ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 21
9 42.86
3 14.29
6 28.57
3 14.29
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 31
17 54.84
1 3.23
6 19.35
1 3.23
0 0.00
6 19.35
25 80.65%
3  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 41
14 34.15
8 19.51
0 0.00
4 9.76
4 9.76
11 26.83
30 73.17%
4  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 370
36 9.73
23 6.22
37 10.00
59 15.95
60 16.22
155 41.89
215 58.11%
5  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 149
31 20.81
15 10.07
25 16.78
9 6.04
0 0.00
69 46.31
80 53.69%
6  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 38
9 23.68
5 13.16
1 2.63
4 10.53
1 2.63
18 47.37
20 52.63%
7  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 59
10 16.95
9 15.25
6 10.17
4 6.78
1 1.69
29 49.15
30 50.85%
8  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 32
5 15.63
4 12.50
0 0.00
5 15.63
1 3.13
17 53.13
15 46.88%
9  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 74
7 9.46
9 12.16
17 22.97
0 0.00
0 0.00
41 55.41
33 44.59%
10  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 118
5 4.24
10 8.47
18 15.25
8 6.78
8 6.78
69 58.47
49 41.53%
11  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 115
10 8.70
2 1.74
13 11.30
21 18.26
1 0.87
68 59.13
47 40.87%
12  โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 27
4 14.81
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
13  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 108
12 11.11
8 7.41
17 15.74
2 1.85
4 3.70
65 60.19
43 39.81%
14  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 164
31 18.90
5 3.05
24 14.63
4 2.44
1 0.61
99 60.37
65 39.63%
15  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 41
3 7.32
2 4.88
8 19.51
1 2.44
2 4.88
25 60.98
16 39.02%
16  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 143
10 6.99
7 4.90
22 15.38
8 5.59
7 4.90
89 62.24
54 37.76%
17  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 24
4 16.67
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
18  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 268
20 7.46
48 17.91
32 11.94
0 0.00
0 0.00
168 62.69
100 37.31%
19  โรงเรียนบ้านยางเครือ 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
2 7.41
2 7.41
17 62.96
10 37.04%
20  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 176
12 6.82
7 3.98
29 16.48
4 2.27
13 7.39
111 63.07
65 36.93%
21  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 143
21 14.69
1 0.70
30 20.98
0 0.00
0 0.00
91 63.64
52 36.36%
22  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 78
10 12.82
0 0.00
17 21.79
1 1.28
0 0.00
50 64.10
28 35.90%
23  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 81
6 7.41
2 2.47
9 11.11
7 8.64
5 6.17
52 64.20
29 35.80%
24  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 105
4 3.81
9 8.57
20 19.05
3 2.86
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
25  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 120
24 20.00
0 0.00
4 3.33
9 7.50
0 0.00
83 69.17
37 30.83%
26  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 30
4 13.33
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
27  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 410
45 10.98
30 7.32
39 9.51
4 0.98
3 0.73
289 70.49
121 29.51%
28  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 180
16 8.89
8 4.44
23 12.78
6 3.33
0 0.00
127 70.56
53 29.44%
29  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 41
6 14.63
6 14.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
30  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 35
4 11.43
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 375
23 6.13
17 4.53
61 16.27
3 0.80
2 0.53
269 71.73
106 28.27%
32  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 85
0 0.00
1 1.18
10 11.76
0 0.00
13 15.29
61 71.76
24 28.24%
33  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
16 22.54
4 5.63
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
34  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 434
17 3.92
26 5.99
74 17.05
1 0.23
3 0.69
313 72.12
121 27.88%
35  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 119
15 12.61
1 0.84
17 14.29
0 0.00
0 0.00
86 72.27
33 27.73%
36  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
2 7.69
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
37  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) 67
9 13.43
2 2.99
2 2.99
0 0.00
5 7.46
49 73.13
18 26.87%
38  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 132
10 7.58
4 3.03
21 15.91
0 0.00
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
39  โรงเรียนหัวสระวิทยา 120
13 10.83
0 0.00
18 15.00
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
40  โรงเรียนวังกะอาม 43
2 4.65
3 6.98
5 11.63
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
41  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
2 7.14
1 3.57
21 75.00
7 25.00%
42  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 53
4 7.55
2 3.77
3 5.66
2 3.77
2 3.77
40 75.47
13 24.53%
43  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 303
27 8.91
5 1.65
42 13.86
0 0.00
0 0.00
229 75.58
74 24.42%
44  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 41
8 19.51
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
45  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 34
1 2.94
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
46  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 120
10 8.33
11 9.17
4 3.33
2 1.67
1 0.83
92 76.67
28 23.33%
47  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 168
18 10.71
8 4.76
12 7.14
1 0.60
0 0.00
129 76.79
39 23.21%
48  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 156
11 7.05
8 5.13
11 7.05
6 3.85
0 0.00
120 76.92
36 23.08%
49  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 353
15 4.25
12 3.40
22 6.23
22 6.23
10 2.83
272 77.05
81 22.95%
50  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 70
