ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 34
21 61.76
4 11.76
3 8.82
5 14.71
1 2.94
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 21
9 42.86
3 14.29
6 28.57
3 14.29
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยบง 60
13 21.67
47 78.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 31
17 54.84
1 3.23
6 19.35
1 3.23
0 0.00
6 19.35
25 80.65%
5  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 41
14 34.15
8 19.51
0 0.00
4 9.76
4 9.76
11 26.83
30 73.17%
6  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 370
36 9.73
23 6.22
37 10.00
59 15.95
60 16.22
155 41.89
215 58.11%
7  โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 64
11 17.19
7 10.94
4 6.25
8 12.50
5 7.81
29 45.31
35 54.69%
8  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 149
31 20.81
15 10.07
25 16.78
9 6.04
0 0.00
69 46.31
80 53.69%
9  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 38
9 23.68
5 13.16
1 2.63
4 10.53
1 2.63
18 47.37
20 52.63%
10  โรงเรียนบ้านโคกแสว 43
13 30.23
3 6.98
4 9.30
2 4.65
0 0.00
21 48.84
22 51.16%
11  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 59
10 16.95
9 15.25
6 10.17
4 6.78
1 1.69
29 49.15
30 50.85%
12  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 32
5 15.63
4 12.50
0 0.00
5 15.63
1 3.13
17 53.13
15 46.88%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 201
10 4.98
10 4.98
29 14.43
20 9.95
23 11.44
109 54.23
92 45.77%
14  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 74
7 9.46
9 12.16
17 22.97
0 0.00
0 0.00
41 55.41
33 44.59%
15  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 118
5 4.24
10 8.47
18 15.25
8 6.78
8 6.78
69 58.47
49 41.53%
16  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 115
10 8.70
2 1.74
13 11.30
21 18.26
1 0.87
68 59.13
47 40.87%
17  โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 27
4 14.81
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
18  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 353
28 7.93
20 5.67
62 17.56
13 3.68
19 5.38
211 59.77
142 40.23%
19  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 55
1 1.82
1 1.82
16 29.09
4 7.27
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
20  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 108
12 11.11
8 7.41
17 15.74
2 1.85
4 3.70
65 60.19
43 39.81%
21  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 164
31 18.90
5 3.05
24 14.63
4 2.44
1 0.61
99 60.37
65 39.63%
22  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 41
3 7.32
2 4.88
8 19.51
1 2.44
2 4.88
25 60.98
16 39.02%
23  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 143
10 6.99
7 4.90
22 15.38
8 5.59
7 4.90
89 62.24
54 37.76%
24  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 24
4 16.67
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
25  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 268
20 7.46
48 17.91
32 11.94
0 0.00
0 0.00
168 62.69
100 37.31%
26  โรงเรียนบ้านยางเครือ 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
2 7.41
2 7.41
17 62.96
10 37.04%
27  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 176
12 6.82
7 3.98
29 16.48
4 2.27
13 7.39
111 63.07
65 36.93%
28  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 143
21 14.69
1 0.70
30 20.98
0 0.00
0 0.00
91 63.64
52 36.36%
29  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 436
58 13.30
37 8.49
42 9.63
14 3.21
6 1.38
279 63.99
157 36.01%
30  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 78
10 12.82
0 0.00
17 21.79
1 1.28
0 0.00
50 64.10
28 35.90%
31  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 81
6 7.41
2 2.47
9 11.11
7 8.64
5 6.17
52 64.20
29 35.80%
32  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 141
15 10.64
6 4.26
17 12.06
6 4.26
6 4.26
91 64.54
50 35.46%
33  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 231
11 4.76
8 3.46
17 7.36
19 8.23
25 10.82
151 65.37
80 34.63%
34  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 32
4 12.50
2 6.25
5 15.63
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
35  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 105
4 3.81
9 8.57
20 19.05
3 2.86
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
36  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 105
16 15.24
16 15.24
0 0.00
3 2.86
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
37  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 119
14 11.76
8 6.72
17 14.29
0 0.00
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
38  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 38
1 2.63
4 10.53
4 10.53
0 0.00
3 7.89
26 68.42
12 31.58%
39  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 129
1 0.78
10 7.75
4 3.10
11 8.53
14 10.85
89 68.99
40 31.01%
40  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 120
24 20.00
0 0.00
4 3.33
9 7.50
0 0.00
83 69.17
37 30.83%
41  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 96
7 7.29
7 7.29
12 12.50
3 3.13
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
42  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 30
4 13.33
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
43  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 410
45 10.98
30 7.32
39 9.51
4 0.98
3 0.73
289 70.49
121 29.51%
44  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 180
16 8.89
8 4.44
23 12.78
6 3.33
0 0.00
127 70.56
53 29.44%
45  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 41
6 14.63
6 14.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
46  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 82
3 3.66
2 2.44
13 15.85
3 3.66
3 3.66
58 70.73
