ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 193 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 193 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 28
6 21.43
2 7.14
2 7.14
8 28.57
4 14.29
6 21.43
22 78.57%
2  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 58
16 27.59
12 20.69
0 0.00
16 27.59
1 1.72
13 22.41
45 77.59%
3  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 161
23 14.29
28 17.39
4 2.48
51 31.68
4 2.48
51 31.68
110 68.32%
4  โรงเรียนบ้านลําลอง 352
116 32.95
101 28.69
4 1.14
4 1.14
0 0.00
127 36.08
225 63.92%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 226
17 7.52
22 9.73
15 6.64
39 17.26
43 19.03
90 39.82
136 60.18%
6  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 116
4 3.45
11 9.48
21 18.10
15 12.93
17 14.66
48 41.38
68 58.62%
7  โรงเรียนบ้านโคกกอ 107
17 15.89
20 18.69
22 20.56
0 0.00
0 0.00
48 44.86
59 55.14%
8  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 109
26 23.85
0 0.00
8 7.34
13 11.93
11 10.09
51 46.79
58 53.21%
9  โรงเรียนบ้านแม่ที 419
22 5.25
39 9.31
41 9.79
67 15.99
53 12.65
197 47.02
222 52.98%
10  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 161
13 8.07
16 9.94
15 9.32
20 12.42
19 11.80
78 48.45
83 51.55%
11  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 132
14 10.61
0 0.00
0 0.00
12 9.09
40 30.30
66 50.00
66 50.00%
12  โรงเรียนบ้านป่ากอ 139
18 12.95
16 11.51
24 17.27
11 7.91
0 0.00
70 50.36
69 49.64%
13  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 219
19 8.68
9 4.11
29 13.24
29 13.24
22 10.05
111 50.68
108 49.32%
14  โรงเรียนบ้านท่า 285
15 5.26
41 14.39
20 7.02
22 7.72
42 14.74
145 50.88
140 49.12%
15  โรงเรียนบ้านนาทวี 1772
131 7.39
113 6.38
401 22.63
158 8.92
54 3.05
915 51.64
857 48.36%
16  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 223
34 15.25
23 10.31
14 6.28
22 9.87
14 6.28
116 52.02
107 47.98%
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 138
15 10.87
5 3.62
20 14.49
14 10.14
12 8.70
72 52.17
66 47.83%
18  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 87
4 4.60
5 5.75
12 13.79
10 11.49
10 11.49
46 52.87
41 47.13%
19  โรงเรียนบ้านสม็อง 132
18 13.64
29 21.97
10 7.58
4 3.03
0 0.00
71 53.79
61 46.21%
20  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 70
14 20.00
7 10.00
7 10.00
3 4.29
1 1.43
38 54.29
32 45.71%
21  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 102
11 10.78
6 5.88
18 17.65
2 1.96
9 8.82
56 54.90
46 45.10%
22  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 71
6 8.45
4 5.63
13 18.31
8 11.27
1 1.41
39 54.93
32 45.07%
23  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 278
48 17.27
44 15.83
6 2.16
21 7.55
6 2.16
153 55.04
125 44.96%
24  โรงเรียนบ้านทับยาง 379
84 22.16
79 20.84
7 1.85
0 0.00
0 0.00
209 55.15
170 44.85%
25  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 195
14 7.18
18 9.23
12 6.15
23 11.79
14 7.18
114 58.46
81 41.54%
26  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 358
37 10.34
33 9.22
31 8.66
33 9.22
13 3.63
211 58.94
147 41.06%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 159
11 6.92
9 5.66
8 5.03
20 12.58
17 10.69
94 59.12
65 40.88%
28  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 389
23 5.91
33 8.48
35 9.00
47 12.08
17 4.37
234 60.15
155 39.85%
29  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 126
11 8.73
8 6.35
2 1.59
19 15.08
9 7.14
77 61.11
49 38.89%
30  โรงเรียนบ้านโคกตก 265
13 4.91
27 10.19
7 2.64
21 7.92
35 13.21
162 61.13
103 38.87%
31  โรงเรียนบ้านฉลุง 190
19 10.00
12 6.32
20 10.53
8 4.21
13 6.84
118 62.11
72 37.89%
32  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 310
31 10.00
54 17.42
12 3.87
6 1.94
9 2.90
198 63.87
112 36.13%
33  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 314
21 6.69
4 1.27
29 9.24
25 7.96
29 9.24
206 65.61
108 34.39%
34  โรงเรียนบ้านลำไพล 304
25 8.22
8 2.63
15 4.93
33 10.86
23 7.57
200 65.79
104 34.21%
35  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 142
14 9.86
7 4.93
9 6.34
8 5.63
9 6.34
95 66.90
47 33.10%
36  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 135
10 7.41
15 11.11
13 9.63
5 3.70
1 0.74
91 67.41
44 32.59%
37  โรงเรียนบ้านเทพา 562
32 5.69
18 3.20
89 15.84
15 2.67
29 5.16
379 67.44
183 32.56%
38  โรงเรียนชาติตระการโกศล 50
4 8.00
2 4.00
1 2.00
5 10.00
4 8.00
34 68.00
16 32.00%
39  โรงเรียนบ้านตูหยง 79
4 5.06
4 5.06
10 12.66
6 7.59
1 1.27
54 68.35
