ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 125
19 15.20
83 66.40
10 8.00
4 3.20
9 7.20
0 0.00
125 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสันดอน 60
13 21.67
8 13.33
12 20.00
15 25.00
12 20.00
0 0.00
60 100.00%
3  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 227
13 5.73
15 6.61
160 70.48
29 12.78
6 2.64
4 1.76
223 98.24%
4  โรงเรียนวัดวังมะนาว 55
33 60.00
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
13 23.64
42 76.36%
5  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 101
14 13.86
10 9.90
17 16.83
18 17.82
17 16.83
25 24.75
76 75.25%
6  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 24
15 62.50
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
7 29.17
17 70.83%
7  โรงเรียนสีวะรา 96
17 17.71
22 22.92
6 6.25
17 17.71
0 0.00
34 35.42
62 64.58%
8  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 251
41 16.33
27 10.76
26 10.36
50 19.92
18 7.17
89 35.46
162 64.54%
9  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 174
34 19.54
17 9.77
19 10.92
34 19.54
0 0.00
70 40.23
104 59.77%
10  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 47
12 25.53
7 14.89
0 0.00
9 19.15
0 0.00
19 40.43
28 59.57%
11  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 287
17 5.92
6 2.09
49 17.07
23 8.01
64 22.30
128 44.60
159 55.40%
12  โรงเรียนบ้านโป่ง 149
73 48.99
0 0.00
7 4.70
0 0.00
0 0.00
69 46.31
80 53.69%
13  โรงเรียนมหาราช๗ 315
39 12.38
39 12.38
18 5.71
25 7.94
47 14.92
147 46.67
168 53.33%
14  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 189
2 1.06
19 10.05
24 12.70
21 11.11
33 17.46
90 47.62
99 52.38%
15  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3426
705 20.58
104 3.04
661 19.29
4 0.12
286 8.35
1666 48.63
1760 51.37%
16  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2802
288 10.28
115 4.10
544 19.41
364 12.99
115 4.10
1376 49.11
1426 50.89%
17  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 109
14 12.84
9 8.26
8 7.34
12 11.01
10 9.17
56 51.38
53 48.62%
18  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 282
29 10.28
21 7.45
30 10.64
29 10.28
25 8.87
148 52.48
134 47.52%
19  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 73
10 13.70
4 5.48
17 23.29
2 2.74
1 1.37
39 53.42
34 46.58%
20  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 59
10 16.95
3 5.08
14 23.73
0 0.00
0 0.00
32 54.24
27 45.76%
21  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 69
13 18.84
8 11.59
6 8.70
4 5.80
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
22  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 359
18 5.01
38 10.58
67 18.66
22 6.13
15 4.18
199 55.43
160 44.57%
23  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 95
7 7.37
12 12.63
16 16.84
5 5.26
2 2.11
53 55.79
42 44.21%
24  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 55
6 10.91
5 9.09
4 7.27
5 9.09
4 7.27
31 56.36
24 43.64%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 37
4 10.81
7 18.92
5 13.51
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
26  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 83
3 3.61
4 4.82
8 9.64
7 8.43
12 14.46
49 59.04
34 40.96%
27  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 225
25 11.11
19 8.44
33 14.67
13 5.78
2 0.89
133 59.11
92 40.89%
28  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 93
18 19.35
10 10.75
1 1.08
9 9.68
0 0.00
55 59.14
38 40.86%
29  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 468
32 6.84
8 1.71
66 14.10
40 8.55
41 8.76
281 60.04
187 39.96%
30  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 65
9 13.85
0 0.00
10 15.38
4 6.15
1 1.54
41 63.08
24 36.92%
31  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 300
23 7.67
13 4.33
26 8.67
23 7.67
25 8.33
190 63.33
110 36.67%
32  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 93
8 8.60
14 15.05
9 9.68
2 2.15
1 1.08
59 63.44
34 36.56%
33  โรงเรียนบ้านยางคู่ 74
7 9.46
1 1.35
18 24.32
0 0.00
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
34  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 78
6 7.69
4 5.13
17 21.79
0 0.00
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
35  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 131
8 6.11
11 8.40
24 18.32
1 0.76
1 0.76
86 65.65
45 34.35%
36  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 178
5 2.81
14 7.87
38 21.35
3 1.69
1 0.56
117 65.73
61 34.27%
37  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 598
54 9.03
53 8.86
25 4.18
47 7.86
25 4.18
394 65.89
204 34.11%
38  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 53
4 7.55
1 1.89
11 20.75
2 3.77
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
39  โรงเรียนวัดวันดาว 71
0 0.00
1 1.41
11 15.49
1 1.41
11 15.49
47 66.20
24 33.80%
40  โรงเรียนวัดอัมพวัน 86
12 13.95
3 3.49
9 10.47
5 5.81
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
41  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 93
4 4.30
7 7.53
17 18.28
3 3.23
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
