ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 149 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.36
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 280
16 5.71
38 13.57
25 8.93
54 19.29
63 22.50
84 30.00
196 70.00%
2  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 127
12 9.45
9 7.09
17 13.39
21 16.54
26 20.47
42 33.07
85 66.93%
3  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 126
20 15.87
19 15.08
14 11.11
11 8.73
12 9.52
50 39.68
76 60.32%
4  โรงเรียนวัดหนองบัว 65
0 0.00
1 1.54
21 32.31
4 6.15
13 20.00
26 40.00
39 60.00%
5  โรงเรียนวัดสะแกงาม 47
9 19.15
3 6.38
6 12.77
5 10.64
5 10.64
19 40.43
28 59.57%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 157
28 17.83
24 15.29
11 7.01
27 17.20
2 1.27
65 41.40
92 58.60%
7  โรงเรียนวัดหนองแหน 229
28 12.23
10 4.37
17 7.42
37 16.16
24 10.48
113 49.34
116 50.66%
8  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 168
34 20.24
11 6.55
19 11.31
11 6.55
4 2.38
89 52.98
79 47.02%
9  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 213
26 12.21
14 6.57
38 17.84
8 3.76
12 5.63
115 53.99
98 46.01%
10  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 146
62 42.47
0 0.00
2 1.37
1 0.68
0 0.00
81 55.48
65 44.52%
11  โรงเรียนวัดลำมหาชัย 196
10 5.10
6 3.06
24 12.24
16 8.16
27 13.78
113 57.65
83 42.35%
12  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 2522
217 8.60
135 5.35
390 15.46
128 5.08
151 5.99
1501 59.52
1021 40.48%
13  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 58
3 5.17
6 10.34
9 15.52
4 6.90
1 1.72
35 60.34
23 39.66%
14  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 311
27 8.68
14 4.50
65 20.90
16 5.14
0 0.00
189 60.77
122 39.23%
15  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 80
7 8.75
5 6.25
7 8.75
4 5.00
8 10.00
49 61.25
31 38.75%
16  โรงเรียนบ้านหินแร่ 283
51 18.02
18 6.36
23 8.13
17 6.01
0 0.00
174 61.48
109 38.52%
17  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 105
7 6.67
9 8.57
7 6.67
8 7.62
9 8.57
65 61.90
40 38.10%
18  โรงเรียนวัดสระสองตอน 86
14 16.28
7 8.14
7 8.14
3 3.49
1 1.16
54 62.79
32 37.21%
19  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 175
17 9.71
19 10.86
14 8.00
10 5.71
5 2.86
110 62.86
65 37.14%
20  โรงเรียนบ้านอ่างเตย 179
25 13.97
29 16.20
12 6.70
0 0.00
0 0.00
113 63.13
66 36.87%
21  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 125
16 12.80
10 8.00
6 4.80
0 0.00
14 11.20
79 63.20
46 36.80%
22  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 49
5 10.20
2 4.08
5 10.20
5 10.20
1 2.04
31 63.27
18 36.73%
23  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 210
13 6.19
19 9.05
13 6.19
0 0.00
31 14.76
134 63.81
76 36.19%
24  โรงเรียนวัดบางกระดาน 42
5 11.90
0 0.00
10 23.81
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
25  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 221
21 9.50
11 4.98
22 9.95
24 10.86
0 0.00
143 64.71
78 35.29%
26  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 79
10 12.66
1 1.27
8 10.13
8 10.13
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
27  โรงเรียนบ้านวังคู 105
6 5.71
7 6.67
13 12.38
8 7.62
1 0.95
70 66.67
35 33.33%
28  โรงเรียนบ้านนา 174
14 8.05
14 8.05
20 11.49
9 5.17
0 0.00
117 67.24
57 32.76%
29  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 405
60 14.81
48 11.85
23 5.68
0 0.00
0 0.00
274 67.65
131 32.35%
30  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 310
24 7.74
48 15.48
28 9.03
0 0.00
0 0.00
210 67.74
100 32.26%
31  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) 66
4 6.06
3 4.55
10 15.15
2 3.03
2 3.03
45 68.18
21 31.82%
32  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 120
13 10.83
9 7.50
15 12.50
1 0.83
0 0.00
82 68.33
38 31.67%
33  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 160
4 2.50
11 6.88
4 2.50
15 9.38
15 9.38
111 69.38
49 30.63%
34  โรงเรียนบ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 144
8 5.56
16 11.11
10 6.94
10 6.94
0 0.00
100 69.44
44 30.56%
35  โรงเรียนวัดแปลงยาว 126
10 7.94
8 6.35
13 10.32
7 5.56
0 0.00
88 69.84
38 30.16%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 341
14 4.11
15 4.40
19 5.57
29 8.50
25 7.33
239 70.09
102 29.91%
37  โรงเรียนวัดชำป่างาม 347
42 12.10
32 9.22
29 8.36
0 0.00
0 0.00
244 70.32
103 29.68%