24 29.27%
47  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 69
4 5.80
8 11.59
8 11.59
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
48  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 83
7 8.43
1 1.20
11 13.25
5 6.02
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 35
4 11.43
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
50  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 257
46 17.90
0 0.00
27 10.51
0 0.00
0 0.00
184 71.60
73 28.40%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 375
23 6.13
17 4.53
61 16.27
3 0.80
2 0.53
269 71.73
106 28.27%
52  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 85
0 0.00
1 1.18
10 11.76
0 0.00
13 15.29
61 71.76
24 28.24%
53  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 110
9 8.18
8 7.27
4 3.64
7 6.36
3 2.73
79 71.82
31 28.18%
54  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
16 22.54
4 5.63
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
55  โรงเรียนบ้านหนองโดน 32
0 0.00
3 9.38
3 9.38
3 9.38
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
56  โรงเรียนบ้านเดื่อ 89
2 2.25
2 2.25
21 23.60
0 0.00
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
57  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
9 18.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
58  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 111
4 3.60
9 8.11
14 12.61
4 3.60
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
59  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 434
17 3.92
26 5.99
74 17.05
1 0.23
3 0.69
313 72.12
121 27.88%
60  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 61
1 1.64
1 1.64
13 21.31
2 3.28
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
61  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 119
15 12.61
1 0.84
17 14.29
0 0.00
0 0.00
86 72.27
33 27.73%
62  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
2 7.69
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
63  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) 67
9 13.43
2 2.99
2 2.99
0 0.00
5 7.46
49 73.13
18 26.87%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 71
2 2.82
3 4.23
13 18.31
1 1.41
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
65  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 86
4 4.65
7 8.14
12 13.95
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
66  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 132
10 7.58
4 3.03
21 15.91
0 0.00
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
67  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
3 8.82
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
68  โรงเรียนบ้านวังมน 91
8 8.79
6 6.59
5 5.49
5 5.49
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
69  โรงเรียนบ้านวังพง 42
4 9.52
5 11.90
2 4.76
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
70  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 54
2 3.70
0 0.00
7 12.96
5 9.26
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
71  โรงเรียนหัวสระวิทยา 120
13 10.83
0 0.00
18 15.00
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
72  โรงเรียนวังกะอาม 43
2 4.65
3 6.98
5 11.63
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
73  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 94
14 14.89
2 2.13
3 3.19
0 0.00
5 5.32
70 74.47
24 25.53%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 390
66 16.92
15 3.85
14 3.59
2 0.51
1 0.26
292 74.87
98 25.13%
75  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
2 7.14
1 3.57
21 75.00
7 25.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 53
4 7.55
2 3.77
3 5.66
2 3.77
2 3.77
40 75.47
13 24.53%
77  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 53
4 7.55
2 3.77
6 11.32
1 1.89
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
78  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 106
5 4.72
16 15.09
5 4.72
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
79  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 303
27 8.91
5 1.65
42 13.86
0 0.00
0 0.00
229 75.58
74 24.42%
80  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 41
8 19.51
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
81  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 42
3 7.14
2 4.76
4 9.52
1 2.38
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
82  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 59
2 3.39
2 3.39
7 11.86
3 5.08
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
83  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 97
7 7.22
6 6.19
10 10.31
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
84  โรงเรียนบ้านนา 34
1 2.94
0 0.00
6 17.65
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
85  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 34
1 2.94
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
86  โรงเรียนบ้านซับยาง 47
3 6.38
2 4.26
4 8.51
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
87  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 154
6 3.90
16 10.39
8 5.19
6 3.90
0 0.00
118 76.62
36 23.38%
88  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 30
2 6.67
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
89  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 120
10 8.33
11 9.17
4 3.33
2 1.67
1 0.83
92 76.67
28 23.33%
90  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 168
18 10.71
8 4.76
12 7.14
1 0.60
0 0.00
129 76.79
39 23.21%
91  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 156
11 7.05
8 5.13
11 7.05
6 3.85
0 0.00
120 76.92
36 23.08%
92  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 209
