ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 82
10 12.20
40 48.78
23 28.05
9 10.98
0 0.00
0 0.00
82 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 220
10 4.55
17 7.73
25 11.36
27 12.27
42 19.09
99 45.00
121 55.00%
3  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 144
17 11.81
7 4.86
15 10.42
24 16.67
12 8.33
69 47.92
75 52.08%
4  โรงเรียนวัดตาลล้อม 155
2 1.29
4 2.58
32 20.65
6 3.87
36 23.23
75 48.39
80 51.61%
5  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 724
52 7.18
26 3.59
119 16.44
76 10.50
98 13.54
353 48.76
371 51.24%
6  โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) 215
18 8.37
11 5.12
25 11.63
29 13.49
26 12.09
106 49.30
109 50.70%
7  โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 341
28 8.21
13 3.81
39 11.44
41 12.02
42 12.32
178 52.20
163 47.80%
8  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 616
39 6.33
26 4.22
69 11.20
65 10.55
74 12.01
343 55.68
273 44.32%
9  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 233
3 1.29
9 3.86
32 13.73
12 5.15
41 17.60
136 58.37
97 41.63%
10  โรงเรียนบ้านชากพุดซา 285
17 5.96
29 10.18
12 4.21
27 9.47
31 10.88
169 59.30
116 40.70%
11  โรงเรียนวัดสำนักบก 219
19 8.68
19 8.68
14 6.39
19 8.68
14 6.39
134 61.19
85 38.81%
12  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 230
9 3.91
5 2.17
33 14.35
14 6.09
28 12.17
141 61.30
89 38.70%
13  โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) 120
4 3.33
5 4.17
21 17.50
9 7.50
3 2.50
78 65.00
42 35.00%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 494
29 5.87
27 5.47
55 11.13
21 4.25
31 6.28
331 67.00
163 33.00%
15  โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 105
6 5.71
4 3.81
22 20.95
1 0.95
1 0.95
71 67.62
34 32.38%
16  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 115
4 3.48
23 20.00
3 2.61
3 2.61
4 3.48
78 67.83
37 32.17%
17  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 213
18 8.45
16 7.51
26 12.21
7 3.29
0 0.00
146 68.54
67 31.46%
18  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 138
9 6.52
4 2.90
23 16.67
3 2.17
2 1.45
97 70.29
41 29.71%
19  โรงเรียนนาป่ามโนรถ 165
19 11.52
2 1.21
26 15.76
2 1.21
0 0.00
116 70.30
49 29.70%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 200
5 2.50
2 1.00
48 24.00
4 2.00
0 0.00
141 70.50
59 29.50%
21  โรงเรียนบ้านท่าจาม 119
6 5.04
12 10.08
17 14.29
0 0.00
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
22  โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) 144
7 4.86
2 1.39
31 21.53
0 0.00
0 0.00
104 72.22
40 27.78%
23  โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 754
38 5.04
29 3.85
138 18.30
0 0.00
0 0.00
549 72.81
205 27.19%
24  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 233
8 3.43
5 2.15
27 11.59
13 5.58
10 4.29
170 72.96
63 27.04%
25  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 956
58 6.07
38 3.97
135 14.12
17 1.78
5 0.52
703 73.54
253 26.46%
26  โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 53
3 5.66
5 9.43
3 5.66
3 5.66
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
27  โรงเรียนวัดหนองยาง 163
11 6.75
12 7.36
14 8.59
6 3.68
0 0.00
120 73.62
43 26.38%
28  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 860
33 3.84
57 6.63
132 15.35
0 0.00
0 0.00
638 74.19
222 25.81%
29  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 473
3 0.63
11 2.33
35 7.40
25 5.29
46 9.73
353 74.63
120 25.37%
30  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 480
28 5.83
8 1.67
25 5.21
36 7.50
24 5.00
359 74.79
121 25.21%
31  โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) 332
24 7.23
39 11.75
11 3.31
7 2.11
2 0.60
249 75.00
83 25.00%
32  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 205
7 3.41
10 4.88
34 16.59
0 0.00
0 0.00
154 75.12
51 24.88%
33  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 200
9 4.50
6 3.00
28 14.00
3 1.50
0 0.00
154 77.00
46 23.00%
34  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 120
15 12.50
0 0.00
12 10.00
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
35  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) 252
20 7.94
11 4.37
7 2.78
12 4.76
6 2.38
196 77.78
56 22.22%
36  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 104
4 3.85
11 10.58
5 4.81
0 0.00
3 2.88
81 77.88
23 22.12%
37  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 113
16 14.16
1 0.88
4 3.54
4 3.54
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
38  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 199
10 5.03
17 8.54
7 3.52
6 3.02
4 2.01
155 77.89
44 22.11%
39  โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 147
3 2.04
7 4.76
22 14.97
0 0.00
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
40  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 224
21 9.38
0 0.00
27 12.05
0 0.00
0 0.00
176 78.57
48 21.43%
41  โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) 211
28 13.27
0 0.00
17 8.06
0 0.00
