ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดวังเรือน 179
57 31.84
57 31.84
29 16.20
16 8.94
20 11.17
0 0.00
179 100.00%
2  โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 60
3 5.00
57 95.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
3  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 188
29 15.43
11 5.85
34 18.09
29 15.43
45 23.94
40 21.28
148 78.72%
4  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 29
10 34.48
3 10.34
3 10.34
2 6.90
1 3.45
10 34.48
19 65.52%
5  โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 159
8 5.03
9 5.66
29 18.24
21 13.21
29 18.24
63 39.62
96 60.38%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 142
22 15.49
26 18.31
10 7.04
19 13.38
1 0.70
64 45.07
78 54.93%
7  โรงเรียนวัดหนองง้าว 34
4 11.76
3 8.82
10 29.41
1 2.94
0 0.00
16 47.06
18 52.94%
8  โรงเรียนบ้านเขาโล้น 28
8 28.57
3 10.71
3 10.71
0 0.00
0 0.00
14 50.00
14 50.00%
9  โรงเรียนวัดลำประดากลาง 65
15 23.08
4 6.15
9 13.85
3 4.62
0 0.00
34 52.31
31 47.69%
10  โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 64
5 7.81
4 6.25
10 15.63
4 6.25
7 10.94
34 53.13
30 46.88%
11  โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 84
12 14.29
16 19.05
10 11.90
0 0.00
0 0.00
46 54.76
38 45.24%
12  โรงเรียนวัดท่าปอ 60
10 16.67
4 6.67
9 15.00
4 6.67
0 0.00
33 55.00
27 45.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 100
4 4.00
4 4.00
11 11.00
10 10.00
15 15.00
56 56.00
44 44.00%
14  โรงเรียนวัดวังแดง 222
10 4.50
9 4.05
24 10.81
19 8.56
33 14.86
127 57.21
95 42.79%
15  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 71
7 9.86
7 9.86
16 22.54
0 0.00
0 0.00
41 57.75
30 42.25%
16  โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 121
33 27.27
0 0.00
18 14.88
0 0.00
0 0.00
70 57.85
51 42.15%
17  โรงเรียนบ้านเนินทราย 43
5 11.63
3 6.98
2 4.65
4 9.30
4 9.30
25 58.14
18 41.86%
18  โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 34
2 5.88
0 0.00
12 35.29
0 0.00
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
19  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 309
55 17.80
7 2.27
45 14.56
11 3.56
1 0.32
190 61.49
119 38.51%
20  โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 112
13 11.61
0 0.00
30 26.79
0 0.00
0 0.00
69 61.61
43 38.39%
21  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 106
2 1.89
7 6.60
7 6.60
15 14.15
9 8.49
66 62.26
40 37.74%
22  โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 238
21 8.82
4 1.68
51 21.43
3 1.26
0 0.00
159 66.81
79 33.19%
23  โรงเรียนวัดคลองข่อย 44
6 13.64
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
24  โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
2 6.25
1 3.13
22 68.75
10 31.25%
25  โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 174
6 3.45
26 14.94
21 12.07
0 0.00
0 0.00
121 69.54
53 30.46%
26  โรงเรียนบ้านแหลมรัง 313
26 8.31
11 3.51
5 1.60
37 11.82
16 5.11
218 69.65
95 30.35%
27  โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 33
4 12.12
3 9.09
1 3.03
1 3.03
1 3.03
23 69.70
10 30.30%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 116
2 1.72
9 7.76
7 6.03
11 9.48
5 4.31
82 70.69
34 29.31%
29  โรงเรียนบ้านเนินแค 21
1 4.76
1 4.76
4 19.05
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
30  โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 144
8 5.56
15 10.42
17 11.81
1 0.69
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
31  โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 88
11 12.50
8 9.09
5 5.68
0 0.00
1 1.14
63 71.59
25 28.41%
32  โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 83
7 8.43
6 7.23
5 6.02
3 3.61
2 2.41
60 72.29
23 27.71%
33  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 65
2 3.08
0 0.00
11 16.92
1 1.54
4 6.15
47 72.31
18 27.69%
34  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 48
5 10.42
1 2.08
7 14.58
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
35  โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” 889
82 9.22
42 4.72
105 11.81
0 0.00
0 0.00
660 74.24
229 25.76%
36  โรงเรียนวัดวังสำโรง 139
10 7.19
7 5.04
11 7.91
7 5.04
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
37  โรงเรียนบ้านคลองตางาว 12
2 16.67
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
38  โรงเรียนบ้านหนองบัว 72
4 5.56
3 4.17
10 13.89
1 1.39
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
39  โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 163
12 7.36
0 0.00
28 17.18
0 0.00
0 0.00
123 75.46
40 24.54%
40  โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 106
10 9.43
0 0.00
16 15.09
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
41  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 102
2 1.96
4 3.92