38  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 88
10 11.36
3 3.41
12 13.64
1 1.14
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
39  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 109
3 2.75
14 12.84
13 11.93
0 0.00
2 1.83
77 70.64
32 29.36%
40  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 225
14 6.22
4 1.78
15 6.67
22 9.78
11 4.89
159 70.67
66 29.33%
41  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 69
3 4.35
1 1.45
12 17.39
4 5.80
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
42  โรงเรียนวัดบึงกระจับ 127
14 11.02
14 11.02
8 6.30
0 0.00
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
43  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 110
8 7.27
8 7.27
15 13.64
0 0.00
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
44  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 32
5 15.63
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
45  โรงเรียนวัดคูมอญ 54
2 3.70
1 1.85
11 20.37
0 0.00
1 1.85
39 72.22
15 27.78%
46  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) 94
3 3.19
1 1.06
20 21.28
0 0.00
2 2.13
68 72.34
26 27.66%
47  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 221
21 9.50
2 0.90
6 2.71
23 10.41
8 3.62
161 72.85
60 27.15%
48  โรงเรียนบ้านชำขวาง 63
12 19.05
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
49  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 154
11 7.14
7 4.55
15 9.74
6 3.90
1 0.65
114 74.03
40 25.97%
50  โรงเรียนวัดหินดาษ 208
13 6.25
17 8.17
18 8.65
5 2.40
0 0.00
155 74.52
53 25.48%
51  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 202
23 11.39
8 3.96
18 8.91
2 0.99
0 0.00
151 74.75
51 25.25%
52  โรงเรียนวัดสามแยก 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
2 10.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
53  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 204
23 11.27
10 4.90
9 4.41
7 3.43
1 0.49
154 75.49
50 24.51%
54  โรงเรียนบ้านไร่ดอน 86
2 2.33
6 6.98
12 13.95
1 1.16
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
55  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 157
9 5.73
5 3.18
16 10.19
0 0.00
8 5.10
119 75.80
38 24.20%
56  โรงเรียนบ้านคลองสอง 137
7 5.11
7 5.11
12 8.76
7 5.11
0 0.00
104 75.91
33 24.09%
57  โรงเรียนบ้านท่ากลอย 458
16 3.49
28 6.11
32 6.99
21 4.59
11 2.40
350 76.42
108 23.58%
58  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 212
25 11.79
13 6.13
10 4.72
2 0.94
0 0.00
162 76.42
50 23.58%
59  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 129
9 6.98
5 3.88
11 8.53
3 2.33
2 1.55
99 76.74
30 23.26%
60  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 142
14 9.86
4 2.82
12 8.45
3 2.11
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
61  โรงเรียนวัดหนองเค็ด 137
7 5.11
7 5.11
8 5.84
6 4.38
3 2.19
106 77.37
31 22.63%
62  โรงเรียนสุวรรณคีรี 124
13 10.48
3 2.42
12 9.68
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
63  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 294
25 8.50
13 4.42
17 5.78
11 3.74
0 0.00
228 77.55
66 22.45%
64  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 241
9 3.73
11 4.56
11 4.56
11 4.56
12 4.98
187 77.59
54 22.41%
65  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 126
7 5.56
8 6.35
12 9.52
1 0.79
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
66  โรงเรียนวัดสามร่ม 122
11 9.02
0 0.00
7 5.74
5 4.10
4 3.28
95 77.87
27 22.13%
67  โรงเรียนวัดต้นตาล 181
16 8.84
10 5.52
12 6.63
2 1.10
0 0.00
141 77.90
40 22.10%
68  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 222
8 3.60
17 7.66
23 10.36
1 0.45
0 0.00
173 77.93
49 22.07%
69  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 177
14 7.91
16 9.04
7 3.95
2 1.13
0 0.00
138 77.97
39 22.03%
70  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 398
19 4.77
33 8.29
30 7.54
2 0.50
2 0.50
312 78.39
86 21.61%
71  โรงเรียนบ้านมาบนาดี 186
15 8.06
4 2.15
8 4.30
10 5.38
3 1.61
146 78.49
40 21.51%
72  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 84
9 10.71
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
73  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 66
4 6.06
1 1.52
9 13.64
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
74  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 119
6 5.04
2 1.68
16 13.45
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
