ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 79 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 79 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 3
3 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบางปรุ 68
9 13.24
15 22.06
13 19.12
3 4.41
2 2.94
26 38.24
42 61.76%
3  โรงเรียน บ้านห้วยเสียด 140
35 25.00
15 10.71
18 12.86
12 8.57
3 2.14
57 40.71
83 59.29%
4  โรงเรียน บ้านท่าฉาง 218
54 24.77
32 14.68
37 16.97
0 0.00
0 0.00
95 43.58
123 56.42%
5  โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 124
13 10.48
15 12.10
26 20.97
0 0.00
0 0.00
70 56.45
54 43.55%
6  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 453
27 5.96
47 10.38
35 7.73
27 5.96
35 7.73
282 62.25
171 37.75%
7  โรงเรียนชาติเฉลิม 438
43 9.82
43 9.82
20 4.57
30 6.85
20 4.57
282 64.38
156 35.62%
8  โรงเรียนบ้านราชกรูด 236
20 8.47
17 7.20
37 15.68
8 3.39
2 0.85
152 64.41
84 35.59%
9  โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 122
12 9.84
9 7.38
21 17.21
0 0.00
0 0.00
80 65.57
42 34.43%
10  โรงเรียนบ้านคลองเงิน 38
8 21.05
1 2.63
1 2.63
2 5.26
1 2.63
25 65.79
13 34.21%
11  โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 223
20 8.97
22 9.87
18 8.07
8 3.59
8 3.59
147 65.92
76 34.08%
12  โรงเรียนบ้านหาดจิก 212
16 7.55
22 10.38
15 7.08
11 5.19
3 1.42
145 68.40
67 31.60%
13  โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 181
4 2.21
7 3.87
14 7.73
11 6.08
21 11.60
124 68.51
57 31.49%
14  โรงเรียนประชาอุทิศ 34
3 8.82
3 8.82
3 8.82
1 2.94
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
15  โรงเรียนบ้านบางริ้น 133
5 3.76
4 3.01
26 19.55
1 0.75
1 0.75
96 72.18
37 27.82%
16  โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 116
12 10.34
7 6.03
12 10.34
0 0.00
0 0.00
85 73.28
31 26.72%
17  โรงเรียนวัดช่องลม 49
6 12.24
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
18  โรงเรียนบ้านทองหลาง 142
5 3.52
9 6.34
5 3.52
9 6.34
9 6.34
105 73.94
37 26.06%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 182
12 6.59
11 6.04
19 10.44
4 2.20
0 0.00
136 74.73
46 25.27%
20  โรงเรียนบ้านหินดาด 52
1 1.92
2 3.85
9 17.31
1 1.92
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
21  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 761
48 6.31
30 3.94
96 12.61
13 1.71
1 0.13
573 75.30
188 24.70%
22  โรงเรียนบ้านกำพวน 298
32 10.74
16 5.37
8 2.68
7 2.35
8 2.68
227 76.17
71 23.83%
23  โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 158
19 12.03
10 6.33
7 4.43
1 0.63
0 0.00
121 76.58
37 23.42%
24  โรงเรียนบ้านขจัดภัย 248
9 3.63
28 11.29
8 3.23
1 0.40
12 4.84
190 76.61
58 23.39%
25  โรงเรียนกระบุรี 374
22 5.88
11 2.94
51 13.64
2 0.53
0 0.00
288 77.01
86 22.99%
26  โรงเรียนบ้านทับจาก 70
6 8.57
2 2.86
8 11.43
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
27  โรงเรียนบ้านนา 152
4 2.63
12 7.89
17 11.18
1 0.66
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
28  โรงเรียนอนุบาลระนอง 1162
79 6.80
13 1.12
166 14.29
0 0.00
0 0.00
904 77.80
258 22.20%
29  โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 257
16 6.23
12 4.67
20 7.78
7 2.72
2 0.78
200 77.82
57 22.18%
30  โรงเรียนบ้านทรายแดง 104
4 3.85
1 0.96
15 14.42
3 2.88
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
31  โรงเรียนบ้านสองแพรก 562
27 4.80
20 3.56
27 4.80
18 3.20
31 5.52
439 78.11
123 21.89%
32  โรงเรียนชนม์พัฒนา 64
4 6.25
4 6.25
2 3.13
4 6.25
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
33  โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 227
11 4.85
4 1.76
27 11.89
4 1.76
1 0.44
180 79.30
47 20.70%
34  โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 154
15 9.74
0 0.00
16 10.39
0 0.00
0 0.00
123 79.87
31 20.13%
35  โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 158
8 5.06
4 2.53
19 12.03
0 0.00
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
36  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 367
27 7.36
15 4.09
27 7.36
2 0.54
0 0.00
296 80.65
71 19.35%
37  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 246
32 13.01
4 1.63
7 2.85
3 1.22
0 0.00
200 81.30
46 18.70%
38  โรงเรียนบ้านลำเลียง 129
5 3.88
4 3.10
15 11.63
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
