ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 116 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้นไทร 62
2 3.23
7 11.29
12 19.35
9 14.52
11 17.74
21 33.87
41 66.13%
2  โรงเรียนวัดบ้านนา 228
40 17.54
20 8.77
38 16.67
18 7.89
13 5.70
99 43.42
129 56.58%
3  โรงเรียนวัดควนแร่ 211
21 9.95
7 3.32
24 11.37
28 13.27
31 14.69
100 47.39
111 52.61%
4  โรงเรียนบ้านเนินทราย 23
4 17.39
0 0.00
3 13.04
3 13.04
2 8.70
11 47.83
12 52.17%
5  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 105
13 12.38
16 15.24
17 16.19
4 3.81
4 3.81
51 48.57
54 51.43%
6  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 109
20 18.35
0 0.00
8 7.34
20 18.35
8 7.34
53 48.62
56 51.38%
7  โรงเรียนวัดร่มเมือง 163
32 19.63
13 7.98
29 17.79
8 4.91
0 0.00
81 49.69
82 50.31%
8  โรงเรียนบ้านลานข่อย 229
19 8.30
17 7.42
11 4.80
37 16.16
30 13.10
115 50.22
114 49.78%
9  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 88
14 15.91
15 17.05
3 3.41
3 3.41
7 7.95
46 52.27
42 47.73%
10  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 298
9 3.02
14 4.70
45 15.10
23 7.72
49 16.44
158 53.02
140 46.98%
11  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 60
9 15.00
4 6.67
1 1.67
13 21.67
1 1.67
32 53.33
28 46.67%
12  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 105
2 1.90
7 6.67
12 11.43
14 13.33
11 10.48
59 56.19
46 43.81%
13  โรงเรียนวัดไทรโกบ 119
15 12.61
6 5.04
12 10.08
5 4.20
12 10.08
69 57.98
50 42.02%
14  โรงเรียนวัดกลาง 29
0 0.00
0 0.00
12 41.38
0 0.00
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
15  โรงเรียนวัดหัวหมอน 128
3 2.34
9 7.03
11 8.59
12 9.38
17 13.28
76 59.38
52 40.63%
16  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 296
35 11.82
29 9.80
25 8.45
9 3.04
21 7.09
177 59.80
119 40.20%
17  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 60
2 3.33
4 6.67
11 18.33
6 10.00
1 1.67
36 60.00
24 40.00%
18  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 146
11 7.53
4 2.74
14 9.59
15 10.27
14 9.59
88 60.27
58 39.73%
19  โรงเรียนวัดตะแพน 235
15 6.38
9 3.83
55 23.40
4 1.70
10 4.26
142 60.43
93 39.57%
20  โรงเรียนวัดเกาะยาง 36
3 8.33
5 13.89
6 16.67
0 0.00
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
21  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 29
1 3.45
4 13.79
4 13.79
1 3.45
1 3.45
18 62.07
11 37.93%
22  โรงเรียนวัดลำใน 86
7 8.14
9 10.47
4 4.65
7 8.14
4 4.65
55 63.95
31 36.05%
23  โรงเรียนวัดพังดาน 87
12 13.79
5 5.75
12 13.79
2 2.30
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
24  โรงเรียน วัดดอนศาลา 158
8 5.06
6 3.80
7 4.43
14 8.86
21 13.29
102 64.56
56 35.44%
25  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1610
97 6.02
22 1.37
210 13.04
119 7.39
115 7.14
1047 65.03
563 34.97%
26  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 628
42 6.69
42 6.69
40 6.37
44 7.01
45 7.17
415 66.08
213 33.92%
27  โรงเรียนวัดปากประ 36
3 8.33
4 11.11
4 11.11
1 2.78
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
28  โรงเรียนบ้านไทรทอง 46
5 10.87
0 0.00
3 6.52
5 10.87
2 4.35
31 67.39
15 32.61%
29  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 84
6 7.14
1 1.19
10 11.90
6 7.14
4 4.76
57 67.86
27 32.14%
30  โรงเรียนวัดป่าตอ 29
3 10.34
0 0.00
3 10.34
3 10.34
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
31  โรงเรียนวัดควนถบ 101
13 12.87
7 6.93
11 10.89
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
32  โรงเรียนวัดอภยาราม 147
1 0.68
5 3.40
21 14.29
4 2.72
13 8.84
103 70.07
44 29.93%
33  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 81
12 14.81
0 0.00
11 13.58
0 0.00
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
34  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 965
74 7.67
30 3.11
147 15.23
33 3.42
0 0.00
681 70.57
284 29.43%
35  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 82
20 24.39
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
36  โรงเรียนวัดควนแพรกหา 130
8 6.15
2 1.54
8 6.15
10 7.69
10 7.69
92 70.77
38 29.23%
37  โรงเรียนวัดปากสระ 65
4 6.15
4 6.15
4 6.15
4 6.15
3 4.62
46 70.77
19 29.23%
38  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 59
0 0.00
2 3.39
7 11.86
1 1.69
7 11.86
42 71.19
17 28.81%
39  โรงเรียนวัดไทรงาม 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
40  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 71
4 5.63
6 8.45
10 14.08
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
41  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 142
13 9.15
5 3.52
12 8.45
2 1.41
8 5.63
102 71.83
