ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังยาง 137
72 52.55
0 0.00
7 5.11
3 2.19
0 0.00
55 40.15
82 59.85%
2  โรงเรียนวังมะเดื่อ 169
14 8.28
11 6.51
23 13.61
25 14.79
24 14.20
72 42.60
97 57.40%
3  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 117
13 11.11
5 4.27
4 3.42
18 15.38
22 18.80
55 47.01
62 52.99%
4  โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 185
6 3.24
4 2.16
34 18.38
10 5.41
38 20.54
93 50.27
92 49.73%
5  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 312
65 20.83
28 8.97
15 4.81
19 6.09
24 7.69
161 51.60
151 48.40%
6  โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 579
59 10.19
47 8.12
109 18.83
25 4.32
37 6.39
302 52.16
277 47.84%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 122
26 21.31
15 12.30
8 6.56
7 5.74
1 0.82
65 53.28
57 46.72%
8  โรงเรียนบ้านห้วยสัก 83
7 8.43
16 19.28
7 8.43
6 7.23
0 0.00
47 56.63
36 43.37%
9  โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 312
22 7.05
16 5.13
74 23.72
19 6.09
0 0.00
181 58.01
131 41.99%
10  โรงเรียนบางสะพาน 901
26 2.89
51 5.66
82 9.10
77 8.55
133 14.76
532 59.05
369 40.95%
11  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1610
83 5.16
42 2.61
258 16.02
125 7.76
151 9.38
951 59.07
659 40.93%
12  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 86
23 26.74
4 4.65
5 5.81
2 2.33
0 0.00
52 60.47
34 39.53%
13  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 142
27 19.01
11 7.75
13 9.15
5 3.52
0 0.00
86 60.56
56 39.44%
14  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 437
14 3.20
18 4.12
65 14.87
26 5.95
48 10.98
266 60.87
171 39.13%
15  โรงเรียนบ้านหินเทิน 96
11 11.46
0 0.00
19 19.79
0 0.00
7 7.29
59 61.46
37 38.54%
16  โรงเรียนบ้านดอนสง่า 148
10 6.76
5 3.38
37 25.00
3 2.03
2 1.35
91 61.49
57 38.51%
17  โรงเรียนบ้านท่าขาม 165
12 7.27
10 6.06
11 6.67
17 10.30
13 7.88
102 61.82
63 38.18%
18  โรงเรียนบ้านคลองลอย 246
36 14.63
23 9.35
0 0.00
17 6.91
15 6.10
155 63.01
91 36.99%
19  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 65
16 24.62
0 0.00
7 10.77
0 0.00
1 1.54
41 63.08
24 36.92%
20  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 90
3 3.33
8 8.89
22 24.44
0 0.00
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
21  โรงเรียนบ้านดอนทอง 107
16 14.95
6 5.61
7 6.54
7 6.54
3 2.80
68 63.55
39 36.45%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 147
17 11.56
5 3.40
25 17.01
2 1.36
3 2.04
95 64.63
52 35.37%
23  โรงเรียนบ้านบางเบิด 88
6 6.82
6 6.82
7 7.95
5 5.68
6 6.82
58 65.91
30 34.09%
24  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 169
24 14.20
3 1.78
18 10.65
3 1.78
8 4.73
113 66.86
56 33.14%
25  โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 82
2 2.44
5 6.10
15 18.29
5 6.10
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
26  โรงเรียนประชาพิทักษ์ 150
0 0.00
8 5.33
14 9.33
7 4.67
20 13.33
101 67.33
49 32.67%
27  โรงเรียนบ้านปากแพรก 37
4 10.81
1 2.70
6 16.22
1 2.70
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
28  โรงเรียนบ้านท่าฝาง 161
21 13.04
1 0.62
28 17.39
2 1.24
0 0.00
109 67.70
52 32.30%
29  โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 53
6 11.32
5 9.43
6 11.32
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 822
52 6.33
8 0.97
65 7.91
67 8.15
65 7.91
565 68.73
257 31.27%
31  โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 58
0 0.00
2 3.45
3 5.17
13 22.41
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
32  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 71
9 12.68
7 9.86
5 7.04
1 1.41
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
33  โรงเรียนบ้านบึง 95
0 0.00
3 3.16
14 14.74
3 3.16
9 9.47
66 69.47
29 30.53%
34  โรงเรียนบ้านหนองกก 129
11 8.53
11 8.53
0 0.00
17 13.18
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
35  โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 60
4 6.67
3 5.00
6 10.00
3 5.00
2 3.33
42 70.00
18 30.00%
36  โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 144
8 5.56
13 9.03
20 13.89
2 1.39
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
37  โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 68
8 11.76
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
38  โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 51
8 15.69
0 0.00
3 5.88
2 3.92
1 1.96
37 72.55
14 27.45%
39  โรงเรียนบ้านหินกอง 176
15 8.52
13 7.39
14 7.95
6 3.41
0 0.00
128 72.73
48 27.27%
40  โรงเรียนประชารังสรรค์ 72
