ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองคล้า 477
50 10.48
50 10.48
56 11.74
100 20.96
106 22.22
115 24.11
362 75.89%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 153
16 10.46
17 11.11
16 10.46
34 22.22
31 20.26
39 25.49
114 74.51%
3  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 182
22 12.09
17 9.34
36 19.78
17 9.34
15 8.24
75 41.21
107 58.79%
4  โรงเรียนวัดอัมพวัน 635
49 7.72
56 8.82
47 7.40
105 16.54
84 13.23
294 46.30
341 53.70%
5  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 458
24 5.24
41 8.95
31 6.77
72 15.72
72 15.72
218 47.60
240 52.40%
6  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 198
4 2.02
16 8.08
26 13.13
20 10.10
30 15.15
102 51.52
96 48.48%
7  โรงเรียนจุกเสม็ด 222
28 12.61
23 10.36
13 5.86
26 11.71
14 6.31
118 53.15
104 46.85%
8  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 837
85 10.16
19 2.27
107 12.78
104 12.43
67 8.00
455 54.36
382 45.64%
9  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1077
94 8.73
30 2.79
139 12.91
124 11.51
85 7.89
605 56.17
472 43.83%
10  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 462
23 4.98
21 4.55
41 8.87
44 9.52
62 13.42
271 58.66
191 41.34%
11  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 883
144 16.31
16 1.81
73 8.27
52 5.89
69 7.81
529 59.91
354 40.09%
12  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 811
116 14.30
50 6.17
58 7.15
53 6.54
45 5.55
489 60.30
322 39.70%
13  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 812
69 8.50
23 2.83
70 8.62
92 11.33
59 7.27
499 61.45
313 38.55%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 337
32 9.50
25 7.42
44 13.06
16 4.75
12 3.56
208 61.72
129 38.28%
15  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 498
57 11.45
50 10.04
23 4.62
30 6.02
24 4.82
314 63.05
184 36.95%
16  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 255
8 3.14
10 3.92
27 10.59
24 9.41
23 9.02
163 63.92
92 36.08%
17  โรงเรียน วัดตโปทาราม 260
10 3.85
7 2.69
35 13.46
17 6.54
21 8.08
170 65.38
90 34.62%
18  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 865
18 2.08
17 1.97
127 14.68
35 4.05
98 11.33
570 65.90
295 34.10%
19  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 529
28 5.29
11 2.08
63 11.91
39 7.37
37 6.99
351 66.35
178 33.65%
20  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 344
17 4.94
13 3.78
14 4.07
27 7.85
43 12.50
230 66.86
114 33.14%
21  โรงเรียนบ้านนาวัง 242
22 9.09
11 4.55
23 9.50
12 4.96
12 4.96
162 66.94
80 33.06%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 336
13 3.87
9 2.68
38 11.31
22 6.55
28 8.33
226 67.26
110 32.74%
23  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 274
29 10.58
20 7.30
12 4.38
12 4.38
16 5.84
185 67.52
89 32.48%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 518
48 9.27
38 7.34
47 9.07
31 5.98
2 0.39
352 67.95
166 32.05%
25  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 315
20 6.35
17 5.40
38 12.06
10 3.17
14 4.44
216 68.57
99 31.43%
26  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 212
10 4.72
18 8.49
27 12.74
4 1.89
5 2.36
148 69.81
64 30.19%
27  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 835
26 3.11
49 5.87
118 14.13
34 4.07
24 2.87
584 69.94
251 30.06%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 546
45 8.24
17 3.11
29 5.31
14 2.56
48 8.79
393 71.98
153 28.02%
29  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 344
42 12.21
18 5.23
27 7.85
9 2.62
0 0.00
248 72.09
96 27.91%
30  โรงเรียนบ้านหินวง 174
13 7.47
24 13.79
7 4.02
2 1.15
1 0.57
127 72.99
47 27.01%
31  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 166
3 1.81
4 2.41
17 10.24
7 4.22
13 7.83
122 73.49
44 26.51%
32  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 371
13 3.50
27 7.28
57 15.36
0 0.00
0 0.00
274 73.85
97 26.15%
33  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 299
15 5.02
18 6.02
13 4.35
18 6.02
13 4.35
222 74.25
77 25.75%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 608
68 11.18
12 1.97
73 12.01
0 0.00
0 0.00
455 74.84
153 25.16%
35  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 224
24 10.71
8 3.57
24 10.71
0 0.00
0 0.00
168 75.00
56 25.00%
36  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 885
98 11.07
49 5.54
31 3.50
30 3.39
13 1.47
664 75.03
221 24.97%
37  โรงเรียนห้วยใหญ่ 419
20 4.77
19 4.53
20 4.77
32 7.64
13 3.10
315 75.18
104 24.82%
38  โรงเรียน บ้านสันติคาม 372
15 4.03
13 3.49
25 6.72
18 4.84
21 5.65
280 75.27
92 24.73%
39  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 480
19 3.96
26 5.42
67 13.96
2 0.42
1 0.21
365 76.04
115 23.96%
40  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 292
15 5.14
13 4.45
16 5.48
23 7.88
0 0.00
225 77.05
67 22.95%
