ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 47
4 8.51
8 17.02
30 63.83
3 6.38
1 2.13
1 2.13
46 97.87%
2  โรงเรียนบ้านร่องตาที 242
51 21.07
59 24.38
83 34.30
18 7.44
0 0.00
31 12.81
211 87.19%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 139
24 17.27
18 12.95
23 16.55
30 21.58
23 16.55
21 15.11
118 84.89%
4  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2568
58 2.26
130 5.06
306 11.92
310 12.07
1103 42.95
661 25.74
1907 74.26%
5  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 34
6 17.65
7 20.59
5 14.71
6 17.65
0 0.00
10 29.41
24 70.59%
6  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 53
6 11.32
7 13.21
14 26.42
3 5.66
6 11.32
17 32.08
36 67.92%
7  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 10
1 10.00
1 10.00
1 10.00
2 20.00
1 10.00
4 40.00
6 60.00%
8  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 68
13 19.12
7 10.29
9 13.24
7 10.29
0 0.00
32 47.06
36 52.94%
9  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 84
14 16.67
4 4.76
19 22.62
4 4.76
2 2.38
41 48.81
43 51.19%
10  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 58
7 12.07
3 5.17
9 15.52
5 8.62
0 0.00
34 58.62
24 41.38%
11  โรงเรียนวัดหนองบัว 131
9 6.87
5 3.82
27 20.61
9 6.87
4 3.05
77 58.78
54 41.22%
12  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 109
9 8.26
2 1.83
28 25.69
1 0.92
2 1.83
67 61.47
42 38.53%
13  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 120
9 7.50
13 10.83
20 16.67
4 3.33
0 0.00
74 61.67
46 38.33%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 536
54 10.07
25 4.66
72 13.43
15 2.80
35 6.53
335 62.50
201 37.50%
15  โรงเรียนบ้านวังพง 57
5 8.77
4 7.02
5 8.77
3 5.26
3 5.26
37 64.91
20 35.09%
16  โรงเรียนบ้านดง 60
2 3.33
4 6.67
0 0.00
2 3.33
13 21.67
39 65.00
21 35.00%
17  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 160
7 4.38
7 4.38
37 23.13
3 1.88
0 0.00
106 66.25
54 33.75%
18  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
19  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 59
0 0.00
1 1.69
17 28.81
1 1.69
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
20  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 66
6 9.09
8 12.12
6 9.09
0 0.00
1 1.52
45 68.18
21 31.82%
21  โรงเรียนบ้านวังหิน 146
11 7.53
8 5.48
22 15.07
4 2.74
1 0.68
100 68.49
46 31.51%
22  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 32
3 9.38
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
23  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 103
6 5.83
3 2.91
7 6.80
15 14.56
1 0.97
71 68.93
32 31.07%
24  โรงเรียนบ้านบุ่ง 88
0 0.00
9 10.23
0 0.00
7 7.95
11 12.50
61 69.32
27 30.68%
25  โรงเรียนบ้านพุบอน 40
3 7.50
3 7.50
5 12.50
1 2.50
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
26  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 54
5 9.26
0 0.00
6 11.11
5 9.26
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
27  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 122
17 13.93
4 3.28
15 12.30
0 0.00
0 0.00
86 70.49
36 29.51%
28  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 130
7 5.38
31 23.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 342
19 5.56
26 7.60
17 4.97
18 5.26
17 4.97
245 71.64
97 28.36%
30  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 111
8 7.21
3 2.70
17 15.32
3 2.70
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
31  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 79
5 6.33
2 2.53
11 13.92
3 3.80
1 1.27
57 72.15
22 27.85%
32  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 44
3 6.82
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
33  โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 83
0 0.00
0 0.00
21 25.30
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
34  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 219
12 5.48
0 0.00
43 19.63
0 0.00
0 0.00
164 74.89
55 25.11%
35  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 69
7 10.14
1 1.45
8 11.59
0 0.00
1 1.45
52 75.36
17 24.64%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 94
8 8.51
4 4.26
8 8.51
3 3.19
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
37  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 119
1 0.84
14 11.76
10 8.40
3 2.52
1 0.84
90 75.63
29 24.37%
38  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 115
17 14.78
1 0.87
9 7.83
1 0.87
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
39  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 391
22 5.63
13 3.32
54 13.81
6 1.53
0 0.00
296 75.70
95 24.30%
40  โรงเรียนบ้านเขาวง 303
4 1.32
10 3.30
26 8.58
14 4.62
19 6.27
230 75.91
73 24.09%
41  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
42  โรงเรียนวัดทัพหมัน 426
29 6.81
25 5.87
26 6.10
18 4.23
4 0.94
324 76.06
102 23.94%
43  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 635
43 6.77
14 2.20
80 12.60
14 2.20
0 0.00
484 76.22
151 23.78%
44  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 55
0 0.00
1 1.82
12 21.82
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
45  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 60
6 10.00
1 1.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
46  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 44
1 2.27
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
48  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 76
3 3.95
5 6.58
8 10.53
1 1.32
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 54
1 1.85
2 3.70
6 11.11
3 5.56
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
50  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 45
5 11.11
1 2.22
0 0.00
0 0.00
4 8.89
35 77.78
10 22.22%
51  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 247
25 10.12
10 4.05
10 4.05
9 3.64
0 0.00
193 78.14
54 21.86%
52  โรงเรียนวัดหนองยาง 66
2 3.03
2 3.03
10 15.15
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
53  โรงเรียนบ้านจัน 62
3 4.84
1 1.61
6 9.68
3 4.84
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
54  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
3 10.34
23 79.31
6 20.69%
55  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 35
2 5.71
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
56  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 96
7 7.29
7 7.29
4 4.17
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
57  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 49
3 6.12
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
58  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 104
5 4.81
5 4.81
9 8.65
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
59  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 50
1 2.00
1 2.00
3 6.00
1 2.00
3 6.00
41 82.00
9 18.00%
60  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 57
2 3.51
2 3.51
4 7.02
2 3.51
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