25 31.65%
40  โรงเรียนบ้านวังบวบ 76
14 18.42
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 51
1 1.96
2 3.92
1 1.96
3 5.88
9 17.65
35 68.63
16 31.37%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 113
9 7.96
10 8.85
12 10.62
4 3.54
0 0.00
78 69.03
35 30.97%
43  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 180
8 4.44
23 12.78
19 10.56
4 2.22
1 0.56
125 69.44
55 30.56%
44  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 139
15 10.79
14 10.07
5 3.60
8 5.76
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
45  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 226
21 9.29
11 4.87
31 13.72
4 1.77
0 0.00
159 70.35
67 29.65%
46  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 655
34 5.19
31 4.73
51 7.79
26 3.97
51 7.79
462 70.53
193 29.47%
47  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 170
13 7.65
20 11.76
4 2.35
13 7.65
0 0.00
120 70.59
50 29.41%
48  โรงเรียนบ้านระตะ 98
3 3.06
6 6.12
11 11.22
8 8.16
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
49  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 400
0 0.00
31 7.75
14 3.50
31 7.75
37 9.25
287 71.75
113 28.25%
50  โรงเรียน บ้านกระอาน 199
14 7.04
30 15.08
3 1.51
6 3.02
3 1.51
143 71.86
56 28.14%
51  โรงเรียนบ้านลำชิง 267
10 3.75
11 4.12
10 3.75
21 7.87
21 7.87
194 72.66
73 27.34%
52  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 33
3 9.09
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
53  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 143
11 7.69
10 6.99
11 7.69
7 4.90
0 0.00
104 72.73
39 27.27%
54  โรงเรียนบ้านม้างอน 177
18 10.17
16 9.04
14 7.91
0 0.00
0 0.00
129 72.88
48 27.12%
55  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 122
18 14.75
1 0.82
8 6.56
3 2.46
3 2.46
89 72.95
33 27.05%
56  โรงเรียนบ้านควนหมาก 207
14 6.76
4 1.93
17 8.21
4 1.93
17 8.21
151 72.95
56 27.05%
57  โรงเรียนบ้านคูหา 282
21 7.45
11 3.90
24 8.51
17 6.03
3 1.06
206 73.05
76 26.95%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 574
48 8.36
34 5.92
36 6.27
20 3.48
14 2.44
422 73.52
152 26.48%
59  โรงเรียนบ้านบาโหย 435
7 1.61
94 21.61
14 3.22
0 0.00
0 0.00
320 73.56
115 26.44%
60  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 159
9 5.66
6 3.77
21 13.21
3 1.89
3 1.89
117 73.58
42 26.42%
61  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 301
16 5.32
15 4.98
20 6.64
16 5.32
12 3.99
222 73.75
79 26.25%
62  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 805
59 7.33
21 2.61
32 3.98
77 9.57
22 2.73
594 73.79
211 26.21%
63  โรงเรียนบ้านนาจวก 161
15 9.32
13 8.07
1 0.62
13 8.07
0 0.00
119 73.91
42 26.09%
64  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 177
20 11.30
10 5.65
11 6.21
4 2.26
1 0.56
131 74.01
46 25.99%
65  โรงเรียนสะบ้าย้อย 982
89 9.06
41 4.18
45 4.58
33 3.36
47 4.79
727 74.03
255 25.97%
66  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 148
14 9.46
17 11.49
2 1.35
5 3.38
0 0.00
110 74.32
38 25.68%
67  โรงเรียนบ้านปากช่อง 43
2 4.65
2 4.65
4 9.30
0 0.00
3 6.98
32 74.42
11 25.58%
68  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 410
100 24.39
0 0.00
4 0.98
0 0.00
0 0.00
306 74.63
104 25.37%
69  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 138
5 3.62
15 10.87
10 7.25
5 3.62
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
70  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 127
9 7.09
8 6.30
9 7.09
3 2.36
3 2.36
95 74.80
32 25.20%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 84
9 10.71
10 11.90
2 2.38
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
72  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 96
1 1.04
5 5.21
8 8.33
9 9.38
1 1.04
72 75.00
24 25.00%
73  โรงเรียนบ้านนา 1208
73 6.04
35 2.90
43 3.56
84 6.95
66 5.46
907 75.08
301 24.92%
74  โรงเรียน วัดคลองยอ 311
11 3.54
9 2.89
33 10.61
24 7.72
0 0.00
234 75.24
77 24.76%
75  โรงเรียนบ้านประกอบ 194
12 6.19
3 1.55
32 16.49
1 0.52
0 0.00
146 75.26
48 24.74%
76  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 275
14 5.09
18 6.55
16 5.82
18 6.55
1 0.36
208 75.64
67 24.36%
77  โรงเรียนบ้านสะกอม 239
12 5.02
7 2.93
10 4.18
15 6.28
14 5.86
181 75.73
58 24.27%
78  โรงเรียนบ้านโหนด 103
12 11.65
7 6.80
2 1.94
3 2.91
1 0.97
78 75.73
25 24.27%
79  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 58
5 8.62
4 6.90
5 8.62
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
80  โรงเรียนบ้านป่าโอน 251
6 2.39
5 1.99
