ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 69 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 69 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 13
2 15.38
2 15.38
5 38.46
1 7.69
0 0.00
3 23.08
10 76.92%
2  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1357
130 9.58
80 5.90
312 22.99
66 4.86
92 6.78
677 49.89
680 50.11%
3  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 33
11 33.33
4 12.12
1 3.03
0 0.00
0 0.00
17 51.52
16 48.48%
4  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 70
4 5.71
1 1.43
14 20.00
5 7.14
8 11.43
38 54.29
32 45.71%
5  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 150
27 18.00
12 8.00
14 9.33
7 4.67
5 3.33
85 56.67
65 43.33%
6  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 70
6 8.57
6 8.57
6 8.57
6 8.57
5 7.14
41 58.57
29 41.43%
7  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 168
29 17.26
10 5.95
25 14.88
0 0.00
0 0.00
104 61.90
64 38.10%
8  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 87
8 9.20
6 6.90
18 20.69
0 0.00
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
9  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 172
19 11.05
19 11.05
24 13.95
0 0.00
0 0.00
110 63.95
62 36.05%
10  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 119
8 6.72
6 5.04
26 21.85
1 0.84
1 0.84
77 64.71
42 35.29%
11  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 75
10 13.33
0 0.00
1 1.33
7 9.33
8 10.67
49 65.33
26 34.67%
12  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 87
8 9.20
5 5.75
16 18.39
0 0.00
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
13  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 54
6 11.11
2 3.70
6 11.11
1 1.85
2 3.70
37 68.52
17 31.48%
14  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1412
113 8.00
65 4.60
264 18.70
0 0.00
0 0.00
970 68.70
442 31.30%
15  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 167
7 4.19
8 4.79
8 4.79
15 8.98
14 8.38
115 68.86
52 31.14%
16  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 55
4 7.27
3 5.45
4 7.27
3 5.45
3 5.45
38 69.09
17 30.91%
17  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 70
2 2.86
1 1.43
11 15.71
4 5.71
3 4.29
49 70.00
21 30.00%
18  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 109
3 2.75
3 2.75
8 7.34
6 5.50
11 10.09
78 71.56
31 28.44%
19  โรงเรียนวัดคลองโคน 54
6 11.11
0 0.00
5 9.26
0 0.00
4 7.41
39 72.22
15 27.78%
20  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 101
12 11.88
5 4.95
8 7.92
0 0.00
3 2.97
73 72.28
28 27.72%
21  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 81
4 4.94
3 3.70
14 17.28
0 0.00
1 1.23
59 72.84
22 27.16%
22  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 41
1 2.44
0 0.00
10 24.39
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
23  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 250
19 7.60
17 6.80
11 4.40
16 6.40
0 0.00
187 74.80
63 25.20%
24  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 149
15 10.07
2 1.34
16 10.74
4 2.68
0 0.00
112 75.17
37 24.83%
25  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 156
9 5.77
7 4.49
15 9.62
1 0.64
6 3.85
118 75.64
38 24.36%
26  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 134
13 9.70
3 2.24
16 11.94
0 0.00
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
27  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 160
5 3.13
5 3.13
19 11.88
9 5.63
0 0.00
122 76.25
38 23.75%
28  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 56
0 0.00
0 0.00
13 23.21
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
29  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 78
13 16.67
5 6.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
30  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 83
5 6.02
5 6.02
5 6.02
1 1.20
3 3.61
64 77.11
19 22.89%
31  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 83
5 6.02
1 1.20
13 15.66
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
32  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 90
6 6.67
0 0.00
4 4.44
6 6.67
4 4.44
70 77.78
20 22.22%
33  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 369
25 6.78
28 7.59
9 2.44
0 0.00
16 4.34
291 78.86
78 21.14%
34  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 43
2 4.65
3 6.98
4 9.30
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
35  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 140
13 9.29
0 0.00
15 10.71
0 0.00
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
36  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
37  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 108
16 14.81
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
38  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 105
4 3.81
1 0.95
15 14.29
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
39  โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
40  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 324
22 6.79
14 4.32
22 6.79
2 0.62
0 0.00
264 81.48
60 18.52%
41  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 38
3 7.89
2 5.26
1 2.63
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
42  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 93
1 1.08
9 9.68
7 7.53
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
43  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 97
5 5.15
0 0.00
12 12.37
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
44  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 119
1 0.84
0 0.00
10 8.40
8 6.72
1 0.84
99 83.19
20 16.81%
45  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
4 11.11
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
46  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 307
13 4.23
12 3.91
26 8.47
0 0.00
0 0.00
256 83.39
51 16.61%
47  โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
48  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 42
0 0.00
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
49  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
50  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 57
1 1.75
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
51  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 70
2 2.86
2 2.86
2 2.86
1 1.43
1 1.43
62 88.57
8 11.43%
52  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 97
3 3.09
1 1.03
5 5.15
2 2.06
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
53  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 84
3 3.57
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
54  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 132
0 0.00
0 0.00
14 10.61
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
55  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 119
3 2.52
1 0.84
8 6.72
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
56  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 140
2 1.43
1 0.71
2 1.43
7 5.00
2 1.43
126 90.00
14 10.00%
57  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 101
4 3.96
0 0.00
2 1.98
3 2.97
1 0.99
91 90.10
10 9.90%
58  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 175
3 1.71
3 1.71
7 4.00
0 0.00
4 2.29
158 90.29
17 9.71%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 172
4 2.33
0 0.00
8 4.65
3 1.74
0 0.00
157 91.28
15 8.72%
60  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 85
0 0.00
0 0.00
6 7.06
1 1.18
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
61  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 105
1 0.95
5 4.76
0 0.00
2 1.90
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
62  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
63  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
64  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 137
3 2.19
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
65  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
66  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 108
0 0.00
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
106 98.15
2 1.85%
67  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 174
1 0.57
0 0.00
1 0.57
0 0.00
0 0.00
172 98.85
2 1.15%
68  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,632 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  651 6.76
เตี้ย  373 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,128 11.71
ผอมและเตี้ย  196 2.03
อ้วนและเตี้ย  198 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,086 73.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,546 คน


26.43%


Powered By www.thaieducation.net