ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองทราย 8
1 12.50
2 25.00
1 12.50
2 25.00
2 25.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 63
25 39.68
12 19.05
5 7.94
12 19.05
9 14.29
0 0.00
63 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 125
13 10.40
24 19.20
12 9.60
38 30.40
38 30.40
0 0.00
125 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเกะรอ 228
63 27.63
54 23.68
7 3.07
28 12.28
1 0.44
75 32.89
153 67.11%
5  โรงเรียนบ้านสะเอะ 410
99 24.15
128 31.22
10 2.44
23 5.61
7 1.71
143 34.88
267 65.12%
6  โรงเรียนบ้านสะโต 187
35 18.72
70 37.43
9 4.81
0 0.00
6 3.21
67 35.83
120 64.17%
7  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 320
61 19.06
58 18.13
3 0.94
57 17.81
0 0.00
141 44.06
179 55.94%
8  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 188
42 22.34
36 19.15
2 1.06
23 12.23
1 0.53
84 44.68
104 55.32%
9  โรงเรียนวัดลำพะยา 131
27 20.61
10 7.63
25 19.08
0 0.00
9 6.87
60 45.80
71 54.20%
10  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 60
16 26.67
13 21.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
28 46.67
32 53.33%
11  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 104
25 24.04
15 14.42
5 4.81
9 8.65
0 0.00
50 48.08
54 51.92%
12  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 117
22 18.80
33 28.21
5 4.27
0 0.00
0 0.00
57 48.72
60 51.28%
13  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 739
68 9.20
59 7.98
28 3.79
141 19.08
75 10.15
368 49.80
371 50.20%
14  โรงเรียนบ้านปงตา 147
23 15.65
28 19.05
14 9.52
7 4.76
1 0.68
74 50.34
73 49.66%
15  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 81
6 7.41
30 37.04
0 0.00
2 2.47
2 2.47
41 50.62
40 49.38%
16  โรงเรียนบ้านรามัน 488
58 11.89
141 28.89
38 7.79
0 0.00
0 0.00
251 51.43
237 48.57%
17  โรงเรียนธารแร่ 62
12 19.35
10 16.13
0 0.00
6 9.68
1 1.61
33 53.23
29 46.77%
18  โรงเรียนบ้านคูวอ 258
55 21.32
57 22.09
3 1.16
0 0.00
0 0.00
143 55.43
115 44.57%
19  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 221
33 14.93
22 9.95
10 4.52
27 12.22
4 1.81
125 56.56
96 43.44%
20  โรงเรียนบ้านกือแล 151
1 0.66
42 27.81
3 1.99
12 7.95
5 3.31
88 58.28
63 41.72%
21  โรงเรียนบ้านบือยอง 188
30 15.96
38 20.21
9 4.79
1 0.53
0 0.00
110 58.51
78 41.49%
22  โรงเรียนบ้านกูวา 208
32 15.38
43 20.67
1 0.48
8 3.85
2 0.96
122 58.65
86 41.35%
23  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 210
29 13.81
9 4.29
2 0.95
42 20.00
0 0.00
128 60.95
82 39.05%
24  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 212
24 11.32
6 2.83
11 5.19
30 14.15
11 5.19
130 61.32
82 38.68%
25  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 213
32 15.02
36 16.90
3 1.41
6 2.82
1 0.47
135 63.38
78 36.62%
26  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 126
26 20.63
18 14.29
2 1.59
0 0.00
0 0.00
80 63.49
46 36.51%
27  โรงเรียนบ้านท่าสาป 312
41 13.14
44 14.10
28 8.97
0 0.00
0 0.00
199 63.78
113 36.22%
28  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 133
17 12.78
14 10.53
1 0.75
16 12.03
0 0.00
85 63.91
48 36.09%
29  โรงเรียนบ้านบือมัง 236
13 5.51
15 6.36
7 2.97
28 11.86
22 9.32
151 63.98
85 36.02%
30  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 211
13 6.16
19 9.00
1 0.47
42 19.91
0 0.00
136 64.45
75 35.55%
31  โรงเรียนบ้านไทรงาม 136
2 1.47
40 29.41
4 2.94
1 0.74
0 0.00
89 65.44
47 34.56%
32  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 155
12 7.74
16 10.32
2 1.29
23 14.84
0 0.00
102 65.81
53 34.19%
33  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 98
0 0.00
11 11.22
1 1.02
15 15.31
6 6.12
65 66.33
33 33.67%
34  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 127
11 8.66
12 9.45
2 1.57
15 11.81
2 1.57
85 66.93
42 33.07%
35  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 161
17 10.56
20 12.42
3 1.86
10 6.21
3 1.86
108 67.08
53 32.92%
36  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 108
12 11.11
15 13.89
6 5.56
2 1.85
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
37  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 84
11 13.10
4 4.76
12 14.29
0 0.00
0 0.00
57 67.86
27 32.14%
38  โรงเรียนวัดลำใหม่ 63
3 4.76
6 9.52
7 11.11
4 6.35