5 6.94
2 2.78
9 12.50
2 2.78
1 1.39
53 73.61
19 26.39%
41  โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 107
10 9.35
6 5.61
10 9.35
1 0.93
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
42  โรงเรียน บ้านทรายทอง 52
2 3.85
1 1.92
10 19.23
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
43  โรงเรียนบ้านดอนทราย 104
5 4.81
2 1.92
17 16.35
1 0.96
1 0.96
78 75.00
26 25.00%
44  โรงเรียนธนาคารออมสิน 793
41 5.17
83 10.47
50 6.31
21 2.65
2 0.25
596 75.16
197 24.84%
45  โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง 539
17 3.15
11 2.04
61 11.32
23 4.27
21 3.90
406 75.32
133 24.68%
46  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 245
18 7.35
0 0.00
31 12.65
11 4.49
0 0.00
185 75.51
60 24.49%
47  โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 471
23 4.88
22 4.67
59 12.53
2 0.42
0 0.00
365 77.49
106 22.51%
48  โรงเรียนบ้านหนองหิน 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
2 5.56
28 77.78
8 22.22%
49  โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 81
13 16.05
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
50  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 222
14 6.31
8 3.60
27 12.16
0 0.00
0 0.00
173 77.93
49 22.07%
51  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 161
4 2.48
15 9.32
7 4.35
0 0.00
9 5.59
126 78.26
35 21.74%
52  โรงเรียนบ้านดอนใจดี 134
13 9.70
3 2.24
11 8.21
2 1.49
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
53  โรงเรียนวัดกำมะเสน 95
1 1.05
1 1.05
16 16.84
1 1.05
1 1.05
75 78.95
20 21.05%
54  โรงเรียนบ้านไชยราช 443
19 4.29
19 4.29
54 12.19
1 0.23
0 0.00
350 79.01
93 20.99%
55  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 278
12 4.32
16 5.76
28 10.07
0 0.00
0 0.00
222 79.86
56 20.14%
56  โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) 103
10 9.71
2 1.94
8 7.77
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 153
11 7.19
6 3.92
11 7.19
0 0.00
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
58  โรงเรียนบ้านช้างเผือก 238
6 2.52
5 2.10
29 12.18
3 1.26
0 0.00
195 81.93
43 18.07%
59  โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 92
5 5.43
0 0.00
11 11.96
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
60  โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 173
5 2.89
5 2.89
8 4.62
5 2.89
7 4.05
143 82.66
30 17.34%
61  โรงเรียนวัดนาหูกวาง 105
6 5.71
2 1.90
4 3.81
2 1.90
4 3.81
87 82.86
18 17.14%
62  โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) 117
4 3.42
1 0.85
12 10.26
3 2.56
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
63  โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) 467
11 2.36
12 2.57
56 11.99
0 0.00
0 0.00
388 83.08
79 16.92%
64  โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 139
4 2.88
9 6.47
10 7.19
0 0.00
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
65  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 142
0 0.00
0 0.00
12 8.45
8 5.63
3 2.11
119 83.80
23 16.20%
66  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1020
37 3.63
20 1.96
40 3.92
28 2.75
38 3.73
857 84.02
163 15.98%
67  โรงเรียนบ้านหนองระแวง 292
5 1.71
8 2.74
0 0.00
15 5.14
18 6.16
246 84.25
46 15.75%
68  โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง 71
7 9.86
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
69  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 266
9 3.38
0 0.00
31 11.65
0 0.00
0 0.00
226 84.96
40 15.04%
70  โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
71  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 63
4 6.35
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
72  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 91
3 3.30
1 1.10
0 0.00
3 3.30
6 6.59
78 85.71
13 14.29%
73  โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 85
2 2.35
2 2.35
7 8.24
1 1.18
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
74  โรงเรียนวัดดอนยาง 228
6 2.63
3 1.32
23 10.09
0 0.00
0 0.00
196 85.96
32 14.04%
75  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 123
9 7.32
1 0.81
6 4.88
0 0.00
1 0.81
106 86.18
17 13.82%
76  โรงเรียนบ้านเขามัน 125
3 2.40
4 3.20
3 2.40
3 2.40
3 2.40
109 87.20
16 12.80%
77  โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 81
5 6.17
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
78  โรงเรียนบ้านยางเขา 83
2 2.41
0 0.00
5 6.02
2 2.41
1 1.20
73 87.95
10 12.05%
79  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 121
