ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 134 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 52
8 15.38
4 7.69
5 9.62
12 23.08
5 9.62
18 34.62
34 65.38%
2  โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 216
19 8.80
7 3.24
94 43.52
4 1.85
1 0.46
91 42.13
125 57.87%
3  โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 73
7 9.59
6 8.22
17 23.29
3 4.11
7 9.59
33 45.21
40 54.79%
4  โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ 58
6 10.34
4 6.90
3 5.17
12 20.69
6 10.34
27 46.55
31 53.45%
5  โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 167
16 9.58
19 11.38
33 19.76
10 5.99
9 5.39
80 47.90
87 52.10%
6  โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 122
7 5.74
4 3.28
26 21.31
11 9.02
13 10.66
61 50.00
61 50.00%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 142
22 15.49
14 9.86
30 21.13
0 0.00
0 0.00
76 53.52
66 46.48%
8  โรงเรียนวัดไผ่รอบ 34
5 14.71
0 0.00
3 8.82
2 5.88
5 14.71
19 55.88
15 44.12%
9  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 56
8 14.29
4 7.14
6 10.71
3 5.36
3 5.36
32 57.14
24 42.86%
10  โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 273
14 5.13
13 4.76
33 12.09
27 9.89
30 10.99
156 57.14
117 42.86%
11  โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 143
14 9.79
10 6.99
6 4.20
20 13.99
11 7.69
82 57.34
61 42.66%
12  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 283
40 14.13
16 5.65
16 5.65
10 3.53
34 12.01
167 59.01
116 40.99%
13  โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 103
13 12.62
3 2.91
6 5.83
14 13.59
4 3.88
63 61.17
40 38.83%
14  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 32
3 9.38
3 9.38
6 18.75
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
15  โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 75
15 20.00
5 6.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
16  โรงเรียนวัดท่าข่อย 59
4 6.78
3 5.08
6 10.17
3 5.08
6 10.17
37 62.71
22 37.29%
17  โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 106
8 7.55
17 16.04
11 10.38
3 2.83
0 0.00
67 63.21
39 36.79%
18  โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 153
8 5.23
4 2.61
8 5.23
5 3.27
28 18.30
100 65.36
53 34.64%
19  โรงเรียนวัดลำชะล่า 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
20  โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 66
8 12.12
0 0.00
14 21.21
0 0.00
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
21  โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 281
12 4.27
19 6.76
6 2.14
30 10.68
25 8.90
189 67.26
92 32.74%
22  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 62
2 3.23
2 3.23
5 8.06
4 6.45
7 11.29
42 67.74
20 32.26%
23  โรงเรียนบ้านหนองโสน 414
64 15.46
0 0.00
68 16.43
0 0.00
0 0.00
282 68.12
132 31.88%
24  โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 41
0 0.00
5 12.20
7 17.07
0 0.00
1 2.44
28 68.29
13 31.71%
25  โรงเรียนวัดดงกลาง 199
27 13.57
6 3.02
16 8.04
14 7.04
0 0.00
136 68.34
63 31.66%
26  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 73
8 10.96
2 2.74
9 12.33
4 5.48
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
27  โรงเรียนบ้านสวนแตง 51
7 13.73
2 3.92
4 7.84
1 1.96
2 3.92
35 68.63
16 31.37%
28  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 29
4 13.79
5 17.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
29  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 42
2 4.76
3 7.14
7 16.67
0 0.00
1 2.38
29 69.05
13 30.95%
30  โรงเรียนบ้านปากดง 72
11 15.28
3 4.17
8 11.11
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
31  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน 10
1 10.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
32  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 2112
188 8.90
102 4.83
258 12.22
52 2.46
31 1.47
1481 70.12
631 29.88%
33  โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 105
6 5.71
5 4.76
20 19.05
0 0.00
0 0.00
74 70.48
31 29.52%
34  โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 41
5 12.20
3 7.32
4 9.76
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
35  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 110
13 11.82
5 4.55
10 9.09
4 3.64
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
36  โรงเรียนวัดบ้านนา 69
6 8.70
5 7.25
9 13.04
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
37  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 52
2 3.85
2 3.85
11 21.15
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
38  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 42
4 9.52
3 7.14
2 4.76
2 4.76
1 2.38
30 71.43
12 28.57%
39  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 63
6 9.52
1 1.59
9 14.29
2 3.17
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
40  โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 130
20 15.38
6 4.62
9 6.92
2 1.54
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
41  โรงเรียนบ้านป่าแซง 141
20 14.18
7 4.96
9 6.38
3 2.13
1 0.71
101 71.63
40 28.37%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 168
3 1.79
7 4.17
10 5.95
10 5.95
17 10.12
121 72.02
47 27.98%
43  โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 72
3 4.17
5 6.94
12 16.67
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
44  โรงเรียนบ้านท่าแห 88
7 7.95
0 0.00
16 18.18
1 1.14
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
45  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระ 130
16 12.31
7 5.38
