ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 127 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 129 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.57
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 914
33 3.61
220 24.07
48 5.25
123 13.46
0 0.00
490 53.61
424 46.39%
2  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 232
2 0.86
68 29.31
27 11.64
0 0.00
0 0.00
135 58.19
97 41.81%
3  โรงเรียนบ้านซำภู 73
4 5.48
6 8.22
12 16.44
0 0.00
7 9.59
44 60.27
29 39.73%
4  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 118
3 2.54
2 1.69
27 22.88
5 4.24
8 6.78
73 61.86
45 38.14%
5  โรงเรียนบ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 8
1 12.50
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
6  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 185
3 1.62
11 5.95
15 8.11
14 7.57
26 14.05
116 62.70
69 37.30%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 182
12 6.59
9 4.95
8 4.40
21 11.54
17 9.34
115 63.19
67 36.81%
8  โรงเรียนบ้านนายาว 164
9 5.49
8 4.88
8 4.88
17 10.37
16 9.76
106 64.63
58 35.37%
9  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 104
7 6.73
8 7.69
17 16.35
1 0.96
2 1.92
69 66.35
35 33.65%
10  โรงเรียนบ้านวังกวาง 192
23 11.98
21 10.94
20 10.42
0 0.00
0 0.00
128 66.67
64 33.33%
11  โรงเรียนบ้านแก่งโตน 177
16 9.04
5 2.82
11 6.21
16 9.04
11 6.21
118 66.67
59 33.33%
12  โรงเรียนบ้านศิลา 110
3 2.73
6 5.45
12 10.91
3 2.73
12 10.91
74 67.27
36 32.73%
13  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 127
6 4.72
3 2.36
13 10.24
6 4.72
13 10.24
86 67.72
41 32.28%
14  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 118
0 0.00
9 7.63
19 16.10
3 2.54
7 5.93
80 67.80
38 32.20%
15  โรงเรียนบ้านหนองยาว 114
7 6.14
1 0.88
27 23.68
1 0.88
0 0.00
78 68.42
36 31.58%
16  โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 74
8 10.81
4 5.41
3 4.05
8 10.81
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
17  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 33
1 3.03
7 21.21
1 3.03
0 0.00
1 3.03
23 69.70
10 30.30%
18  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 129
8 6.20
25 19.38
6 4.65
0 0.00
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
19  โรงเรียนบ้านหนองปลา 57
3 5.26
0 0.00
12 21.05
2 3.51
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
20  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 17
0 0.00
1 5.88
2 11.76
1 5.88
1 5.88
12 70.59
5 29.41%
21  โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 56
9 16.07
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
22  โรงเรียนบ้านท่าผู 60
7 11.67
3 5.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
23  โรงเรียนบ้านหนองเล 46
0 0.00
0 0.00
13 28.26
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
24  โรงเรียนบ้านดงขวาง 110
5 4.55
3 2.73
7 6.36
8 7.27
8 7.27
79 71.82
31 28.18%
25  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 79
6 7.59
2 2.53
12 15.19
2 2.53
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
26  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 147
5 3.40
22 14.97
13 8.84
0 0.00
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
27  โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 26
0 0.00
2 7.69
1 3.85
4 15.38
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
28  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 146
5 3.42
1 0.68
19 13.01
6 4.11
8 5.48
107 73.29
39 26.71%
29  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 152
11 7.24
19 12.50
10 6.58
0 0.00
0 0.00
112 73.68
40 26.32%
30  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 23
0 0.00
1 4.35
2 8.70
1 4.35
2 8.70
17 73.91
6 26.09%
31  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 69
4 5.80
3 4.35
10 14.49
1 1.45
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
32  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 179
6 3.35
8 4.47
29 16.20
2 1.12
1 0.56
133 74.30
46 25.70%
33  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 109
8 7.34
2 1.83
12 11.01
6 5.50
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
34  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 74
1 1.35
4 5.41
14 18.92
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
35  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 163
6 3.68
6 3.68
6 3.68
7 4.29
16 9.82
122 74.85
41 25.15%
36  โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 28
2 7.14
1 3.57
4 14.29
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
37  โรงเรียนบ้านโนนทอง 62
4 6.45
1 1.61
1 1.61
3 4.84
6 9.68
47 75.81
15 24.19%
38  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 83
5 6.02
6 7.23
8 9.64
1 1.20
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
39  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 190
14 7.37
18 9.47
13 6.84
0 0.00
0 0.00
145 76.32
45 23.68%
40  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 613
8 1.31
64 10.44