75  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 45
1 2.22
2 4.44
5 11.11
0 0.00
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
76  โรงเรียนวัดบางตลาด 95
6 6.32
0 0.00
11 11.58
2 2.11
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
77  โรงเรียนวัดสนามช้าง 55
0 0.00
0 0.00
11 20.00
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
78  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 178
7 3.93
6 3.37
22 12.36
0 0.00
0 0.00
143 80.34
35 19.66%
79  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) 125
6 4.80
4 3.20
14 11.20
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
80  โรงเรียนวัดวังเย็น 214
22 10.28
3 1.40
13 6.07
3 1.40
0 0.00
173 80.84
41 19.16%
81  โรงเรียนวัดหนองปาตอง 164
10 6.10
3 1.83
18 10.98
0 0.00
0 0.00
133 81.10
31 18.90%
82  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 48
3 6.25
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
83  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 43
2 4.65
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
84  โรงเรียนวัดพงษาราม 157
5 3.18
0 0.00
24 15.29
0 0.00
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
85  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 332
11 3.31
2 0.60
16 4.82
13 3.92
18 5.42
272 81.93
60 18.07%
86  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 161
7 4.35
7 4.35
5 3.11
5 3.11
5 3.11
132 81.99
29 18.01%
87  โรงเรียนวัดดอนท่านา 134
9 6.72
2 1.49
13 9.70
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
88  โรงเรียนวัดสาวชะโงก 86
0 0.00
13 15.12
0 0.00
1 1.16
1 1.16
71 82.56
15 17.44%
89  โรงเรียนบางพะเนียง 69
2 2.90
1 1.45
8 11.59
1 1.45
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
90  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 41
0 0.00
3 7.32
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
91  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 188
9 4.79
9 4.79
14 7.45
0 0.00
0 0.00
156 82.98
32 17.02%
92  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 294
14 4.76
5 1.70
20 6.80
5 1.70
5 1.70
245 83.33
49 16.67%
93  โรงเรียนวัดดงยาง 134
0 0.00
0 0.00
11 8.21
0 0.00
11 8.21
112 83.58
22 16.42%
94  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 49
1 2.04
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
95  โรงเรียนวัดนาน้อย 86
5 5.81
3 3.49
6 6.98
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
96  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 56
1 1.79
0 0.00
6 10.71
2 3.57
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
97  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 668
23 3.44
21 3.14
26 3.89
19 2.84
16 2.40
563 84.28
105 15.72%
98  โรงเรียนวัดหัวสวน 117
6 5.13
4 3.42
6 5.13
1 0.85
1 0.85
99 84.62
18 15.38%
99  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 105
9 8.57
4 3.81
1 0.95
2 1.90
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
100  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 79
4 5.06
3 3.80
4 5.06
1 1.27
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
101  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 160
16 10.00
4 2.50
3 1.88
1 0.63
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
102  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 74
4 5.41
2 2.70
3 4.05
2 2.70
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
103  โรงเรียนบ้านหนองคอก 827
58 7.01
11 1.33
40 4.84
8 0.97
0 0.00
710 85.85
117 14.15%
104  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 204
5 2.45
2 0.98
6 2.94
7 3.43
8 3.92
176 86.27
28 13.73%
105  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 73
1 1.37
2 2.74
2 2.74
3 4.11
2 2.74
63 86.30
10 13.70%
106  โรงเรียนวัดบางโรง 112
0 0.00
5 4.46
9 8.04
0 0.00
1 0.89
97 86.61
15 13.39%
107  โรงเรียนวัดเทพพนาราม 64
1 1.56
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
108  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 96
3 3.13
4 4.17
2 2.08
3 3.13
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
109  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 293
10 3.41
11 3.75
12 4.10
3 1.02
0 0.00
257 87.71
36 12.29%
110  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 361
12 3.32
12 3.32
19 5.26
1 0.28
0 0.00
317 87.81
44 12.19%
111  โรงเรียนบ้านท่าซุง 221
7 3.17
6 2.71
10 4.52