11 8.46
1 0.77
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
46  โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 30
3 10.00
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
47  โรงเรียนวัดหนองหลวง 111
8 7.21
3 2.70
12 10.81
0 0.00
5 4.50
83 74.77
28 25.23%
48  โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 36
4 11.11
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
49  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 101
9 8.91
4 3.96
12 11.88
0 0.00
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
50  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 65
4 6.15
1 1.54
11 16.92
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
51  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
2 4.44
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
52  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 45
1 2.22
3 6.67
7 15.56
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
53  โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 41
3 7.32
0 0.00
5 12.20
2 4.88
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
54  โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 124
4 3.23
2 1.61
24 19.35
0 0.00
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
55  โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 50
1 2.00
6 12.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
56  โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 67
3 4.48
2 2.99
11 16.42
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 38
1 2.63
1 2.63
7 18.42
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
58  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 93
1 1.08
11 11.83
9 9.68
0 0.00
1 1.08
71 76.34
22 23.66%
59  โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
2 6.67
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
60  โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 129
12 9.30
3 2.33
11 8.53
4 3.10
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
61  โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 523
26 4.97
17 3.25
72 13.77
6 1.15
0 0.00
402 76.86
121 23.14%
62  โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 61
2 3.28
2 3.28
6 9.84
3 4.92
1 1.64
47 77.05
14 22.95%
63  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 31
2 6.45
3 9.68
2 6.45
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
64  โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 40
3 7.50
1 2.50
4 10.00
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
65  โรงเรียนบ้านหัวดง 182
7 3.85
3 1.65
14 7.69
10 5.49
6 3.30
142 78.02
40 21.98%
66  โรงเรียนวัดคลองโนน 73
4 5.48
1 1.37
8 10.96
3 4.11
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
67  โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 10.71
3 10.71
22 78.57
6 21.43%
68  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 66
1 1.52
0 0.00
13 19.70
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
69  โรงเรียนบึงสีไฟ 34
4 11.76
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
70  โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 122
8 6.56
7 5.74
10 8.20
0 0.00
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
71  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 132
3 2.27
2 1.52
22 16.67
0 0.00
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
72  โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 20
2 10.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
73  โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 161
7 4.35
5 3.11
20 12.42
0 0.00
0 0.00
129 80.12
32 19.88%
74  โรงเรียนวัดเนินปอ 107
2 1.87
2 1.87
17 15.89
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
75  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 169
6 3.55
3 1.78
24 14.20
0 0.00
0 0.00
136 80.47
33 19.53%
76  โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 210
7 3.33
14 6.67
16 7.62
2 0.95
2 0.95
169 80.48
41 19.52%
77  โรงเรียนบ้านบัวยาง 26
0 0.00
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
78  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 110
13 11.82
5 4.55
3 2.73
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
79  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 63
5 7.94
5 7.94
2 3.17
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
80  โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 318
25 7.86
17 5.35
5 1.57
7 2.20
6 1.89
258 81.13
60 18.87%
81  โรงเรียนบ้านวังทับไทร 85
7 8.24
2 2.35
5 5.88
2 2.35
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
82  โรงเรียนบ้านนิคม 160
5 3.13
3 1.88
21 13.13
1 0.63
0 0.00
130 81.25
30 18.75%
83  โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 219
10 4.57
7 3.20
0 0.00
17 7.76
7 3.20
178 81.28
41 18.72%
84  โรงเรียนบ้านยางตะพาย 123
15 12.20
6 4.88
1 0.81
1 0.81
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
85  โรงเรียนบ้านเนินยาว 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
1 2.33
1 2.33
35 81.40
8 18.60%
86  โรงเรียนวัดวังตะขบ 98
2 2.04
4 4.08
11 11.22
1 1.02
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
87  โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 131
9 6.87
5 3.82
7 5.34
3 2.29
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
88  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 262
11 4.20
7 2.67
30 11.45
0 0.00
0 0.00
214 81.68
48 18.32%
89  โรงเรียนวัดดงชะพลู 71
5 7.04
0 0.00
0 0.00
8 11.27
