ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 156
14 8.97
9 5.77
22 14.10
23 14.74
30 19.23
58 37.18
98 62.82%
2  โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 102
35 34.31
2 1.96
17 16.67
3 2.94
0 0.00
45 44.12
57 55.88%
3  โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) 27
1 3.70
2 7.41
11 40.74
0 0.00
0 0.00
13 48.15
14 51.85%
4  โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 161
25 15.53
19 11.80
24 14.91
7 4.35
4 2.48
82 50.93
79 49.07%
5  โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 212
32 15.09
9 4.25
31 14.62
16 7.55
15 7.08
109 51.42
103 48.58%
6  โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 64
17 26.56
10 15.63
4 6.25
0 0.00
0 0.00
33 51.56
31 48.44%
7  โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) 151
20 13.25
5 3.31
29 19.21
5 3.31
11 7.28
81 53.64
70 46.36%
8  โรงเรียนวัดม่วงงาม 72
10 13.89
0 0.00
14 19.44
4 5.56
3 4.17
41 56.94
31 43.06%
9  โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 162
30 18.52
14 8.64
21 12.96
4 2.47
0 0.00
93 57.41
69 42.59%
10  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 43
3 6.98
7 16.28
4 9.30
4 9.30
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
11  โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 141
25 17.73
12 8.51
6 4.26
11 7.80
5 3.55
82 58.16
59 41.84%
12  โรงเรียนบ้านรางจิก 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 21.43
11 19.64
33 58.93
23 41.07%
13  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 64
8 12.50
7 10.94
4 6.25
6 9.38
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
14  โรงเรียนบ้านบางเก่า 60
0 0.00
0 0.00
23 38.33
0 0.00
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
15  โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 840
69 8.21
87 10.36
52 6.19
66 7.86
44 5.24
522 62.14
318 37.86%
16  โรงเรียนบ้านบางเกตุ 52
3 5.77
3 5.77
6 11.54
1 1.92
6 11.54
33 63.46
19 36.54%
17  โรงเรียนบ้านสระพระ 165
2 1.21
7 4.24
21 12.73
9 5.45
21 12.73
105 63.64
60 36.36%
18  โรงเรียนบ้านเขากระปุก 77
23 29.87
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
19  โรงเรียนบ้านหันตะเภา 47
5 10.64
0 0.00
10 21.28
2 4.26
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
20  โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 98
3 3.06
0 0.00
32 32.65
0 0.00
0 0.00
63 64.29
35 35.71%
21  โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 413
54 13.08
23 5.57
46 11.14
16 3.87
2 0.48
272 65.86
141 34.14%
22  โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 53
6 11.32
0 0.00
12 22.64
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
23  โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 163
4 2.45
1 0.61
34 20.86
16 9.82
0 0.00
108 66.26
55 33.74%
24  โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) 46
4 8.70
0 0.00
11 23.91
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
25  โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 93
2 2.15
6 6.45
18 19.35
4 4.30
0 0.00
63 67.74
30 32.26%
26  โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 121
11 9.09
10 8.26
13 10.74
5 4.13
0 0.00
82 67.77
39 32.23%
27  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 138
4 2.90
9 6.52
19 13.77
7 5.07
5 3.62
94 68.12
44 31.88%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 74
8 10.81
5 6.76
9 12.16
0 0.00
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
29  โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม 35
2 5.71
0 0.00
7 20.00
0 0.00
1 2.86
25 71.43
10 28.57%
30  โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 76
8 10.53
2 2.63
7 9.21
1 1.32
3 3.95
55 72.37
21 27.63%
31  โรงเรียนบ้านพุเข็ม 56
8 14.29
4 7.14
0 0.00
3 5.36
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
32  โรงเรียนวัดวังไคร้ 157
6 3.82
9 5.73
26 16.56
1 0.64
0 0.00
115 73.25
42 26.75%
33  โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 133
6 4.51
11 8.27
11 8.27
4 3.01
3 2.26
98 73.68
35 26.32%
34  โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
35  โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 82
7 8.54
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
36  โรงเรียน เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 67
2 2.99
4 5.97
11 16.42
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
37  โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 83
2 2.41
6 7.23
11 13.25
2 2.41
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
38  โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 52
4 7.69
0 0.00
6 11.54
1 1.92
2 3.85
39 75.00
13 25.00%
39  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 93
5 5.38
4 4.30
8 8.60
0 0.00
6 6.45
70 75.27
23 24.73%
40  โรงเรียนบ้านซ่อง 298
18 6.04
19 6.38
32 10.74
3 1.01
1 0.34
225 75.50
73 24.50%
41  โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 90
7 7.78
3 3.33
11 12.22
1 1.11
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
42  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) 176
8 4.55
4 2.27
31 17.61
0 0.00
0 0.00
133 75.57
43 24.43%
43  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 104
2 1.92
2 1.92
21 20.19
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
44  โรงเรียน บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 1453
84 5.78
23 1.58
217 14.93
10 0.69
13 0.89
1106 76.12
347 23.88%
45  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 105
2 1.90
2 1.90
17 16.19
3 2.86
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
46  โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) 54
2 3.70
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
47  โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 114
3 2.63
0 0.00
12 10.53
0 0.00
10 8.77
89 78.07
25 21.93%
48  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 270
22 8.15
24 8.89
9 3.33
4 1.48
0 0.00
211 78.15
59 21.85%
49  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 110
5 4.55
0 0.00
17 15.45
2 1.82
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
50  โรงเรียนบ้านหุบกะพง 115
8 6.96
7 6.09
8 6.96
2 1.74
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
51  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 51
0 0.00
0 0.00
9 17.65
2 3.92
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
52  โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 70
2 2.86
3 4.29
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 42
0 0.00
0 0.00
8 19.05
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
54  โรงเรียนชาวไร่ 173
7 4.05
11 6.36
19 10.98
0 0.00
0 0.00
136 78.61
37 21.39%
55  โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 150
14 9.33
2 1.33
16 10.67
0 0.00
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
