ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.79
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 9
3 33.33
2 22.22
4 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบางกลํ่า 118
17 14.41
0 0.00
101 85.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 161
3 1.86
2 1.24
156 96.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 100.00%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 84
17 20.24
17 20.24
15 17.86
16 19.05
16 19.05
3 3.57
81 96.43%
5  โรงเรียนวัดปรางแก้ว 136
36 26.47
36 26.47
23 16.91
19 13.97
5 3.68
17 12.50
119 87.50%
6  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 757
73 9.64
87 11.49
79 10.44
160 21.14
120 15.85
238 31.44
519 68.56%
7  โรงเรียนบ้านนาลึก 52
13 25.00
7 13.46
6 11.54
5 9.62
4 7.69
17 32.69
35 67.31%
8  โรงเรียนบ้านโปะหมอ 517
61 11.80
66 12.77
107 20.70
40 7.74
49 9.48
194 37.52
323 62.48%
9  โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 71
7 9.86
5 7.04
5 7.04
12 16.90
10 14.08
32 45.07
39 54.93%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า 104
16 15.38
16 15.38
4 3.85
16 15.38
4 3.85
48 46.15
56 53.85%
11  โรงเรียน วัดคลองแห 301
17 5.65
20 6.64
29 9.63
40 13.29
54 17.94
141 46.84
160 53.16%
12  โรงเรียนวัดแม่เตย 83
15 18.07
3 3.61
24 28.92
0 0.00
0 0.00
41 49.40
42 50.60%
13  โรงเรียนวัดบางศาลา 130
29 22.31
9 6.92
23 17.69
1 0.77
3 2.31
65 50.00
65 50.00%
14  โรงเรียนบ้านดินลาน 128
17 13.28
8 6.25
10 7.81
17 13.28
10 7.81
66 51.56
62 48.44%
15  โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 47
4 8.51
6 12.77
9 19.15
3 6.38
0 0.00
25 53.19
22 46.81%
16  โรงเรียนบ้านกรอบ 203
12 5.91
17 8.37
33 16.26
13 6.40
18 8.87
110 54.19
93 45.81%
17  โรงเรียนวัดจังโหลน 57
12 21.05
10 17.54
4 7.02
0 0.00
0 0.00
31 54.39
26 45.61%
18  โรงเรียนบ้านหัวปาบ 202
37 18.32
22 10.89
15 7.43
11 5.45
6 2.97
111 54.95
91 45.05%
19  โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม 58
2 3.45
4 6.90
5 8.62
6 10.34
9 15.52
32 55.17
26 44.83%
20  โรงเรียนบ้านควน 115
13 11.30
1 0.87
12 10.43
12 10.43
13 11.30
64 55.65
51 44.35%
21  โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร 795
53 6.67
24 3.02
119 14.97
77 9.69
78 9.81
444 55.85
351 44.15%
22  โรงเรียนวัดม่วงค่อม 239
17 7.11
9 3.77
26 10.88
26 10.88
25 10.46
136 56.90
103 43.10%
23  โรงเรียนวัดเขากลอย 146
24 16.44
12 8.22
8 5.48
10 6.85
8 5.48
84 57.53
62 42.47%
24  โรงเรียนวัดท่าข้าม 59
4 6.78
5 8.47
5 8.47
6 10.17
4 6.78
35 59.32
24 40.68%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 109
7 6.42
16 14.68
9 8.26
7 6.42
4 3.67
66 60.55
43 39.45%
26  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 215
21 9.77
12 5.58
27 12.56
12 5.58
11 5.12
132 61.40
83 38.60%
27  โรงเรียนวัดบางทีง 173
20 11.56
1 0.58
15 8.67
21 12.14
8 4.62
108 62.43
65 37.57%
28  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 316
38 12.03
30 9.49
19 6.01
9 2.85
22 6.96
198 62.66
118 37.34%
29  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 317
32 10.09
32 10.09
26 8.20
18 5.68
6 1.89
203 64.04
114 35.96%
30  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน 118
7 5.93
7 5.93
11 9.32
10 8.47
6 5.08
77 65.25
41 34.75%
31  โรงเรียนบ้านควนสะตอ 72
7 9.72
14 19.44
3 4.17
0 0.00
1 1.39
47 65.28
25 34.72%
32  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 581
40 6.88
61 10.50
30 5.16
40 6.88
30 5.16
380 65.40
201 34.60%
33  โรงเรียนบ้านโคกเมา 495
60 12.12
35 7.07
13 2.63
44 8.89
19 3.84
324 65.45
171 34.55%
34  โรงเรียนบ้านควนเนียง 1078
54 5.01
39 3.62
61 5.66
76 7.05
130 12.06
718 66.60
360 33.40%
35  โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 201
7 3.48
7 3.48
16 7.96
14 6.97
23 11.44
134 66.67
67 33.33%
36  โรงเรียนบ้านยวนยาง 69
12 17.39
4 5.80
7 10.14
0 0.00
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
37  โรงเรียนบ้านห้วยโอน 212
21 9.91
4 1.89
8 3.77
25 11.79
12 5.66
142 66.98
70 33.02%
38  โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 323
12 3.72
6 1.86
43 13.31
18 5.57
27 8.36
217 67.18
106 32.82%
39  โรงเรียนบ้านวังพา 220
18 8.18
17 7.73
22 10.00
6 2.73
9 4.09
148 67.27
72 32.73%
40  โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 90
2 2.22
8 8.89
8 8.89
5 5.56
6 6.67
61 67.78
29 32.22%
41  โรงเรียนบ้านชายคลอง 118
23 19.49
2 1.69
12 10.17
1 0.85
0 0.00
80 67.80
38 32.20%
42  โรงเรียนวัดท่านางหอม 88
3 3.41
4 4.55
10 11.36
4 4.55
7 7.95
60 68.18
28 31.82%
43  โรงเรียนบ้านป่ายาง 133
15 11.28
6 4.51
12 9.02
8 6.02
0 0.00
92 69.17
41 30.83%
44  โรงเรียนวัดท่าช้าง 62
10 16.13
0 0.00
5 8.06
1 1.61
3 4.84
43 69.35
19 30.65%
45  โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย 438