14 13.73
2 1.96
3 2.94
77 75.49
25 24.51%
42  โรงเรียนวัดวังไคร้ 66
5 7.58
5 7.58
5 7.58
1 1.52
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
43  โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 149
17 11.41
6 4.03
13 8.72
0 0.00
0 0.00
113 75.84
36 24.16%
44  โรงเรียนบ้านวังแดง 112
8 7.14
5 4.46
14 12.50
0 0.00
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
45  โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 46
6 13.04
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
46  โรงเรียนวัดพร้าว 184
6 3.26
6 3.26
18 9.78
6 3.26
8 4.35
140 76.09
44 23.91%
47  โรงเรียนบ้านวังบงค์ 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
48  โรงเรียนวัดขวาง 82
8 9.76
11 13.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
49  โรงเรียนวัดชัยศรี 199
5 2.51
3 1.51
36 18.09
2 1.01
0 0.00
153 76.88
46 23.12%
50  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 91
0 0.00
1 1.10
20 21.98
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
51  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 13
1 7.69
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
52  โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 87
5 5.75
2 2.30
11 12.64
2 2.30
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
53  โรงเรียนวัดป่าแดง 105
4 3.81
0 0.00
12 11.43
1 0.95
7 6.67
81 77.14
24 22.86%
54  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 92
7 7.61
5 5.43
9 9.78
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
55  โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 66
1 1.52
0 0.00
13 19.70
1 1.52
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
56  โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 113
3 2.65
1 0.88
21 18.58
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
57  โรงเรียนวังก้านเหลือง 240
19 7.92
8 3.33
20 8.33
3 1.25
3 1.25
187 77.92
53 22.08%
58  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 132
11 8.33
3 2.27
13 9.85
2 1.52
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
59  โรงเรียนบ้านท่าบัว 96
8 8.33
6 6.25
4 4.17
3 3.13
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
60  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 32
3 9.38
1 3.13
2 6.25
1 3.13
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
61  โรงเรียนวัดทับปรู 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
2 4.35
3 6.52
36 78.26
10 21.74%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 47
0 0.00
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
63  โรงเรียนบ้านหนองแขม 118
12 10.17
2 1.69
9 7.63
2 1.69
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
64  โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 24
3 12.50
0 0.00
1 4.17
0 0.00
1 4.17
19 79.17
5 20.83%
65  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
66  โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
67  โรงเรียนบ้านไดลึก 123
4 3.25
3 2.44
11 8.94
2 1.63
3 2.44
100 81.30
23 18.70%
68  โรงเรียนวัดเขารวก 177
17 9.60
5 2.82
10 5.65
1 0.56
0 0.00
144 81.36
33 18.64%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง 254
7 2.76
1 0.39
30 11.81
1 0.39
8 3.15
207 81.50
47 18.50%
70  โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 107
4 3.74
3 2.80
6 5.61
3 2.80
3 2.80
88 82.24
19 17.76%
71  โรงเรียนวัดวังกระชัน 62
5 8.06
2 3.23
0 0.00
2 3.23
2 3.23
51 82.26
11 17.74%
72  โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 172
10 5.81
6 3.49
6 3.49
4 2.33
4 2.33
142 82.56
30 17.44%
73  โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 92
9 9.78
2 2.17
0 0.00
5 5.43
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
74  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 71
1 1.41
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
75  โรงเรียนวัดเขาทราย 326
8 2.45
7 2.15
9 2.76
15 4.60
16 4.91
271 83.13
55 16.87%
76  โรงเรียนวัดบางเบน 24
2 8.33
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
77  โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 49
0 0.00
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
78  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 203
14 6.90
7 3.45
10 4.93
1 0.49
0 0.00
171 84.24
32 15.76%
79  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 52
2 3.85
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
80  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 46
0 0.00
3 6.52
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
81  โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 46
2 4.35
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
82  โรงเรียนวัดป่าเรไร 100
3 3.00
2 2.00
6 6.00
2 2.00
2 2.00
85 85.00
15 15.00%
83  โรงเรียนวัดเขาส้าน 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