10 14.29
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
51  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 75
2 2.67
3 4.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
52  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 49
3 6.12
0 0.00
7 14.29
0 0.00
1 2.04
38 77.55
11 22.45%
53  โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 120
5 4.17
5 4.17
16 13.33
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
54  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 77
1 1.30
5 6.49
8 10.39
0 0.00
2 2.60
61 79.22
16 20.78%
55  โรงเรียนบ้านหนองตอ 59
1 1.69
3 5.08
8 13.56
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
56  โรงเรียนรังงามวิทยา 123
11 8.94
3 2.44
11 8.94
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
57  โรงเรียนบ้านงิ้ว 111
3 2.70
2 1.80
16 14.41
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
58  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
0 0.00
2 2.90
56 81.16
13 18.84%
59  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 94
6 6.38
4 4.26
4 4.26
3 3.19
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
60  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 39
0 0.00
3 7.69
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
61  โรงเรียนบ้านวังกุง 52
1 1.92
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
62  โรงเรียนปากจาบวิทยา 112
7 6.25
5 4.46
6 5.36
1 0.89
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
63  โรงเรียนบ้านท่าแตง 37
0 0.00
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
64  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 262
11 4.20
6 2.29
22 8.40
3 1.15
0 0.00
220 83.97
42 16.03%
65  โรงเรียนบ้านซับหมี 133
7 5.26
7 5.26
7 5.26
0 0.00
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
66  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 94
3 3.19
0 0.00
5 5.32
0 0.00
6 6.38
80 85.11
14 14.89%
67  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 82
1 1.22
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
68  โรงเรียนบ้านไทรงาม 76
2 2.63
2 2.63
1 1.32
0 0.00
6 7.89
65 85.53
11 14.47%
69  โรงเรียนบ้านหนองดง 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
70  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 695
40 5.76
9 1.29
28 4.03
6 0.86
6 0.86
606 87.19
89 12.81%
71  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 353
22 6.23
10 2.83
6 1.70
4 1.13
0 0.00
311 88.10
42 11.90%
72  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 186
1 0.54
3 1.61
18 9.68
0 0.00
0 0.00
164 88.17
22 11.83%
73  โรงเรียนบ้านซับไทร 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
74  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 185
7 3.78
0 0.00
14 7.57
0 0.00
0 0.00
164 88.65
21 11.35%
75  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) 99
4 4.04
2 2.02
4 4.04
1 1.01
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
76  โรงเรียนบ้านห้วย 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
1 3.57
25 89.29
3 10.71%
77  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 214
9 4.21
3 1.40
10 4.67
0 0.00
0 0.00
192 89.72
22 10.28%
78  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 79
2 2.53
4 5.06
2 2.53
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
79  โรงเรียนบ้านหนองตานา 128
3 2.34
5 3.91
4 3.13
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
80  โรงเรียนบ้านดงลาน 79
0 0.00
3 3.80
4 5.06
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
81  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 94
1 1.06
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
82  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 250
5 2.00
2 0.80
14 5.60
0 0.00
0 0.00
229 91.60
21 8.40%
83  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
84  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 74
2 2.70
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
85  โรงเรียนบ้านหนองโสน 147
1 0.68
5 3.40
2 1.36
0 0.00
0 0.00
139 94.56
8 5.44%
86  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 94
1 1.06
1 1.06
3 3.19
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
87  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
88  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 0
2
16
2
0
0
0
0 %
89  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 4
4
14
9
11
0
0
4 %
90  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 3
3
15
0
0
0
0
3 %
91  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 6
0
12
0
0
0
0
6 %
92  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 16
3
3
0
0
0
0
16 %
93  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 3
4
12
3
12
0
0
3 %
94  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 2
10
10
0
7
0
0
2 %
95  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 4
3
7
8
10
0
0
4 %
96  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 12
6
15
0
0
0
0
12 %
97  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 8
0
8
8
0
0
0
8 %
98  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 4
8
13
0
0
0
0
4 %
99  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 7
2
8
0
0
0
0
7 %
100  โรงเรียนบ้านซับยาง 6
4
8
4
0
0
0
6 %
101  โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 0
0
0
0
0
0
0
0 %
102  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 5
3
5
0
0
0
0
5 %
103  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 3
0
12
9
0
0
0
3 %
104  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 3
0
6
0
0
0
0
3 %
105  โรงเรียนบ้านดอนกอก 2
3
2
1
0
0
0
2 %
106  โรงเรียนบ้านตาล 0
0
3
0
0
0
0
0 %
107  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 1
1
29
7
0
0
0
1 %
108  โรงเรียนบ้านทามจาน 8
0
10
0
0
0
0
8 %
109  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
110  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 2
4
18
1
0
0
0
2 %
111  โรงเรียนบ้านนา 2
0
17
2
0
0
0
2 %
112  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 3
3
7
0
0
0
0
3 %