4 1.91
8 3.83
36 17.22
0 0.00
0 0.00
161 77.03
48 22.97%
93  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 353
15 4.25
12 3.40
22 6.23
22 6.23
10 2.83
272 77.05
81 22.95%
94  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 70
10 14.29
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
95  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 127
10 7.87
9 7.09
10 7.87
0 0.00
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
96  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 75
2 2.67
3 4.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
97  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 49
3 6.12
0 0.00
7 14.29
0 0.00
1 2.04
38 77.55
11 22.45%
98  โรงเรียนบ้านหนองขาม 90
7 7.78
6 6.67
7 7.78
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
99  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 428
14 3.27
14 3.27
67 15.65
0 0.00
0 0.00
333 77.80
95 22.20%
100  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 55
0 0.00
8 14.55
1 1.82
2 3.64
1 1.82
43 78.18
12 21.82%
101  โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 120
5 4.17
5 4.17
16 13.33
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
102  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 139
25 17.99
4 2.88
1 0.72
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
103  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 909
46 5.06
41 4.51
104 11.44
2 0.22
1 0.11
715 78.66
194 21.34%
104  โรงเรียนบ้านหนองโจด 165
3 1.82
0 0.00
27 16.36
0 0.00
5 3.03
130 78.79
35 21.21%
105  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 147
6 4.08
10 6.80
15 10.20
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 554
14 2.53
16 2.89
77 13.90
8 1.44
1 0.18
438 79.06
116 20.94%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 226
19 8.41
6 2.65
16 7.08
3 1.33
3 1.33
179 79.20
47 20.80%
108  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 77
1 1.30
5 6.49
8 10.39
0 0.00
2 2.60
61 79.22
16 20.78%
109  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 39
3 7.69
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
110  โรงเรียนบ้านหนองตอ 59
1 1.69
3 5.08
8 13.56
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
111  โรงเรียนรังงามวิทยา 123
11 8.94
3 2.44
11 8.94
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
112  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 143
8 5.59
4 2.80
8 5.59
4 2.80
5 3.50
114 79.72
29 20.28%
113  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 163
5 3.07
5 3.07
14 8.59
4 2.45
5 3.07
130 79.75
33 20.25%
114  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 114
11 9.65
4 3.51
7 6.14
1 0.88
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
115  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 50
0 0.00
1 2.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 150
9 6.00
2 1.33
19 12.67
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
117  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 162
5 3.09
10 6.17
15 9.26
2 1.23
0 0.00
130 80.25
32 19.75%
118  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 41
2 4.88
4 9.76
0 0.00
2 4.88
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
119  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 31
3 9.68
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
120  โรงเรียนบ้านหนองจาน 42
5 11.90
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
121  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 132
8 6.06
4 3.03
12 9.09
1 0.76
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
122  โรงเรียนบ้านงิ้ว 111
3 2.70
2 1.80
16 14.41
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
123  โรงเรียนบ้านทามจาน 37
3 8.11
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
124  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
0 0.00
2 2.90
56 81.16
13 18.84%
125  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
126  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 94
6 6.38
4 4.26
4 4.26
3 3.19
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
127  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 39
0 0.00
3 7.69
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
128  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 329
15 4.56
15 4.56
28 8.51
0 0.00
0 0.00
271 82.37
58 17.63%
129  โรงเรียนบ้านวังกุง 52
1 1.92
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
130  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 70
1 1.43
2 2.86
5 7.14
3 4.29
1 1.43
58 82.86
12 17.14%
131  โรงเรียนปากจาบวิทยา 112
7 6.25
5 4.46
6 5.36
1 0.89
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
132  โรงเรียนบ้านท่าแตง 37
0 0.00
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
133  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 136
17 12.50
1 0.74
4 2.94
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
134  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 262
11 4.20
6 2.29
22 8.40
3 1.15
0 0.00
220 83.97
42 16.03%
135  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 25
1 4.00
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
136  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 88
3 3.41
1 1.14
5 5.68
4 4.55
1 1.14
74 84.09
14 15.91%
137  โรงเรียนบ้านซับหมี 133
7 5.26
7 5.26
7 5.26
0 0.00
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
138  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 52
3 5.77
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
139  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 100
2 2.00
11 11.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
