ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลำพาด 51
3 5.88
1 1.96
38 74.51
1 1.96
8 15.69
0 0.00
51 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 89
0 0.00
86 96.63
3 3.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 91
6 6.59
10 10.99
55 60.44
12 13.19
8 8.79
0 0.00
91 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 85
3 3.53
0 0.00
81 95.29
0 0.00
1 1.18
0 0.00
85 100.00%
5  โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 45
11 24.44
11 24.44
9 20.00
8 17.78
5 11.11
1 2.22
44 97.78%
6  โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 11
2 18.18
4 36.36
0 0.00
3 27.27
1 9.09
1 9.09
10 90.91%
7  โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 197
20 10.15
19 9.64
39 19.80
39 19.80
62 31.47
18 9.14
179 90.86%
8  โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 88
10 11.36
21 23.86
25 28.41
10 11.36
12 13.64
10 11.36
78 88.64%
9  โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 89
15 16.85
6 6.74
8 8.99
21 23.60
14 15.73
25 28.09
64 71.91%
10  โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 34
7 20.59
5 14.71
5 14.71
5 14.71
1 2.94
11 32.35
23 67.65%
11  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 99
9 9.09
12 12.12
19 19.19
10 10.10
15 15.15
34 34.34
65 65.66%
12  โรงเรียนบ้านเข็มทอง 138
78 56.52
0 0.00
9 6.52
0 0.00
0 0.00
51 36.96
87 63.04%
13  โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 83
18 21.69
0 0.00
11 13.25
22 26.51
0 0.00
32 38.55
51 61.45%
14  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 324
65 20.06
26 8.02
80 24.69
14 4.32
12 3.70
127 39.20
197 60.80%
15  โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 43
6 13.95
9 20.93
5 11.63
3 6.98
2 4.65
18 41.86
25 58.14%
16  โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 159
35 22.01
17 10.69
23 14.47
10 6.29
7 4.40
67 42.14
92 57.86%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 93
18 19.35
19 20.43
9 9.68
4 4.30
3 3.23
40 43.01
53 56.99%
18  โรงเรียนบ้านวังปลา 22
5 22.73
2 9.09
3 13.64
2 9.09
0 0.00
10 45.45
12 54.55%
19  โรงเรียนบ้านคลองทราย 235
21 8.94
8 3.40
31 13.19
67 28.51
0 0.00
108 45.96
127 54.04%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 241
18 7.47
23 9.54
12 4.98
37 15.35
38 15.77
113 46.89
128 53.11%
21  โรงเรียนบ้านวังเหว 52
5 9.62
11 21.15
7 13.46
4 7.69
0 0.00
25 48.08
27 51.92%
22  โรงเรียนบ้านป่าคาย 62
13 20.97
6 9.68
7 11.29
6 9.68
0 0.00
30 48.39
32 51.61%
23  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 311
18 5.79
19 6.11
31 9.97
37 11.90
50 16.08
156 50.16
155 49.84%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 236
43 18.22
19 8.05
13 5.51
24 10.17
18 7.63
119 50.42
117 49.58%
25  โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 185
18 9.73
11 5.95
44 23.78
10 5.41
6 3.24
96 51.89
89 48.11%
26  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 76
13 17.11
6 7.89
12 15.79
5 6.58
0 0.00
40 52.63
36 47.37%
27  โรงเรียนบ้านโคกปรือ 154
19 12.34
13 8.44
30 19.48
9 5.84
0 0.00
83 53.90
71 46.10%
28  โรงเรียนบ้าน กม.35 923
104 11.27
88 9.53
176 19.07
53 5.74
0 0.00
502 54.39
421 45.61%
29  โรงเรียนบ้านกลาง 255
35 13.73
25 9.80
39 15.29
17 6.67
0 0.00
139 54.51
116 45.49%
30  โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 147
17 11.56
15 10.20
17 11.56
8 5.44
9 6.12
81 55.10
66 44.90%
31  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 324
30 9.26
45 13.89
56 17.28
14 4.32
0 0.00
179 55.25
145 44.75%
32  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 36
12 33.33
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
33  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 39
7 17.95
3 7.69
5 12.82
2 5.13
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
34  โรงเรียนบ้านท่าสวาย 69
2 2.90
5 7.25
21 30.43
2 2.90
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 147
15 10.20
16 10.88
21 14.29
11 7.48
0 0.00
84 57.14
63 42.86%
36  โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 77
1 1.30
4 5.19
20 25.97
6 7.79
2 2.60
44 57.14
33 42.86%
37  โรงเรียนบ้านหัวโตก 100
16 16.00
8 8.00
12 12.00
6 6.00
0 0.00
58 58.00
42 42.00%
38  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 153
23 15.03
0 0.00
41 26.80
0 0.00
0 0.00
89 58.17
64 41.83%
39  โรงเรียนบ้านดาดอุดม 48
8 16.67
4 8.33
3 6.25
5 10.42
