ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 23
3 13.04
4 17.39
8 34.78
4 17.39
4 17.39
0 0.00
23 100.00%
2  โรงเรียนวัดสนามชัย 129
3 2.33
5 3.88
18 13.95
5 3.88
98 75.97
0 0.00
129 100.00%
3  โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) 74
9 12.16
16 21.62
23 31.08
8 10.81
6 8.11
12 16.22
62 83.78%
4  โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) 88
26 29.55
9 10.23
18 20.45
10 11.36
10 11.36
15 17.05
73 82.95%
5  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) 127
15 11.81
7 5.51
23 18.11
22 17.32
30 23.62
30 23.62
97 76.38%
6  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 169
6 3.55
12 7.10
50 29.59
18 10.65
40 23.67
43 25.44
126 74.56%
7  โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 388
221 56.96
0 0.00
29 7.47
6 1.55
0 0.00
132 34.02
256 65.98%
8  โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 108
26 24.07
12 11.11
16 14.81
10 9.26
5 4.63
39 36.11
69 63.89%
9  โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 132
26 19.70
3 2.27
13 9.85
26 19.70
8 6.06
56 42.42
76 57.58%
10  โรงเรียนวัดหุบกระทิง 371
67 18.06
42 11.32
60 16.17
28 7.55
16 4.31
158 42.59
213 57.41%
11  โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) 77
37 48.05
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
34 44.16
43 55.84%
12  โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 98
9 9.18
4 4.08
16 16.33
3 3.06
14 14.29
52 53.06
46 46.94%
13  โรงเรียนวัดลำพยอม 32
4 12.50
9 28.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
14  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 101
14 13.86
5 4.95
21 20.79
7 6.93
0 0.00
54 53.47
47 46.53%
15  โรงเรียนวัดตาผา 35
8 22.86
1 2.86
6 17.14
1 2.86
0 0.00
19 54.29
16 45.71%
16  โรงเรียนวัดม่วง 115
15 13.04
5 4.35
8 6.96
9 7.83
15 13.04
63 54.78
52 45.22%
17  โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 77
6 7.79
1 1.30
12 15.58
7 9.09
8 10.39
43 55.84
34 44.16%
18  โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 123
12 9.76
8 6.50
11 8.94
13 10.57
10 8.13
69 56.10
54 43.90%
19  โรงเรียนบ้านกุ่ม 19
0 0.00
0 0.00
7 36.84
1 5.26
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
20  โรงเรียนธรรมาธิปไตย 164
15 9.15
3 1.83
23 14.02
18 10.98
9 5.49
96 58.54
68 41.46%
21  โรงเรียนวัดชาวเหนือ 460
41 8.91
14 3.04
103 22.39
12 2.61
12 2.61
278 60.43
182 39.57%
22  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 140
18 12.86
27 19.29
5 3.57
2 1.43
2 1.43
86 61.43
54 38.57%
23  โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 74
10 13.51
5 6.76
8 10.81
3 4.05
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
24  โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 20
2 10.00
2 10.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
25  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 918
3 0.33
33 3.59
116 12.64
36 3.92
129 14.05
601 65.47
317 34.53%
26  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 137
3 2.19
8 5.84
32 23.36
2 1.46
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
27  โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) 130
2 1.54
2 1.54
20 15.38
4 3.08
14 10.77
88 67.69
42 32.31%
28  โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 78
4 5.13
1 1.28
13 16.67
7 8.97
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
29  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ 457
26 5.69
14 3.06
49 10.72
32 7.00
20 4.38
316 69.15
141 30.85%
30  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 153
19 12.42
12 7.84
10 6.54
4 2.61
2 1.31
106 69.28
47 30.72%
31  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) 689
29 4.21
34 4.93
89 12.92
26 3.77
33 4.79
478 69.38
211 30.62%
32  โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) 46
4 8.70
3 6.52
4 8.70
3 6.52
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
33  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 375
23 6.13
12 3.20
67 17.87
12 3.20
0 0.00
261 69.60
114 30.40%
34  โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 43
1 2.33
4 9.30
7 16.28
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
35  โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) 177
10 5.65
15 8.47
23 12.99
3 1.69
0 0.00
126 71.19
51 28.81%
36  โรงเรียนวัดนางแก้ว 330
22 6.67
14 4.24
37 11.21
14 4.24
8 2.42
235 71.21
95 28.79%
37  โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 42
2 4.76
3 7.14
4 9.52
2 4.76
1 2.38
30 71.43
12 28.57%
38  โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 151
10 6.62
4 2.65
20 13.25
5 3.31
4 2.65
108 71.52
43 28.48%
39  โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 67
8 11.94
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
40  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 50
5 10.00
1 2.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
41  โรงเรียนวัดหนองมะค่า 232
17 7.33
10 4.31
36 15.52
0 0.00
0 0.00
169 72.84
63 27.16%
42  โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 72
5 6.94
4 5.56
10 13.89
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
43  โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 291
19 6.53
17 5.84
34 11.68
4 1.37
2 0.69
215 73.88
76 26.12%
44  โรงเรียนวัดท่าเรือ 178
10 5.62
6 3.37
28 15.73
2 1.12
0 0.00
132 74.16
46 25.84%
45  โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 93
5 5.38
6 6.45
10 10.75
3 3.23
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
46  โรงเรียนวัดดีบอน 71
3 4.23
2 2.82
13 18.31
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
47  โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 132
8 6.06
12 9.09
13 9.85
0 0.00