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
90  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 33
1 3.03
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
91  โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ 39
1 2.56
2 5.13
3 7.69
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
92  โรงเรียนวัดหงษ์ 28
3 10.71
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
93  โรงเรียนบ้านเนินขวาง 176
13 7.39
5 2.84
12 6.82
1 0.57
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
94  โรงเรียนบ้านหนองขาว 258
3 1.16
9 3.49
33 12.79
0 0.00
0 0.00
213 82.56
45 17.44%
95  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 52
1 1.92
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
96  โรงเรียนบ้านวังอ้อ 147
8 5.44
2 1.36
15 10.20
0 0.00
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
97  โรงเรียนวัดหนองปล้อง 106
3 2.83
6 5.66
9 8.49
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 72
4 5.56
1 1.39
7 9.72
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
99  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 30
4 13.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
100  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 72
0 0.00
1 1.39
11 15.28
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
101  โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
2 3.33
3 5.00
50 83.33
10 16.67%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 211
8 3.79
7 3.32
19 9.00
1 0.47
0 0.00
176 83.41
35 16.59%
103  โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 67
4 5.97
3 4.48
4 5.97
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
104  โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 117
7 5.98
4 3.42
7 5.98
1 0.85
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
105  โรงเรียนวัดโนนสะเดา 106
5 4.72
4 3.77
7 6.60
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
106  โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 40
1 2.50
3 7.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
107  โรงเรียนวัดวังแดง 129
6 4.65
1 0.78
12 9.30
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
108  โรงเรียนบ้านยางสามต้น 131
5 3.82
4 3.05
9 6.87
1 0.76
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
109  โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 83
8 9.64
2 2.41
2 2.41
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
110  โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 86
1 1.16
3 3.49
6 6.98
1 1.16
1 1.16
74 86.05
12 13.95%
111  โรงเรียนบ้านน้อย 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
112  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 182
8 4.40
7 3.85
8 4.40
2 1.10
0 0.00
157 86.26
25 13.74%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 91
3 3.30
3 3.30
5 5.49
0 0.00
1 1.10
79 86.81
12 13.19%
114  โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 132
5 3.79
0 0.00
12 9.09
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
115  โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 78
5 6.41
1 1.28
3 3.85
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
116  โรงเรียนบ้านวังทับยา 43
0 0.00
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
117  โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 124
2 1.61
5 4.03
7 5.65
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
118  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 64
5 7.81
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
119  โรงเรียนวัดเนินพยอม 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
120  โรงเรียนวัดหนองหลุม 65
2 3.08
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
121  โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
0 0.00
2 3.51
51 89.47
6 10.53%
122  โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 67
0 0.00
4 5.97
3 4.48
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
123  โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
124  โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 199
0 0.00
0 0.00
14 7.04
2 1.01
0 0.00
183 91.96
16 8.04%
125  โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 100
1 1.00
0 0.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
126  โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 121
5 4.13
2 1.65
1 0.83
1 0.83
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
127  โรงเรียนบ้านหนองพง 111
2 1.80
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
128  โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 93
2 2.15
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
129  โรงเรียนบ้านโนนทอง 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
130  โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
131  โรงเรียนบ้านปลวกสูง 128
2 1.56
0 0.00
2 1.56
0 0.00
0 0.00
124 96.88
4 3.13%
132  โรงเรียนวัดฆะมัง 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
133  โรงเรียนบ้านหนองริ้น 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
134  โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 161
0 0.00
1 0.62
2 1.24
0 0.00
0 0.00
158 98.14
3 1.86%

 

จำนวนนักเรียน  15,670 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,048 6.69
เตี้ย  592 3.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,585 10.11
ผอมและเตี้ย  364 2.32
อ้วนและเตี้ย  287 1.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,794 75.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,876 คน


24.74%


Powered By www.thaieducation.net