ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดใหญ่ 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 17
4 23.53
4 23.53
9 52.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 54
11 20.37
1 1.85
10 18.52
12 22.22
14 25.93
6 11.11
48 88.89%
4  โรงเรียนบ้านควนจง 117
12 10.26
0 0.00
68 58.12
0 0.00
0 0.00
37 31.62
80 68.38%
5  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 150
18 12.00
14 9.33
19 12.67
14 9.33
21 14.00
64 42.67
86 57.33%
6  โรงเรียนวัดประดู่ 76
17 22.37
12 15.79
6 7.89
6 7.89
2 2.63
33 43.42
43 56.58%
7  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 57
8 14.04
11 19.30
4 7.02
4 7.02
3 5.26
27 47.37
30 52.63%
8  โรงเรียน วัดบ่อแดง 333
24 7.21
21 6.31
39 11.71
32 9.61
44 13.21
173 51.95
160 48.05%
9  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 151
10 6.62
6 3.97
17 11.26
16 10.60
23 15.23
79 52.32
72 47.68%
10  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 176
25 14.20
20 11.36
24 13.64
11 6.25
1 0.57
95 53.98
81 46.02%
11  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 124
14 11.29
3 2.42
13 10.48
17 13.71
10 8.06
67 54.03
57 45.97%
12  โรงเรียนวัดประดู่หอม 53
6 11.32
7 13.21
11 20.75
0 0.00
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
13  โรงเรียนบ้านกลาง 208
36 17.31
23 11.06
10 4.81
16 7.69
6 2.88
117 56.25
91 43.75%
14  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 167
9 5.39
10 5.99
20 11.98
14 8.38
18 10.78
96 57.49
71 42.51%
15  โรงเรียนบ้านรัดปูน 80
4 5.00
5 6.25
12 15.00
10 12.50
2 2.50
47 58.75
33 41.25%
16  โรงเรียนวัดสามกอง 71
9 12.68
3 4.23
17 23.94
0 0.00
0 0.00
42 59.15
29 40.85%
17  โรงเรียนวิเชียรชม 2121
185 8.72
25 1.18
215 10.14
197 9.29
228 10.75
1271 59.92
850 40.08%
18  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 143
10 6.99
8 5.59
22 15.38
6 4.20
7 4.90
90 62.94
53 37.06%
19  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 39
5 12.82
2 5.13
3 7.69
2 5.13
2 5.13
25 64.10
14 35.90%
20  โรงเรียนวัดท่าหิน 153
19 12.42
12 7.84
9 5.88
11 7.19
3 1.96
99 64.71
54 35.29%
21  โรงเรียนบ้านขนุน 209
7 3.35
22 10.53
10 4.78
26 12.44
8 3.83
136 65.07
73 34.93%
22  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76
4 5.26
1 1.32
20 26.32
1 1.32
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
23  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 258
21 8.14
21 8.14
38 14.73
8 3.10
0 0.00
170 65.89
88 34.11%
24  โรงเรียนวัดพังยาง 33
0 0.00
2 6.06
3 9.09
6 18.18
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
25  โรงเรียนบ้านดอนแบก 101
10 9.90
0 0.00
23 22.77
0 0.00
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
26  โรงเรียนวัดดีหลวง 110
8 7.27
4 3.64
4 3.64
12 10.91
6 5.45
76 69.09
34 30.91%
27  โรงเรียนบ้านต้นปริง 63
4 6.35
6 9.52
6 9.52
3 4.76
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
28  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 94
9 9.57
0 0.00
19 20.21
0 0.00
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
29  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 388
15 3.87
25 6.44
22 5.67
25 6.44
26 6.70
275 70.88
113 29.12%
30  โรงเรียนวัดชะแล้ 217
24 11.06
18 8.29
7 3.23
10 4.61
4 1.84
154 70.97
63 29.03%
31  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 106
2 1.89
2 1.89
16 15.09
4 3.77
6 5.66
76 71.70
30 28.30%
32  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 99
6 6.06
9 9.09
13 13.13
0 0.00
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
33  โรงเรียนบ้านบางดาน 43
4 9.30
0 0.00
2 4.65
4 9.30
2 4.65
31 72.09
12 27.91%
34  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 190
18 9.47
15 7.89
20 10.53
0 0.00
0 0.00
137 72.11
53 27.89%
35  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 165
19 11.52
0 0.00
21 12.73
6 3.64
0 0.00
119 72.12
46 27.88%
36  โรงเรียนวัดขนุน 69
3 4.35
3 4.35
3 4.35
7 10.14
3 4.35
50 72.46
19 27.54%
37  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 139
12 8.63
0 0.00
25 17.99
0 0.00
0 0.00
102 73.38
37 26.62%
38  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 83
4 4.82
8 9.64
9 10.84
1 1.20
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
39  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 83
6 7.23
1 1.20
6 7.23
6 7.23
3 3.61
61 73.49
22 26.51%
40  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 131
24 18.32
0 0.00
10 7.63
0 0.00
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
41  โรงเรียนวัดนางเหล้า 139
12 8.63
2 1.44
15 10.79
0 0.00
7 5.04
103 74.10
36 25.90%
42  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 47
8 17.02
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
43  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 421
38 9.03
22 5.23
33 7.84
14 3.33
0 0.00
314 74.58
107 25.42%
44  โรงเรียนวัดวาส 80
6 7.50
5 6.25
2 2.50
5 6.25
2 2.50
60 75.00
20 25.00%
45  โรงเรียนวัดมหาการ 49
6 12.24
3 6.12
3 6.12
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
46  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 309
22 7.12
0 0.00
53 17.15
0 0.00
0 0.00
234 75.73