64 10.44
5 0.82
1 0.16
471 76.84
142 23.16%
41  โรงเรียนบ้านส้มเลา 130
9 6.92
3 2.31
18 13.85
0 0.00
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
42  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1096
53 4.84
22 2.01
170 15.51
1 0.09
0 0.00
850 77.55
246 22.45%
43  โรงเรียนบ้านท่าโก 63
2 3.17
2 3.17
10 15.87
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
44  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 916
28 3.06
91 9.93
71 7.75
8 0.87
5 0.55
713 77.84
203 22.16%
45  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 137
18 13.14
2 1.46
10 7.30
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
46  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 158
15 9.49
6 3.80
12 7.59
1 0.63
0 0.00
124 78.48
34 21.52%
47  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 47
3 6.38
3 6.38
3 6.38
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
48  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 76
4 5.26
2 2.63
5 6.58
2 2.63
3 3.95
60 78.95
16 21.05%
49  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 89
5 5.62
4 4.49
7 7.87
1 1.12
1 1.12
71 79.78
18 20.22%
50  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 45
2 4.44
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
51  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
52  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 65
0 0.00
2 3.08
5 7.69
0 0.00
6 9.23
52 80.00
13 20.00%
53  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 146
2 1.37
10 6.85
15 10.27
2 1.37
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
54  โรงเรียนบ้านวังยาว 113
3 2.65
7 6.19
11 9.73
1 0.88
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
55  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 155
5 3.23
3 1.94
16 10.32
0 0.00
6 3.87
125 80.65
30 19.35%
56  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 192
13 6.77
8 4.17
16 8.33
0 0.00
0 0.00
155 80.73
37 19.27%
57  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 131
0 0.00
6 4.58
19 14.50
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
58  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 74
2 2.70
1 1.35
1 1.35
1 1.35
9 12.16
60 81.08
14 18.92%
59  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 148
3 2.03
0 0.00
7 4.73
9 6.08
9 6.08
120 81.08
28 18.92%
60  โรงเรียนบ้านตาดกลอย 134
7 5.22
9 6.72
9 6.72
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
61  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 129
4 3.10
4 3.10
16 12.40
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
62  โรงเรียนบ้านป่าบง 140
6 4.29
7 5.00
13 9.29
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
63  โรงเรียนบ้านกกกะบก 38
0 0.00
1 2.63
5 13.16
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
64  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 55
7 12.73
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
65  โรงเรียนบ้านปากออก 94
4 4.26
3 3.19
10 10.64
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 332
11 3.31
0 0.00
49 14.76
0 0.00
0 0.00
272 81.93
60 18.07%
67  โรงเรียนบ้านฝาย 207
18 8.70
3 1.45
9 4.35
0 0.00
7 3.38
170 82.13
37 17.87%
68  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 96
2 2.08
5 5.21
10 10.42
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
69  โรงเรียนบ้านซำม่วง 97
4 4.12
6 6.19
7 7.22
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
70  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 97
4 4.12
6 6.19
7 7.22
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
71  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 143
7 4.90
9 6.29
9 6.29
0 0.00
0 0.00
118 82.52
25 17.48%
72  โรงเรียนบ้านร่องดู่ 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
2 8.70
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
73  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 75
8 10.67
2 2.67
3 4.00
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
74  โรงเรียนบ้านนาซำ 76
1 1.32
4 5.26
6 7.89
1 1.32
1 1.32
63 82.89
13 17.11%
75  โรงเรียนบ้านท่าขาม(หล่มสัก) 120
8 6.67
1 0.83
11 9.17
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
76  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 256
16 6.25
7 2.73
19 7.42
0 0.00
0 0.00
214 83.59
42 16.41%
77  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 43
2 4.65
2 4.65
2 4.65
0 0.00
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
78  โรงเรียนบ้านจางวาง 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
79  โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 38
0 0.00
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
80  โรงเรียนบ้านสักหลง 57
3 5.26
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
81  โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 70
2 2.86
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
82  โรงเรียนบ้านกลาง 142
1 0.70
5 3.52
16 11.27