15 3.42
8 1.83
46 10.50
23 5.25
37 8.45
309 70.55
129 29.45%
46  โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) 171
25 14.62
5 2.92
10 5.85
1 0.58
9 5.26
121 70.76
50 29.24%
47  โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 123
12 9.76
0 0.00
20 16.26
0 0.00
3 2.44
88 71.54
35 28.46%
48  โรงเรียนบ้านยางงาม(ควนเนียง) 54
4 7.41
3 5.56
2 3.70
4 7.41
2 3.70
39 72.22
15 27.78%
49  โรงเรียนวัดทุ่งคา 210
19 9.05
14 6.67
25 11.90
0 0.00
0 0.00
152 72.38
58 27.62%
50  โรงเรียนบ้านม่วง 188
9 4.79
4 2.13
27 14.36
5 2.66
5 2.66
138 73.40
50 26.60%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 175
15 8.57
9 5.14
6 3.43
7 4.00
9 5.14
129 73.71
46 26.29%
52  โรงเรียนบ้านเกาะนก 122
14 11.48
6 4.92
5 4.10
6 4.92
1 0.82
90 73.77
32 26.23%
53  โรงเรียนบ้านฉลุง 460
23 5.00
32 6.96
17 3.70
33 7.17
11 2.39
344 74.78
116 25.22%
54  โรงเรียนวัดเลียบ 96
3 3.13
1 1.04
19 19.79
1 1.04
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
55  โรงเรียนบ้านคลองปอม 127
6 4.72
0 0.00
13 10.24
3 2.36
8 6.30
97 76.38
30 23.62%
56  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 81
12 14.81
0 0.00
6 7.41
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
57  โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 81
7 8.64
5 6.17
2 2.47
5 6.17
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
58  โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 381
25 6.56
25 6.56
36 9.45
2 0.52
1 0.26
292 76.64
89 23.36%
59  โรงเรียนบ้านท่าไทร 43
1 2.33
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
60  โรงเรียนวัดหูแร่ 411
19 4.62
24 5.84
41 9.98
10 2.43
1 0.24
316 76.89
95 23.11%
61  โรงเรียนบ้านหัวไทร 70
3 4.29
9 12.86
3 4.29
1 1.43
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
62  โรงเรียนบ้านหน้าควน 79
6 7.59
1 1.27
11 13.92
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
63  โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 198
16 8.08
6 3.03
20 10.10
3 1.52
0 0.00
153 77.27
45 22.73%
64  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 144
14 9.72
3 2.08
6 4.17
9 6.25
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
65  โรงเรียนบ้านลานควาย 275
17 6.18
32 11.64
7 2.55
5 1.82
0 0.00
214 77.82
61 22.18%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 65
4 6.15
3 4.62
4 6.15
2 3.08
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
67  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 250
23 9.20
6 2.40
13 5.20
11 4.40
0 0.00
197 78.80
53 21.20%
68  โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 417
26 6.24
23 5.52
30 7.19
4 0.96
0 0.00
334 80.10
83 19.90%
69  โรงเรียนบ้านปลายละหาน 92
7 7.61
2 2.17
9 9.78
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
70  โรงเรียนบ้านเกาะหมี 154
5 3.25
17 11.04
8 5.19
0 0.00
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
71  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 12.96
3 5.56
44 81.48
10 18.52%
72  โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 209
9 4.31
10 4.78
19 9.09
0 0.00
0 0.00
171 81.82
38 18.18%
73  โรงเรียนบ้านควนโส 148
4 2.70
1 0.68
15 10.14
6 4.05
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
74  โรงเรียนวัดนารังนก 80
6 7.50
4 5.00
3 3.75
0 0.00
1 1.25
66 82.50
14 17.50%
75  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 121
8 6.61
2 1.65
11 9.09
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
76  โรงเรียนบ้านเขาพระ 554
34 6.14
19 3.43
39 7.04
4 0.72
0 0.00
458 82.67
96 17.33%
77  โรงเรียนบ้านควนนา 52
4 7.69
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
78  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 319
14 4.39
9 2.82
17 5.33
8 2.51
7 2.19
264 82.76
55 17.24%
79  โรงเรียนบ้านหินผุด 157
6 3.82
12 7.64
9 5.73
0 0.00
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
80  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 100
8 8.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
81  โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 127
4 3.15
4 3.15
6 4.72
0 0.00
7 5.51
106 83.46
21 16.54%
82  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 173
2 1.16
1 0.58
15 8.67
10 5.78
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
83  โรงเรียนบ้านนาแสน 76
8 10.53
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
84  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 115
3 2.61
2 1.74
10 8.70
3 2.61
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
85  โรงเรียนบ้านไร่ 187
8 4.28
2 1.07
19 10.16
0 0.00
0 0.00
158 84.49
29 15.51%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 104
4 3.85
2 1.92
5 4.81
1 0.96
4 3.85