113  โรงเรียนบ้านบะเสียว 4
4
2
0
2
0
0
4 %
114  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 7
7
7
0
0
0
0
7 %
115  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 0
14
1
3
1
0
0
0 %
116  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 0
0
0
0
0
0
0
0 %
117  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 2
0
6
0
0
0
0
2 %
118  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 7
2
10
0
0
0
0
7 %
119  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 9
4
4
0
0
0
0
9 %
120  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 17
0
9
0
0
0
0
17 %
121  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 1
2
7
4
1
0
0
1 %
122  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1
0
3
0
0
0
0
1 %
123  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 1
1
5
0
0
0
0
1 %
124  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 7
6
10
0
0
0
0
7 %
125  โรงเรียนบ้านวังพง 9
11
4
0
0
0
0
9 %
126  โรงเรียนบ้านวังมน 8
6
5
5
0
0
0
8 %
127  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 13
2
0
0
0
0
0
13 %
128  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 7
6
3
6
2
0
0
7 %
129  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 9
3
8
2
5
0
0
9 %
130  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 1
3
5
1
0
0
0
1 %
131  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 2
3
2
0
0
0
0
2 %
132  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 0
3
4
0
0
0
0
0 %
133  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 3
3
11
5
0
0
0
3 %
134  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 3
0
7
0
0
0
0
3 %
135  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 67
14
8
5
2
0
0
67 %
136  โรงเรียนบ้านหนองขาม 7
6
7
0
0
0
0
7 %
137  โรงเรียนบ้านหนองจาน 11
0
7
0
0
0
0
11 %
138  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 7
6
18
4
7
0
0
7 %
139  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 12
0
2
0
0
0
0
12 %
140  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
141  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 8
2
7
1
1
0
0
8 %
142  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 0
0
0
0
0
0
0
0 %
143  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 5
2
5
2
3
0
0
5 %
144  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 14
2
3
0
5
0
0
14 %
145  โรงเรียนบ้านหนองโจด 1
0
16
0
3
0
0
1 %
146  โรงเรียนบ้านหนองโดน 0
9
9
9
0
0
0
0 %
147  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2
11
0
2
0
0
0
2 %
148  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4
0
6
3
0
0
0
4 %
149  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 2
2
2
0
0
0
0
2 %
150  โรงเรียนบ้านห้วยบง 21
78
0
0
0
0
0
21 %
151  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 0
0
0
0
0
0
0
0 %
152  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7
3
11
1
0
0
0
7 %
153  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 8
1
3
0
0
0
0
8 %
154  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 0
7
3
8
10
0
0
0 %
155  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 1
3
17
0
0
0
0
1 %
156  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 6
3
9
0
0
0
0
6 %
157  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
158  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2
4
10
0
0
0
0
2 %
159  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 15
15
0
2
0
0
0
15 %
160  โรงเรียนบ้านเดื่อ 2
2
23
0
0
0
0
2 %
161  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 7
7
12
3
0
0
0
7 %
162  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 3
8
12
3
0
0
0
3 %
163  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 4
15
4
0
0
0
0
4 %
164  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
165  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 3
2
15
3
3
0
0
3 %
166  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1
1
8
0
0
0
0
1 %
167  โรงเรียนบ้านโคกไค 0
1
3
2
0
0
0
0 %
168  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 4
9
0
4
0
0
0
4 %
169  โรงเรียนบ้านโคกแสว 30
6
9
4
0
0
0
30 %
170  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 4
5
10
0
0
0
0
4 %
171  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 2
0
7
0
2
0
0
2 %
172  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 7
4
9
2
0
0
0
7 %
173  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 0
0
2
3
0
0
0
0 %
174  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 0
0
0
0
0
0
0
0 %
175  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 2
2
6
1
2
0
0
2 %
176  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 5
11
11
0
0
0
0
5 %
177  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 0
0
0
0
0
0
0
0 %
178  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 1
1
21
3
0
0
0
1 %
179  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 0
0
8
2
0
0
0
0 %
180  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 6
4
12
0
0
0
0
6 %
181  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 5
1
7
0
0
0
0
5 %
182  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 0
0
10
18
0
0
0
0 %
183  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 6
3
8
0
0
0
0
6 %
184  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 0
0
6
0
0
0
0
0 %
185  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 0
0
0
0
0
0
0
0 %
186  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 5
4
11
0
0
0
0
5 %
187  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 15
22
14
7
6
0
0
15 %
188  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 0
0
5
0
0
0
0
0 %

 

จำนวนนักเรียน  11,143 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,170 10.50
เตี้ย  1,167 10.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,225 10.99
ผอมและเตี้ย  331 2.97
อ้วนและเตี้ย  175 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,973 71.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,068 คน


36.51%


Powered By www.thaieducation.net