140  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 94
3 3.19
0 0.00
5 5.32
0 0.00
6 6.38
80 85.11
14 14.89%
141  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 82
1 1.22
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
142  โรงเรียนบ้านไทรงาม 76
2 2.63
2 2.63
1 1.32
0 0.00
6 7.89
65 85.53
11 14.47%
143  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 92
5 5.43
1 1.09
7 7.61
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
144  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 78
4 5.13
0 0.00
6 7.69
1 1.28
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
145  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 51
1 1.96
2 3.92
3 5.88
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
146  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 62
5 8.06
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
147  โรงเรียนบ้านหนองดง 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
148  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 695
40 5.76
9 1.29
28 4.03
6 0.86
6 0.86
606 87.19
89 12.81%
149  โรงเรียนบ้านบะเสียว 48
2 4.17
2 4.17
1 2.08
0 0.00
1 2.08
42 87.50
6 12.50%
150  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 81
2 2.47
0 0.00
6 7.41
0 0.00
2 2.47
71 87.65
10 12.35%
151  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 139
5 3.60
6 4.32
6 4.32
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
152  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 108
2 1.85
3 2.78
8 7.41
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
153  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 353
22 6.23
10 2.83
6 1.70
4 1.13
0 0.00
311 88.10
42 11.90%
154  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 186
1 0.54
3 1.61
18 9.68
0 0.00
0 0.00
164 88.17
22 11.83%
155  โรงเรียนบ้านซับไทร 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
156  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
157  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 185
7 3.78
0 0.00
14 7.57
0 0.00
0 0.00
164 88.65
21 11.35%
158  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
2 2.82
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
159  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 107
5 4.67
0 0.00
7 6.54
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
160  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) 99
4 4.04
2 2.02
4 4.04
1 1.01
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
161  โรงเรียนบ้านดอนกอก 109
3 2.75
4 3.67
3 2.75
2 1.83
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
162  โรงเรียนบ้านห้วย 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
1 3.57
25 89.29
3 10.71%
163  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 214
9 4.21
3 1.40
10 4.67
0 0.00
0 0.00
192 89.72
22 10.28%
164  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 79
2 2.53
4 5.06
2 2.53
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
165  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 157
6 3.82
0 0.00
9 5.73
0 0.00
0 0.00
142 90.45
15 9.55%
166  โรงเรียนบ้านหนองตานา 128
3 2.34
5 3.91
4 3.13
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
167  โรงเรียนบ้านดงลาน 79
0 0.00
3 3.80
4 5.06
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
168  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 68
1 1.47
1 1.47
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
169  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 94
1 1.06
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
170  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 250
5 2.00
2 0.80
14 5.60
0 0.00
0 0.00
229 91.60
21 8.40%
171  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 171
0 0.00
7 4.09
7 4.09
0 0.00
0 0.00
157 91.81
14 8.19%
172  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
173  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 138
0 0.00
0 0.00
5 3.62
5 3.62
0 0.00
128 92.75
10 7.25%
174  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 190
5 2.63
6 3.16
2 1.05
0 0.00
0 0.00
177 93.16
13 6.84%
175  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 74
2 2.70
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
176  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 106
0 0.00
0 0.00
7 6.60
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
177  โรงเรียนบ้านโคกไค 91
0 0.00
1 1.10
3 3.30
2 2.20
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
178  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
179  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 145
2 1.38
0 0.00
5 3.45
1 0.69
1 0.69
136 93.79
9 6.21%
180  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองโสน 147
1 0.68
5 3.40
2 1.36
0 0.00
0 0.00
139 94.56
8 5.44%
182  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 94
1 1.06
1 1.06
3 3.19
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
183  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
184  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 167
1 0.60
0 0.00
4 2.40
2 1.20
0 0.00
160 95.81
7 4.19%
185  โรงเรียนบ้านตาล 122
0 0.00
0 0.00
4 3.28
0 0.00
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
186  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,758 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,491 6.55
เตี้ย  964 4.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,140 9.40
ผอมและเตี้ย  465 2.04
อ้วนและเตี้ย  316 1.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,382 76.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,376 คน


23.62%


Powered By www.thaieducation.net