42  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 94
7 7.45
6 6.38
18 19.15
0 0.00
0 0.00
63 67.02
31 32.98%
43  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 67
12 17.91
3 4.48
7 10.45
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
44  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 126
8 6.35
6 4.76
13 10.32
8 6.35
6 4.76
85 67.46
41 32.54%
45  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 234
11 4.70
10 4.27
10 4.27
26 11.11
19 8.12
158 67.52
76 32.48%
46  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 285
1 0.35
70 24.56
20 7.02
0 0.00
1 0.35
193 67.72
92 32.28%
47  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 56
5 8.93
3 5.36
9 16.07
1 1.79
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
48  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 112
0 0.00
10 8.93
26 23.21
0 0.00
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
49  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 101
9 8.91
6 5.94
17 16.83
0 0.00
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
50  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 73
9 12.33
4 5.48
10 13.70
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
51  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 238
40 16.81
17 7.14
16 6.72
1 0.42
1 0.42
163 68.49
75 31.51%
52  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 508
33 6.50
33 6.50
49 9.65
14 2.76
31 6.10
348 68.50
160 31.50%
53  โรงเรียนบ้านหุบพริก 97
5 5.15
9 9.28
15 15.46
1 1.03
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
54  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 92
5 5.43
5 5.43
9 9.78
6 6.52
3 3.26
64 69.57
28 30.43%
55  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 484
36 7.44
22 4.55
82 16.94
7 1.45
0 0.00
337 69.63
147 30.37%
56  โรงเรียนบ้านเขากรวด 63
6 9.52
3 4.76
7 11.11
3 4.76
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
57  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 319
17 5.33
16 5.02
58 18.18
2 0.63
3 0.94
223 69.91
96 30.09%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 848
38 4.48
38 4.48
139 16.39
17 2.00
20 2.36
596 70.28
252 29.72%
59  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 149
14 9.40
8 5.37
14 9.40
4 2.68
4 2.68
105 70.47
44 29.53%
60  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 223
19 8.52
16 7.17
18 8.07
10 4.48
2 0.90
158 70.85
65 29.15%
61  โรงเรียนวัดสันติการาม 283
21 7.42
18 6.36
35 12.37
7 2.47
0 0.00
202 71.38
81 28.62%
62  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 84
5 5.95
8 9.52
7 8.33
4 4.76
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
63  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 70
5 7.14
4 5.71
10 14.29
1 1.43
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
64  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 253
20 7.91
8 3.16
4 1.58
28 11.07
12 4.74
181 71.54
72 28.46%
65  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 68
3 4.41
3 4.41
7 10.29
3 4.41
3 4.41
49 72.06
19 27.94%
66  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 123
7 5.69
7 5.69
5 4.07
6 4.88
9 7.32
89 72.36
34 27.64%
67  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 307
26 8.47
16 5.21
36 11.73
6 1.95
0 0.00
223 72.64
84 27.36%
68  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 155
8 5.16
6 3.87
27 17.42
0 0.00
0 0.00
114 73.55
41 26.45%
69  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 57
0 0.00
4 7.02
10 17.54
0 0.00
1 1.75
42 73.68
15 26.32%
70  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 42
1 2.38
1 2.38
9 21.43
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
71  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 142
18 12.68
8 5.63
3 2.11
7 4.93
0 0.00
106 74.65
36 25.35%
72  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 822
59 7.18
116 14.11
14 1.70
12 1.46
6 0.73
615 74.82
207 25.18%
73  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 72
1 1.39
2 2.78
7 9.72
1 1.39
7 9.72
54 75.00
18 25.00%
74  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 334
29 8.68
31 9.28
23 6.89
0 0.00
0 0.00
251 75.15
83 24.85%
75  โรงเรียนบ้านหินสี 134
1 0.75
7 5.22
8 5.97
5 3.73
11 8.21
102 76.12
32 23.88%
76  โรงเรียนบ้านมณีลอย 42
5 11.90
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
77  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1584
89 5.62
95 6.00
183 11.55
6 0.38
2 0.13
1209 76.33
375 23.67%
78  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 332
26 7.83
2 0.60
50 15.06
0 0.00
0 0.00
254 76.51
78 23.49%
79  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 167
27 16.17
3 1.80
9 5.39
0 0.00
0 0.00
128 76.65
39 23.35%
80  โรงเรียนวัดยางงาม 73
1 1.37
2 2.74
14 19.18
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
81  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 151
15 9.93
10 6.62
10 6.62
0 0.00
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
82  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 61
