ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ภูเก็ต
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 49 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 48 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.96
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 240
53 22.08
20 8.33
33 13.75
53 22.08
20 8.33
61 25.42
179 74.58%
2  โรงเรียนเกาะสิเหร่ 660
42 6.36
109 16.52
111 16.82
207 31.36
0 0.00
191 28.94
469 71.06%
3  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 766
152 19.84
150 19.58
104 13.58
89 11.62
28 3.66
243 31.72
523 68.28%
4  โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 421
49 11.64
55 13.06
106 25.18
25 5.94
16 3.80
170 40.38
251 59.62%
5  โรงเรียนบ้านบางเทา 773
78 10.09
30 3.88
146 18.89
108 13.97
76 9.83
335 43.34
438 56.66%
6  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 237
50 21.10
23 9.70
23 9.70
29 12.24
3 1.27
109 45.99
128 54.01%
7  โรงเรียนบ้านบางทอง 223
23 10.31
8 3.59
37 16.59
7 3.14
30 13.45
118 52.91
105 47.09%
8  โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 217
60 27.65
14 6.45
15 6.91
10 4.61
3 1.38
115 53.00
102 47.00%
9  โรงเรียนบ้านพรุจำปา 235
32 13.62
9 3.83
35 14.89
5 2.13
29 12.34
125 53.19
110 46.81%
10  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 597
35 5.86
35 5.86
65 10.89
35 5.86
65 10.89
362 60.64
235 39.36%
11  โรงเรียนแหลมพันวา 154
19 12.34
10 6.49
12 7.79
10 6.49
7 4.55
96 62.34
58 37.66%
12  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 2235
90 4.03
81 3.62
229 10.25
120 5.37
310 13.87
1405 62.86
830 37.14%
13  โรงเรียนบ้านป่าคลอก 314
38 12.10
31 9.87
17 5.41
21 6.69
0 0.00
207 65.92
107 34.08%
14  โรงเรียนบ้านม่าหนิก 328
33 10.06
19 5.79
45 13.72
14 4.27
0 0.00
217 66.16
111 33.84%
15  โรงเรียนท่าฉัตรไชย 134
8 5.97
8 5.97
25 18.66
4 2.99
0 0.00
89 66.42
45 33.58%
16  โรงเรียนเกาะโหลน 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 448
8 1.79
34 7.59
93 20.76
14 3.13
0 0.00
299 66.74
149 33.26%
18  โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) 419
30 7.16
21 5.01
40 9.55
19 4.53
26 6.21
283 67.54
136 32.46%
19  โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 156
6 3.85
9 5.77
31 19.87
3 1.92
0 0.00
107 68.59
49 31.41%
20  โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) 233
27 11.59
14 6.01
17 7.30
15 6.44
0 0.00
160 68.67
73 31.33%
21  โรงเรียนวิชิตสงคราม 512
43 8.40
19 3.71
82 16.02
13 2.54
3 0.59
352 68.75
160 31.25%
22  โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 894
58 6.49
31 3.47
129 14.43
15 1.68
16 1.79
645 72.15
249 27.85%
23  โรงเรียนบ้านหมากปรก 252
18 7.14
28 11.11
23 9.13
0 0.00
0 0.00
183 72.62
69 27.38%
24  โรงเรียนบ้านลิพอน 250
14 5.60
17 6.80
31 12.40
5 2.00
1 0.40
182 72.80
68 27.20%
25  โรงเรียนบ้านพารา 224
24 10.71
13 5.80
14 6.25
7 3.13
0 0.00
166 74.11
58 25.89%
26  โรงเรียนบ้านบางคู 230
25 10.87
4 1.74
24 10.43
5 2.17
0 0.00
172 74.78
58 25.22%
27  โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 123
13 10.57
10 8.13
7 5.69
0 0.00
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
28  โรงเรียนบ้านกะหลิม 165
16 9.70
0 0.00
24 14.55
0 0.00
0 0.00
125 75.76
40 24.24%
29  โรงเรียนเกาะมะพร้าว 63
2 3.17
0 0.00
13 20.63
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
30  โรงเรียนเกาะนาคา 30
3 10.00
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
31  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 355
17 4.79
1 0.28
46 12.96
12 3.38
3 0.85
276 77.75
79 22.25%
32  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 158
3 1.90
5 3.16
21 13.29
3 1.90
3 1.90
123 77.85
35 22.15%
33  โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 227
13 5.73
5 2.20
17 7.49
14 6.17
1 0.44
177 77.97
50 22.03%
34  โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 170
5 2.94
4 2.35
28 16.47
0 0.00
0 0.00
133 78.24
37 21.76%
35  โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 150
9 6.00
7 4.67
13 8.67
0 0.00
1 0.67
120 80.00
30 20.00%
36  โรงเรียนบ้านสาคู 107
6 5.61
2 1.87
10 9.35
0 0.00
3 2.80
86 80.37
21 19.63%
37  โรงเรียนวัดมงคลวราราม 225
13 5.78
3 1.33
15 6.67
13 5.78
0 0.00
181 80.44
44 19.56%
38  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 588
18 3.06
11 1.87
23 3.91
26 4.42
24 4.08
486 82.65
102 17.35%
39  โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 303
30 9.90
5 1.65
14 4.62
2 0.66
0 0.00
252 83.17
51 16.83%
40  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 302
13 4.30
7 2.32
19 6.29
0 0.00
0 0.00
263 87.09
39 12.91%
41  โรงเรียนบ้านสะปำ 467
15 3.21
12 2.57
14 3.00
5 1.07
5 1.07
416 89.08
51 10.92%
42  โรงเรียนบ้านคอเอน 200
9 4.50
5 2.50
5 2.50
0 0.00
0 0.00
181 90.50
19 9.50%
43  โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 562
14 2.49
0 0.00
33 5.87
0 0.00
0 0.00
515 91.64
47 8.36%
44  โรงเรียนบ้านบางโรง 185
6 3.24
2 1.08
6 3.24
1 0.54
0 0.00
170 91.89
15 8.11%
45  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 78
2 2.56
2 2.56
2 2.56
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
46  โรงเรียนบ้านฉลอง 628
11 1.75
8 1.27
9 1.43
9 1.43
0 0.00
591 94.11
37 5.89%
47  โรงเรียน บ้านไม้ขาว 149
0 0.00
0 0.00
5 3.36
0 0.00
0 0.00
144 96.64
5 3.36%
48  โรงเรียนบ้านกู้กู 409
2 0.49
0 0.00
6 1.47
2 0.49
1 0.24
398 97.31
11 2.69%

 

จำนวนนักเรียน  16,799 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,236 7.36
เตี้ย  882 5.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,820 10.83
ผอมและเตี้ย  920 5.48
อ้วนและเตี้ย  674 4.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,267 67.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,532 คน


32.93%


Powered By www.thaieducation.net