ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.20
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านร่องจว้า 67
4 5.97
5 7.46
11 16.42
9 13.43
11 16.42
27 40.30
40 59.70%
2  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 32
0 0.00
4 12.50
13 40.63
2 6.25
0 0.00
13 40.63
19 59.38%
3  โรงเรียนบ้านค่าบน 105
14 13.33
5 4.76
14 13.33
18 17.14
9 8.57
45 42.86
60 57.14%
4  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 33
2 6.06
0 0.00
15 45.45
0 0.00
0 0.00
16 48.48
17 51.52%
5  โรงเรียนบ้านหนองลาว 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
6  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 20
3 15.00
2 10.00
3 15.00
2 10.00
0 0.00
10 50.00
10 50.00%
7  โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 233
27 11.59
21 9.01
49 21.03
13 5.58
0 0.00
123 52.79
110 47.21%
8  โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 64
6 9.38
2 3.13
12 18.75
7 10.94
3 4.69
34 53.13
30 46.88%
9  โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 30
5 16.67
0 0.00
4 13.33
3 10.00
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
10  โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 91
6 6.59
14 15.38
13 14.29
0 0.00
2 2.20
56 61.54
35 38.46%
11  โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 65
7 10.77
2 3.08
12 18.46
2 3.08
1 1.54
41 63.08
24 36.92%
12  โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 38
0 0.00
0 0.00
10 26.32
0 0.00
4 10.53
24 63.16
14 36.84%
13  โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1975
71 3.59
51 2.58
274 13.87
125 6.33
161 8.15
1293 65.47
682 34.53%
14  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 91
0 0.00
13 14.29
12 13.19
6 6.59
0 0.00
60 65.93
31 34.07%
15  โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 59
4 6.78
5 8.47
7 11.86
2 3.39
1 1.69
40 67.80
19 32.20%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 53
4 7.55
3 5.66
8 15.09
2 3.77
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
17  โรงเรียนบ้านกาดถี 64
4 6.25
4 6.25
6 9.38
3 4.69
3 4.69
44 68.75
20 31.25%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 68
3 4.41
2 2.94
4 5.88
6 8.82
6 8.82
47 69.12
21 30.88%
19  โรงเรียนบ้านร่องห้า 127
7 5.51
7 5.51
14 11.02
7 5.51
4 3.15
88 69.29
39 30.71%
20  โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 58
6 10.34
3 5.17
8 13.79
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
21  โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 99
6 6.06
7 7.07
6 6.06
0 0.00
10 10.10
70 70.71
29 29.29%
22  โรงเรียนบ้านปาง 41
1 2.44
1 2.44
9 21.95
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
23  โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 62
6 9.68
3 4.84
7 11.29
0 0.00
2 3.23
44 70.97
18 29.03%
24  โรงเรียนบ้านแม่อิง 54
5 9.26
2 3.70
8 14.81
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 77
9 11.69
0 0.00
12 15.58
0 0.00
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
26  โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 92
2 2.17
3 3.26
6 6.52
5 5.43
9 9.78
67 72.83
25 27.17%
27  โรงเรียนบ้านร่องคำ 81
4 4.94
5 6.17
2 2.47
4 4.94
7 8.64
59 72.84
22 27.16%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 92
5 5.43
1 1.09
9 9.78
6 6.52
2 2.17
69 75.00
23 25.00%
29  โรงเรียนบ้านแม่จว้า 66
2 3.03
2 3.03
5 7.58
3 4.55
4 6.06
50 75.76
16 24.24%
30  โรงเรียนบ้านแม่กา 114
6 5.26
14 12.28
3 2.63
4 3.51
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
31  โรงเรียนบ้านร่องปอ 55
3 5.45
2 3.64
6 10.91
2 3.64
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
32  โรงเรียนบ้านป่าคา 60
2 3.33
1 1.67
7 11.67
4 6.67
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
33  โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 48
7 14.58
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
34  โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 48
4 8.33
1 2.08
5 10.42
1 2.08
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
35  โรงเรียนบ้านห้วยบง 75
2 2.67
6 8.00
5 6.67
2 2.67
2 2.67
58 77.33
17 22.67%
36  โรงเรียนบ้านป่าตึง 84
8 9.52
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 99
2 2.02
3 3.03
6 6.06
5 5.05
6 6.06
77 77.78
22 22.22%
38  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้) 110
2 1.82
5 4.55
15 13.64
0 0.00
1 0.91
87 79.09
23 20.91%
39  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 58
7 12.07
2 3.45
2 3.45
1 1.72
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
40  โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 123
8 6.50
3 2.44
13 10.57
1 0.81
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
41  โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
