ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพระเกิด 130
9 6.92
8 6.15
17 13.08
17 13.08
25 19.23
54 41.54
76 58.46%
2  โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 273
4 1.47
28 10.26
97 35.53
4 1.47
0 0.00
140 51.28
133 48.72%
3  โรงเรียนวัดเขาวงก์ 118
16 13.56
17 14.41
13 11.02
0 0.00
10 8.47
62 52.54
56 47.46%
4  โรงเรียนบ้านด่านโลด 204
35 17.16
34 16.67
22 10.78
0 0.00
0 0.00
113 55.39
91 44.61%
5  โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 111
0 0.00
1 0.90
23 20.72
1 0.90
24 21.62
62 55.86
49 44.14%
6  โรงเรียนวัดหัวควน 186
19 10.22
17 9.14
26 13.98
16 8.60
0 0.00
108 58.06
78 41.94%
7  โรงเรียนวัดหานโพธิ์ 86
13 15.12
8 9.30
15 17.44
0 0.00
0 0.00
50 58.14
36 41.86%
8  โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 444
26 5.86
14 3.15
49 11.04
25 5.63
63 14.19
267 60.14
177 39.86%
9  โรงเรียนวัดควนเผยอ 153
22 14.38
32 20.92
6 3.92
0 0.00
0 0.00
93 60.78
60 39.22%
10  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช 90
8 8.89
9 10.00
8 8.89
4 4.44
6 6.67
55 61.11
35 38.89%
11  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 136
18 13.24
11 8.09
14 10.29
1 0.74
6 4.41
86 63.24
50 36.76%
12  โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 340
69 20.29
37 10.88
15 4.41
0 0.00
0 0.00
219 64.41
121 35.59%
13  โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 144
9 6.25
8 5.56
10 6.94
14 9.72
10 6.94
93 64.58
51 35.42%
14  โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 156
21 13.46
5 3.21
26 16.67
2 1.28
1 0.64
101 64.74
55 35.26%
15  โรงเรียนวัดปลักปอม 46
6 13.04
2 4.35
7 15.22
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
16  โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 98
7 7.14
3 3.06
18 18.37
3 3.06
0 0.00
67 68.37
31 31.63%
17  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 117
21 17.95
9 7.69
3 2.56
0 0.00
4 3.42
80 68.38
37 31.62%
18  โรงเรียนวัดโพธิยาราม 79
15 18.99
3 3.80
6 7.59
0 0.00
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
19  โรงเรียนวัดพรุพ้อ 166
11 6.63
9 5.42
26 15.66
4 2.41
0 0.00
116 69.88
50 30.12%
20  โรงเรียนบ้านหนองธง 359
23 6.41
18 5.01
32 8.91
31 8.64
0 0.00
255 71.03
104 28.97%
21  โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 221
3 1.36
7 3.17
18 8.14
10 4.52
25 11.31
158 71.49
63 28.51%
22  โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 490
14 2.86
25 5.10
90 18.37
7 1.43
2 0.41
352 71.84
138 28.16%
23  โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 160
18 11.25
4 2.50
19 11.88
4 2.50
0 0.00
115 71.88
45 28.13%
24  โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ 65
8 12.31
6 9.23
4 6.15
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
25  โรงเรียนวัดหวัง 140
3 2.14
10 7.14
23 16.43
1 0.71
1 0.71
102 72.86
38 27.14%
26  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 145
15 10.34
8 5.52
16 11.03
0 0.00
0 0.00
106 73.10
39 26.90%
27  โรงเรียนบ้านทอนตรน 294
9 3.06
23 7.82
17 5.78
19 6.46
10 3.40
216 73.47
78 26.53%
28  โรงเรียนบ้านท่าเชียด 160
8 5.00
10 6.25
24 15.00
0 0.00
0 0.00
118 73.75
42 26.25%
29  โรงเรียนบ้านควนประกอบ 291
12 4.12
13 4.47
26 8.93
19 6.53
5 1.72
216 74.23
75 25.77%
30  โรงเรียนบ้านควนแหวง 234
15 6.41
9 3.85
26 11.11
6 2.56
0 0.00
178 76.07
56 23.93%
31  โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน 67
7 10.45
4 5.97
5 7.46
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
32  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 921
45 4.89
31 3.37
140 15.20
0 0.00
2 0.22
703 76.33
218 23.67%
33  โรงเรียนบ้านควนยวน 280
5 1.79
12 4.29
10 3.57
17 6.07
22 7.86
214 76.43
66 23.57%
34  โรงเรียนบ้านวังปริง 94
2 2.13
7 7.45
13 13.83
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
35  โรงเรียนบ้านคู 146
7 4.79
6 4.11
11 7.53
6 4.11
4 2.74
112 76.71
34 23.29%
36  โรงเรียนวัดฝาละมี 82
6 7.32
3 3.66
10 12.20
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
37  โรงเรียนปากพะยูน 101
12 11.88
3 2.97
8 7.92
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
38  โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) 97
6 6.19
4 4.12
11 11.34
1 1.03
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
39  โรงเรียนวัดพังกิ่ง 106
7 6.60
7 6.60
8 7.55
2 1.89
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
40  โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 316
15 4.75
21 6.65
35 11.08
0 0.00
0 0.00
245 77.53
71 22.47%
