56  โรงเรียนบ้านสันทราย 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
4 12.50
26 81.25
6 18.75%
57  โรงเรียนบ้านออนกลาง 72
0 0.00
2 2.78
8 11.11
1 1.39
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
58  โรงเรียนแม่ตะไคร้ 66
0 0.00
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
59  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 338
16 4.73
12 3.55
25 7.40
0 0.00
0 0.00
285 84.32
53 15.68%
60  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 40
1 2.50
1 2.50
2 5.00
1 2.50
1 2.50
34 85.00
6 15.00%
61  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 115
0 0.00
1 0.87
16 13.91
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
62  โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 102
4 3.92
4 3.92
0 0.00
2 1.96
5 4.90
87 85.29
15 14.71%
63  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 210
14 6.67
0 0.00
9 4.29
0 0.00
7 3.33
180 85.71
30 14.29%
64  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 166
4 2.41
3 1.81
15 9.04
0 0.00
0 0.00
144 86.75
22 13.25%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 348
24 6.90
8 2.30
14 4.02
0 0.00
0 0.00
302 86.78
46 13.22%
66  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 160
8 5.00
0 0.00
4 2.50
6 3.75
3 1.88
139 86.88
21 13.13%
67  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 117
3 2.56
6 5.13
1 0.85
2 1.71
2 1.71
103 88.03
14 11.97%
68  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
1 2.70
33 89.19
4 10.81%
69  โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร 88
3 3.41
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
70  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 49
3 6.12
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
71  โรงเรียนบ้านปางแดง 51
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
72  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 102
2 1.96
1 0.98
3 2.94
3 2.94
1 0.98
92 90.20
10 9.80%
73  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 271
8 2.95
6 2.21
4 1.48
3 1.11
5 1.85
245 90.41
26 9.59%
74  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
39 90.70
4 9.30%
75  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 65
3 4.62
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
76  โรงเรียนวัดขะจาว 255
4 1.57
4 1.57
13 5.10
0 0.00
0 0.00
234 91.76
21 8.24%
77  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 224
9 4.02
3 1.34
6 2.68
0 0.00
0 0.00
206 91.96
18 8.04%
78  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 176
4 2.27
2 1.14
6 3.41
1 0.57
1 0.57
162 92.05
14 7.95%
79  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 66
0 0.00
2 3.03
1 1.52
1 1.52
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
80  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 140
1 0.71
2 1.43
3 2.14
1 0.71
1 0.71
132 94.29
8 5.71%
81  โรงเรียนท่าศาลา 197
5 2.54
0 0.00
1 0.51
5 2.54
0 0.00
186 94.42
11 5.58%
82  โรงเรียนวัดสันป่าค่า 111
2 1.80
0 0.00
2 1.80
0 0.00
2 1.80
105 94.59
6 5.41%
83  โรงเรียนบ้านออนหลวย 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
84  โรงเรียนวัดป่าแดด 178
2 1.12
1 0.56
2 1.12
0 0.00
0 0.00
173 97.19
5 2.81%
85  โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 124
2 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 98.39
2 1.61%
86  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,978 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,344 7.48
เตี้ย  659 3.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,927 10.72
ผอมและเตี้ย  599 3.33
อ้วนและเตี้ย  1,042 5.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,407 69.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,571 คน


30.99%


Powered By www.thaieducation.net