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
83  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 39
4 10.26
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
84  โรงเรียนบ้านห้วยลาน 91
5 5.49
3 3.30
6 6.59
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
85  โรงเรียนบ้านโสก 72
1 1.39
3 4.17
7 9.72
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
86  โรงเรียนบ้านวังเวิน 46
4 8.70
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
87  โรงเรียนบ้านหินฮาว 46
3 6.52
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
88  โรงเรียนบ้านวังมล 171
4 2.34
2 1.17
20 11.70
0 0.00
0 0.00
145 84.80
26 15.20%
89  โรงเรียนบ้านบุ่ง 79
3 3.80
3 3.80
6 7.59
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
90  โรงเรียนบ้านปากดุก 154
11 7.14
0 0.00
12 7.79
0 0.00
0 0.00
131 85.06
23 14.94%
91  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 101
12 11.88
2 1.98
1 0.99
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
92  โรงเรียนบ้านนครเดิด 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
93  โรงเรียนวัดศรีทอง 101
6 5.94
3 2.97
5 4.95
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
94  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 156
1 0.64
2 1.28
18 11.54
0 0.00
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
95  โรงเรียนบ้านกกโอ 119
9 7.56
4 3.36
3 2.52
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
96  โรงเรียนบ้านไร่นางาม 91
1 1.10
2 2.20
9 9.89
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
97  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 91
0 0.00
6 6.59
6 6.59
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
98  โรงเรียนบ้านหัวนา 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
99  โรงเรียนบ้านวังบาล 129
6 4.65
1 0.78
6 4.65
0 0.00
3 2.33
113 87.60
16 12.40%
100  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 65
5 7.69
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
101  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 166
4 2.41
7 4.22
8 4.82
0 0.00
0 0.00
147 88.55
19 11.45%
102  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 54
0 0.00
2 3.70
3 5.56
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
103  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 73
2 2.74
3 4.11
3 4.11
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
104  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 165
0 0.00
4 2.42
13 7.88
1 0.61
0 0.00
147 89.09
18 10.91%
105  โรงเรียนบ้านหนองคัน 46
0 0.00
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
106  โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
6 8.96
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
108  โรงเรียนบ้านน้ำชุน 139
2 1.44
1 0.72
9 6.47
1 0.72
1 0.72
125 89.93
14 10.07%
109  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 102
2 1.96
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
110  โรงเรียนบ้านดงคล้อ 78
3 3.85
3 3.85
1 1.28
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
111  โรงเรียนบ้านวังขอน 67
1 1.49
1 1.49
4 5.97
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
112  โรงเรียนบ้านฟองใต้ 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
113  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 151
1 0.66
2 1.32
10 6.62
0 0.00
0 0.00
138 91.39
13 8.61%
114  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 37
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
115  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 406
4 0.99
0 0.00
26 6.40
0 0.00
0 0.00
376 92.61
30 7.39%
116  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 80
1 1.25
1 1.25
3 3.75
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
117  โรงเรียนบ้านวังร่อง 141
1 0.71
1 0.71
6 4.26
0 0.00
0 0.00
133 94.33
8 5.67%
118  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 71
2 2.82
1 1.41
0 0.00
1 1.41
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
119  โรงเรียนบ้านลานบ่า 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
120  โรงเรียนบ้านห้วยกอก 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
121  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 120
1 0.83
1 0.83
3 2.50
0 0.00
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
122  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 133
0 0.00
0 0.00
2 1.50
2 1.50
0 0.00
129 96.99
4 3.01%
123  โรงเรียนบ้านหินโง่น 66
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 98.48
1 1.52%
124  โรงเรียนบ้านโคกมน 212
0 0.00
0 0.00
3 1.42
0 0.00
0 0.00
209 98.58
3 1.42%
125  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,930 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  647 4.06
เตี้ย  897 5.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,395 8.76
ผอมและเตี้ย  304 1.91
อ้วนและเตี้ย  215 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,472 78.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,458 คน


21.71%


Powered By www.thaieducation.net