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
40  โรงเรียนบ้านวังขอน 261
28 10.73
16 6.13
51 19.54
13 4.98
0 0.00
153 58.62
108 41.38%
41  โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 34
1 2.94
4 11.76
8 23.53
1 2.94
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
42  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 158
11 6.96
18 11.39
28 17.72
8 5.06
0 0.00
93 58.86
65 41.14%
43  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 229
15 6.55
4 1.75
19 8.30
23 10.04
31 13.54
137 59.83
92 40.17%
44  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 119
13 10.92
12 10.08
10 8.40
9 7.56
3 2.52
72 60.50
47 39.50%
45  โรงเรียนบ้านเนินถาวร 186
14 7.53
14 7.53
24 12.90
11 5.91
10 5.38
113 60.75
73 39.25%
46  โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 44
4 9.09
4 9.09
5 11.36
4 9.09
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 162
16 9.88
10 6.17
28 17.28
7 4.32
0 0.00
101 62.35
61 37.65%
48  โรงเรียนบ้านบ่อรัง 170
13 7.65
17 10.00
21 12.35
12 7.06
0 0.00
107 62.94
63 37.06%
49  โรงเรียนบ้าน กม.30 146
11 7.53
8 5.48
22 15.07
13 8.90
0 0.00
92 63.01
54 36.99%
50  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 112
11 9.82
15 13.39
8 7.14
7 6.25
0 0.00
71 63.39
41 36.61%
51  โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 88
3 3.41
2 2.27
10 11.36
12 13.64
4 4.55
57 64.77
31 35.23%
52  โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 54
5 9.26
2 3.70
10 18.52
2 3.70
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
53  โรงเรียนบ้านยางสาว 20
3 15.00
1 5.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 165
22 13.33
23 13.94
12 7.27
0 0.00
0 0.00
108 65.45
57 34.55%
55  โรงเรียนบ้านหนองหมู 92
14 15.22
7 7.61
1 1.09
8 8.70
1 1.09
61 66.30
31 33.70%
56  โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 84
5 5.95
3 3.57
18 21.43
2 2.38
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
57  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 208
23 11.06
13 6.25
12 5.77
4 1.92
17 8.17
139 66.83
69 33.17%
58  โรงเรียนบ้านท่าแดง 183
21 11.48
9 4.92
23 12.57
6 3.28
0 0.00
124 67.76
59 32.24%
59  โรงเรียนบ้านคลองบง 44
2 4.55
3 6.82
3 6.82
3 6.82
3 6.82
30 68.18
14 31.82%
60  โรงเรียนบ้านตีบใต้ 181
14 7.73
5 2.76
9 4.97
7 3.87
22 12.15
124 68.51
57 31.49%
61  โรงเรียนบ้านวังน้อย 76
3 3.95
4 5.26
14 18.42
2 2.63
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
62  โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 123
11 8.94
17 13.82
5 4.07
3 2.44
1 0.81
86 69.92
37 30.08%
63  โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 40
3 7.50
3 7.50
3 7.50
3 7.50
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
64  โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 68
2 2.94
4 5.88
14 20.59
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
65  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 92
7 7.61
4 4.35
14 15.22
2 2.17
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
66  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 96
6 6.25
5 5.21
13 13.54
3 3.13
1 1.04
68 70.83
28 29.17%
67  โรงเรียนบ้านหนองแจง 93
5 5.38
6 6.45
14 15.05
2 2.15
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
68  โรงเรียนบ้านปางยาง 97
12 12.37
9 9.28
6 6.19
0 0.00
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
69  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 69
10 14.49
5 7.25
1 1.45
1 1.45
2 2.90
50 72.46
19 27.54%
70  โรงเรียนบ้านเขาพลวง 139
7 5.04
7 5.04
8 5.76
7 5.04
9 6.47
101 72.66
38 27.34%
71  โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 99
7 7.07
5 5.05
4 4.04
5 5.05
6 6.06
72 72.73
27 27.27%
72  โรงเรียนบ้านพุขาม 206
10 4.85
8 3.88
15 7.28
8 3.88
14 6.80
151 73.30
55 26.70%
73  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 45
4 8.89
0 0.00
3 6.67
5 11.11
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
74  โรงเรียนบ้านคลองดู่ 114
2 1.75
0 0.00
27 23.68
1 0.88
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
75  โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 393
15 3.82
18 4.58
69 17.56
1 0.25
0 0.00
290 73.79
103 26.21%
76  โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 315
36 11.43
0 0.00
27 8.57
0 0.00
19 6.03
233 73.97
82 26.03%
77  โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 74
4 5.41
3 4.05
11 14.86
1 1.35