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
39  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 111
7 6.31
8 7.21
7 6.31
7 6.31
5 4.50
77 69.37
34 30.63%
40  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 196
34 17.35
17 8.67
4 2.04
5 2.55
0 0.00
136 69.39
60 30.61%
41  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 200
27 13.50
22 11.00
7 3.50
5 2.50
0 0.00
139 69.50
61 30.50%
42  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 465
29 6.24
19 4.09
12 2.58
48 10.32
31 6.67
326 70.11
139 29.89%
43  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 165
6 3.64
7 4.24
0 0.00
35 21.21
0 0.00
117 70.91
48 29.09%
44  โรงเรียนบ้านตาเซะ 135
35 25.93
1 0.74
2 1.48
0 0.00
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
45  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 32
2 6.25
1 3.13
6 18.75
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
46  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 89
12 13.48
0 0.00
8 8.99
5 5.62
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
47  โรงเรียนบือดองพัฒนา 145
22 15.17
18 12.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 72.41
40 27.59%
48  โรงเรียนบ้านละแอ 106
14 13.21
9 8.49
6 5.66
0 0.00
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
49  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 194
7 3.61
9 4.64
8 4.12
16 8.25
13 6.70
141 72.68
53 27.32%
50  โรงเรียนบ้านวังพญา 88
15 17.05
7 7.95
2 2.27
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
51  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 122
6 4.92
19 15.57
8 6.56
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
52  โรงเรียนบ้านปุโรง 130
10 7.69
10 7.69
2 1.54
10 7.69
3 2.31
95 73.08
35 26.92%
53  โรงเรียนบ้านแบหอ 216
20 9.26
35 16.20
3 1.39
0 0.00
0 0.00
158 73.15
58 26.85%
54  โรงเรียนบ้านกาดือแป 82
16 19.51
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
55  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 240
46 19.17
10 4.17
3 1.25
5 2.08
0 0.00
176 73.33
64 26.67%
56  โรงเรียนบ้านพงยือไร 140
8 5.71
22 15.71
6 4.29
1 0.71
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
57  โรงเรียนบ้านจำปูน 175
28 16.00
9 5.14
3 1.71
3 1.71
1 0.57
131 74.86
44 25.14%
58  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 60
7 11.67
0 0.00
4 6.67
4 6.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
59  โรงเรียนบ้านยือโระ 133
27 20.30
5 3.76
1 0.75
0 0.00
0 0.00
100 75.19
33 24.81%
60  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 347
33 9.51
36 10.37
15 4.32
0 0.00
0 0.00
263 75.79
84 24.21%
61  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 102
9 8.82
12 11.76
3 2.94
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
62  โรงเรียนบ้านตาโละ 141
11 7.80
16 11.35
6 4.26
0 0.00
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
63  โรงเรียนบ้านบุดี 230
17 7.39
25 10.87
6 2.61
4 1.74
0 0.00
178 77.39
52 22.61%
64  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 71
10 14.08
3 4.23
3 4.23
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
65  โรงเรียนบ้านลือมุ 174
10 5.75
22 12.64
4 2.30
3 1.72
0 0.00
135 77.59
39 22.41%
66  โรงเรียนบ้านบาโงย 104
5 4.81
11 10.58
6 5.77
0 0.00
1 0.96
81 77.88
23 22.12%
67  โรงเรียนประชาอุทิศ 136
5 3.68
22 16.18
3 2.21
0 0.00
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
68  โรงเรียนบ้านกาลอ 123
0 0.00
26 21.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
69  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1609
68 4.23
18 1.12
251 15.60
2 0.12
0 0.00
1270 78.93
339 21.07%
70  โรงเรียนบ้านต้นหยี 38
4 10.53
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
71  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 147
7 4.76
7 4.76
2 1.36
10 6.80
4 2.72
117 79.59
30 20.41%
72  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 409
42 10.27
30 7.33
11 2.69
0 0.00
0 0.00
326 79.71
83 20.29%
73  โรงเรียนบ้านพร่อน 173
13 7.51
2 1.16
6 3.47
14 8.09
0 0.00
138 79.77
35 20.23%
74  โรงเรียนบ้านพรุ 96
9 9.38
7 7.29
3 3.13
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
75  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 142
9 6.34
13 9.15
0 0.00