6 2.39
38 15.14
5 1.99
191 76.10
60 23.90%
81  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 220
11 5.00
13 5.91
17 7.73
11 5.00
0 0.00
168 76.36
52 23.64%
82  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 94
13 13.83
8 8.51
1 1.06
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
83  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 124
6 4.84
12 9.68
1 0.81
10 8.06
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
84  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 208
12 5.77
23 11.06
13 6.25
0 0.00
0 0.00
160 76.92
48 23.08%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 84
8 9.52
8 9.52
3 3.57
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
86  โรงเรียนบ้านแค 208
17 8.17
6 2.88
24 11.54
0 0.00
0 0.00
161 77.40
47 22.60%
87  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 45
2 4.44
4 8.89
3 6.67
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
88  โรงเรียนบ้านคลองขุด 132
9 6.82
11 8.33
8 6.06
1 0.76
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
89  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 246
22 8.94
2 0.81
2 0.81
24 9.76
4 1.63
192 78.05
54 21.95%
90  โรงเรียนมหิดล 114
15 13.16
1 0.88
9 7.89
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
91  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
1 3.03
26 78.79
7 21.21%
92  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 143
8 5.59
9 6.29
12 8.39
1 0.70
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
93  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 247
5 2.02
5 2.02
17 6.88
12 4.86
12 4.86
196 79.35
51 20.65%
94  โรงเรียนบ้านควนตานี 234
13 5.56
21 8.97
4 1.71
7 2.99
2 0.85
187 79.91
47 20.09%
95  โรงเรียนบ้านท่าไทร 115
7 6.09
2 1.74
3 2.61
8 6.96
3 2.61
92 80.00
23 20.00%
96  โรงเรียนเหมืองควนกรด 35
0 0.00
3 8.57
3 8.57
0 0.00
1 2.86
28 80.00
7 20.00%
97  โรงเรียนบ้านลางา 388
38 9.79
16 4.12
17 4.38
6 1.55
0 0.00
311 80.15
77 19.85%
98  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 76
1 1.32
0 0.00
4 5.26
3 3.95
7 9.21
61 80.26
15 19.74%
99  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 251
16 6.37
11 4.38
18 7.17
0 0.00
4 1.59
202 80.48
49 19.52%
100  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 83
8 9.64
4 4.82
4 4.82
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
101  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 133
11 8.27
7 5.26
4 3.01
2 1.50
1 0.75
108 81.20
25 18.80%
102  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 133
2 1.50
3 2.26
3 2.26
9 6.77
8 6.02
108 81.20
25 18.80%
103  โรงเรียนบ้านสุโสะ 309
21 6.80
19 6.15
4 1.29
10 3.24
4 1.29
251 81.23
58 18.77%
104  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 144
10 6.94
0 0.00
7 4.86
0 0.00
10 6.94
117 81.25
27 18.75%
105  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 135
5 3.70
5 3.70
5 3.70
10 7.41
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
106  โรงเรียนวัดประจ่า 223
17 7.62
15 6.73
9 4.04
0 0.00
0 0.00
182 81.61
41 18.39%
107  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 66
4 6.06
1 1.52
2 3.03
5 7.58
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
108  โรงเรียนบ้านโคกม้า 110
6 5.45
9 8.18
5 4.55
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
109  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 77
4 5.19
4 5.19
4 5.19
2 2.60
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
110  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1181
30 2.54
20 1.69
98 8.30
48 4.06
18 1.52
967 81.88
214 18.12%
111  โรงเรียนบ้านป่าชิง 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
4 6.56
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
112  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 39
3 7.69
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
113  โรงเรียนบ้านเลียบ 117
3 2.56
3 2.56
4 3.42
5 4.27
6 5.13
96 82.05
21 17.95%
114  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 195
9 4.62
1 0.51
25 12.82
0 0.00
0 0.00
160 82.05
35 17.95%
115  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 124
4 3.23
1 0.81
5 4.03
10 8.06
2 1.61
102 82.26
22 17.74%
116  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 91
6 6.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 10.99
75 82.42
16 17.58%
117  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 75
6 8.00
5 6.67
2 2.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