56  โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 52
4 7.69
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
57  โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) 128
5 3.91
2 1.56
16 12.50
4 3.13
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
58  โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) 144
2 1.39
7 4.86
20 13.89
1 0.69
0 0.00
114 79.17
30 20.83%
59  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 121
9 7.44
1 0.83
13 10.74
1 0.83
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
60  โรงเรียนบ้านวังนางนวล 46
2 4.35
4 8.70
0 0.00
1 2.17
2 4.35
37 80.43
9 19.57%
61  โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) 239
10 4.18
6 2.51
30 12.55
0 0.00
0 0.00
193 80.75
46 19.25%
62  โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 55
0 0.00
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
63  โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 206
6 2.91
5 2.43
17 8.25
7 3.40
1 0.49
170 82.52
36 17.48%
64  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
2 3.13
2 3.13
53 82.81
11 17.19%
65  โรงเรียนบ้านพุหวาย 169
3 1.78
5 2.96
19 11.24
0 0.00
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
66  โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 57
2 3.51
2 3.51
5 8.77
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
67  โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) 32
0 0.00
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
68  โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 94
2 2.13
2 2.13
9 9.57
1 1.06
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
69  โรงเรียนวัดช่อม่วง 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
70  โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 197
13 6.60
10 5.08
5 2.54
1 0.51
0 0.00
168 85.28
29 14.72%
71  โรงเรียนบ้านหนองขาม 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
72  โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 148
11 7.43
4 2.70
3 2.03
3 2.03
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
73  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 252
7 2.78
4 1.59
18 7.14
5 1.98
0 0.00
218 86.51
34 13.49%
74  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 128
2 1.56
1 0.78
14 10.94
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
75  โรงเรียนบ้านยางชุม 128
4 3.13
0 0.00
13 10.16
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
76  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 84
0 0.00
4 4.76
7 8.33
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
77  โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 48
0 0.00
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
78  โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) 151
0 0.00
0 0.00
17 11.26
0 0.00
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
79  โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 158
1 0.63
5 3.16
9 5.70
2 1.27
0 0.00
141 89.24
17 10.76%
80  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 106
2 1.89
5 4.72
4 3.77
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
81  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 60
2 3.33
1 1.67
1 1.67
1 1.67
1 1.67
54 90.00
6 10.00%
82  โรงเรียนบ้านร่องระกำ 121
6 4.96
1 0.83
4 3.31
1 0.83
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
83  โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 110
5 4.55
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
84  โรงเรียนวัดหนองบัว 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
85  โรงเรียนบ้านหนองโรง 174
0 0.00
0 0.00
15 8.62
0 0.00
0 0.00
159 91.38
15 8.62%
86  โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) 117
4 3.42
6 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
87  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 82
4 4.88
0 0.00
1 1.22
2 2.44
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
88  โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
89  โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 146
3 2.05
1 0.68
7 4.79
1 0.68
0 0.00
134 91.78
12 8.22%
90  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 64
1 1.56
3 4.69
1 1.56
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
91  โรงเรียนบ้านในดง 217
4 1.84
4 1.84
3 1.38
1 0.46
4 1.84
201 92.63
16 7.37%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
2 2.44
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
93  โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
1 1.79
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
94  โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
95  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 57
3 5.26
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
96  โรงเรียนบ้านดอน 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
97  โรงเรียนบ้านพุตุม 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
98  โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
99  โรงเรียน บ้านเขาอ่างแก้ว 121
1 0.83
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
100  โรงเรียนบ้านด่านโง 126
0 0.00
0 0.00
6 4.76
1 0.79
0 0.00
119 94.44
7 5.56%
101  โรงเรียนบ้านเนินทราย 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
102  โรงเรียนบ้านต้นเกด 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
103  โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) 134
2 1.49
0 0.00
5 3.73
0 0.00
0 0.00
127 94.78
7 5.22%
104  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 403
6 1.49
0 0.00
8 1.99
4 0.99
2 0.50
383 95.04
20 4.96%
105  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
106  โรงเรียนบ้านท่าโล้ 127
0 0.00
1 0.79
5 3.94
0 0.00
0 0.00
121 95.28
6 4.72%
107  โรงเรียนบ้านสารเห็ด 160
0 0.00
0 0.00
6 3.75
0 0.00
0 0.00
154 96.25
6 3.75%
108  โรงเรียนวัดหว้า 81
1 1.23
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
109  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 109
0 0.00
3 2.75
1 0.92
0 0.00
0 0.00
105 96.33
4 3.67%
110  โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
111  โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
112  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านท่ามะริด 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านหนองแขม 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดท่าเหว 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,843 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  787 5.30
เตี้ย  478 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,410 9.50
ผอมและเตี้ย  305 2.05
อ้วนและเตี้ย  208 1.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,655 78.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,188 คน


21.48%


Powered By www.thaieducation.net