ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองบอน 39
4 10.26
6 15.38
9 23.08
10 25.64
0 0.00
10 25.64
29 74.36%
2  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 166
26 15.66
15 9.04
43 25.90
11 6.63
4 2.41
67 40.36
99 59.64%
3  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 144
17 11.81
14 9.72
12 8.33
16 11.11
17 11.81
68 47.22
76 52.78%
4  โรงเรียนวัดหนองโสน 55
18 32.73
3 5.45
5 9.09
3 5.45
0 0.00
26 47.27
29 52.73%
5  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 39
6 15.38
1 2.56
6 15.38
1 2.56
6 15.38
19 48.72
20 51.28%
6  โรงเรียนวัดจำปี 128
29 22.66
5 3.91
23 17.97
7 5.47
1 0.78
63 49.22
65 50.78%
7  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 316
15 4.75
13 4.11
42 13.29
28 8.86
59 18.67
159 50.32
157 49.68%
8  โรงเรียนวัดพร้าว 39
4 10.26
4 10.26
7 17.95
4 10.26
0 0.00
20 51.28
19 48.72%
9  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 45
8 17.78
3 6.67
8 17.78
2 4.44
0 0.00
24 53.33
21 46.67%
10  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 54
1 1.85
0 0.00
24 44.44
0 0.00
0 0.00
29 53.70
25 46.30%
11  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 72
5 6.94
1 1.39
25 34.72
2 2.78
0 0.00
39 54.17
33 45.83%
12  โรงเรียนวัดปลายนา 149
5 3.36
2 1.34
59 39.60
1 0.67
0 0.00
82 55.03
67 44.97%
13  โรงเรียนวัดสาลี 142
12 8.45
3 2.11
20 14.08
15 10.56
13 9.15
79 55.63
63 44.37%
14  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 43
5 11.63
4 9.30
9 20.93
1 2.33
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
15  โรงเรียนวัดดอนตาล 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
2 6.25
7 21.88
18 56.25
14 43.75%
16  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 188
16 8.51
14 7.45
24 12.77
9 4.79
14 7.45
111 59.04
77 40.96%
17  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 64
6 9.38
0 0.00
20 31.25
0 0.00
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
18  โรงเรียนวัดดาว 133
11 8.27
13 9.77
12 9.02
9 6.77
9 6.77
79 59.40
54 40.60%
19  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 63
5 7.94
3 4.76
15 23.81
2 3.17
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
20  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 23
3 13.04
2 8.70
1 4.35
1 4.35
2 8.70
14 60.87
9 39.13%
21  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 50
4 8.00
2 4.00
13 26.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
22  โรงเรียนวัดเสาธง 183
7 3.83
3 1.64
58 31.69
0 0.00
0 0.00
115 62.84
68 37.16%
23  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 70
3 4.29
0 0.00
22 31.43
0 0.00
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
24  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 578
95 16.44
38 6.57
70 12.11
1 0.17
0 0.00
374 64.71
204 35.29%
25  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 23
4 17.39
1 4.35
3 13.04
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
26  โรงเรียนบางแม่หม้าย 156
9 5.77
14 8.97
30 19.23
1 0.64
0 0.00
102 65.38
54 34.62%
27  โรงเรียนวัดบึงคา 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
0 0.00
3 9.38
21 65.63
11 34.38%
28  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 164
13 7.93
12 7.32
14 8.54
3 1.83
14 8.54
108 65.85
56 34.15%
29  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 180
8 4.44
16 8.89
14 7.78
5 2.78
17 9.44
120 66.67
60 33.33%
30  โรงเรียนวัดสระประทุม 138
11 7.97
9 6.52
20 14.49
6 4.35
0 0.00
92 66.67
46 33.33%
31  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 32.88
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
32  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 55
6 10.91
1 1.82
7 12.73
4 7.27
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
33  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 49
4 8.16
0 0.00
12 24.49
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
34  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 163
11 6.75
7 4.29
30 18.40
5 3.07
0 0.00
110 67.48
53 32.52%
35  โรงเรียนวัดดอนขาด 48
2 4.17
1 2.08
7 14.58
1 2.08
4 8.33
33 68.75
15 31.25%
36  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 116
15 12.93
5 4.31
4 3.45
8 6.90
4 3.45
80 68.97
36 31.03%
37  โรงเรียนวัดสามทอง 58
7 12.07
0 0.00
11 18.97
0 0.00
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
38  โรงเรียนวัดพระธาตุ 215
11 5.12
9 4.19
14 6.51
13 6.05
19 8.84
149 69.30
66 30.70%
39  โรงเรียนวัดสุขเกษม 126
3 2.38
7 5.56
27 21.43
1 0.79
0 0.00
88 69.84
38 30.16%
40  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 89
3 3.37
0 0.00
23 25.84
0 0.00
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
41  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 303
35 11.55
23 7.59
21 6.93
9 2.97
0 0.00
215 70.96
88 29.04%
42  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 45
1 2.22
0 0.00
12 26.67
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
43  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 139
7 5.04
8 5.76
18 12.95
7 5.04
0 0.00
99 71.22
40 28.78%
44  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 65
4 6.15
3 4.62
7 10.77
2 3.08
2 3.08
47 72.31
18 27.69%
45  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 40
2 5.00
3 7.50
3 7.50
3 7.50
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
46  โรงเรียนวัดเขาดิน 200
6 3.00
9 4.50
40 20.00
0 0.00