75 24.27%
47  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 199
13 6.53
8 4.02
21 10.55
5 2.51
1 0.50
151 75.88
48 24.12%
48  โรงเรียนวัดสามี 84
4 4.76
3 3.57
10 11.90
3 3.57
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
49  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 215
13 6.05
14 6.51
12 5.58
12 5.58
0 0.00
164 76.28
51 23.72%
50  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 90
5 5.56
0 0.00
8 8.89
5 5.56
3 3.33
69 76.67
21 23.33%
51  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 86
4 4.65
6 6.98
10 11.63
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
52  โรงเรียนวัดกลาง 242
15 6.20
16 6.61
24 9.92
0 0.00
0 0.00
187 77.27
55 22.73%
53  โรงเรียนบ้านบางไหน 94
3 3.19
6 6.38
11 11.70
1 1.06
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
54  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 573
41 7.16
29 5.06
28 4.89
19 3.32
11 1.92
445 77.66
128 22.34%
55  โรงเรียนวัดทุ่งโตนด 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
56  โรงเรียนวัดห้วยลาด 75
4 5.33
3 4.00
3 4.00
3 4.00
3 4.00
59 78.67
16 21.33%
57  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 382
27 7.07
29 7.59
12 3.14
7 1.83
3 0.79
304 79.58
78 20.42%
58  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 35
1 2.86
1 2.86
4 11.43
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
59  โรงเรียนวัดบางเขียด 136
17 12.50
0 0.00
10 7.35
0 0.00
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
60  โรงเรียนบ้านชะแม 66
6 9.09
2 3.03
3 4.55
1 1.52
1 1.52
53 80.30
13 19.70%
61  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 108
4 3.70
3 2.78
13 12.04
0 0.00
1 0.93
87 80.56
21 19.44%
62  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 62
5 8.06
0 0.00
6 9.68
0 0.00
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
63  โรงเรียนบ้านมาบบัว 89
3 3.37
1 1.12
8 8.99
5 5.62
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
64  โรงเรียนวัดประเจียก 127
6 4.72
6 4.72
5 3.94
4 3.15
3 2.36
103 81.10
24 18.90%
65  โรงเรียนวัดหนองหอย 91
7 7.69
1 1.10
8 8.79
1 1.10
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 183
8 4.37
8 4.37
5 2.73
8 4.37
5 2.73
149 81.42
34 18.58%
67  โรงเรียนวัดโพธาราม 108
4 3.70
3 2.78
7 6.48
3 2.78
3 2.78
88 81.48
20 18.52%
68  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 196
4 2.04
9 4.59
21 10.71
0 0.00
1 0.51
161 82.14
35 17.86%
69  โรงเรียนวัดจันทน์ 58
1 1.72
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
70  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
71  โรงเรียนวัดแจ้ง 70
1 1.43
4 5.71
7 10.00
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
72  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 30
0 0.00
1 3.33
3 10.00
0 0.00
1 3.33
25 83.33
5 16.67%
73  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 42
0 0.00
2 4.76
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
74  โรงเรียน บ้านหัวเขา 358
16 4.47
6 1.68
30 8.38
4 1.12
0 0.00
302 84.36
56 15.64%
75  โรงเรียนวัดจาก 59
5 8.47
2 3.39
2 3.39
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
76  โรงเรียนวัดปะโอ 259
2 0.77
3 1.16
27 10.42
5 1.93
2 0.77
220 84.94
39 15.06%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 193
6 3.11
8 4.15
12 6.22
3 1.55
0 0.00
164 84.97
29 15.03%
78  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 349
18 5.16
8 2.29
13 3.72
9 2.58
0 0.00
301 86.25
48 13.75%
79  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 232
8 3.45
3 1.29
20 8.62
0 0.00
0 0.00
201 86.64
31 13.36%
80  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 90
2 2.22
4 4.44
3 3.33
3 3.33
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
81  โรงเรียนวัดประตูไชย 106
5 4.72
3 2.83
6 5.66
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
82  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 289
9 3.11
5 1.73
11 3.81
5 1.73
8 2.77
251 86.85
38 13.15%
83  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 85
4 4.71
2 2.35
5 5.88
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
84  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
1 3.23
27 87.10
4 12.90%
85  โรงเรียนในเมือง 222
11 4.95
7 3.15
10 4.50
0 0.00
0 0.00
194 87.39
28 12.61%
86  โรงเรียนวัดผักกูด 40
1 2.50
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
87  โรงเรียนวัดปากแตระ 171
1 0.58
4 2.34
0 0.00
0 0.00
16 9.36
150 87.72
21 12.28%
88  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 74
2 2.70
1 1.35
5 6.76
1 1.35
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
89  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 647
21 3.25
17 2.63
0 0.00
0 0.00
39 6.03
570 88.10
77 11.90%
90  โรงเรียนวัดห้วยพุด 106
9 8.49
3 2.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
91  โรงเรียนวัดหัววัง 36
0 0.00
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
92  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 242
2 0.83
1 0.41
23 9.50
0 0.00
0 0.00
216 89.26
26 10.74%
93  โรงเรียนวัดทรายขาว 114
1 0.88
2 1.75
9 7.89
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