0 0.00
166 78.67
45 21.33%
42  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 105
13 12.38
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
43  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 125
3 2.40
2 1.60
21 16.80
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
44  โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 92
2 2.17
1 1.09
10 10.87
3 3.26
3 3.26
73 79.35
19 20.65%
45  โรงเรียนวัดบุญญราศรี 278
4 1.44
16 5.76
36 12.95
0 0.00
1 0.36
221 79.50
57 20.50%
46  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม 169
3 1.78
12 7.10
19 11.24
0 0.00
0 0.00
135 79.88
34 20.12%
47  โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 174
10 5.75
7 4.02
8 4.60
6 3.45
4 2.30
139 79.89
35 20.11%
48  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 184
8 4.35
15 8.15
14 7.61
0 0.00
0 0.00
147 79.89
37 20.11%
49  โรงเรียนบ้านหนองเขิน 312
21 6.73
8 2.56
22 7.05
6 1.92
4 1.28
251 80.45
61 19.55%
50  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 160
4 2.50
4 2.50
13 8.13
6 3.75
4 2.50
129 80.63
31 19.38%
51  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ 127
2 1.57
4 3.15
17 13.39
0 0.00
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
52  โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 661
19 2.87
15 2.27
17 2.57
34 5.14
31 4.69
545 82.45
116 17.55%
53  โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 97
9 9.28
4 4.12
3 3.09
1 1.03
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
54  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 668
10 1.50
9 1.35
36 5.39
19 2.84
41 6.14
553 82.78
115 17.22%
55  โรงเรียนบ้านวังตะโก 128
9 7.03
0 0.00
8 6.25
2 1.56
3 2.34
106 82.81
22 17.19%
56  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 148
0 0.00
2 1.35
19 12.84
0 0.00
4 2.70
123 83.11
25 16.89%
57  โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 296
10 3.38
12 4.05
18 6.08
9 3.04
0 0.00
247 83.45
49 16.55%
58  โรงเรียนบ้านโสม 134
7 5.22
8 5.97
7 5.22
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
59  โรงเรียนบ้านหัวโกรก 378
9 2.38
14 3.70
32 8.47
2 0.53
3 0.79
318 84.13
60 15.87%
60  โรงเรียนบ้านเขาดิน 348
14 4.02
8 2.30
32 9.20
0 0.00
0 0.00
294 84.48
54 15.52%
61  โรงเรียนบ้านชากนา 175
4 2.29
11 6.29
10 5.71
2 1.14
0 0.00
148 84.57
27 15.43%
62  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1213
23 1.90
34 2.80
110 9.07
2 0.16
9 0.74
1035 85.33
178 14.67%
63  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 100
3 3.00
1 1.00
8 8.00
0 0.00
1 1.00
87 87.00
13 13.00%
64  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1133
38 3.35
30 2.65
35 3.09
15 1.32
28 2.47
987 87.11
146 12.89%
65  โรงเรียนวัดบางเป้ง 206
5 2.43
6 2.91
4 1.94
11 5.34
0 0.00
180 87.38
26 12.62%
66  โรงเรียนบ้านเนินโมก 196
5 2.55
5 2.55
9 4.59
5 2.55
0 0.00
172 87.76
24 12.24%
67  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 133
1 0.75
0 0.00
5 3.76
0 0.00
10 7.52
117 87.97
16 12.03%
68  โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 151
3 1.99
0 0.00
15 9.93
0 0.00
0 0.00
133 88.08
18 11.92%
69  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 129
1 0.78
8 6.20
6 4.65
0 0.00
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
70  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) 225
10 4.44
0 0.00
16 7.11
0 0.00
0 0.00
199 88.44
26 11.56%
71  โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 180
8 4.44
5 2.78
1 0.56
4 2.22
2 1.11
160 88.89
20 11.11%
72  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 475
8 1.68
4 0.84
4 0.84
8 1.68
25 5.26
426 89.68
49 10.32%
73  โรงเรียนบ้านตาลดำ 158
0 0.00
0 0.00
16 10.13
0 0.00
0 0.00
142 89.87
16 10.13%
74  โรงเรียนวัดเตาปูน 181
6 3.31
7 3.87
5 2.76
0 0.00
0 0.00
163 90.06
18 9.94%
75  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 337
2 0.59
1 0.30
13 3.86
0 0.00
13 3.86
308 91.39
29 8.61%
76  โรงเรียนบ้านเขาแรต 119
1 0.84
0 0.00
9 7.56
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
77  โรงเรียนบ้านมาบกรูด 148
4 2.70
1 0.68
3 2.03
3 2.03
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
78  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 107
0 0.00
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 323
0 0.00
0 0.00
7 2.17
0 0.00
0 0.00
316 97.83
7 2.17%
80  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 3324
6 0.18
7 0.21
10 0.30
6 0.18
10 0.30
3285 98.83
39 1.17%
81  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 117
0 0.00
0 0.00
1 0.85
0 0.00
0 0.00
116 99.15
1 0.85%
82  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,124 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  955 3.80
เตี้ย  831 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,025 8.06
ผอมและเตี้ย  675 2.69
อ้วนและเตี้ย  781 3.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,857 79.04
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,267 คน


20.96%


Powered By www.thaieducation.net