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
48  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 125
10 8.00
0 0.00
4 3.20
17 13.60
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
49  โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 37
0 0.00
5 13.51
4 10.81
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
50  โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) 132
6 4.55
3 2.27
14 10.61
4 3.03
5 3.79
100 75.76
32 24.24%
51  โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 378
10 2.65
13 3.44
16 4.23
23 6.08
29 7.67
287 75.93
91 24.07%
52  โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 46
0 0.00
2 4.35
9 19.57
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
53  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 101
6 5.94
7 6.93
6 5.94
5 4.95
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
54  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ 401
9 2.24
21 5.24
9 2.24
31 7.73
25 6.23
306 76.31
95 23.69%
55  โรงเรียนวัดดอนพรม 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
56  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 81
8 9.88
0 0.00
11 13.58
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
57  โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 137
6 4.38
8 5.84
14 10.22
3 2.19
1 0.73
105 76.64
32 23.36%
58  โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 39
3 7.69
2 5.13
2 5.13
0 0.00
2 5.13
30 76.92
9 23.08%
59  โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 100
5 5.00
6 6.00
7 7.00
5 5.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
60  โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 122
13 10.66
4 3.28
4 3.28
4 3.28
3 2.46
94 77.05
28 22.95%
61  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 57
5 8.77
0 0.00
4 7.02
0 0.00
4 7.02
44 77.19
13 22.81%
62  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 106
4 3.77
10 9.43
10 9.43
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
63  โรงเรียนวัดหนองประทุน 130
13 10.00
7 5.38
8 6.15
1 0.77
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
64  โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 83
4 4.82
0 0.00
3 3.61
5 6.02
6 7.23
65 78.31
18 21.69%
65  โรงเรียนวัดตาล 14
2 14.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
66  โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 582
43 7.39
27 4.64
49 8.42
1 0.17
0 0.00
462 79.38
120 20.62%
67  โรงเรียนวัดปรกเจริญ 68
1 1.47
4 5.88
4 5.88
4 5.88
1 1.47
54 79.41
14 20.59%
68  โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 209
13 6.22
10 4.78
10 4.78
8 3.83
2 0.96
166 79.43
43 20.57%
69  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 103
5 4.85
1 0.97
15 14.56
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
70  โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 103
5 4.85
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
71  โรงเรียนวัดอุบลวรรณา 302
26 8.61
11 3.64
18 5.96
6 1.99
0 0.00
241 79.80
61 20.20%
72  โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
73  โรงเรียนบ้านหนองคา 66
3 4.55
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
74  โรงเรียนวัดเขาพระ 143
8 5.59
1 0.70
12 8.39
5 3.50
2 1.40
115 80.42
28 19.58%
75  โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 126
3 2.38
6 4.76
15 11.90
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
76  โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) 70
3 4.29
1 1.43
9 12.86
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
77  โรงเรียนวัดดอนสาลี 49
2 4.08
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
78  โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) 164
4 2.44
3 1.83
10 6.10
5 3.05
8 4.88
134 81.71
30 18.29%
79  โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) 181
11 6.08
11 6.08
11 6.08
0 0.00
0 0.00
148 81.77
33 18.23%
80  โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 132
5 3.79
4 3.03
15 11.36
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
81  โรงเรียนวัดทำนบ 72
4 5.56
1 1.39
0 0.00
0 0.00
8 11.11
59 81.94
13 18.06%
82  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 50
1 2.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
83  โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 173
3 1.73
3 1.73
23 13.29
1 0.58
0 0.00
143 82.66
30 17.34%
84  โรงเรียนวัดช่องพราน 252
8 3.17
7 2.78
16 6.35
6 2.38
6 2.38
209 82.94
43 17.06%
85  โรงเรียนวัดเขาขลุง 107
5 4.67
5 4.67
4 3.74
4 3.74
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
86  โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) 137
3 2.19
7 5.11
3 2.19
2 1.46
8 5.84
114 83.21
23 16.79%
87  โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
5 8.33
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
88  โรงเรียนวัดหลวง 84
4 4.76
0 0.00
9 10.71
1 1.19
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
89  โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) 185
11 5.95
6 3.24
13 7.03
0 0.00
0 0.00
155 83.78
30 16.22%
90  โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 56
3 5.36
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
91  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) 137
0 0.00
3 2.19
17 12.41
2 1.46
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
92  โรงเรียนวัดแหลมทอง 57
0 0.00
4 7.02
5 8.77
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
93  โรงเรียนวัดหนองกลางดง 192
10 5.21
6 3.13
12 6.25
2 1.04
0 0.00
162 84.38
30 15.63%
94  โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 79
0 0.00
0 0.00
7 8.86
5 6.33
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
95  โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 66
