ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 112 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 112 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม 68
6 8.82
62 91.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 884
101 11.43
93 10.52
129 14.59
194 21.95
222 25.11
145 16.40
739 83.60%
3  โรงเรียน บ้านหนองไผ่ 71
10 14.08
2 2.82
16 22.54
12 16.90
18 25.35
13 18.31
58 81.69%
4  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 95
10 10.53
6 6.32
12 12.63
11 11.58
16 16.84
40 42.11
55 57.89%
5  โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1045
78 7.46
79 7.56
145 13.88
81 7.75
202 19.33
460 44.02
585 55.98%
6  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 71
15 21.13
3 4.23
17 23.94
2 2.82
0 0.00
34 47.89
37 52.11%
7  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข 52
14 26.92
2 3.85
5 9.62
3 5.77
1 1.92
27 51.92
25 48.08%
8  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 89
28 31.46
8 8.99
4 4.49
1 1.12
0 0.00
48 53.93
41 46.07%
9  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 291
15 5.15
11 3.78
50 17.18
26 8.93
32 11.00
157 53.95
134 46.05%
10  โรงเรียน บ้านบางหัก 44
15 34.09
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
11  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 221
23 10.41
7 3.17
21 9.50
26 11.76
21 9.50
123 55.66
98 44.34%
12  โรงเรียน บ้านหนองขยาด 265
40 15.09
20 7.55
35 13.21
20 7.55
0 0.00
150 56.60
115 43.40%
13  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 312
22 7.05
15 4.81
23 7.37
37 11.86
38 12.18
177 56.73
135 43.27%
14  โรงเรียนวัดโป่งตามุข 352
34 9.66
36 10.23
54 15.34
25 7.10
0 0.00
203 57.67
149 42.33%
15  โรงเรียนบ้านเนิน 104
13 12.50
9 8.65
16 15.38
5 4.81
1 0.96
60 57.69
44 42.31%
16  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 270
7 2.59
10 3.70
43 15.93
17 6.30
32 11.85
161 59.63
109 40.37%
17  โรงเรียนวัดนาวังหิน 50
7 14.00
0 0.00
13 26.00
0 0.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
18  โรงเรียน บ้านบึงตะกู 82
4 4.88
9 10.98
10 12.20
5 6.10
4 4.88
50 60.98
32 39.02%
19  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 107
11 10.28
9 8.41
13 12.15
6 5.61
0 0.00
68 63.55
39 36.45%
20  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 135
10 7.41
10 7.41
10 7.41
9 6.67
10 7.41
86 63.70
49 36.30%
21  โรงเรียนวัดแหลมแค 258
18 6.98
20 7.75
51 19.77
1 0.39
0 0.00
168 65.12
90 34.88%
22  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 74
4 5.41
5 6.76
5 6.76
5 6.76
6 8.11
49 66.22
25 33.78%
23  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) 138
15 10.87
15 10.87
14 10.14
0 0.00
0 0.00
94 68.12
44 31.88%
24  โรงเรียนบ้านทรายมูล 142
11 7.75
7 4.93
23 16.20
3 2.11
0 0.00
98 69.01
44 30.99%
25  โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 83
11 13.25
6 7.23
7 8.43
1 1.20
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
26  โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 144
5 3.47
9 6.25
22 15.28
4 2.78
3 2.08
101 70.14
43 29.86%
27  โรงเรียน วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) 276
34 12.32
15 5.43
18 6.52
15 5.43
0 0.00
194 70.29
82 29.71%
28  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ 135
9 6.67
15 11.11
9 6.67
7 5.19
0 0.00
95 70.37
40 29.63%
29  โรงเรียนบ้านหนองพรหม 176
7 3.98
8 4.55
12 6.82
10 5.68
15 8.52
124 70.45
52 29.55%
30  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 202
20 9.90
11 5.45
17 8.42
11 5.45
0 0.00
143 70.79
59 29.21%
31  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 107
9 8.41
0 0.00
22 20.56
0 0.00
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
32  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 123
8 6.50
0 0.00
13 10.57
8 6.50
6 4.88
88 71.54
35 28.46%
33  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ 127
14 11.02
7 5.51
4 3.15
7 5.51
4 3.15
91 71.65
36 28.35%
34  โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) 231
21 9.09
15 6.49
15 6.49
4 1.73
8 3.46
168 72.73
63 27.27%
35  โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 83
8 9.64
4 4.82
9 10.84
1 1.20
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
36  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 179
25 13.97
11 6.15
8 4.47
3 1.68
0 0.00
132 73.74
47 26.26%
37  โรงเรียน อนุบาลพนัสศึกษาลัย 3076
75 2.44
162 5.27
