ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเนินตูม 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 4
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 17
3 17.65
2 11.76
3 17.65
3 17.65
3 17.65
3 17.65
14 82.35%
4  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 78
27 34.62
33 42.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 23.08
60 76.92%
5  โรงเรียนวัดวังสาริกา 23
5 21.74
4 17.39
4 17.39
0 0.00
1 4.35
9 39.13
14 60.87%
6  โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 12
1 8.33
2 16.67
2 16.67
2 16.67
0 0.00
5 41.67
7 58.33%
7  โรงเรียนบ้านหนองยายดา 16
4 25.00
2 12.50
2 12.50
0 0.00
0 0.00
8 50.00
8 50.00%
8  โรงเรียนวัดสะพานหิน 24
7 29.17
1 4.17
4 16.67
0 0.00
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
9  โรงเรียนบ้านวังเตย 151
7 4.64
5 3.31
38 25.17
7 4.64
11 7.28
83 54.97
68 45.03%
10  โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 97
0 0.00
0 0.00
25 25.77
17 17.53
0 0.00
55 56.70
42 43.30%
11  โรงเรียนวัดดงแขวน 79
19 24.05
0 0.00
15 18.99
0 0.00
0 0.00
45 56.96
34 43.04%
12  โรงเรียนบ้านท่าซุง 46
6 13.04
9 19.57
4 8.70
0 0.00
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
13  โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 42
5 11.90
4 9.52
6 14.29
1 2.38
1 2.38
25 59.52
17 40.48%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 293
30 10.24
21 7.17
42 14.33
22 7.51
0 0.00
178 60.75
115 39.25%
15  โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 26
2 7.69
2 7.69
3 11.54
1 3.85
2 7.69
16 61.54
10 38.46%
16  โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 858
48 5.59
5 0.58
114 13.29
41 4.78
116 13.52
534 62.24
324 37.76%
17  โรงเรียนวัดท่าโพ 86
9 10.47
5 5.81
15 17.44
3 3.49
0 0.00
54 62.79
32 37.21%
18  โรงเรียนวัดหนองแก 63
3 4.76
3 4.76
14 22.22
3 4.76
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
19  โรงเรียนวัดดอนหวาย 198
27 13.64
14 7.07
25 12.63
1 0.51
0 0.00
131 66.16
67 33.84%
20  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 125
12 9.60
1 0.80
25 20.00
4 3.20
0 0.00
83 66.40
42 33.60%
21  โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 51
4 7.84
3 5.88
10 19.61
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
22  โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 12
2 16.67
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
23  โรงเรียนบ้านเนินก้าว 43
2 4.65
1 2.33
11 25.58
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
24  โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 50
2 4.00
5 10.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
25  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 142
10 7.04
6 4.23
15 10.56
8 5.63
6 4.23
97 68.31
45 31.69%
26  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 150
3 2.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
36 24.00
103 68.67
47 31.33%
27  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1355
60 4.43
80 5.90
117 8.63
78 5.76
80 5.90
940 69.37
415 30.63%
28  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 49
4 8.16
3 6.12
7 14.29
1 2.04
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
29  โรงเรียนวัดหาดทนง 20
2 10.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
30  โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 80
4 5.00
2 2.50
15 18.75
0 0.00
2 2.50
57 71.25
23 28.75%
31  โรงเรียนบ้านวังเกษตร 194
8 4.12
9 4.64
19 9.79
14 7.22
4 2.06
140 72.16
54 27.84%
32  โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 78
5 6.41
0 0.00
15 19.23
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
33  โรงเรียนวัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) 63
4 6.35
0 0.00
11 17.46
1 1.59
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
34  โรงเรียนบ้านปากดง 38
2 5.26
1 2.63
6 15.79
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
35  โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 34
1 2.94
4 11.76
3 8.82
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
36  โรงเรียนบ้านบ่อยาง 251
23 9.16
13 5.18
23 9.16
0 0.00
0 0.00
192 76.49
59 23.51%
37  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 56
7 12.50
6 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
38  โรงเรียนวัดตานาด 18
0 0.00
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
39  โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 41
1 2.44
2 4.88
2 4.88
0 0.00
4 9.76
32 78.05
9 21.95%
40  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 130
12 9.23
5 3.85
6 4.62
5 3.85
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
41  โรงเรียนบ้านหนองเมน 113
9 7.96
3 2.65
12 10.62
0 0.00
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
42  โรงเรียนวัดดงพิกุล 24
1 4.17
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
43  โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
5 10.42
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
44  โรงเรียนบ้านท่าดาน 20
2 10.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 45
3 6.67
3 6.67
3 6.67
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
46  โรงเรียนวัดหนองนกยูง 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
1 4.00
20 80.00
5 20.00%
47  โรงเรียนวัดหนองสระ 95
6 6.32
2 2.11
10 10.53
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 146
12 8.22
0 0.00
13 8.90
1 0.68
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
49  โรงเรียนบ้านหนองรัก 91
16 17.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
50  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
51  โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 140
6 4.29
3 2.14
14 10.00
1 0.71
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
52  โรงเรียนวัดหนองแฟบ 41
1 2.44
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
53  โรงเรียนวัดวังบุญ 71
0 0.00
4 5.63
8 11.27
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
54  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 68
0 0.00
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
55  โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
56  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
57  โรงเรียนวัดจักษา 42
0 0.00
1 2.38
4 9.52
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
58  โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
1 2.78
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
59  โรงเรียนวัดเขาปฐวี 58
2 3.45
3 5.17
0 0.00
1 1.72
2 3.45
50 86.21
8 13.79%
60  โรงเรียนวัดห้วยรอบ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 144
6 4.17
0 0.00
11 7.64
0 0.00
0 0.00
127 88.19
17 11.81%
62  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 79
4 5.06
0 0.00
4 5.06
0 0.00
1 1.27
70 88.61
9 11.39%
63  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
64  โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 128
3 2.34
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
65  โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
66  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 376
13 3.46
8 2.13
18 4.79
1 0.27
0 0.00
336 89.36
40 10.64%
67  โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
68  โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
18 90.00
2 10.00%
69  โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
70  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 138
8 5.80
0 0.00
5 3.62
0 0.00
0 0.00
125 90.58
13 9.42%
71  โรงเรียนบ้านคลองข่อย 179
3 1.68
3 1.68
6 3.35
1 0.56
3 1.68
163 91.06
16 8.94%
72  โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
73  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) 59
2 3.39
1 1.69
1 1.69
0 0.00
1 1.69
54 91.53
5 8.47%
74  โรงเรียนวัดดอนกลอย 49
3 6.12
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
75  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 174
10 5.75
4 2.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
160 91.95
14 8.05%
76  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
77  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 81
0 0.00
0 0.00
5 6.17
1 1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
78  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 170
3 1.76
0 0.00
9 5.29
0 0.00
0 0.00
158 92.94
12 7.06%
79  โรงเรียนบ้านหัวดง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
80  โรงเรียนบ้านคอดยาง 88
1 1.14
0 0.00
3 3.41
1 1.14
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
81  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
82  โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
83  โรงเรียนวัดหนองตางู 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,373 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  496 5.92
เตี้ย  298 3.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  831 9.92
ผอมและเตี้ย  228 2.72
อ้วนและเตี้ย  276 3.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,244 74.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,129 คน


25.43%


Powered By www.thaieducation.net