2 0.90
0 0.00
196 88.69
25 11.31%
112  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม 109
3 2.75
2 1.83
7 6.42
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
113  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 96
3 3.13
2 2.08
4 4.17
1 1.04
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
114  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) 193
0 0.00
3 1.55
12 6.22
3 1.55
1 0.52
174 90.16
19 9.84%
115  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 153
3 1.96
1 0.65
10 6.54
1 0.65
0 0.00
138 90.20
15 9.80%
116  โรงเรียนวัดดอนทอง 167
0 0.00
2 1.20
13 7.78
1 0.60
0 0.00
151 90.42
16 9.58%
117  โรงเรียนวัดบางคา 42
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
118  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 74
3 4.05
0 0.00
3 4.05
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
119  โรงเรียนบ้านปรือวาย 145
2 1.38
3 2.07
8 5.52
0 0.00
0 0.00
132 91.03
13 8.97%
120  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 67
0 0.00
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
121  โรงเรียนบ้านยางแดง 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
1 1.67
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
122  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 120
2 1.67
2 1.67
2 1.67
2 1.67
2 1.67
110 91.67
10 8.33%
123  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 169
3 1.78
4 2.37
5 2.96
2 1.18
0 0.00
155 91.72
14 8.28%
124  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 441
10 2.27
13 2.95
9 2.04
4 0.91
0 0.00
405 91.84
36 8.16%
125  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 135
1 0.74
0 0.00
8 5.93
2 1.48
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
126  โรงเรียนวัดหัวไทร 75
2 2.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
127  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 69
1 1.45
1 1.45
1 1.45
1 1.45
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
128  โรงเรียนสียัดพัฒนา 262
6 2.29
5 1.91
4 1.53
4 1.53
0 0.00
243 92.75
19 7.25%
129  โรงเรียนวัดวังกะจะ 56
0 0.00
2 3.57
1 1.79
0 0.00
1 1.79
52 92.86
4 7.14%
130  โรงเรียนบ้านท่าคาน 121
1 0.83
1 0.83
4 3.31
1 0.83
1 0.83
113 93.39
8 6.61%
131  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 123
0 0.00
0 0.00
7 5.69
1 0.81
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
132  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
3 3.57
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
133  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) 86
0 0.00
1 1.16
3 3.49
1 1.16
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
134  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
50 94.34
3 5.66%
135  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 216
6 2.78
1 0.46
2 0.93
2 0.93
1 0.46
204 94.44
12 5.56%
136  โรงเรียนวัดธารพูด 208
0 0.00
0 0.00
10 4.81
0 0.00
0 0.00
198 95.19
10 4.81%
137  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 187
3 1.60
3 1.60
2 1.07
0 0.00
0 0.00
179 95.72
8 4.28%
138  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 48
1 2.08
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
139  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 130
2 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.31
125 96.15
5 3.85%
140  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 263
3 1.14
1 0.38
6 2.28
0 0.00
0 0.00
253 96.20
10 3.80%
141  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
142  โรงเรียนบ้านเนินไร่ 137
3 2.19
0 0.00
1 0.73
0 0.00
0 0.00
133 97.08
4 2.92%
143  โรงเรียนบ้านหนองยาง 498
3 0.60
1 0.20
6 1.20
3 0.60
0 0.00
485 97.39
13 2.61%
144  โรงเรียนวัดหนองเสือ 149
1 0.67
0 0.00
0 0.00
1 0.67
1 0.67
146 97.99
3 2.01%
145  โรงเรียนบ้านหนองแสง 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
146  โรงเรียนบ้านหนองสทิต 135
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดกกสับ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,576 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,638 6.40
เตี้ย  1,124 4.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,976 7.73
ผอมและเตี้ย  784 3.07
อ้วนและเตี้ย  605 2.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,449 76.04
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,127 คน


23.96%


Powered By www.thaieducation.net