ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 103.25
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 150
16 10.67
16 10.67
20 13.33
32 21.33
36 24.00
30 20.00
120 80.00%
2  โรงเรียนบึงราชนก 80
17 21.25
9 11.25
18 22.50
5 6.25
6 7.50
25 31.25
55 68.75%
3  โรงเรียนบ้านวังสาร 98
12 12.24
16 16.33
13 13.27
23 23.47
0 0.00
34 34.69
64 65.31%
4  โรงเรียนบ้านหินประกาย 179
38 21.23
19 10.61
19 10.61
19 10.61
0 0.00
84 46.93
95 53.07%
5  โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 87
23 26.44
15 17.24
7 8.05
0 0.00
0 0.00
42 48.28
45 51.72%
6  โรงเรียนบ้านกลาง 66
8 12.12
11 16.67
14 21.21
0 0.00
0 0.00
33 50.00
33 50.00%
7  โรงเรียนบ้านสะเดา 206
20 9.71
1 0.49
31 15.05
25 12.14
20 9.71
109 52.91
97 47.09%
8  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 175
22 12.57
22 12.57
24 13.71
10 5.71
0 0.00
97 55.43
78 44.57%
9  โรงเรียนบ้านซำหวาย 115
22 19.13
5 4.35
20 17.39
4 3.48
0 0.00
64 55.65
51 44.35%
10  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 153
12 7.84
7 4.58
44 28.76
1 0.65
1 0.65
88 57.52
65 42.48%
11  โรงเรียนบ้านหนองพระ 63
7 11.11
6 9.52
11 17.46
2 3.17
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
12  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 231
8 3.46
8 3.46
36 15.58
16 6.93
27 11.69
136 58.87
95 41.13%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 36
6 16.67
3 8.33
3 8.33
1 2.78
1 2.78
22 61.11
14 38.89%
14  โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 18
2 11.11
2 11.11
0 0.00
1 5.56
2 11.11
11 61.11
7 38.89%
15  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 127
24 18.90
6 4.72
8 6.30
6 4.72
5 3.94
78 61.42
49 38.58%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 42
6 14.29
7 16.67
3 7.14
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
17  โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 103
20 19.42
2 1.94
15 14.56
1 0.97
0 0.00
65 63.11
38 36.89%
18  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 185
20 10.81
14 7.57
27 14.59
5 2.70
2 1.08
117 63.24
68 36.76%
19  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 260
20 7.69
9 3.46
24 9.23
26 10.00
16 6.15
165 63.46
95 36.54%
20  โรงเรียนศึกษาลัย 501
27 5.39
29 5.79
70 13.97
49 9.78
3 0.60
323 64.47
178 35.53%
21  โรงเรียนบ้านน้ำริน 272
34 12.50
15 5.51
9 3.31
14 5.15
24 8.82
176 64.71
96 35.29%
22  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 153
13 8.50
18 11.76
22 14.38
1 0.65
0 0.00
99 64.71
54 35.29%
23  โรงเรียนบ้านดินทอง 60
7 11.67
0 0.00
13 21.67
1 1.67
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
24  โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 263
23 8.75
21 7.98
20 7.60
17 6.46
9 3.42
173 65.78
90 34.22%
25  โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 38
2 5.26
1 2.63
10 26.32
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
26  โรงเรียนบ้านผารังหมี 56
5 8.93
0 0.00
7 12.50
5 8.93
2 3.57
37 66.07
19 33.93%
27  โรงเรียนวัดบ้านมุง 148
13 8.78
11 7.43
16 10.81
9 6.08
0 0.00
99 66.89
49 33.11%
28  โรงเรียนบ้านลำภาศ 85
8 9.41
8 9.41
10 11.76
1 1.18
1 1.18
57 67.06
28 32.94%
29  โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 97
10 10.31
3 3.09
15 15.46
3 3.09
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
30  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 144
8 5.56
9 6.25
15 10.42
10 6.94
2 1.39
100 69.44
44 30.56%
31  โรงเรียนวัดวังพิกุล 138
11 7.97
6 4.35
10 7.25
6 4.35
9 6.52
96 69.57
42 30.43%
32  โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 102
9 8.82
7 6.86
15 14.71
0 0.00
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
33  โรงเรียนบ้านผาท่าพล 90
9 10.00
9 10.00
8 8.89
1 1.11
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
34  โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 85
1 1.18
2 2.35
22 25.88
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
35  โรงเรียนวัดท่านา 55
3 5.45
2 3.64
11 20.00
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
36  โรงเรียนบ้านเขาดิน 116
2 1.72
3 2.59
11 9.48
8 6.90
9 7.76
83 71.55
33 28.45%
37  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 139
9 6.47
9 6.47
12 8.63
9 6.47
0 0.00
100 71.94
39 28.06%
38  โรงเรียนบ้านน้ำปาด 86
3 3.49
3 3.49
5 5.81
6 6.98
7 8.14
62 72.09
24 27.91%
39  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 126
13 10.32
0 0.00
22 17.46
0 0.00
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
40  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 228
38 16.67
0 0.00
25 10.96
0 0.00
0 0.00
165 72.37
63 27.63%
41  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 73
4 5.48
0 0.00
16 21.92
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
42  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 67
8 11.94
3 4.48
3 4.48
0 0.00
4 5.97
49 73.13