118  โรงเรียนบ้านลำเปา 223
17 7.62
14 6.28
3 1.35
4 1.79
0 0.00
185 82.96
38 17.04%
119  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 124
4 3.23
8 6.45
4 3.23
4 3.23
1 0.81
103 83.06
21 16.94%
120  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 344
18 5.23
15 4.36
9 2.62
16 4.65
0 0.00
286 83.14
58 16.86%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 125
6 4.80
7 5.60
8 6.40
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 131
1 0.76
5 3.82
3 2.29
11 8.40
2 1.53
109 83.21
22 16.79%
123  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 42
3 7.14
3 7.14
0 0.00
0 0.00
1 2.38
35 83.33
7 16.67%
124  โรงเรียนบ้านมุนี 147
2 1.36
14 9.52
8 5.44
0 0.00
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
125  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 178
8 4.49
6 3.37
6 3.37
3 1.69
6 3.37
149 83.71
29 16.29%
126  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 87
5 5.75
4 4.60
3 3.45
2 2.30
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
127  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 196
10 5.10
8 4.08
12 6.12
1 0.51
0 0.00
165 84.18
31 15.82%
128  โรงเรียนบ้านพังลา 38
1 2.63
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
129  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 104
4 3.85
9 8.65
2 1.92
1 0.96
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
130  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 91
3 3.30
5 5.49
2 2.20
2 2.20
2 2.20
77 84.62
14 15.38%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 222
18 8.11
14 6.31
2 0.90
0 0.00
0 0.00
188 84.68
34 15.32%
132  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 60
4 6.67
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
133  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 181
3 1.66
7 3.87
4 2.21
9 4.97
4 2.21
154 85.08
27 14.92%
134  โรงเรียนวัดห้วยคู 123
11 8.94
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
135  โรงเรียนบ้านม่วง 202
10 4.95
14 6.93
5 2.48
0 0.00
0 0.00
173 85.64
29 14.36%
136  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 42
3 7.14
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
137  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
2 1.68
7 5.88
8 6.72
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
138  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 127
8 6.30
2 1.57
8 6.30
0 0.00
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
139  โรงเรียนบ้านพรุหวา 347
12 3.46
11 3.17
10 2.88
6 1.73
10 2.88
298 85.88
49 14.12%
140  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 128
0 0.00
4 3.13
3 2.34
5 3.91
6 4.69
110 85.94
18 14.06%
141  โรงเรียนบ้านพรุชิง 157
15 9.55
2 1.27
1 0.64
4 2.55
0 0.00
135 85.99
22 14.01%
142  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 65
1 1.54
2 3.08
2 3.08
2 3.08
2 3.08
56 86.15
9 13.85%
143  โรงเรียนบ้านกะทิง 254
2 0.79
11 4.33
1 0.39
11 4.33
9 3.54
220 86.61
34 13.39%
144  โรงเรียนบ้านปากบาง 224
12 5.36
0 0.00
18 8.04
0 0.00
0 0.00
194 86.61
30 13.39%
145  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 112
3 2.68
0 0.00
12 10.71
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
146  โรงเรียนบ้านทรายขาว 224
4 1.79
14 6.25
7 3.13
3 1.34
1 0.45
195 87.05
29 12.95%
147  โรงเรียนบ้านนาม่วง 85
0 0.00
0 0.00
11 12.94
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
148  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 183
8 4.37
4 2.19
8 4.37
2 1.09
1 0.55
160 87.43
23 12.57%
149  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 115
7 6.09
2 1.74
5 4.35
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
150  โรงเรียนบ้านล่องควน 250
7 2.80
7 2.80
7 2.80
7 2.80
2 0.80
220 88.00
30 12.00%
151  โรงเรียนบ้านป่างาม 220
4 1.82
15 6.82
6 2.73
0 0.00
0 0.00
195 88.64
25 11.36%
152  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 143
5 3.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 7.69
127 88.81
16 11.19%
153  โรงเรียนบ้านพอบิด 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
154  โรงเรียนบ้านนาปรัง 246
5 2.03
3 1.22
0 0.00
3 1.22
16 6.50
219 89.02
27 10.98%
155  โรงเรียนบ้านทับโกบ 103
2 1.94
4 3.88
3 2.91
2 1.94
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
156  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 125
6 4.80
5 4.00
1 0.80
1 0.80
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
157  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