84  โรงเรียนวัดวังหว้า 215
8 3.72
5 2.33
14 6.51
3 1.40
2 0.93
183 85.12
32 14.88%
85  โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 81
2 2.47
2 2.47
2 2.47
3 3.70
3 3.70
69 85.19
12 14.81%
86  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 191
8 4.19
2 1.05
14 7.33
2 1.05
2 1.05
163 85.34
28 14.66%
87  โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 103
8 7.77
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
88  โรงเรียนบ้านเขานกยูง 120
5 4.17
2 1.67
2 1.67
5 4.17
2 1.67
104 86.67
16 13.33%
89  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 128
3 2.34
4 3.13
7 5.47
4 3.13
-1 -0.78
111 86.72
17 13.28%
90  โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 244
5 2.05
7 2.87
15 6.15
3 1.23
0 0.00
214 87.70
30 12.30%
91  โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 57
1 1.75
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
92  โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 57
0 0.00
5 8.77
2 3.51
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
93  โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 90
5 5.56
1 1.11
5 5.56
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
94  โรงเรียนวัดหนองสนวน 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
95  โรงเรียนบ้านวังพร้าว 66
2 3.03
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
96  โรงเรียนวัดคลองคูณ 132
4 3.03
0 0.00
7 5.30
5 3.79
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
97  โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
98  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
1 1.54
2 3.08
58 89.23
7 10.77%
99  โรงเรียนวัดไดอีเผือก 80
4 5.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
100  โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 51
0 0.00
2 3.92
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
101  โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 87
2 2.30
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
102  โรงเรียนบ้านเขาพระ 131
4 3.05
3 2.29
0 0.00
5 3.82
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 155
7 4.52
6 3.87
1 0.65
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
104  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 57
1 1.75
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
105  โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 120
0 0.00
0 0.00
10 8.33
0 0.00
0 0.00
110 91.67
10 8.33%
106  โรงเรียนบ้านเนินม่วง 24
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
107  โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
108  โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 115
2 1.74
2 1.74
3 2.61
1 0.87
1 0.87
106 92.17
9 7.83%
109  โรงเรียนวัดวังตะกู 110
2 1.82
1 0.91
3 2.73
1 0.91
1 0.91
102 92.73
8 7.27%
110  โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 119
3 2.52
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
111  โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 633
8 1.26
6 0.95
14 2.21
6 0.95
8 1.26
591 93.36
42 6.64%
112  โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 94
0 0.00
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
113  โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
114  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 93
0 0.00
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
115  โรงเรียนบ้านบึงลี 47
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
1 2.13
45 95.74
2 4.26%
116  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
1 1.15
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
117  โรงเรียนวัดคงคาราม 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
118  โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 38
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
119  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1247
3 0.24
3 0.24
18 1.44
3 0.24
1 0.08
1219 97.75
28 2.25%
120  โรงเรียนวัดโพทะเล 114
0 0.00
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
112 98.25
2 1.75%
121  โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 97
0 0.00
1 1.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 98.97
1 1.03%
122  โรงเรียนวัดทับหมัน 235
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
235 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนวัดมะกอกงอ 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,939 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  857 5.74
เตี้ย  549 3.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,205 8.07
ผอมและเตี้ย  332 2.22
อ้วนและเตี้ย  280 1.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,716 78.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,223 คน


21.57%


Powered By www.thaieducation.net