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 555
49 8.83
32 5.77
43 7.75
18 3.24
0 0.00
413 74.41
142 25.59%
79  โรงเรียนบ้านจัดสรร 106
7 6.60
9 8.49
11 10.38
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
80  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 68
5 7.35
6 8.82
5 7.35
1 1.47
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
81  โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 77
3 3.90
7 9.09
9 11.69
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
82  โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 57
6 10.53
0 0.00
2 3.51
6 10.53
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
83  โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 66
6 9.09
3 4.55
6 9.09
0 0.00
1 1.52
50 75.76
16 24.24%
84  โรงเรียนบ้านราหุล 225
30 13.33
3 1.33
21 9.33
0 0.00
0 0.00
171 76.00
54 24.00%
85  โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 67
10 14.93
3 4.48
1 1.49
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
86  โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 63
1 1.59
2 3.17
5 7.94
1 1.59
6 9.52
48 76.19
15 23.81%
87  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 146
10 6.85
8 5.48
13 8.90
3 2.05
0 0.00
112 76.71
34 23.29%
88  โรงเรียนบ้านเขาคลัง 73
8 10.96
3 4.11
4 5.48
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
89  โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 56
7 12.50
1 1.79
2 3.57
2 3.57
1 1.79
43 76.79
13 23.21%
90  โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 69
6 8.70
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
91  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 172
13 7.56
3 1.74
23 13.37
0 0.00
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
92  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 186
12 6.45
11 5.91
14 7.53
5 2.69
0 0.00
144 77.42
42 22.58%
93  โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 124
4 3.23
9 7.26
9 7.26
5 4.03
1 0.81
96 77.42
28 22.58%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 115
8 6.96
3 2.61
14 12.17
0 0.00
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
95  โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 171
11 6.43
2 1.17
11 6.43
2 1.17
11 6.43
134 78.36
37 21.64%
96  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 145
8 5.52
7 4.83
7 4.83
7 4.83
2 1.38
114 78.62
31 21.38%
97  โรงเรียนบ้านซับบอน 108
3 2.78
6 5.56
14 12.96
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
98  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 47
2 4.26
2 4.26
3 6.38
2 4.26
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
99  โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 43
0 0.00
1 2.33
3 6.98
2 4.65
3 6.98
34 79.07
9 20.93%
100  โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 110
14 12.73
3 2.73
6 5.45
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
101  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 53
4 7.55
0 0.00
5 9.43
2 3.77
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
102  โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 58
8 13.79
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
103  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 156
6 3.85
10 6.41
14 8.97
2 1.28
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
104  โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 411
23 5.60
10 2.43
28 6.81
23 5.60
0 0.00
327 79.56
84 20.44%
105  โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 54
6 11.11
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
106  โรงเรียนบ้านคลองกรวด 59
3 5.08
1 1.69
8 13.56
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
107  โรงเรียนบ้านสระเกษ 70
1 1.43
0 0.00
6 8.57
1 1.43
6 8.57
56 80.00
14 20.00%
108  โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 81
5 6.17
0 0.00
5 6.17
6 7.41
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
109  โรงเรียนบ้านวังไลย์ 72
3 4.17
4 5.56
2 2.78
5 6.94
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
110  โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 67
4 5.97
0 0.00
7 10.45
2 2.99
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
111  โรงเรียนบ้านสันติธรรม 62
3 4.84
1 1.61
8 12.90
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
112  โรงเรียนบ้านลำนารวย 119
5 4.20
4 3.36
14 11.76