18 26.87%
43  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1217
82 6.74
57 4.68
75 6.16
71 5.83
40 3.29
892 73.29
325 26.71%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 68
5 7.35
1 1.47
8 11.76
4 5.88
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
45  โรงเรียนบ้านซำรัง 158
12 7.59
6 3.80
17 10.76
4 2.53
2 1.27
117 74.05
41 25.95%
46  โรงเรียนบ้านหนองกลด 58
5 8.62
2 3.45
5 8.62
3 5.17
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
47  โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 95
10 10.53
9 9.47
1 1.05
3 3.16
1 1.05
71 74.74
24 25.26%
48  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 230
15 6.52
1 0.43
26 11.30
14 6.09
0 0.00
174 75.65
56 24.35%
49  โรงเรียนบ้านนาพราน 148
22 14.86
5 3.38
6 4.05
3 2.03
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
50  โรงเรียนห้วยพลู 179
15 8.38
4 2.23
9 5.03
3 1.68
12 6.70
136 75.98
43 24.02%
51  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 117
11 9.40
1 0.85
16 13.68
0 0.00
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
52  โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 310
38 12.26
10 3.23
12 3.87
4 1.29
10 3.23
236 76.13
74 23.87%
53  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1112
38 3.42
19 1.71
171 15.38
18 1.62
18 1.62
848 76.26
264 23.74%
54  โรงเรียนบ้านพุกระโดน 85
2 2.35
10 11.76
5 5.88
3 3.53
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
55  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 47
3 6.38
2 4.26
2 4.26
3 6.38
1 2.13
36 76.60
11 23.40%
56  โรงเรียนบ้านเจริญผล 120
6 5.00
0 0.00
22 18.33
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
57  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 104
10 9.62
6 5.77
8 7.69
0 0.00
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
58  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 100
6 6.00
0 0.00
15 15.00
2 2.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
59  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 48
5 10.42
1 2.08
4 8.33
1 2.08
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
60  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 376
14 3.72
25 6.65
47 12.50
0 0.00
0 0.00
290 77.13
86 22.87%
61  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 23
1 4.35
1 4.35
2 8.70
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
62  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 184
12 6.52
2 1.09
25 13.59
0 0.00
0 0.00
145 78.80
39 21.20%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 167
17 10.18
1 0.60
13 7.78
4 2.40
0 0.00
132 79.04
35 20.96%
64  โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 177
0 0.00
9 5.08
27 15.25
0 0.00
1 0.56
140 79.10
37 20.90%
65  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 92
0 0.00
9 9.78
8 8.70
1 1.09
1 1.09
73 79.35
19 20.65%
66  โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 160
14 8.75
0 0.00
19 11.88
0 0.00
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
67  โรงเรียนราษฎร์เจริญ 112
3 2.68
4 3.57
16 14.29
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
68  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 126
19 15.08
3 2.38
3 2.38
0 0.00
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
69  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 42
4 9.52
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
70  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 63
5 7.94
1 1.59
4 6.35
2 3.17
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
71  โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 58
3 5.17
3 5.17
4 6.90
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
72  โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 228
12 5.26
15 6.58
7 3.07
8 3.51
0 0.00
186 81.58
42 18.42%
73  โรงเรียนบ้านตอเรือ 105
3 2.86
4 3.81
9 8.57
2 1.90
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
74  โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ 88
5 5.68
3 3.41
7 7.95
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
75  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 208
7 3.37
10 4.81
17 8.17
0 0.00
0 0.00
174 83.65
34 16.35%
76  โรงเรียนบ้านชมภู 210
13 6.19
7 3.33
8 3.81
6 2.86
0 0.00
176 83.81
34 16.19%
77  โรงเรียนบ้านปากยาง 112
5 4.46
1 0.89
11 9.82
0 0.00
1 0.89
94 83.93
18 16.07%
78  โรงเรียนบ้านดงพลวง 76
2 2.63
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
79  โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 64
1 1.56
0 0.00
8 12.50
0 0.00
1 1.56
54 84.38
10 15.63%
80  โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 52
3 5.77
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
81  โรงเรียนวัดพันชาลี 111
1 0.90
0 0.00
16 14.41
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