4 6.56
2 3.28
8 13.11
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
83  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 184
12 6.52
10 5.43
20 10.87
0 0.00
0 0.00
142 77.17
42 22.83%
84  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 88
6 6.82
4 4.55
10 11.36
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
85  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 76
2 2.63
0 0.00
14 18.42
1 1.32
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
86  โรงเรียนวัดพเนินพลู 85
6 7.06
6 7.06
7 8.24
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
87  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 72
0 0.00
6 8.33
10 13.89
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
88  โรงเรียนบ้านลำพระ 225
18 8.00
12 5.33
19 8.44
1 0.44
0 0.00
175 77.78
50 22.22%
89  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 127
6 4.72
0 0.00
22 17.32
0 0.00
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
90  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
91  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 298
21 7.05
11 3.69
29 9.73
4 1.34
0 0.00
233 78.19
65 21.81%
92  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 79
6 7.59
4 5.06
4 5.06
3 3.80
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
93  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 234
6 2.56
9 3.85
35 14.96
0 0.00
0 0.00
184 78.63
50 21.37%
94  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 47
4 8.51
2 4.26
1 2.13
2 4.26
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
95  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 250
13 5.20
10 4.00
30 12.00
0 0.00
0 0.00
197 78.80
53 21.20%
96  โรงเรียนบ้านพุคาย 104
3 2.88
3 2.88
13 12.50
3 2.88
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
97  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 177
9 5.08
4 2.26
23 12.99
1 0.56
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
98  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 82
5 6.10
5 6.10
4 4.88
1 1.22
2 2.44
65 79.27
17 20.73%
99  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 29
1 3.45
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
100  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 94
6 6.38
6 6.38
6 6.38
0 0.00
1 1.06
75 79.79
19 20.21%
101  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 367
29 7.90
20 5.45
24 6.54
1 0.27
0 0.00
293 79.84
74 20.16%
102  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 105
6 5.71
4 3.81
7 6.67
2 1.90
2 1.90
84 80.00
21 20.00%
103  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 152
5 3.29
4 2.63
12 7.89
5 3.29
4 2.63
122 80.26
30 19.74%
104  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 103
11 10.68
2 1.94
6 5.83
1 0.97
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
105  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 79
5 6.33
3 3.80
7 8.86
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
106  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 37
0 0.00
4 10.81
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
107  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 193
9 4.66
5 2.59
20 10.36
2 1.04
0 0.00
157 81.35
36 18.65%
108  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 129
9 6.98
5 3.88
6 4.65
3 2.33
1 0.78
105 81.40
24 18.60%
109  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 113
5 4.42
4 3.54
12 10.62
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
110  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 70
7 10.00
2 2.86
2 2.86
0 0.00
2 2.86
57 81.43
13 18.57%
111  โรงเรียนสินแร่สยาม 460
31 6.74
26 5.65
23 5.00
5 1.09
0 0.00
375 81.52
85 18.48%
112  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 114
4 3.51
3 2.63
14 12.28
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
113  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 142
4 2.82
5 3.52
8 5.63
4 2.82
5 3.52
116 81.69
26 18.31%
114  โรงเรียนบ้านหนองโก 67
3 4.48
1 1.49
4 5.97
4 5.97
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
115  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
116  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 149
5 3.36
5 3.36
16 10.74
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
117  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 70
3 4.29
2 2.86
4 5.71
1 1.43
2 2.86
58 82.86
12 17.14%
118  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 99
0 0.00
1 1.01
8 8.08
7 7.07
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
119  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 85
6 7.06
0 0.00
7 8.24
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
120  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 90
2 2.22
2 2.22
6 6.67
2 2.22
1 1.11
77 85.56
13 14.44%
121  โรงเรียนวัดบางกระ 146
4 2.74
3 2.05
12 8.22
2 1.37
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
122  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 432
23 5.32
24 5.56
15 3.47
0 0.00
0 0.00
370 85.65
62 14.35%