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
113  โรงเรียนบ้านลำตาเณร 69
2 2.90
1 1.45
7 10.14
1 1.45
2 2.90
56 81.16
13 18.84%
114  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 209
14 6.70
7 3.35
15 7.18
3 1.44
0 0.00
170 81.34
39 18.66%
115  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 103
6 5.83
3 2.91
10 9.71
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
116  โรงเรียนบ้านสระกรวด 137
3 2.19
3 2.19
18 13.14
1 0.73
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
117  โรงเรียนบ้านปากตก 134
4 2.99
4 2.99
4 2.99
7 5.22
5 3.73
110 82.09
24 17.91%
118  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 176
8 4.55
8 4.55
0 0.00
12 6.82
3 1.70
145 82.39
31 17.61%
119  โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 126
4 3.17
6 4.76
10 7.94
2 1.59
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
120  โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 126
4 3.17
4 3.17
13 10.32
1 0.79
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
121  โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 75
4 5.33
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
122  โรงเรียนบ้านซับชมภู 88
4 4.55
0 0.00
10 11.36
0 0.00
1 1.14
73 82.95
15 17.05%
123  โรงเรียนบ้านบ่อไทย 297
2 0.67
11 3.70
33 11.11
1 0.34
3 1.01
247 83.16
50 16.84%
124  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 60
3 5.00
1 1.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
125  โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 108
0 0.00
3 2.78
15 13.89
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
126  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 42
3 7.14
2 4.76
2 4.76
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
127  โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 98
8 8.16
1 1.02
7 7.14
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
128  โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 140
9 6.43
0 0.00
13 9.29
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
129  โรงเรียนบ้านกันจุ 64
0 0.00
2 3.13
7 10.94
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
130  โรงเรียนบ้านวังอ่าง 59
3 5.08
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
131  โรงเรียนบ้านวังท่าดี 165
6 3.64
8 4.85
11 6.67
0 0.00
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
132  โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 245
14 5.71
12 4.90
5 2.04
6 2.45
0 0.00
208 84.90
37 15.10%
133  โรงเรียนบ้านท่าโรง 47
3 6.38
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
134  โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 47
2 4.26
1 2.13
2 4.26
2 4.26
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
135  โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 47
4 8.51
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
136  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 27
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
137  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 64
1 1.56
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
138  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 130
12 9.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.62
112 86.15
18 13.85%
139  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 73
5 6.85
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
140  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 156
5 3.21
3 1.92
2 1.28
0 0.00
11 7.05
135 86.54
21 13.46%
141  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 624
16 2.56
14 2.24
53 8.49
0 0.00
0 0.00
541 86.70
83 13.30%
142  โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 113
5 4.42
0 0.00
10 8.85
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
143  โรงเรียนบ้านพญาวัง 161
7 4.35
4 2.48
4 2.48
6 3.73
0 0.00
140 86.96
21 13.04%
144  โรงเรียนบ้านพรหมยาม 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
145  โรงเรียนบ้านรังย้อย 88
1 1.14
0 0.00
10 11.36
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
146  โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 124
9 7.26
2 1.61
4 3.23
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
147  โรงเรียนบ้านเพชรละคร 242
7 2.89
8 3.31
6 2.48
8 3.31
0 0.00
213 88.02
29 11.98%
148  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 67
3 4.48
0 0.00
2 2.99
3 4.48
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