40 28.17%
42  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 229
6 2.62
8 3.49
12 5.24
14 6.11
23 10.04
166 72.49
63 27.51%
43  โรงเรียนวัดประดู่เรียง 66
3 4.55
3 4.55
8 12.12
3 4.55
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
44  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 230
19 8.26
7 3.04
20 8.70
10 4.35
2 0.87
172 74.78
58 25.22%
45  โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 56
5 8.93
1 1.79
3 5.36
0 0.00
5 8.93
42 75.00
14 25.00%
46  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 135
2 1.48
8 5.93
16 11.85
1 0.74
6 4.44
102 75.56
33 24.44%
47  โรงเรียนบ้านไสกุน 132
6 4.55
4 3.03
20 15.15
2 1.52
0 0.00
100 75.76
32 24.24%
48  โรงเรียนวัดบ้านสวน 201
6 2.99
6 2.99
33 16.42
1 0.50
2 1.00
153 76.12
48 23.88%
49  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 273
11 4.03
8 2.93
38 13.92
6 2.20
0 0.00
210 76.92
63 23.08%
50  โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 300
8 2.67
8 2.67
18 6.00
15 5.00
19 6.33
232 77.33
68 22.67%
51  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 212
9 4.25
10 4.72
12 5.66
17 8.02
0 0.00
164 77.36
48 22.64%
52  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 89
4 4.49
0 0.00
16 17.98
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
53  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 112
10 8.93
3 2.68
10 8.93
2 1.79
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
54  โรงเรียนบ้านขัน 164
5 3.05
2 1.22
25 15.24
2 1.22
2 1.22
128 78.05
36 21.95%
55  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 101
7 6.93
5 4.95
7 6.93
0 0.00
3 2.97
79 78.22
22 21.78%
56  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 60
5 8.33
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
57  โรงเรียนบ้านควนขนุน 157
9 5.73
5 3.18
18 11.46
2 1.27
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
58  โรงเรียนบ้านนาวง 126
8 6.35
3 2.38
16 12.70
0 0.00
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
59  โรงเรียนบ้านเตาปูน 28
1 3.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
60  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80
9 11.25
2 2.50
5 6.25
0 0.00
1 1.25
63 78.75
17 21.25%
61  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 109
9 8.26
0 0.00
14 12.84
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
62  โรงเรียนบ้านเตง 88
4 4.55
3 3.41
10 11.36
1 1.14
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
63  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 124
8 6.45
7 5.65
10 8.06
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
64  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 75
7 9.33
1 1.33
7 9.33
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
65  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) 211
21 9.95
1 0.47
20 9.48
0 0.00
0 0.00
169 80.09
42 19.91%
66  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 46
5 10.87
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
67  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 46
1 2.17
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
68  โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 197
12 6.09
0 0.00
25 12.69
0 0.00
0 0.00
160 81.22
37 18.78%
69  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 171
13 7.60
2 1.17
16 9.36
1 0.58
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
70  โรงเรียนวัดนาท่อม 70
2 2.86
3 4.29
3 4.29
3 4.29
2 2.86
57 81.43
13 18.57%
71  โรงเรียนบ้านนาโหนด 103
1 0.97
2 1.94
14 13.59
2 1.94
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
72  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 49
0 0.00
0 0.00
7 14.29
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
73  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 207
11 5.31
5 2.42
20 9.66
2 0.97
0 0.00
169 81.64
38 18.36%
74  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
0 0.00
5 8.93
46 82.14
10 17.86%
75  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 196
6 3.06
0 0.00
16 8.16
6 3.06
6 3.06
162 82.65
34 17.35%
76  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 81
5 6.17
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
77  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 87
6 6.90
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
78  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 72
8 11.11
0 0.00
2 2.78
0 0.00
2 2.78
60 83.33
12 16.67%
79  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 175
3 1.71
9 5.14
13 7.43
3 1.71
1 0.57