41  โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 138
5 3.62
0 0.00
26 18.84
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
42  โรงเรียนมิตรมวลชน 1 58
1 1.72
2 3.45
9 15.52
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
43  โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) 63
4 6.35
2 3.17
6 9.52
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
44  โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 625
36 5.76
43 6.88
59 9.44
0 0.00
0 0.00
487 77.92
138 22.08%
45  โรงเรียนวัดไทรพอน 112
5 4.46
6 5.36
13 11.61
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
46  โรงเรียนบ้านไสนายขัน 38
3 7.89
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
47  โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 129
7 5.43
5 3.88
15 11.63
0 0.00
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
48  โรงเรียนวัดลอน 188
5 2.66
6 3.19
22 11.70
6 3.19
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
49  โรงเรียนบ้านควนโคกยา 121
7 5.79
7 5.79
9 7.44
2 1.65
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
50  โรงเรียนวัดควนขี้แรด 97
10 10.31
2 2.06
8 8.25
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
51  โรงเรียนบ้านม่วงทวน 157
13 8.28
9 5.73
10 6.37
0 0.00
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
52  โรงเรียนบ้านพน 162
13 8.02
4 2.47
16 9.88
0 0.00
0 0.00
129 79.63
33 20.37%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 125
8 6.40
5 4.00
7 5.60
5 4.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
54  โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 216
10 4.63
10 4.63
5 2.31
9 4.17
9 4.17
173 80.09
43 19.91%
55  โรงเรียนวัดโคกตะเคียน 77
6 7.79
8 10.39
1 1.30
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
56  โรงเรียนบ้านเกาะเสือ 74
6 8.11
2 2.70
2 2.70
4 5.41
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
57  โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 156
5 3.21
3 1.92
21 13.46
0 0.00
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
58  โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 195
3 1.54
6 3.08
27 13.85
0 0.00
0 0.00
159 81.54
36 18.46%
59  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก 94
16 17.02
0 0.00
1 1.06
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
60  โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 305
17 5.57
12 3.93
26 8.52
0 0.00
0 0.00
250 81.97
55 18.03%
61  โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 272
8 2.94
11 4.04
12 4.41
7 2.57
11 4.04
223 81.99
49 18.01%
62  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 106
5 4.72
3 2.83
11 10.38
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
63  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 179
4 2.23
5 2.79
7 3.91
5 2.79
11 6.15
147 82.12
32 17.88%
64  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 178
23 12.92
5 2.81
3 1.69
0 0.00
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
65  โรงเรียนบ้านท่าเนียน 42
2 4.76
3 7.14
0 0.00
2 4.76
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
66  โรงเรียนวัดสังฆวราราม 48
3 6.25
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 344
30 8.72
8 2.33
19 5.52
0 0.00
0 0.00
287 83.43
57 16.57%
68  โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 140
6 4.29
5 3.57
7 5.00
3 2.14
2 1.43
117 83.57
23 16.43%
69  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 153
10 6.54
6 3.92
9 5.88
0 0.00
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
70  โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 185
2 1.08
7 3.78
21 11.35
0 0.00
0 0.00
155 83.78
30 16.22%
71  โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) 100
4 4.00
4 4.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
72  โรงเรียนวัดท่าควาย 107
4 3.74
1 0.93
12 11.21
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
73  โรงเรียนบ้านท่าลาด 234
6 2.56
7 2.99
24 10.26
0 0.00
0 0.00
197 84.19
37 15.81%
74  โรงเรียนบ้านช่องฟืน 108
0 0.00
4 3.70
4 3.70
9 8.33
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
75  โรงเรียนบ้านบางมวง 134
4 2.99
0 0.00
15 11.19
2 1.49
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
76  โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 308
20 6.49
11 3.57
17 5.52
0 0.00
0 0.00
260 84.42
48 15.58%
77  โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 162
4 2.47
9 5.56
12 7.41
0 0.00
0 0.00
137 84.57
25 15.43%