158  โรงเรียนบ้านหัวถนน 127
5 3.94
1 0.79
7 5.51
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
159  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 198
13 6.57
2 1.01
3 1.52
1 0.51
1 0.51
178 89.90
20 10.10%
160  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 119
1 0.84
0 0.00
11 9.24
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
161  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 119
2 1.68
4 3.36
4 3.36
2 1.68
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
162  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 144
4 2.78
5 3.47
3 2.08
1 0.69
1 0.69
130 90.28
14 9.72%
163  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 86
5 5.81
1 1.16
2 2.33
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
164  โรงเรียนบ้านนนท์ 66
1 1.52
3 4.55
1 1.52
1 1.52
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
165  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 78
4 5.13
2 2.56
1 1.28
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
166  โรงเรียนวัดนาปรือ 79
2 2.53
1 1.27
3 3.80
1 1.27
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
167  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 106
5 4.72
4 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
168  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 877
17 1.94
21 2.39
36 4.10
0 0.00
0 0.00
803 91.56
74 8.44%
169  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 249
13 5.22
0 0.00
4 1.61
0 0.00
4 1.61
228 91.57
21 8.43%
170  โรงเรียนวัดช่องเขา 126
1 0.79
0 0.00
7 5.56
1 0.79
1 0.79
116 92.06
10 7.94%
171  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 226
7 3.10
3 1.33
7 3.10
0 0.00
0 0.00
209 92.48
17 7.52%
172  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 68
3 4.41
1 1.47
1 1.47
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
173  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
174  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 105
1 0.95
2 1.90
4 3.81
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
175  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 92
0 0.00
1 1.09
3 3.26
2 2.17
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
176  โรงเรียนบ้านแพร้ว 94
2 2.13
3 3.19
1 1.06
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
177  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 112
0 0.00
0 0.00
7 6.25
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
178  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 146
2 1.37
4 2.74
2 1.37
1 0.68
0 0.00
137 93.84
9 6.16%
179  โรงเรียน บ้านโมย 181
3 1.66
3 1.66
5 2.76
0 0.00
0 0.00
170 93.92
11 6.08%
180  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
181  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 157
2 1.27
1 0.64
2 1.27
2 1.27
2 1.27
148 94.27
9 5.73%
182  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 180
2 1.11
2 1.11
4 2.22
1 0.56
1 0.56
170 94.44
10 5.56%
183  โรงเรียนวัดปริก 95
1 1.05
1 1.05
3 3.16
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
184  โรงเรียนวัดวังไทร 324
4 1.23
1 0.31
9 2.78
1 0.31
2 0.62
307 94.75
17 5.25%
185  โรงเรียนบ้านตาแปด 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
186  โรงเรียนบ้านพรุตู 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
187  โรงเรียนบ้านป็อง 120
0 0.00
1 0.83
4 3.33
0 0.00
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
188  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 244
2 0.82
3 1.23
3 1.23
1 0.41
1 0.41
234 95.90
10 4.10%
189  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 60
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
1 1.67
58 96.67
2 3.33%
190  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 200
2 1.00
0 0.00
1 0.50
1 0.50
1 0.50
195 97.50
5 2.50%
191  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 138
0 0.00
0 0.00
3 2.17
0 0.00
0 0.00
135 97.83
3 2.17%
192  โรงเรียนบ้านเคลียง 176
0 0.00
0 0.00
3 1.70
0 0.00
0 0.00
173 98.30
3 1.70%
193  โรงเรียนบ้านแซะ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,854 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,433 6.43
เตี้ย  2,049 5.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,332 6.16
ผอมและเตี้ย  1,663 4.39
อ้วนและเตี้ย  1,106 2.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,271 74.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,583 คน


25.32%


Powered By www.thaieducation.net