0 0.00
145 72.50
55 27.50%
47  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 129
7 5.43
3 2.33
22 17.05
3 2.33
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
48  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 162
6 3.70
8 4.94
28 17.28
1 0.62
0 0.00
119 73.46
43 26.54%
49  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 49
6 12.24
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
50  โรงเรียนบ้านหนองขาม 156
10 6.41
7 4.49
22 14.10
1 0.64
1 0.64
115 73.72
41 26.28%
51  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 196
14 7.14
6 3.06
14 7.14
4 2.04
12 6.12
146 74.49
50 25.51%
52  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 92
6 6.52
3 3.26
6 6.52
2 2.17
6 6.52
69 75.00
23 25.00%
53  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2573
109 4.24
27 1.05
184 7.15
98 3.81
211 8.20
1944 75.55
629 24.45%
54  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 262
10 3.82
3 1.15
38 14.50
12 4.58
1 0.38
198 75.57
64 24.43%
55  โรงเรียนวัดดอนกลาง 82
1 1.22
5 6.10
8 9.76
0 0.00
6 7.32
62 75.61
20 24.39%
56  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 62
5 8.06
0 0.00
8 12.90
0 0.00
2 3.23
47 75.81
15 24.19%
57  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 62
7 11.29
3 4.84
5 8.06
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
58  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 87
6 6.90
6 6.90
8 9.20
0 0.00
1 1.15
66 75.86
21 24.14%
59  โรงเรียนวัดพิหารแดง 121
14 11.57
2 1.65
9 7.44
2 1.65
2 1.65
92 76.03
29 23.97%
60  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 84
3 3.57
2 2.38
15 17.86
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
61  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 68
3 4.41
2 2.94
11 16.18
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
62  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 47
0 0.00
0 0.00
11 23.40
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
63  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 133
2 1.50
2 1.50
15 11.28
4 3.01
8 6.02
102 76.69
31 23.31%
64  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 52
3 5.77
1 1.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
65  โรงเรียนวัดยาง 132
3 2.27
1 0.76
25 18.94
1 0.76
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
66  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 110
10 9.09
5 4.55
10 9.09
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
67  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 75
3 4.00
2 2.67
12 16.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
68  โรงเรียนวัดช่องลม 248
9 3.63
11 4.44
16 6.45
8 3.23
12 4.84
192 77.42
56 22.58%
69  โรงเรียนบ้านรางทอง 80
2 2.50
2 2.50
6 7.50
2 2.50
6 7.50
62 77.50
18 22.50%
70  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2216
62 2.80
29 1.31
392 17.69
3 0.14
3 0.14
1727 77.93
489 22.07%
71  โรงเรียนวัดพังม่วง 97
10 10.31
5 5.15
6 6.19
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
72  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 84
3 3.57
0 0.00
13 15.48
2 2.38
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
73  โรงเรียนวัดลานคา 101
5 4.95
2 1.98
14 13.86
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
74  โรงเรียนวัดแก้ว 107
0 0.00
0 0.00
12 11.21
0 0.00
10 9.35
85 79.44
22 20.56%
75  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 44
3 6.82
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
76  โรงเรียนวัดโบสถ์ 75
0 0.00
2 2.67
4 5.33
2 2.67
7 9.33
60 80.00
15 20.00%
77  โรงเรียนวัดสามจุ่น 112
3 2.68
5 4.46
12 10.71
2 1.79
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
78  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 92
4 4.35
2 2.17
12 13.04
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
79  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 127
6 4.72
7 5.51
6 4.72
5 3.94
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
80  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 160
5 3.13
1 0.63
6 3.75
5 3.13
13 8.13
130 81.25
30 18.75%
81  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 75
1 1.33
1 1.33
12 16.00
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
82  โรงเรียนบางปลาม้า 114
5 4.39
4 3.51
6 5.26
0 0.00
6 5.26
93 81.58
21 18.42%
83  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 77
2 2.60
3 3.90
5 6.49
0 0.00
4 5.19
63 81.82
14 18.18%
84  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 139
8 5.76
2 1.44
4 2.88
7 5.04
4 2.88
114 82.01
25 17.99%
85  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 12.82
2 5.13
32 82.05
7 17.95%
86  โรงเรียนวัดพันตำลึง 45
0 0.00
2 4.44
5 11.11
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
87  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 141
0 0.00
5 3.55
10 7.09
0 0.00
10 7.09
116 82.27
25 17.73%
88  โรงเรียนวัดสวนแตง 575
21 3.65
22 3.83
48 8.35
6 1.04
0 0.00
478 83.13
97 16.87%
89  โรงเรียนกฤษณา 113
3 2.65
2 1.77
12 10.62
2 1.77
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
90  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 119
4 3.36
2 1.68
14 11.76
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
91  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 138
4 2.90
2 1.45
17 12.32
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