61  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 75
8 10.67
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
62  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 204
9 4.41
7 3.43
15 7.35
3 1.47
0 0.00
170 83.33
34 16.67%
63  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 195
5 2.56
7 3.59
13 6.67
7 3.59
0 0.00
163 83.59
32 16.41%
64  โรงเรียนวัดปทุมทอง 49
1 2.04
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
65  โรงเรียนวัดสะนำ 37
3 8.11
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
66  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 113
5 4.42
2 1.77
11 9.73
0 0.00
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
67  โรงเรียนบ้านลานคา 83
3 3.61
1 1.20
8 9.64
1 1.20
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
68  โรงเรียนวัดทัพหลวง 150
6 4.00
4 2.67
4 2.67
6 4.00
3 2.00
127 84.67
23 15.33%
69  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 125
1 0.80
2 1.60
16 12.80
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
70  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 107
5 4.67
1 0.93
7 6.54
3 2.80
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
71  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 235
24 10.21
7 2.98
4 1.70
0 0.00
0 0.00
200 85.11
35 14.89%
72  โรงเรียนบ้านหนองจอก 200
6 3.00
0 0.00
23 11.50
0 0.00
0 0.00
171 85.50
29 14.50%
73  โรงเรียนบ้านหูช้าง 276
3 1.09
13 4.71
15 5.43
3 1.09
6 2.17
236 85.51
40 14.49%
74  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 79
0 0.00
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
75  โรงเรียนบ้านป่าเลา 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
76  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 73
8 10.96
0 0.00
1 1.37
1 1.37
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
77  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 111
5 4.50
0 0.00
7 6.31
3 2.70
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
79  โรงเรียนบ้านกลาง 155
5 3.23
3 1.94
11 7.10
1 0.65
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
80  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 64
3 4.69
2 3.13
2 3.13
0 0.00
1 1.56
56 87.50
8 12.50%
81  โรงเรียนบ้านคลองชะนี 139
0 0.00
6 4.32
11 7.91
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
82  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 75
2 2.67
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
83  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 109
4 3.67
1 0.92
4 3.67
3 2.75
1 0.92
96 88.07
13 11.93%
84  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 188
6 3.19
0 0.00
16 8.51
0 0.00
0 0.00
166 88.30
22 11.70%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 154
5 3.25
3 1.95
10 6.49
0 0.00
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
86  โรงเรียนวัดผาทั่ง 129
0 0.00
3 2.33
8 6.20
4 3.10
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
87  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 69
4 5.80
2 2.90
2 2.90
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
88  โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 173
5 2.89
1 0.58
11 6.36
3 1.73
0 0.00
153 88.44
20 11.56%
89  โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 80
2 2.50
1 1.25
1 1.25
5 6.25
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
90  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 116
0 0.00
0 0.00
13 11.21
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
91  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
92  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 73
3 4.11
1 1.37
4 5.48
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
93  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
94  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 196
0 0.00
0 0.00
14 7.14
0 0.00
6 3.06
176 89.80
20 10.20%
95  โรงเรียนวัดทองหลาง 283
4 1.41
4 1.41
5 1.77
8 2.83
6 2.12
256 90.46
27 9.54%
96  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 9.52
76 90.48
8 9.52%
97  โรงเรียนบ้านพุต่อ 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
98  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
99  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
100  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 257
8 3.11
6 2.33
6 2.33
0 0.00
3 1.17
234 91.05
23 8.95%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
102  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
103  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 169
5 2.96
3 1.78
5 2.96
1 0.59
0 0.00
155 91.72
14 8.28%
104  โรงเรียนบ้านประดาหัก 125
2 1.60
0 0.00
8 6.40
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
105  โรงเรียนวัดหนองเต่า 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
106  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 79
0 0.00
0 0.00
5 6.33
1 1.27
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
107  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 292
1 0.34
0 0.00
21 7.19
0 0.00
0 0.00
270 92.47
22 7.53%
108  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
109  โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 142
5 3.52
0 0.00
5 3.52
0 0.00
0 0.00
132 92.96
10 7.04%
110  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 114
2 1.75
0 0.00
6 5.26
0 0.00
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
111  โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 44
1 2.27
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
112  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 90
0 0.00
3 3.33
3 3.33
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
113  โรงเรียนวัดหัวเมือง 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
1 3.23
29 93.55
2 6.45%
114  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 111
0 0.00
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
115  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 124
2 1.61
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
116  โรงเรียนบ้านสมอทอง 213
6 2.82
0 0.00
5 2.35
0 0.00
0 0.00
202 94.84
11 5.16%
117  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
118  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 66
1 1.52
0 0.00
1 1.52
1 1.52
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
119  โรงเรียนบ้านห้วยบง 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
120  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 844
21 2.49
6 0.71
8 0.95
0 0.00
0 0.00
809 95.85
35 4.15%
121  โรงเรียนบ้านตะกรุด 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,257 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  781 4.53
เตี้ย  617 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,618 9.38
ผอมและเตี้ย  616 3.57
อ้วนและเตี้ย  1,295 7.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,330 71.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,927 คน


28.55%


Powered By www.thaieducation.net