6 4.96
2 1.65
6 4.96
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
80  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 78
5 6.41
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 148
1 0.68
1 0.68
9 6.08
6 4.05
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
82  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 306
6 1.96
6 1.96
19 6.21
2 0.65
2 0.65
271 88.56
35 11.44%
83  โรงเรียนวัดหนองหอย 245
6 2.45
6 2.45
12 4.90
2 0.82
2 0.82
217 88.57
28 11.43%
84  โรงเรียนอุดมราชภักดี 62
5 8.06
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
85  โรงเรียนบ้านทางหวาย 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
86  โรงเรียนวัดนาผักขวง 64
1 1.56
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
87  โรงเรียนบ้านพุตะแบก 111
0 0.00
7 6.31
5 4.50
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
88  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 112
0 0.00
0 0.00
12 10.71
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
89  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 103
7 6.80
0 0.00
3 2.91
0 0.00
1 0.97
92 89.32
11 10.68%
90  โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ 57
2 3.51
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
91  โรงเรียนบ้านคั่นกระได 182
0 0.00
0 0.00
13 7.14
6 3.30
0 0.00
163 89.56
19 10.44%
92  โรงเรียนบ้านในล็อค 362
2 0.55
8 2.21
24 6.63
2 0.55
1 0.28
325 89.78
37 10.22%
93  โรงเรียนด่านสิงขร 180
3 1.67
3 1.67
8 4.44
2 1.11
2 1.11
162 90.00
18 10.00%
94  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
95  โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
96  โรงเรียนบ้านสีดางาม 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
97  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
98  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 83
0 0.00
2 2.41
5 6.02
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
99  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 83
1 1.20
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 85
0 0.00
0 0.00
6 7.06
0 0.00
1 1.18
78 91.76
7 8.24%
101  โรงเรียนบ้านวังยาว 85
2 2.35
2 2.35
3 3.53
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
102  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
103  โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 166
7 4.22
0 0.00
3 1.81
2 1.20
1 0.60
153 92.17
13 7.83%
104  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 123
3 2.44
0 0.00
4 3.25
2 1.63
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
105  โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 127
2 1.57
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
119 93.70
8 6.30%
106  โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
1 2.08
45 93.75
3 6.25%
107  โรงเรียนบ้านคลองชายธง 84
1 1.19
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
108  โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
109  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 247
2 0.81
1 0.40
8 3.24
0 0.00
1 0.40
235 95.14
12 4.86%
110  โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
1 1.20
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
111  โรงเรียนบ้านชะม่วง 125
6 4.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
112  โรงเรียนบ้านยุบพริก 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
113  โรงเรียนบ้านไร่ใน 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
114  โรงเรียนบ้านดอนสูง 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
115  โรงเรียนบ้านทองมงคล 517
1 0.19
0 0.00
16 3.09
0 0.00
0 0.00
500 96.71
17 3.29%
116  โรงเรียนวัดนาล้อม 72
0 0.00
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
117  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 185
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 2.70
180 97.30
5 2.70%
118  โรงเรียนบ้านมรสวบ 248
0 0.00
0 0.00
6 2.42
0 0.00
0 0.00
242 97.58
6 2.42%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 85
0 0.00
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
83 97.65
2 2.35%
120  โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,937 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,182 5.39
เตี้ย  727 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,993 9.09
ผอมและเตี้ย  715 3.26
อ้วนและเตี้ย  768 3.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,552 75.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,385 คน


24.55%


Powered By www.thaieducation.net