492 15.99
53 1.72
6 0.20
2288 74.38
788 25.62%
38  โรงเรียน บ้านโค้งประดู่ 83
3 3.61
4 4.82
3 3.61
7 8.43
4 4.82
62 74.70
21 25.30%
39  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม 184
8 4.35
11 5.98
11 5.98
8 4.35
8 4.35
138 75.00
46 25.00%
40  โรงเรียน บ้านสามแยก 90
3 3.33
3 3.33
16 17.78
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
41  โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 95
7 7.37
5 5.26
10 10.53
1 1.05
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
42  โรงเรียนบ้านหนองข่า 125
15 12.00
0 0.00
11 8.80
4 3.20
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
43  โรงเรียน วัดใหม่ท่าโพธิ์ 63
2 3.17
3 4.76
10 15.87
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
44  โรงเรียน วัดบ้านศาลา 97
0 0.00
10 10.31
13 13.40
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
45  โรงเรียนวัดทรงธรรม 290
8 2.76
6 2.07
53 18.28
0 0.00
0 0.00
223 76.90
67 23.10%
46  โรงเรียน บ้านสระนา 126
6 4.76
6 4.76
14 11.11
2 1.59
1 0.79
97 76.98
29 23.02%
47  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ 61
1 1.64
4 6.56
9 14.75
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
48  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 892
18 2.02
9 1.01
47 5.27
11 1.23
118 13.23
689 77.24
203 22.76%
49  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 120
4 3.33
4 3.33
19 15.83
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
50  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) 190
10 5.26
11 5.79
21 11.05
0 0.00
0 0.00
148 77.89
42 22.11%
51  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 729
47 6.45
22 3.02
92 12.62
0 0.00
0 0.00
568 77.91
161 22.09%
52  โรงเรียน บ้านน้ำซับ 46
0 0.00
2 4.35
4 8.70
0 0.00
4 8.70
36 78.26
10 21.74%
53  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 157
5 3.18
8 5.10
20 12.74
0 0.00
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
54  โรงเรียนวัดเนินตามาก 62
4 6.45
0 0.00
4 6.45
4 6.45
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
55  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ 149
3 2.01
12 8.05
14 9.40
1 0.67
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
56  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
57  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี 157
3 1.91
4 2.55
8 5.10
7 4.46
9 5.73
126 80.25
31 19.75%
58  โรงเรียนวัดบ้านกลาง 214
0 0.00
15 7.01
25 11.68
2 0.93
0 0.00
172 80.37
42 19.63%
59  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1034
37 3.58
21 2.03
139 13.44
2 0.19
0 0.00
835 80.75
199 19.25%
60  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 104
5 4.81
9 8.65
6 5.77
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
61  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ 90
9 10.00
4 4.44
4 4.44
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
62  โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 187
20 10.70
8 4.28
7 3.74
0 0.00
0 0.00
152 81.28
35 18.72%
63  โรงเรียน วัดศรีประชาราม 557
21 3.77
14 2.51
58 10.41
9 1.62
2 0.36
453 81.33
104 18.67%
64  โรงเรียน วัดบางนาง 49
0 0.00
3 6.12
6 12.24
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
65  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง 172
3 1.74
15 8.72
13 7.56
0 0.00
0 0.00
141 81.98
31 18.02%
66  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 317
14 4.42
3 0.95
40 12.62
0 0.00
0 0.00
260 82.02
57 17.98%
67  โรงเรียน วัดแปลงเกต 142
6 4.23
1 0.70
17 11.97
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
68  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 154
6 3.90
5 3.25
15 9.74
0 0.00
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
69  โรงเรียน บ้านหนองเกตุ 188
4 2.13
5 2.66
20 10.64
2 1.06
0 0.00
157 83.51
31 16.49%
70  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน 61
2 3.28
2 3.28
6 9.84
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
71  โรงเรียน วัดโคกเพลาะ 55
6 10.91
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
72  โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 114
5 4.39
5 4.39
8 7.02
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
73  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 165
9 5.45
2 1.21
12 7.27
2 1.21
1 0.61
139 84.24
26 15.76%
74  โรงเรียนวัดป่าแก้ว 155
3 1.94
3 1.94
18 11.61
0 0.00
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