82  โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 85
4 4.71
2 2.35
2 2.35
3 3.53
2 2.35
72 84.71
13 15.29%
83  โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 46
1 2.17
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
84  โรงเรียนบ้านเข็ก 211
3 1.42
7 3.32
12 5.69
6 2.84
4 1.90
179 84.83
32 15.17%
85  โรงเรียนบ้านน้ำยาง 66
2 3.03
1 1.52
3 4.55
1 1.52
3 4.55
56 84.85
10 15.15%
86  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 81
3 3.70
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
87  โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 113
2 1.77
6 5.31
8 7.08
0 0.00
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
88  โรงเรียนวัดปลวกง่าม 164
2 1.22
1 0.61
16 9.76
2 1.22
2 1.22
141 85.98
23 14.02%
89  โรงเรียนบ้านน้ำพรม 109
1 0.92
2 1.83
3 2.75
9 8.26
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
90  โรงเรียนราษฎร์ดำริ 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
2 3.92
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
91  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
92  โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 94
2 2.13
2 2.13
5 5.32
2 2.13
1 1.06
82 87.23
12 12.77%
93  โรงเรียนบ้านวังพรม 118
0 0.00
3 2.54
10 8.47
2 1.69
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
94  โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
95  โรงเรียนวัดตายม 32
1 3.13
2 6.25
1 3.13
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
96  โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 177
12 6.78
0 0.00
10 5.65
0 0.00
0 0.00
155 87.57
22 12.43%
97  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 73
3 4.11
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
98  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
99  โรงเรียนบ้านยางโทน 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
100  โรงเรียนบ้านหนองงา 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
5 6.33
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
101  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 63
3 4.76
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
102  โรงเรียนประชาสามัคคี 103
4 3.88
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
103  โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 75
0 0.00
0 0.00
7 9.33
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
104  โรงเรียนวัดดงข่อย 66
3 4.55
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
105  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 95
2 2.11
0 0.00
6 6.32
2 2.11
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
106  โรงเรียนวัดโคกสลุด 67
1 1.49
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
107  โรงเรียนบ้านวังโพรง 213
5 2.35
4 1.88
13 6.10
0 0.00
0 0.00
191 89.67
22 10.33%
108  โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 89
1 1.12
3 3.37
4 4.49
1 1.12
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
109  โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 99
2 2.02
2 2.02
2 2.02
2 2.02
2 2.02
89 89.90
10 10.10%
110  โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 165
9 5.45
0 0.00
5 3.03
0 0.00
1 0.61
150 90.91
15 9.09%
111  โรงเรียนบ้านป่าขนุน 80
1 1.25
4 5.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
112  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 155
2 1.29
0 0.00
4 2.58
3 1.94
1 0.65
145 93.55
10 6.45%
113  โรงเรียนบ้านแม่ระกา 196
0 0.00
0 0.00
12 6.12
0 0.00
0 0.00
184 93.88
12 6.12%
114  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 193
3 1.55
0 0.00
5 2.59
2 1.04
1 0.52
182 94.30
11 5.70%
115  โรงเรียนบ้านเขาเขียว 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
116  โรงเรียนสามัคคีธรรม 101
0 0.00
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
117  โรงเรียนบ้านโป่งปะ 142
2 1.41
3 2.11
2 1.41
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
118  โรงเรียนวัดบึงลำ 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
119  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 87
4 4.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
120  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
121  โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 95
0 0.00
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
122  โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
2 2.06
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
123  โรงเรียนบ้านท่ายาง 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%

 

จำนวนนักเรียน  16,601 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,079 6.50
เตี้ย  616 3.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,587 9.56
ผอมและเตี้ย  523 3.15
อ้วนและเตี้ย  291 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,505 75.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,096 คน


24.67%


Powered By www.thaieducation.net