ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 89 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 89 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 728
58 7.97
64 8.79
125 17.17
35 4.81
302 41.48
144 19.78
584 80.22%
2  โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 93
12 12.90
51 54.84
10 10.75
0 0.00
0 0.00
20 21.51
73 78.49%
3  โรงเรียนบ้านศาลาลัย 147
19 12.93
25 17.01
23 15.65
14 9.52
10 6.80
56 38.10
91 61.90%
4  โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 59
5 8.47
6 10.17
9 15.25
8 13.56
4 6.78
27 45.76
32 54.24%
5  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 478
52 10.88
39 8.16
71 14.85
23 4.81
36 7.53
257 53.77
221 46.23%
6  โรงเรียนบ้านหาดขาม 231
30 12.99
18 7.79
11 4.76
30 12.99
11 4.76
131 56.71
100 43.29%
7  โรงเรียนวัดนาห้วย 145
20 13.79
13 8.97
17 11.72
8 5.52
0 0.00
87 60.00
58 40.00%
8  โรงเรียนบ้านบางปู 78
10 12.82
10 12.82
0 0.00
11 14.10
0 0.00
47 60.26
31 39.74%
9  โรงเรียนบ้านพุน้อย 190
21 11.05
11 5.79
36 18.95
6 3.16
0 0.00
116 61.05
74 38.95%
10  โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) 149
4 2.68
3 2.01
27 18.12
6 4.03
17 11.41
92 61.74
57 38.26%
11  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 128
7 5.47
9 7.03
17 13.28
4 3.13
10 7.81
81 63.28
47 36.72%
12  โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 431
49 11.37
19 4.41
43 9.98
32 7.42
13 3.02
275 63.81
156 36.19%
13  โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 111
16 14.41
4 3.60
18 16.22
2 1.80
0 0.00
71 63.96
40 36.04%
14  โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) 445
59 13.26
71 15.96
13 2.92
13 2.92
2 0.45
287 64.49
158 35.51%
15  โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 231
22 9.52
18 7.79
16 6.93
18 7.79
8 3.46
149 64.50
82 35.50%
16  โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 799
16 2.00
30 3.75
147 18.40
17 2.13
71 8.89
518 64.83
281 35.17%
17  โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 266
20 7.52
6 2.26
21 7.89
27 10.15
19 7.14
173 65.04
93 34.96%
18  โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 103
9 8.74
16 15.53
7 6.80
2 1.94
2 1.94
67 65.05
36 34.95%
19  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 141
35 24.82
3 2.13
10 7.09
1 0.71
0 0.00
92 65.25
49 34.75%
20  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 218
14 6.42
17 7.80
25 11.47
12 5.50
0 0.00
150 68.81
68 31.19%
21  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 124
14 11.29
14 11.29
4 3.23
5 4.03
1 0.81
86 69.35
38 30.65%
22  โรงเรียนบ้านทับใต้ 307
38 12.38
13 4.23
26 8.47
9 2.93
8 2.61
213 69.38
94 30.62%
23  โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 66
5 7.58
3 4.55
7 10.61
3 4.55
2 3.03
46 69.70
20 30.30%
24  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 110
5 4.55
5 4.55
22 20.00
0 0.00
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
25  โรงเรียนบ้านหนองซอ 117
14 11.97
9 7.69
6 5.13
4 3.42
1 0.85
83 70.94
34 29.06%
26  โรงเรียนบ้านปรือน้อย 177
7 3.95
8 4.52
27 15.25
7 3.95
0 0.00
128 72.32
49 27.68%
27  โรงเรียนบ้านหนองเกด 145
2 1.38
1 0.69
37 25.52
0 0.00
0 0.00
105 72.41
40 27.59%
28  โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 243
18 7.41
8 3.29
40 16.46
0 0.00
0 0.00
177 72.84
66 27.16%
29  โรงเรียนบ้านสามกระทาย 78
4 5.13
6 7.69
10 12.82
1 1.28
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
30  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 163
12 7.36
3 1.84
27 16.56
0 0.00
0 0.00
121 74.23
42 25.77%
31  โรงเรียนบ้านไร่บน 125
16 12.80
7 5.60
3 2.40
3 2.40
3 2.40
93 74.40
32 25.60%
32  โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 108
5 4.63
3 2.78
13 12.04
5 4.63
1 0.93
81 75.00
27 25.00%
33  โรงเรียนวัดกุยบุรี 221
4 1.81
12 5.43
35 15.84
4 1.81
0 0.00
166 75.11
55 24.89%
34  โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 83
4 4.82
6 7.23
7 8.43
2 2.41
1 1.20
63 75.90
20 24.10%
35  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 146
6 4.11
7 4.79
20 13.70
1 0.68
1 0.68
111 76.03
35 23.97%
36  โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) 254
22 8.66
5 1.97
33 12.99
0 0.00
0 0.00
194 76.38
60 23.62%
37  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 123
13 10.57
6 4.88
10 8.13
0 0.00
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
38  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 102
3 2.94
6 5.88
7 6.86
5 4.90
1 0.98
80 78.43
22 21.57%
39  โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 70
5 7.14
0 0.00
5 7.14
5 7.14
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
40  โรงเรียนบ้านลาดวิถี 127
5 3.94
3 2.36
19 14.96
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
41  โรงเรียน อานันท์ 372
15 4.03
23 6.18
23 6.18
11 2.96
7 1.88
293 78.76
79 21.24%
42  โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 151
5 3.31
6 3.97
17 11.26
3 1.99
0 0.00
120 79.47
31 20.53%
43  โรงเรียนบ้านวังข่อย 89
2 2.25
1 1.12
15 16.85
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
44  โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 279
5 1.79
4 1.43
32 11.47
10 3.58
0 0.00
228 81.72
51 18.28%