41  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 550
21 3.82
28 5.09
47 8.55
9 1.64
21 3.82
424 77.09
126 22.91%
42  โรงเรียนบ้านชากนอก 394
8 2.03
5 1.27
28 7.11
32 8.12
13 3.30
308 78.17
86 21.83%
43  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 945
53 5.61
23 2.43
130 13.76
0 0.00
0 0.00
739 78.20
206 21.80%
44  โรงเรียนวัดมโนรม 829
13 1.57
16 1.93
50 6.03
35 4.22
66 7.96
649 78.29
180 21.71%
45  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 652
23 3.53
10 1.53
60 9.20
15 2.30
31 4.75
513 78.68
139 21.32%
46  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 345
10 2.90
15 4.35
40 11.59
3 0.87
5 1.45
272 78.84
73 21.16%
47  โรงเรียนบ้านบางละมุง 168
6 3.57
8 4.76
4 2.38
0 0.00
16 9.52
134 79.76
34 20.24%
48  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 273
15 5.49
13 4.76
26 9.52
0 0.00
0 0.00
219 80.22
54 19.78%
49  โรงเรียน บ้านหุบบอน 187
6 3.21
3 1.60
27 14.44
0 0.00
0 0.00
151 80.75
36 19.25%
50  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 282
11 3.90
6 2.13
37 13.12
0 0.00
0 0.00
228 80.85
54 19.15%
51  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 540
7 1.30
5 0.93
54 10.00
12 2.22
25 4.63
437 80.93
103 19.07%
52  โรงเรียน บ้านนอก 121
3 2.48
1 0.83
4 3.31
0 0.00
15 12.40
98 80.99
23 19.01%
53  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 612
25 4.08
0 0.00
38 6.21
26 4.25
27 4.41
496 81.05
116 18.95%
54  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 788
30 3.81
5 0.63
23 2.92
38 4.82
47 5.96
645 81.85
143 18.15%
55  โรงเรียน วัดโป่ง 475
23 4.84
0 0.00
41 8.63
0 0.00
22 4.63
389 81.89
86 18.11%
56  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 696
27 3.88
22 3.16
77 11.06
0 0.00
0 0.00
570 81.90
126 18.10%
57  โรงเรียนบ้านระเวิง 68
4 5.88
0 0.00
4 5.88
0 0.00
4 5.88
56 82.35
12 17.65%
58  โรงเรียน บ้านขลอด 523
24 4.59
23 4.40
44 8.41
0 0.00
0 0.00
432 82.60
91 17.40%
59  โรงเรียนบ้านเขาดิน 569
32 5.62
23 4.04
40 7.03
2 0.35
2 0.35
470 82.60
99 17.40%
60  โรงเรียนบ้านเขาหิน 487
8 1.64
0 0.00
10 2.05
25 5.13
40 8.21
404 82.96
83 17.04%
61  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 182
10 5.49
3 1.65
15 8.24
3 1.65
0 0.00
151 82.97
31 17.03%
62  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 591
16 2.71
15 2.54
30 5.08
0 0.00
29 4.91
501 84.77
90 15.23%
63  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 155
2 1.29
3 1.94
16 10.32
2 1.29
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
64  โรงเรียนบ้านเนินตอง 129
1 0.78
1 0.78
17 13.18
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
65  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 223
14 6.28
6 2.69
10 4.48
0 0.00
0 0.00
193 86.55
30 13.45%
66  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 454
12 2.64
10 2.20
8 1.76
6 1.32
25 5.51
393 86.56
61 13.44%
67  โรงเรียนวัดนาพร้าว 664
18 2.71
6 0.90
44 6.63
6 0.90
5 0.75
585 88.10
79 11.90%
68  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1642
144 8.77
45 2.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1453 88.49
189 11.51%
69  โรงเรียนบ้านอำเภอ 416
16 3.85
9 2.16
12 2.88
0 0.00
0 0.00
379 91.11
37 8.89%
70  โรงเรียนวัดวังหิน 199
4 2.01
3 1.51
7 3.52
3 1.51
0 0.00
182 91.46
17 8.54%
71  โรงเรียนวัดบ้านนา 985
5 0.51
0 0.00
65 6.60
0 0.00
13 1.32
902 91.57
83 8.43%
72  โรงเรียน บ้านวังค้อ 348
16 4.60
1 0.29
9 2.59
0 0.00
0 0.00
322 92.53
26 7.47%
73  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 221
5 2.26
2 0.90
6 2.71
0 0.00
0 0.00
208 94.12
13 5.88%
74  โรงเรียน บ้านภูไทร 266
6 2.26
3 1.13
2 0.75
0 0.00
0 0.00
255 95.86
11 4.14%
75  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 160
0 0.00
3 1.88
0 0.00
2 1.25
0 0.00
155 96.88
5 3.13%
76  โรงเรียนวัดพระประทานพร 266
3 1.13
2 0.75
0 0.00
0 0.00
3 1.13
258 96.99
8 3.01%
77  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 598
1 0.17
2 0.33
9 1.51
2 0.33
0 0.00
584 97.66
14 2.34%
78  โรงเรียนบ้านทางตรง 133
0 0.00
1 0.75
2 1.50
0 0.00
0 0.00
130 97.74
3 2.26%
79  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 583
1 0.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 1.54
573 98.28
10 1.72%
80  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 304
1 0.33
1 0.33
2 0.66
1 0.33
0 0.00
299 98.36
5 1.64%
81  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 142
1 0.70
0 0.00
0 0.00
1 0.70
0 0.00
140 98.59
2 1.41%

 

จำนวนนักเรียน  36,372 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,077 5.71
เตี้ย  1,244 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,793 7.68
ผอมและเตี้ย  1,534 4.22
อ้วนและเตี้ย  1,639 4.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,085 74.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,287 คน


25.53%


Powered By www.thaieducation.net