39  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 174
10 5.75
9 5.17
0 0.00
6 3.45
6 3.45
143 82.18
31 17.82%
40  โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
41  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 168
13 7.74
6 3.57
4 2.38
5 2.98
0 0.00
140 83.33
28 16.67%
42  โรงเรียนบ้านบางเบน 266
13 4.89
17 6.39
14 5.26
0 0.00
0 0.00
222 83.46
44 16.54%
43  โรงเรียนบ้านหินช้าง 382
25 6.54
20 5.24
9 2.36
5 1.31
3 0.79
320 83.77
62 16.23%
44  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 81
3 3.70
0 0.00
10 12.35
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
45  โรงเรียนบ้านสำนัก 351
17 4.84
29 8.26
8 2.28
2 0.57
0 0.00
295 84.05
56 15.95%
46  โรงเรียนบ้านบางสองรา 55
1 1.82
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 544
21 3.86
19 3.49
39 7.17
0 0.00
0 0.00
465 85.48
79 14.52%
48  โรงเรียนบ้านปากแพรก 64
5 7.81
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
49  โรงเรียนบ้านชาคลี 178
6 3.37
1 0.56
17 9.55
1 0.56
0 0.00
153 85.96
25 14.04%
50  โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 65
3 4.62
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
51  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 82
1 1.22
3 3.66
6 7.32
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
52  โรงเรียนบ้านบกกราย 58
1 1.72
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
53  โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 254
9 3.54
9 3.54
2 0.79
9 3.54
0 0.00
225 88.58
29 11.42%
54  โรงเรียนบ้านบางกลาง 115
6 5.22
0 0.00
7 6.09
0 0.00
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
55  โรงเรียนบ้านแหลมนาว 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
56  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 62
1 1.61
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
57  โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.23
3 4.84
57 91.94
5 8.06%
58  โรงเรียนบ้านทะเลนอก 50
0 0.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
59  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
60  โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 109
0 0.00
2 1.83
6 5.50
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
61  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 97
2 2.06
3 3.09
0 0.00
2 2.06
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
62  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 185
3 1.62
3 1.62
2 1.08
3 1.62
2 1.08
172 92.97
13 7.03%
63  โรงเรียนบ้านหนองจิก 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.06
62 93.94
4 6.06%
64  โรงเรียนบ้านคลองของ 70
2 2.86
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
65  โรงเรียนบ้านหินวัว 97
2 2.06
1 1.03
2 2.06
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
66  โรงเรียนบ้านบางนอน 42
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
67  โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.65
41 95.35
2 4.65%
68  โรงเรียนบ้านบางมัน 218
2 0.92
0 0.00
3 1.38
5 2.29
0 0.00
208 95.41
10 4.59%
69  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
70  โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 79
1 1.27
1 1.27
0 0.00
1 1.27
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
71  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 140
1 0.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.71
138 98.57
2 1.43%
72  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 538
5 0.93
2 0.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
531 98.70
7 1.30%
73  โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 137
0 0.00
0 0.00
1 0.73
0 0.00
0 0.00
136 99.27
1 0.73%
74  โรงเรียนบ้านนกงาง 356
2 0.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
354 99.44
2 0.56%
75  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
76  โรงเรียนบ้านบางหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,305 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  833 5.82
เตี้ย  605 4.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,040 7.27
ผอมและเตี้ย  236 1.65
อ้วนและเตี้ย  181 1.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,410 79.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,895 คน


20.24%


Powered By www.thaieducation.net