78  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 204
11 5.39
4 1.96
16 7.84
0 0.00
0 0.00
173 84.80
31 15.20%
79  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 145
6 4.14
9 6.21
7 4.83
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
80  โรงเรียนบ้านโคกทราย 113
9 7.96
0 0.00
8 7.08
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
81  โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 127
0 0.00
2 1.57
17 13.39
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
82  โรงเรียนวัดนาปะขอ 67
5 7.46
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
83  โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 265
10 3.77
3 1.13
22 8.30
3 1.13
0 0.00
227 85.66
38 14.34%
84  โรงเรียนบ้านท่าวา 70
4 5.71
4 5.71
2 2.86
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
85  โรงเรียนบ้านหน้าวัง 134
3 2.24
5 3.73
11 8.21
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
86  โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 99
5 5.05
4 4.04
4 4.04
1 1.01
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
87  โรงเรียนบ้านปากพล 85
6 7.06
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
88  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 142
8 5.63
2 1.41
3 2.11
0 0.00
7 4.93
122 85.92
20 14.08%
89  โรงเรียนวัดท่านางพรหม 51
5 9.80
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
90  โรงเรียนวัดปัณณาราม 74
5 6.76
3 4.05
2 2.70
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
91  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 141
13 9.22
3 2.13
3 2.13
0 0.00
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
92  โรงเรียนอนุบาลกงหรา 231
9 3.90
4 1.73
16 6.93
1 0.43
0 0.00
201 87.01
30 12.99%
93  โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 416
19 4.57
20 4.81
15 3.61
0 0.00
0 0.00
362 87.02
54 12.98%
94  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 182
16 8.79
1 0.55
5 2.75
0 0.00
0 0.00
160 87.91
22 12.09%
95  โรงเรียนวัดโรจนาราม 67
1 1.49
3 4.48
3 4.48
1 1.49
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
96  โรงเรียนวัดบางขวน 160
4 2.50
5 3.13
10 6.25
0 0.00
0 0.00
141 88.13
19 11.88%
97  โรงเรียนบ้านเทพราช 119
6 5.04
2 1.68
6 5.04
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 52
3 5.77
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
99  โรงเรียนบ้านน้ำตก 157
2 1.27
2 1.27
14 8.92
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
100  โรงเรียนบ้านโคกสัก 234
6 2.56
6 2.56
14 5.98
0 0.00
0 0.00
208 88.89
26 11.11%
101  โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 66
1 1.52
3 4.55
2 3.03
1 1.52
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
102  โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 240
6 2.50
3 1.25
13 5.42
3 1.25
0 0.00
215 89.58
25 10.42%
103  โรงเรียนวัดแหลมดินสอ 125
0 0.00
0 0.00
13 10.40
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
104  โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) 56
1 1.79
1 1.79
2 3.57
1 1.79
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
105  โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 115
3 2.61
1 0.87
6 5.22
0 0.00
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
106  โรงเรียนบ้านต้นสน 93
2 2.15
3 3.23
3 3.23
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
107  โรงเรียนวัดควนเพ็ง 163
8 4.91
4 2.45
2 1.23
0 0.00
0 0.00
149 91.41
14 8.59%
108  โรงเรียนบ้านยางขาคีม 157
3 1.91
3 1.91
5 3.18
2 1.27
0 0.00
144 91.72
13 8.28%
109  โรงเรียนบ้านแหลม 110
1 0.91
4 3.64
3 2.73
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
110  โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 142
3 2.11
0 0.00
6 4.23
0 0.00
0 0.00
133 93.66
9 6.34%
111  โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 59
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
1 1.69
56 94.92
3 5.08%
112  โรงเรียนวัดแหลมจองถนน 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.55
63 95.45
3 4.55%
113  โรงเรียนวัดโตนด 61
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
114  โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,605 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,069 5.75
เตี้ย  818 4.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,665 8.95
ผอมและเตี้ย  285 1.53
อ้วนและเตี้ย  264 1.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,504 77.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,101 คน


22.04%


Powered By www.thaieducation.net