75  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 97
4 4.12
1 1.03
10 10.31
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
76  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 105
2 1.90
2 1.90
12 11.43
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
77  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน 99
2 2.02
4 4.04
8 8.08
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
78  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 159
3 1.89
4 2.52
13 8.18
2 1.26
1 0.63
136 85.53
23 14.47%
79  โรงเรียน วัดท่าบุญมี 83
3 3.61
1 1.20
6 7.23
1 1.20
1 1.20
71 85.54
12 14.46%
80  โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 139
8 5.76
3 2.16
9 6.47
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
81  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด 77
3 3.90
3 3.90
5 6.49
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
82  โรงเรียนบ้านคลองโค 106
3 2.83
1 0.94
3 2.83
4 3.77
4 3.77
91 85.85
15 14.15%
83  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 137
8 5.84
5 3.65
5 3.65
1 0.73
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
84  โรงเรียนวัดหนองกะขะ 146
4 2.74
3 2.05
11 7.53
2 1.37
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
85  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ 258
16 6.20
6 2.33
10 3.88
1 0.39
0 0.00
225 87.21
33 12.79%
86  โรงเรียนวัดพานทอง 424
16 3.77
1 0.24
36 8.49
1 0.24
0 0.00
370 87.26
54 12.74%
87  โรงเรียน บ้านคลองกุ่ม 83
1 1.20
1 1.20
5 6.02
0 0.00
3 3.61
73 87.95
10 12.05%
88  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) 235
10 4.26
8 3.40
9 3.83
1 0.43
0 0.00
207 88.09
28 11.91%
89  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120
6 5.00
3 2.50
5 4.17
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
90  โรงเรียน บ้านห้วยตากด้าย 210
3 1.43
3 1.43
18 8.57
0 0.00
0 0.00
186 88.57
24 11.43%
91  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 97
6 6.19
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
92  โรงเรียนบ้านทับร้าง 291
8 2.75
5 1.72
15 5.15
4 1.37
0 0.00
259 89.00
32 11.00%
93  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
94  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ 57
0 0.00
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
95  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 248
1 0.40
8 3.23
12 4.84
5 2.02
0 0.00
222 89.52
26 10.48%
96  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 124
2 1.61
3 2.42
3 2.42
2 1.61
3 2.42
111 89.52
13 10.48%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 398
12 3.02
14 3.52
13 3.27
1 0.25
1 0.25
357 89.70
41 10.30%
98  โรงเรียน บ้านทับสูง 59
0 0.00
4 6.78
2 3.39
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
99  โรงเรียนบ้านคลองยาง 63
2 3.17
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
100  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
101  โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 139
3 2.16
3 2.16
5 3.60
0 0.00
0 0.00
128 92.09
11 7.91%
102  โรงเรียน บ้านบางแสม 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
2 3.08
1 1.54
60 92.31
5 7.69%
103  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย 93
2 2.15
1 1.08
2 2.15
2 2.15
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
104  โรงเรียน บ้านเนินถาวร 82
0 0.00
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
105  โรงเรียนบ้านหนองยาง 178
0 0.00
0 0.00
12 6.74
0 0.00
0 0.00
166 93.26
12 6.74%
106  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 243
4 1.65
0 0.00
2 0.82
9 3.70
0 0.00
228 93.83
15 6.17%
107  โรงเรียนบ้านคลองปริง 74
1 1.35
1 1.35
2 2.70
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
108  โรงเรียนวัดหนองสังข์ 172
4 2.33
3 1.74
2 1.16
0 0.00
0 0.00
163 94.77
9 5.23%
109  โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
110  โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนวัดเนินสัก 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,900 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,197 5.23
เตี้ย  1,035 4.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,409 10.52
ผอมและเตี้ย  714 3.12
อ้วนและเตี้ย  807 3.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,738 73.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,162 คน


26.91%


Powered By www.thaieducation.net