123  โรงเรียนวัดเวียงทุน 171
3 1.75
3 1.75
14 8.19
4 2.34
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
124  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
2 6.90
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
125  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 138
5 3.62
0 0.00
10 7.25
1 0.72
3 2.17
119 86.23
19 13.77%
126  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 131
7 5.34
1 0.76
10 7.63
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
127  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 273
12 4.40
0 0.00
25 9.16
0 0.00
0 0.00
236 86.45
37 13.55%
128  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 134
8 5.97
2 1.49
8 5.97
0 0.00
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
129  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 91
5 5.49
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
130  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 101
3 2.97
2 1.98
8 7.92
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
131  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 306
8 2.61
1 0.33
30 9.80
0 0.00
0 0.00
267 87.25
39 12.75%
132  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 95
2 2.11
5 5.26
5 5.26
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
133  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 64
2 3.13
1 1.56
4 6.25
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
134  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 88
2 2.27
2 2.27
3 3.41
1 1.14
3 3.41
77 87.50
11 12.50%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 74
4 5.41
2 2.70
3 4.05
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
136  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 167
3 1.80
0 0.00
5 2.99
1 0.60
10 5.99
148 88.62
19 11.38%
137  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 53
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
138  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 285
3 1.05
15 5.26
14 4.91
0 0.00
0 0.00
253 88.77
32 11.23%
139  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 65
0 0.00
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
140  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
141  โรงเรียนบ้านรางม่วง 80
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
142  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
143  โรงเรียนวัดโพธิศรี 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
144  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 62
1 1.61
1 1.61
2 3.23
1 1.61
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
145  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 104
4 3.85
2 1.92
2 1.92
1 0.96
1 0.96
94 90.38
10 9.62%
146  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
2 3.70
1 1.85
49 90.74
5 9.26%
147  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 251
8 3.19
14 5.58
1 0.40
0 0.00
0 0.00
228 90.84
23 9.16%
148  โรงเรียนบ้านไทรงาม 95
0 0.00
2 2.11
6 6.32
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
149  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 205
8 3.90
1 0.49
7 3.41
1 0.49
0 0.00
188 91.71
17 8.29%
150  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 66
0 0.00
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
151  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 90
1 1.11
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
152  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 92
1 1.09
1 1.09
4 4.35
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
153  โรงเรียนวัดหนองบัว 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
154  โรงเรียนบ้านท่ายาง 106
1 0.94
1 0.94
4 3.77
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
155  โรงเรียน บ้านวังปลา 92
0 0.00
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
156  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
157  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
158  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 124
0 0.00
0 0.00
6 4.84
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
159  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
160  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.28
59 96.72
2 3.28%
161  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 122
0 0.00
1 0.82
3 2.46
0 0.00
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
162  โรงเรียนบ้านพุแค 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
163  โรงเรียนจันทคามวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านกล้วย 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านหนองขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,612 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,705 8.56
เตี้ย  1,663 5.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,776 11.94
ผอมและเตี้ย  1,108 3.50
อ้วนและเตี้ย  967 3.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,393 67.67
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,219 คน


32.33%


Powered By www.thaieducation.net