0 0.00
8 11.43
56 80.00
14 20.00%
42  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) 301
9 2.99
15 4.98
33 10.96
0 0.00
0 0.00
244 81.06
57 18.94%
43  โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 85
5 5.88
6 7.06
3 3.53
0 0.00
2 2.35
69 81.18
16 18.82%
44  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์ 70
2 2.86
0 0.00
7 10.00
2 2.86
2 2.86
57 81.43
13 18.57%
45  โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 131
3 2.29
3 2.29
18 13.74
0 0.00
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
46  โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 93
2 2.15
5 5.38
10 10.75
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
47  โรงเรียนบ้านปางงุ้น 67
5 7.46
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
48  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 67
0 0.00
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
49  โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 23
2 8.70
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
50  โรงเรียนบ้านดง 108
6 5.56
5 4.63
7 6.48
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
51  โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 60
0 0.00
2 3.33
8 13.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
52  โรงเรียนบ้านไร่ 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
53  โรงเรียนบ้านปิน 146
5 3.42
5 3.42
13 8.90
0 0.00
1 0.68
122 83.56
24 16.44%
54  โรงเรียนบ้านแม่พริก 43
0 0.00
3 6.98
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
55  โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 99
2 2.02
0 0.00
11 11.11
1 1.01
2 2.02
83 83.84
16 16.16%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 139
5 3.60
6 4.32
10 7.19
1 0.72
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
57  โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
58  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 47
2 4.26
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
59  โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
60  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
61  โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
62  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 47
1 2.13
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
63  โรงเรียนบ้านภูเงิน 143
9 6.29
0 0.00
4 2.80
5 3.50
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
64  โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 136
6 4.41
5 3.68
6 4.41
0 0.00
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
65  โรงเรียนบ้านค่า 139
0 0.00
8 5.76
9 6.47
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
66  โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 83
2 2.41
5 6.02
3 3.61
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
67  โรงเรียนบ้านจำไก่ 195
9 4.62
7 3.59
7 3.59
0 0.00
0 0.00
172 88.21
23 11.79%
68  โรงเรียนบ้านสาง 104
1 0.96
3 2.88
8 7.69
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
69  โรงเรียนบ้านสันจกปก 44
1 2.27
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
70  โรงเรียนเจริญใจ 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 47
0 0.00
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
72  โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 86
1 1.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 9.30
77 89.53
9 10.47%
73  โรงเรียนบ้านศาลา 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
74  โรงเรียนบ้านต๋อม 160
3 1.88
2 1.25
5 3.13
3 1.88
2 1.25
145 90.63
15 9.38%
75  โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 150
1 0.67
1 0.67
4 2.67
1 0.67
4 2.67
139 92.67
11 7.33%
76  โรงเรียนบ้านดงอินตา 120
0 0.00
0 0.00
6 5.00
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
77  โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
78  โรงเรียนบ้านหนองสระ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 78
1 1.28
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
80  โรงเรียนบ้านเหล่า 130
1 0.77
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
125 96.15
5 3.85%
81  โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
82  โรงเรียนบ้านโป่ง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
83  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา) 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,453 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  357 4.22
เตี้ย  295 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  873 10.33
ผอมและเตี้ย  260 3.08
อ้วนและเตี้ย  277 3.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,391 75.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,062 คน


24.39%


Powered By www.thaieducation.net