146 83.43
29 16.57%
80  โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 55
2 3.64
1 1.82
4 7.27
2 3.64
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
81  โรงเรียนบ้านสวนโหนด 111
2 1.80
0 0.00
13 11.71
3 2.70
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 196
8 4.08
5 2.55
16 8.16
2 1.02
0 0.00
165 84.18
31 15.82%
83  โรงเรียนบ้านปากสระ 89
6 6.74
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
84  โรงเรียนวัดเขาแดง 123
6 4.88
5 4.07
8 6.50
0 0.00
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
85  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 85
4 4.71
2 2.35
6 7.06
1 1.18
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
86  โรงเรียนทุ่งยางเปล 95
5 5.26
0 0.00
9 9.47
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
87  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 185
7 3.78
4 2.16
16 8.65
0 0.00
0 0.00
158 85.41
27 14.59%
88  โรงเรียนวัดลานแซะ 244
14 5.74
10 4.10
5 2.05
3 1.23
3 1.23
209 85.66
35 14.34%
89  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 144
5 3.47
1 0.69
13 9.03
1 0.69
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
90  โรงเรียนบ้านควนพลี 170
7 4.12
3 1.76
12 7.06
1 0.59
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
91  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 253
12 4.74
7 2.77
2 0.79
0 0.00
12 4.74
220 86.96
33 13.04%
92  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 65
4 6.15
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
93  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 58
1 1.72
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
94  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 187
7 3.74
4 2.14
11 5.88
0 0.00
0 0.00
165 88.24
22 11.76%
95  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 94
2 2.13
0 0.00
9 9.57
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
96  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 60
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
1 1.67
53 88.33
7 11.67%
97  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 113
4 3.54
2 1.77
7 6.19
0 0.00
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
98  โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 81
5 6.17
1 1.23
3 3.70
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
99  โรงเรียนวัดหรังแคบ 189
0 0.00
2 1.06
10 5.29
3 1.59
6 3.17
168 88.89
21 11.11%
100  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 137
4 2.92
4 2.92
4 2.92
2 1.46
1 0.73
122 89.05
15 10.95%
101  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 71
1 1.41
1 1.41
2 2.82
0 0.00
3 4.23
64 90.14
7 9.86%
102  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 52
0 0.00
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
103  โรงเรียนวัดโพรงงู 119
0 0.00
0 0.00
11 9.24
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
104  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 55
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
2 3.64
50 90.91
5 9.09%
105  โรงเรียนวัดเขาอ้อ 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
106  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 127
2 1.57
0 0.00
9 7.09
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 42
3 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
108  โรงเรียนบ้านโคกโดน 117
1 0.85
1 0.85
6 5.13
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
109  โรงเรียนบ้านชายคลอง 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
2 4.55
41 93.18
3 6.82%
110  โรงเรียนชุณหะวัณ 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
111  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
112  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 108
2 1.85
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
113  โรงเรียนวัดเขาทอง 115
2 1.74
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
114  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 59
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.39
56 94.92
3 5.08%
115  โรงเรียนวัดใสประดู่ 114
1 0.88
0 0.00
1 0.88
1 0.88
1 0.88
110 96.49
4 3.51%
116  โรงเรียนบ้านโตน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,187 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  984 6.08
เตี้ย  521 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,593 9.84
ผอมและเตี้ย  601 3.71
อ้วนและเตี้ย  588 3.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,900 73.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,287 คน


26.48%


Powered By www.thaieducation.net