94  โรงเรียนวัดสน 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
95  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 115
7 6.09
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
96  โรงเรียนวัดโลกา 192
8 4.17
0 0.00
12 6.25
0 0.00
0 0.00
172 89.58
20 10.42%
97  โรงเรียนวัดป่าขาด 119
6 5.04
0 0.00
6 5.04
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
98  โรงเรียนวัดสนามไชย 102
5 4.90
2 1.96
1 0.98
1 0.98
1 0.98
92 90.20
10 9.80%
99  โรงเรียนวัดคูวา 83
5 6.02
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
100  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 83
2 2.41
2 2.41
4 4.82
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
101  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 63
3 4.76
0 0.00
1 1.59
2 3.17
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
102  โรงเรียนวัดพังกก 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
103  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 185
4 2.16
5 2.70
2 1.08
2 1.08
4 2.16
168 90.81
17 9.19%
104  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 44
3 6.82
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
105  โรงเรียนวัดป่าขวาง 89
1 1.12
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
106  โรงเรียนวัดเลียบ 116
3 2.59
1 0.86
5 4.31
1 0.86
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
107  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 72
2 2.78
0 0.00
3 4.17
0 0.00
1 1.39
66 91.67
6 8.33%
108  โรงเรียนวัดกระดังงา 61
0 0.00
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
109  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 113
2 1.77
2 1.77
5 4.42
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
110  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 127
2 1.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 6.30
117 92.13
10 7.87%
111  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 144
2 1.39
5 3.47
4 2.78
0 0.00
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
112  โรงเรียนวัดนาหม่อม 79
3 3.80
0 0.00
0 0.00
3 3.80
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
113  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
114  โรงเรียนวัดสีหยัง 69
2 2.90
2 2.90
1 1.45
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
115  โรงเรียนวัดประตูเขียน 83
2 2.41
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
116  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
1 1.79
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
117  โรงเรียนบ้านขี้นาก 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
118  โรงเรียนวัดท้ายยอ 43
0 0.00
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
119  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 86
1 1.16
4 4.65
1 1.16
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
120  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 72
2 2.78
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
121  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 144
0 0.00
3 2.08
3 2.08
0 0.00
3 2.08
135 93.75
9 6.25%
122  โรงเรียน วัดกาหรํา 49
0 0.00
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
123  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 117
0 0.00
1 0.85
5 4.27
1 0.85
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
124  โรงเรียนบ้านรับแพรก 134
5 3.73
0 0.00
1 0.75
2 1.49
0 0.00
126 94.03
8 5.97%
125  โรงเรียนวัดแหลมวัง 51
1 1.96
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
126  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1979
53 2.68
56 2.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1870 94.49
109 5.51%
127  โรงเรียนวัดศรีไชย 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
128  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 184
3 1.63
0 0.00
0 0.00
4 2.17
2 1.09
175 95.11
9 4.89%
129  โรงเรียนวัดคูขุด 153
0 0.00
3 1.96
2 1.31
0 0.00
2 1.31
146 95.42
7 4.58%
130  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 118
0 0.00
0 0.00
5 4.24
0 0.00
0 0.00
113 95.76
5 4.24%
131  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
132  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 65
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
133  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 115
1 0.87
0 0.00
2 1.74
0 0.00
0 0.00
112 97.39
3 2.61%
134  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 167
0 0.00
0 0.00
1 0.60
0 0.00
0 0.00
166 99.40
1 0.60%
135  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนวัดพังตรี 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนวัดอ่างทอง 0
1 0.00
0 0.00
10 0.00
0 0.00
0 0.00
-11 0.00
11 0.00%
139  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,164 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,172 5.54
เตี้ย  684 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,487 7.03
ผอมและเตี้ย  635 3.00
อ้วนและเตี้ย  575 2.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,611 78.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,553 คน


21.51%


Powered By www.thaieducation.net