92  โรงเรียนวัดชีปะขาว 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
4 8.16
41 83.67
8 16.33%
93  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
2 2.86
3 4.29
59 84.29
11 15.71%
94  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 52
3 5.77
1 1.92
3 5.77
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
95  โรงเรียนวัดบางจิก 67
2 2.99
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
96  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 94
1 1.06
0 0.00
12 12.77
1 1.06
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
97  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 74
3 4.05
6 8.11
1 1.35
0 0.00
1 1.35
63 85.14
11 14.86%
98  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 117
5 4.27
5 4.27
7 5.98
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
99  โรงเรียนวัดเกาะ 62
0 0.00
2 3.23
6 9.68
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
100  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 120
7 5.83
2 1.67
3 2.50
4 3.33
1 0.83
103 85.83
17 14.17%
101  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 85
0 0.00
4 4.71
7 8.24
0 0.00
1 1.18
73 85.88
12 14.12%
102  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
43 86.00
7 14.00%
103  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 145
2 1.38
0 0.00
18 12.41
0 0.00
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
104  โรงเรียนวัดคูบัว 103
4 3.88
2 1.94
8 7.77
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
105  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 60
0 0.00
3 5.00
4 6.67
0 0.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
106  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 273
12 4.40
11 4.03
13 4.76
0 0.00
0 0.00
237 86.81
36 13.19%
107  โรงเรียนวัดอู่ยา 123
8 6.50
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
108  โรงเรียนวัดดารา 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
2 3.70
47 87.04
7 12.96%
109  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
110  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 70
5 7.14
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
111  โรงเรียนวัดคันทด 55
4 7.27
2 3.64
1 1.82
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
112  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 107
3 2.80
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
113  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 91
2 2.20
0 0.00
1 1.10
0 0.00
8 8.79
80 87.91
11 12.09%
114  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 141
3 2.13
0 0.00
14 9.93
0 0.00
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
115  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 76
0 0.00
1 1.32
3 3.95
1 1.32
4 5.26
67 88.16
9 11.84%
116  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 119
2 1.68
7 5.88
5 4.20
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
117  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 70
0 0.00
0 0.00
7 10.00
1 1.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
118  โรงเรียนบ้านดอนโพ 210
0 0.00
0 0.00
22 10.48
0 0.00
0 0.00
188 89.52
22 10.48%
119  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 192
3 1.56
2 1.04
15 7.81
0 0.00
0 0.00
172 89.58
20 10.42%
120  โรงเรียนวัดศุขเกษม 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
121  โรงเรียนวัดเถรพลาย 124
7 5.65
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
122  โรงเรียนวัดคลองโมง 52
1 1.92
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
123  โรงเรียนวัดลาดตาล 198
3 1.52
3 1.52
7 3.54
3 1.52
3 1.52
179 90.40
19 9.60%
124  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 95
5 5.26
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
125  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 105
1 0.95
1 0.95
6 5.71
1 0.95
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
126  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 131
5 3.82
1 0.76
4 3.05
1 0.76
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
127  โรงเรียนวัดบางเลน 112
0 0.00
0 0.00
9 8.04
0 0.00
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
128  โรงเรียนวัดวังพระนอน 94
0 0.00
1 1.06
4 4.26
0 0.00
1 1.06
88 93.62
6 6.38%
129  โรงเรียนวัดประชุมชน 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
130  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 87
4 4.60
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
131  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 321
0 0.00
0 0.00
11 3.43
0 0.00
7 2.18
303 94.39
18 5.61%
132  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 143
2 1.40
0 0.00
4 2.80
0 0.00
0 0.00
137 95.80
6 4.20%
133  โรงเรียนวัดหนองเพียร 80
1 1.25
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
134  โรงเรียนวัดองครักษ์ 136
0 0.00
0 0.00
3 2.21
0 0.00
0 0.00
133 97.79
3 2.21%
135  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.85
0 0.00
116 99.15
1 0.85%

 

จำนวนนักเรียน  19,816 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  963 4.86
เตี้ย  534 2.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,222 11.21
ผอมและเตี้ย  414 2.09
อ้วนและเตี้ย  559 2.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,124 76.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,692 คน


23.68%


Powered By www.thaieducation.net