149  โรงเรียนบ้านวังลึก 68
1 1.47
3 4.41
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
150  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
151  โรงเรียนบ้านหนองบัว 239
12 5.02
2 0.84
14 5.86
0 0.00
0 0.00
211 88.28
28 11.72%
152  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 79
0 0.00
2 2.53
7 8.86
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
153  โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
2 4.35
1 2.17
41 89.13
5 10.87%
154  โรงเรียนบ้านนาวังแหน 74
3 4.05
2 2.70
3 4.05
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
155  โรงเรียนบ้านพนมเพชร 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
156  โรงเรียนบ้านโคกหิน 98
0 0.00
1 1.02
5 5.10
3 3.06
1 1.02
88 89.80
10 10.20%
157  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 93
2 2.15
3 3.23
2 2.15
2 2.15
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
158  โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 96
0 0.00
0 0.00
8 8.33
1 1.04
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
159  โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 65
2 3.08
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
160  โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 123
4 3.25
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
161  โรงเรียนบ้านไทรงาม 81
3 3.70
3 3.70
1 1.23
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
162  โรงเรียนบ้านซับตะแบก 107
7 6.54
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
163  โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 180
5 2.78
0 0.00
10 5.56
0 0.00
0 0.00
165 91.67
15 8.33%
164  โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 51
4 7.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
165  โรงเรียนบ้านเนินคนธา 211
2 0.95
2 0.95
10 4.74
1 0.47
1 0.47
195 92.42
16 7.58%
166  โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 95
3 3.16
0 0.00
1 1.05
3 3.16
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
167  โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 70
1 1.43
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
168  โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 57
2 3.51
0 0.00
1 1.75
0 0.00
1 1.75
53 92.98
4 7.02%
169  โรงเรียนบ้านซับอีลุม 65
2 3.08
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
170  โรงเรียนบ้านนาตะกุด 213
2 0.94
0 0.00
11 5.16
0 0.00
0 0.00
200 93.90
13 6.10%
171  โรงเรียนบ้านคลองยาง 115
3 2.61
4 3.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
172  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 207
2 0.97
0 0.00
10 4.83
0 0.00
0 0.00
195 94.20
12 5.80%
173  โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 563
10 1.78
7 1.24
13 2.31
0 0.00
0 0.00
533 94.67
30 5.33%
174  โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
175  โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
176  โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
177  โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 103
0 0.00
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
178  โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
179  โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
180  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
181  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
98 98.00
2 2.00%
182  โรงเรียนบ้านซับน้อย 153
1 0.65
0 0.00
2 1.31
0 0.00
0 0.00
150 98.04
3 1.96%
183  โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 139
2 1.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 98.56
2 1.44%
184  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 157
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
157 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านวังขาม 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านสระประดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 273
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
273 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,731 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,694 7.14
เตี้ย  1,163 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,404 10.13
ผอมและเตี้ย  852 3.59
อ้วนและเตี้ย  484 2.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,134 72.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,597 คน


27.80%


Powered By www.thaieducation.net