4 2.82
2 1.41
114 80.28
28 19.72%
76  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 154
11 7.14
18 11.69
1 0.65
0 0.00
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
77  โรงเรียนสันติวิทยา 381
25 6.56
39 10.24
8 2.10
0 0.00
0 0.00
309 81.10
72 18.90%
78  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 69
6 8.70
2 2.90
2 2.90
3 4.35
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
79  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 198
16 8.08
7 3.54
14 7.07
0 0.00
0 0.00
161 81.31
37 18.69%
80  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 91
4 4.40
11 12.09
2 2.20
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
81  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 120
10 8.33
8 6.67
4 3.33
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
82  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 100
3 3.00
7 7.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
83  โรงเรียนบ้านปูลัย 99
7 7.07
10 10.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
84  โรงเรียนบ้านนาเตย 100
11 11.00
3 3.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
85  โรงเรียนบ้านโฉลง 300
15 5.00
5 1.67
3 1.00
25 8.33
2 0.67
250 83.33
50 16.67%
86  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 272
17 6.25
21 7.72
7 2.57
0 0.00
0 0.00
227 83.46
45 16.54%
87  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 140
7 5.00
6 4.29
7 5.00
2 1.43
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
88  โรงเรียนบ้านจือนือแร 208
6 2.88
7 3.37
5 2.40
11 5.29
3 1.44
176 84.62
32 15.38%
89  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 623
32 5.14
35 5.62
12 1.93
16 2.57
0 0.00
528 84.75
95 15.25%
90  โรงเรียนบ้านบาโด 46
1 2.17
4 8.70
2 4.35
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
91  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 122
8 6.56
7 5.74
2 1.64
1 0.82
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
92  โรงเรียนบ้านยะลา 274
8 2.92
11 4.01
7 2.55
7 2.55
7 2.55
234 85.40
40 14.60%
93  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 186
15 8.06
8 4.30
4 2.15
0 0.00
0 0.00
159 85.48
27 14.52%
94  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 166
8 4.82
2 1.20
5 3.01
8 4.82
0 0.00
143 86.14
23 13.86%
95  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 192
17 8.85
8 4.17
1 0.52
0 0.00
0 0.00
166 86.46
26 13.54%
96  โรงเรียนบ้านตาสา 133
4 3.01
12 9.02
1 0.75
0 0.00
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
97  โรงเรียนบ้านปาโจ 171
11 6.43
0 0.00
3 1.75
0 0.00
4 2.34
153 89.47
18 10.53%
98  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 63
1 1.59
3 4.76
2 3.17
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
99  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 87
1 1.15
0 0.00
2 2.30
0 0.00
5 5.75
79 90.80
8 9.20%
100  โรงเรียนบ้านเกียรติ 139
3 2.16
3 2.16
4 2.88
1 0.72
1 0.72
127 91.37
12 8.63%
101  โรงเรียนบ้านจาหนัน 129
3 2.33
7 5.43
1 0.78
0 0.00
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 47
3 6.38
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
103  โรงเรียนบ้านสาคอ 71
3 4.23
3 4.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
104  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2672
14 0.52
24 0.90
52 1.95
38 1.42
76 2.84
2468 92.37
204 7.63%
105  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 66
0 0.00
1 1.52
1 1.52
3 4.55
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
106  โรงเรียนบ้านมาแฮ 241
12 4.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
229 95.02
12 4.98%
107  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 88
0 0.00
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
108  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านตะโละ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,161 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,922 8.67
เตี้ย  1,962 8.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  869 3.92
ผอมและเตี้ย  927 4.18
อ้วนและเตี้ย  366 1.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,115 72.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,046 คน


27.28%


Powered By www.thaieducation.net