ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 104 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 42
11 26.19
11 26.19
1 2.38
2 4.76
17 40.48
0 0.00
42 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 115
3 2.61
110 95.65
2 1.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00%
3  โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 192
50 26.04
32 16.67
37 19.27
20 10.42
30 15.63
23 11.98
169 88.02%
4  โรงเรียนผาขวางวิทยา 215
34 15.81
58 26.98
15 6.98
26 12.09
3 1.40
79 36.74
136 63.26%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 102
22 21.57
14 13.73
9 8.82
9 8.82
7 6.86
41 40.20
61 59.80%
6  โรงเรียนบ้านร่องหวาย 90
2 2.22
16 17.78
14 15.56
7 7.78
13 14.44
38 42.22
52 57.78%
7  โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 353
49 13.88
46 13.03
63 17.85
23 6.52
20 5.67
152 43.06
201 56.94%
8  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 92
5 5.43
15 16.30
20 21.74
2 2.17
7 7.61
43 46.74
49 53.26%
9  โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 43
7 16.28
4 9.30
3 6.98
5 11.63
3 6.98
21 48.84
22 51.16%
10  โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 363
22 6.06
36 9.92
21 5.79
49 13.50
53 14.60
182 50.14
181 49.86%
11  โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 112
12 10.71
28 25.00
6 5.36
3 2.68
6 5.36
57 50.89
55 49.11%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 54
3 5.56
4 7.41
4 7.41
7 12.96
8 14.81
28 51.85
26 48.15%
13  โรงเรียนบ้านจะคือ 182
3 1.65
60 32.97
22 12.09
0 0.00
2 1.10
95 52.20
87 47.80%
14  โรงเรียนบ้านริมลาว 101
18 17.82
12 11.88
14 13.86
3 2.97
0 0.00
54 53.47
47 46.53%
15  โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 70
8 11.43
13 18.57
2 2.86
5 7.14
4 5.71
38 54.29
32 45.71%
16  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 119
20 16.81
9 7.56
22 18.49
2 1.68
1 0.84
65 54.62
54 45.38%
17  โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 478
59 12.34
52 10.88
79 16.53
25 5.23
0 0.00
263 55.02
215 44.98%
18  โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 163
4 2.45
33 20.25
24 14.72
1 0.61
8 4.91
93 57.06
70 42.94%
19  โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 150
26 17.33
11 7.33
23 15.33
2 1.33
2 1.33
86 57.33
64 42.67%
20  โรงเรียนบ้านท่าสาย 19
2 10.53
1 5.26
4 21.05
0 0.00
1 5.26
11 57.89
8 42.11%
21  โรงเรียนบ้านปางคึก 81
3 3.70
20 24.69
8 9.88
2 2.47
1 1.23
47 58.02
34 41.98%
22  โรงเรียนบ้านป่าบง 79
15 18.99
5 6.33
12 15.19
1 1.27
0 0.00
46 58.23
33 41.77%
23  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 146
4 2.74
21 14.38
22 15.07
3 2.05
10 6.85
86 58.90
60 41.10%
24  โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 96
16 16.67
0 0.00
7 7.29
16 16.67
0 0.00
57 59.38
39 40.63%
25  โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 85
9 10.59
5 5.88
14 16.47
5 5.88
0 0.00
52 61.18
33 38.82%
26  โรงเรียนบ้านเมืองชุม 248
44 17.74
15 6.05
35 14.11
0 0.00
0 0.00
154 62.10
94 37.90%
27  โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 198
45 22.73
5 2.53
20 10.10
5 2.53
0 0.00
123 62.12
75 37.88%
28  โรงเรียนบ้านป่ายางมน 103
13 12.62
11 10.68
8 7.77
3 2.91
4 3.88
64 62.14
39 37.86%
29  โรงเรียนบ้านช่องลม 53
0 0.00
5 9.43
9 16.98
5 9.43
1 1.89
33 62.26
20 37.74%
30  โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 196
19 9.69
32 16.33
11 5.61
9 4.59
0 0.00
125 63.78
71 36.22%
31  โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 172
15 8.72
9 5.23
32 18.60
5 2.91
0 0.00
111 64.53
61 35.47%
32  โรงเรียนบ้านหัวดอย 243
26 10.70
30 12.35
27 11.11
0 0.00
0 0.00
160 65.84
83 34.16%
33  โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
13 27.66
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
34  โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 60
2 3.33
7 11.67
8 13.33
1 1.67
2 3.33
40 66.67
20 33.33%
35  โรงเรียนบ้านศรีเวียง 69
8 11.59
8 11.59
5 7.25
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
36  โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 284
12 4.23
15 5.28
51 17.96
2 0.70
3 1.06
201 70.77
83 29.23%
37  โรงเรียนบ้านปงเคียน 147
13 8.84
13 8.84
10 6.80
5 3.40
1 0.68
105 71.43
42 28.57%
38  โรงเรียนบ้านร่องเผียว 113
6 5.31
6 5.31
15 13.27
4 3.54
1 0.88
81 71.68
32 28.32%
39  โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 71
5 7.04
4 5.63
6 8.45
0 0.00
5 7.04
51 71.83
20 28.17%
40  โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 164
8 4.88
11 6.71
20 12.20
6 3.66
1 0.61
118 71.95
46 28.05%
41  โรงเรียนดอยลานพิทยา 104
9 8.65
6 5.77
13 12.50
1 0.96
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
42  โรงเรียนบ้านดอน 162
16 9.88
10 6.17
14 8.64
5 3.09
0 0.00
117 72.22
45 27.78%
43  โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 83
7 8.43
4 4.82
5 6.02
7 8.43
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
44  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 66
4 6.06
4 6.06
5 7.58
2 3.03
3 4.55
48 72.73
18 27.27%
45  โรงเรียนบ้านนางแลใน 130
5 3.85
11 8.46
19 14.62
0 0.00
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
46  โรงเรียนบ้านป่าซาง 65
8 12.31
0 0.00
8 12.31
0 0.00
1 1.54
48 73.85
17 26.15%
47  โรงเรียนบ้านดอยงาม 78
4 5.13
4 5.13
6 7.69
4 5.13
2 2.56
58 74.36
20 25.64%
48  โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 67
12 17.91
2 2.99
2 2.99
1 1.49
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
49  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 58
1 1.72
9 15.52
3 5.17
1 1.72
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
50  โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 59
3 5.08
0 0.00
10 16.95
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
51  โรงเรียนบ้านร่องห้า 26
0 0.00
3 11.54
3 11.54
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
52  โรงเรียนบ้านดอยฮาง 109