2 3.03
1 1.52
4 6.06
0 0.00
3 4.55
56 84.85
10 15.15%
96  โรงเรียนวัดโคกทอง 121
3 2.48
3 2.48
12 9.92
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
97  โรงเรียนวัดหัวโพ 192
10 5.21
9 4.69
9 4.69
0 0.00
0 0.00
164 85.42
28 14.58%
98  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 113
6 5.31
3 2.65
3 2.65
2 1.77
2 1.77
97 85.84
16 14.16%
99  โรงเรียนบ้านหนองครึม 101
3 2.97
1 0.99
5 4.95
4 3.96
1 0.99
87 86.14
14 13.86%
100  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) 204
1 0.49
3 1.47
24 11.76
0 0.00
0 0.00
176 86.27
28 13.73%
101  โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) 106
4 3.77
1 0.94
8 7.55
1 0.94
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
102  โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 70
2 2.86
1 1.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
103  โรงเรียนวัดเหนือ 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 12.61
97 87.39
14 12.61%
104  โรงเรียนวัดดอนทราย 293
11 3.75
3 1.02
22 7.51
0 0.00
0 0.00
257 87.71
36 12.29%
105  โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) 163
0 0.00
11 6.75
9 5.52
0 0.00
0 0.00
143 87.73
20 12.27%
106  โรงเรียนวัดโชติทายการาม 49
2 4.08
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
107  โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 188
6 3.19
3 1.60
8 4.26
5 2.66
0 0.00
166 88.30
22 11.70%
108  โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) 140
2 1.43
2 1.43
11 7.86
1 0.71
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
109  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) 137
0 0.00
7 5.11
8 5.84
0 0.00
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
110  โรงเรียนวัดระฆังทอง 75
2 2.67
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
111  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
112  โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 141
3 2.13
3 2.13
8 5.67
1 0.71
0 0.00
126 89.36
15 10.64%
113  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 123
2 1.63
2 1.63
4 3.25
2 1.63
3 2.44
110 89.43
13 10.57%
114  โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 97
1 1.03
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
115  โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
116  โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 94
1 1.06
2 2.13
6 6.38
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
117  โรงเรียนวัดสนามไชย 99
2 2.02
1 1.01
3 3.03
0 0.00
3 3.03
90 90.91
9 9.09%
118  โรงเรียนวัดบางลาน 156
1 0.64
0 0.00
8 5.13
0 0.00
5 3.21
142 91.03
14 8.97%
119  โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 190
8 4.21
0 0.00
9 4.74
0 0.00
0 0.00
173 91.05
17 8.95%
120  โรงเรียนวัดยางหัก 57
1 1.75
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
121  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 127
3 2.36
3 2.36
4 3.15
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
122  โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 127
0 0.00
0 0.00
10 7.87
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
123  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
124  โรงเรียนวัดบัวงาม 145
6 4.14
5 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
125  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 132
4 3.03
1 0.76
3 2.27
2 1.52
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
126  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 124
0 0.00
1 0.81
8 6.45
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
127  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 153
6 3.92
0 0.00
5 3.27
0 0.00
0 0.00
142 92.81
11 7.19%
128  โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 243
0 0.00
0 0.00
16 6.58
0 0.00
0 0.00
227 93.42
16 6.58%
129  โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 61
2 3.28
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
130  โรงเรียนวัดเขาส้ม 139
0 0.00
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
131  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 62
0 0.00
3 4.84
1 1.61
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
132  โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 429
2 0.47
8 1.86
15 3.50
0 0.00
2 0.47
402 93.71
27 6.29%
133  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 304
4 1.32
4 1.32
1 0.33
3 0.99
5 1.64
287 94.41
17 5.59%
134  โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 91
1 1.10
0 0.00
2 2.20
1 1.10
1 1.10
86 94.51
5 5.49%
135  โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 62
0 0.00
0 0.00
-3 -4.84
0 0.00
6 9.68
59 95.16
3 4.84%
136  โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น 49
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
137  โรงเรียนวัดหนองม่วง 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
138  โรงเรียนวัดสัมมาราม 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.69
116 98.31
2 1.69%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 280
0 0.00
0 0.00
3 1.07
1 0.36
0 0.00
276 98.57
4 1.43%
140  โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 129
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านหนองสลิด 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนวัดมาบแค 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,610 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,225 5.94
เตี้ย  708 3.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,872 9.08
ผอมและเตี้ย  556 2.70
อ้วนและเตี้ย  658 3.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,591 75.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,019 คน


24.35%


Powered By www.thaieducation.net