45  โรงเรียนบ้านหนองหอย 247
7 2.83
8 3.24
12 4.86
9 3.64
6 2.43
205 83.00
42 17.00%
46  โรงเรียนบ้านใหม่ 53
2 3.77
0 0.00
6 11.32
0 0.00
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
47  โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 82
6 7.32
1 1.22
3 3.66
1 1.22
2 2.44
69 84.15
13 15.85%
48  โรงเรียนวไลย 165
5 3.03
5 3.03
5 3.03
4 2.42
6 3.64
140 84.85
25 15.15%
49  โรงเรียนบ้านวังยาว 73
4 5.48
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
50  โรงเรียนบ้านรวมไทย 173
5 2.89
1 0.58
20 11.56
0 0.00
0 0.00
147 84.97
26 15.03%
51  โรงเรียนบ้านหนองกา 91
6 6.59
4 4.40
3 3.30
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
52  โรงเรียนบ้านหนองหมู 91
1 1.10
4 4.40
8 8.79
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
53  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 147
3 2.04
0 0.00
18 12.24
0 0.00
0 0.00
126 85.71
21 14.29%
54  โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 71
3 4.23
0 0.00
5 7.04
2 2.82
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
55  โรงเรียนบ้านหนองจิก 77
3 3.90
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
56  โรงเรียนวัดดอนยายหนู 116
8 6.90
2 1.72
4 3.45
1 0.86
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
57  โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 78
2 2.56
4 5.13
4 5.13
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
58  โรงเรียนบ้านหนองคร้า 126
3 2.38
3 2.38
4 3.17
3 2.38
3 2.38
110 87.30
16 12.70%
59  โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 227
10 4.41
3 1.32
14 6.17
1 0.44
0 0.00
199 87.67
28 12.33%
60  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 41
4 9.76
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 150
5 3.33
5 3.33
6 4.00
1 0.67
1 0.67
132 88.00
18 12.00%
62  โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 163
7 4.29
6 3.68
2 1.23
3 1.84
1 0.61
144 88.34
19 11.66%
63  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 112
3 2.68
1 0.89
8 7.14
1 0.89
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
64  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 109
5 4.59
0 0.00
6 5.50
0 0.00
1 0.92
97 88.99
12 11.01%
65  โรงเรียนบ้านหนองบัว 56
1 1.79
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
66  โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 84
2 2.38
1 1.19
5 5.95
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
67  โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 110
2 1.82
1 0.91
6 5.45
1 0.91
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
68  โรงเรียนละเมาะ 78
2 2.56
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
69  โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 79
1 1.27
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
70  โรงเรียนบ้านบน 112
0 0.00
0 0.00
7 6.25
1 0.89
1 0.89
103 91.96
9 8.04%
71  โรงเรียนบ้านเนินกรวด 100
3 3.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 242
4 1.65
1 0.41
7 2.89
4 1.65
3 1.24
223 92.15
19 7.85%
73  โรงเรียนบ้านหนองคาง 153
3 1.96
4 2.61
3 1.96
2 1.31
0 0.00
141 92.16
12 7.84%
74  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 103
0 0.00
1 0.97
7 6.80
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
75  โรงเรียนบ้านหนองไทร 52
1 1.92
0 0.00
1 1.92
2 3.85
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
76  โรงเรียนบ้านเขาแดง 104
2 1.92
0 0.00
5 4.81
1 0.96
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
77  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 128
0 0.00
0 0.00
9 7.03
0 0.00
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
78  โรงเรียนบ้านยางชุม 164
1 0.61
1 0.61
9 5.49
0 0.00
0 0.00
153 93.29
11 6.71%
79  โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 152
3 1.97
0 0.00
7 4.61
0 0.00
0 0.00
142 93.42
10 6.58%
80  โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 77
2 2.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.90
72 93.51
5 6.49%
81  โรงเรียนบ้านสำโหรง 109
0 0.00
0 0.00
7 6.42
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
82  โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.38
44 93.62
3 6.38%
83  โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 343
1 0.29
1 0.29
19 5.54
0 0.00
0 0.00
322 93.88
21 6.12%
84  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 70
1 1.43
0 0.00
0 0.00
2 2.86
1 1.43
66 94.29
4 5.71%
85  โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
86  โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 141
0 0.00
0 0.00
1 0.71
0 0.00
2 1.42
138 97.87
3 2.13%
87  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 258
0 0.00
0 0.00
4 1.55
1 0.39
0 0.00
253 98.06
5 1.94%
88  โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 188
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
188 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,357 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  828 5.77
เตี้ย  653 4.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,350 9.40
ผอมและเตี้ย  388 2.70
อ้วนและเตี้ย  565 3.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,573 73.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,784 คน


26.36%


Powered By www.thaieducation.net