4 3.67
10 9.17
10 9.17
0 0.00
1 0.92
84 77.06
25 22.94%
53  โรงเรียนบ้านโป่ง 83
5 6.02
5 6.02
7 8.43
1 1.20
1 1.20
64 77.11
19 22.89%
54  โรงเรียนบ้านจำบอน 127
5 3.94
0 0.00
24 18.90
0 0.00
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 146
7 4.79
5 3.42
8 5.48
5 3.42
8 5.48
113 77.40
33 22.60%
56  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 500
9 1.80
29 5.80
60 12.00
8 1.60
0 0.00
394 78.80
106 21.20%
57  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 2588
83 3.21
52 2.01
399 15.42
0 0.00
0 0.00
2054 79.37
534 20.63%
58  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 63
3 4.76
6 9.52
4 6.35
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
59  โรงเรียนบ้านนางแล 105
10 9.52
4 3.81
7 6.67
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
60  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 20
0 0.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
61  โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 55
2 3.64
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
62  โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 136
4 2.94
2 1.47
21 15.44
0 0.00
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
63  โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 304
13 4.28
9 2.96
29 9.54
9 2.96
0 0.00
244 80.26
60 19.74%
64  โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 52
1 1.92
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
65  โรงเรียนบ้านรวมมิตร 219
2 0.91
21 9.59
17 7.76
0 0.00
1 0.46
178 81.28
41 18.72%
66  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 72
1 1.39
4 5.56
5 6.94
0 0.00
3 4.17
59 81.94
13 18.06%
67  โรงเรียนบ้านปุยคำ 124
7 5.65
0 0.00
15 12.10
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
68  โรงเรียนบ้านสันกลาง 58
2 3.45
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
69  โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 145
5 3.45
5 3.45
14 9.66
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
70  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 104
4 3.85
7 6.73
6 5.77
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
71  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 133
6 4.51
3 2.26
12 9.02
0 0.00
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 135
11 8.15
0 0.00
8 5.93
1 0.74
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
73  โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 61
3 4.92
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
74  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 164
8 4.88
4 2.44
2 1.22
5 3.05
4 2.44
141 85.98
23 14.02%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 129
1 0.78
8 6.20
8 6.20
0 0.00
1 0.78
111 86.05
18 13.95%
76  โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
77  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 260
10 3.85
10 3.85
6 2.31
8 3.08
0 0.00
226 86.92
34 13.08%
78  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 131
2 1.53
6 4.58
9 6.87
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
79  โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 54
3 5.56
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
80  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 577
15 2.60
5 0.87
51 8.84
0 0.00
0 0.00
506 87.69
71 12.31%
81  โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 59
2 3.39
0 0.00
4 6.78
1 1.69
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
82  โรงเรียนบ้านห้วยขม 155
11 7.10
7 4.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 88.39
18 11.61%
83  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 79
4 5.06
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
84  โรงเรียนบ้านจอเจริญ 115
1 0.87
3 2.61
9 7.83
0 0.00
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
85  โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 83
1 1.20
1 1.20
5 6.02
1 1.20
1 1.20
74 89.16
9 10.84%
86  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 123
5 4.07
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
87  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 2098
19 0.91
9 0.43
166 7.91
9 0.43
16 0.76
1879 89.56
219 10.44%
88  โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 207
5 2.42
3 1.45
8 3.86
5 2.42
0 0.00
186 89.86
21 10.14%
89  โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 107
6 5.61
1 0.93
0 0.00
1 0.93
2 1.87
97 90.65
10 9.35%
90  โรงเรียนแม่ยาววิทยา 194
5 2.58
9 4.64
4 2.06
0 0.00
0 0.00
176 90.72
18 9.28%
91  โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
92  โรงเรียนบ้านเวียงชัย 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
93  โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
1 1.54
60 92.31
5 7.69%
94  โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 39
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
95  โรงเรียนแม่มอญวิทยา 180
5 2.78
4 2.22
4 2.22
0 0.00
0 0.00
167 92.78
13 7.22%
96  โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
97  โรงเรียนบ้านผาลั้ง 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
98  โรงเรียนบ้านหัวดง 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
99  โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
100  โรงเรียนบ้านปางขอน 133
0 0.00
1 0.75
3 2.26
2 1.50
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
101  โรงเรียนบ้านปางลาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
104  โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,202 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  990 5.76
เตี้ย  1,075 6.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,790 10.41
ผอมและเตี้ย  358 2.08
อ้วนและเตี้ย  259 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,730 74.00
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,472 คน


26.00%


Powered By www.thaieducation.net