88 84.62
16 15.38%
87  โรงเรียนบ้านใต้ 260
13 5.00
12 4.62
15 5.77
0 0.00
0 0.00
220 84.62
40 15.38%
88  โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 52
2 3.85
1 1.92
3 5.77
1 1.92
1 1.92
44 84.62
8 15.38%
89  โรงเรียนวัดบางลึก 39
2 5.13
1 2.56
1 2.56
1 2.56
1 2.56
33 84.62
6 15.38%
90  โรงเรียนวัดโคกเหรียง 107
6 5.61
0 0.00
8 7.48
1 0.93
1 0.93
91 85.05
16 14.95%
91  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี 55
1 1.82
2 3.64
1 1.82
3 5.45
1 1.82
47 85.45
8 14.55%
92  โรงเรียนบ้านบางแฟบ 316
30 9.49
12 3.80
0 0.00
3 0.95
0 0.00
271 85.76
45 14.24%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 135
3 2.22
4 2.96
11 8.15
1 0.74
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
94  โรงเรียนวัดควนเนียง 131
8 6.11
3 2.29
7 5.34
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
95  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 152
3 1.97
6 3.95
10 6.58
0 0.00
1 0.66
132 86.84
20 13.16%
96  โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 153
5 3.27
1 0.65
14 9.15
0 0.00
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
97  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 152
4 2.63
3 1.97
9 5.92
2 1.32
1 0.66
133 87.50
19 12.50%
98  โรงเรียนวัดเจริญภูผา 98
1 1.02
4 4.08
5 5.10
2 2.04
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
99  โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 124
0 0.00
0 0.00
15 12.10
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
100  โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ 157
3 1.91
0 0.00
16 10.19
0 0.00
0 0.00
138 87.90
19 12.10%
101  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 141
9 6.38
3 2.13
2 1.42
3 2.13
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
102  โรงเรียนวัดท่าแซ 155
4 2.58
1 0.65
3 1.94
4 2.58
6 3.87
137 88.39
18 11.61%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 408
2 0.49
0 0.00
32 7.84
2 0.49
9 2.21
363 88.97
45 11.03%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา 103
1 0.97
4 3.88
6 5.83
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
106  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 71
2 2.82
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
107  โรงเรียนบ้านหาร 194
8 4.12
0 0.00
8 4.12
2 1.03
1 0.52
175 90.21
19 9.79%
108  โรงเรียนวัดพรุเตาะ 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
109  โรงเรียนบ้านควนกบ 84
2 2.38
2 2.38
4 4.76
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
110  โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
111  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 128
4 3.13
0 0.00
7 5.47
0 0.00
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
112  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 130
4 3.08
7 5.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
113  โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 187
8 4.28
0 0.00
7 3.74
0 0.00
0 0.00
172 91.98
15 8.02%
114  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย 140
3 2.14
1 0.71
1 0.71
4 2.86
2 1.43
129 92.14
11 7.86%
115  โรงเรียนวัดคูหาใน 141
2 1.42
4 2.84
5 3.55
0 0.00
0 0.00
130 92.20
11 7.80%
116  โรงเรียนวัดท่าหยี 78
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
4 5.13
72 92.31
6 7.69%
117  โรงเรียนวัดปากจ่า 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
118  โรงเรียนบ้านควนขัน 70
1 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.71
65 92.86
5 7.14%
119  โรงเรียนบ้านปลักคล้า 88
3 3.41
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
120  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 124
2 1.61
4 3.23
2 1.61
0 0.00
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
121  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 94
0 0.00
0 0.00
5 5.32
1 1.06
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
122  โรงเรียนบ้านคลองต่อ 162
0 0.00
0 0.00
5 3.09
0 0.00
5 3.09
152 93.83
10 6.17%
123  โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
124  โรงเรียนวัดโคกม่วง 180
5 2.78
0 0.00
4 2.22
0 0.00
0 0.00
171 95.00
9 5.00%
125  โรงเรียนวัดดอน 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนวัดเนินพิชัย 228
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
228 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,221 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,508 6.79
เตี้ย  1,083 4.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,985 8.93
ผอมและเตี้ย  1,014 4.56
อ้วนและเตี้ย  907 4.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,724 70.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,497 คน


29.24%


Powered By www.thaieducation.net