ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 158
7 4.43
14 8.86
108 68.35
14 8.86
15 9.49
0 0.00
158 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 283
44 15.55
12 4.24
35 12.37
56 19.79
47 16.61
89 31.45
194 68.55%
3  โรงเรียนวัดวังสรรพรส 100
52 52.00
5 5.00
4 4.00
4 4.00
2 2.00
33 33.00
67 67.00%
4  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 137
16 11.68
13 9.49
19 13.87
19 13.87
23 16.79
47 34.31
90 65.69%
5  โรงเรียนวัดกะทิง 196
34 17.35
3 1.53
21 10.71
37 18.88
28 14.29
73 37.24
123 62.76%
6  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 190
38 20.00
41 21.58
20 10.53
13 6.84
6 3.16
72 37.89
118 62.11%
7  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 136
38 27.94
20 14.71
24 17.65
0 0.00
0 0.00
54 39.71
82 60.29%
8  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 62
11 17.74
9 14.52
8 12.90
4 6.45
4 6.45
26 41.94
36 58.06%
9  โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 125
26 20.80
18 14.40
10 8.00
13 10.40
5 4.00
53 42.40
72 57.60%
10  โรงเรียนวัดขนุน 150
7 4.67
16 10.67
12 8.00
23 15.33
24 16.00
68 45.33
82 54.67%
11  โรงเรียนบ้านคลองตาคง 139
10 7.19
13 9.35
9 6.47
23 16.55
18 12.95
66 47.48
73 52.52%
12  โรงเรียนวัดคลองพลู 290
16 5.52
41 14.14
49 16.90
16 5.52
25 8.62
143 49.31
147 50.69%
13  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 88
7 7.95
10 11.36
15 17.05
6 6.82
6 6.82
44 50.00
44 50.00%
14  โรงเรียนบ้านชากไทย 106
19 17.92
11 10.38
10 9.43
4 3.77
6 5.66
56 52.83
50 47.17%
15  โรงเรียนวัดทุ่งเพล 149
15 10.07
14 9.40
24 16.11
3 2.01
14 9.40
79 53.02
70 46.98%
16  โรงเรียนวัดบางชัน 71
4 5.63
4 5.63
17 23.94
4 5.63
4 5.63
38 53.52
33 46.48%
17  โรงเรียนบ้านประตง 1128
59 5.23
62 5.50
145 12.85
132 11.70
120 10.64
610 54.08
518 45.92%
18  โรงเรียนบ้านคลองคต 147
11 7.48
7 4.76
22 14.97
10 6.80
14 9.52
83 56.46
64 43.54%
19  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 102
12 11.76
13 12.75
10 9.80
9 8.82
0 0.00
58 56.86
44 43.14%
20  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 230
19 8.26
17 7.39
48 20.87
11 4.78
0 0.00
135 58.70
95 41.30%
21  โรงเรียนบ้านไทรงาม 199
21 10.55
22 11.06
30 15.08
8 4.02
0 0.00
118 59.30
81 40.70%
22  โรงเรียนวัดสำโรง 409
36 8.80
14 3.42
29 7.09
36 8.80
45 11.00
249 60.88
160 39.12%
23  โรงเรียนบ้านมะขาม 567
40 7.05
49 8.64
55 9.70
40 7.05
25 4.41
358 63.14
209 36.86%
24  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 294
26 8.84
27 9.18
41 13.95
11 3.74
0 0.00
189 64.29
105 35.71%
25  โรงเรียนบ้านซับตารี 389
36 9.25
42 10.80
54 13.88
4 1.03
2 0.51
251 64.52
138 35.48%
26  โรงเรียนบ้านแหลม 278
35 12.59
19 6.83
26 9.35
11 3.96
3 1.08
184 66.19
94 33.81%
27  โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 132
0 0.00
14 10.61
12 9.09
18 13.64
0 0.00
88 66.67
44 33.33%
28  โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 108
6 5.56
7 6.48
14 12.96
3 2.78
5 4.63
73 67.59
35 32.41%
29  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 256
16 6.25
29 11.33
26 10.16
11 4.30
0 0.00
174 67.97
82 32.03%
30  โรงเรียนวัดพังงอน 158
24 15.19
14 8.86
12 7.59
0 0.00
0 0.00
108 68.35
50 31.65%
31  โรงเรียนวัดซึ้งบน 40
1 2.50
2 5.00
5 12.50
2 5.00
2 5.00
28 70.00
12 30.00%
32  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 150
5 3.33
7 4.67
15 10.00
7 4.67
11 7.33
105 70.00
45 30.00%
33  โรงเรียนบ้านแปลง 228
19 8.33
27 11.84
17 7.46
4 1.75
0 0.00
161 70.61
67 29.39%
34  โรงเรียนบ้านดงจิก 143
12 8.39
12 8.39
14 9.79
3 2.10
0 0.00
102 71.33
41 28.67%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 139
6 4.32
8 5.76
7 5.04
10 7.19
8 5.76
100 71.94
39 28.06%
36  โรงเรียนบ้านสวนส้ม 264
31 11.74
12 4.55
23 8.71
8 3.03
0 0.00
190 71.97
74 28.03%
37  โรงเรียนบ้านคลองกลอย 145
4 2.76
5 3.45
27 18.62
3 2.07
0 0.00
106 73.10
39 26.90%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 105
3 2.86
8 7.62
5 4.76
11 10.48
1 0.95
77 73.33
28 26.67%
39  โรงเรียนบ้านช้างข้าม 81
7 8.64
8 9.88
6 7.41
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
40  โรงเรียนบ้านหนองสลุด 277
16 5.78
30 10.83
15 5.42
9 3.25
0 0.00
207 74.73
70 25.27%
41  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 85
4 4.71
1 1.18
10 11.76
5 5.88
1 1.18
64 75.29
21 24.71%
42  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 533
25 4.69
22 4.13
66 12.38
17 3.19
0 0.00
403 75.61
130 24.39%
43  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 54
4 7.41
4 7.41
3 5.56
2 3.70
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
44  โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 225
19 8.44
14 6.22
21 9.33
0 0.00
0 0.00
171 76.00
54 24.00%
45  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 189
6 3.17
8 4.23
23 12.17
4 2.12
4 2.12
144 76.19
45 23.81%
46  โรงเรียนบ้านจันทเขลม 550
56 10.18
34 6.18
16 2.91
13 2.36
11 2.00
420 76.36
130 23.64%
47  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 251
11 4.38
24 9.56
13 5.18
3 1.20
8 3.19
192 76.49
59 23.51%
48  โรงเรียนบ้านหนองระหาน 60
2 3.33
3 5.00
4 6.67
2 3.33
3 5.00
46 76.67
14 23.33%
49  โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 82
6 7.32
2 2.44
6 7.32
5 6.10
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
50  โรงเรียนวัดมาบไผ่ 180
12 6.67
11 6.11
9 5.00
7 3.89
2 1.11
139 77.22
41 22.78%
51  โรงเรียนวัดมะทาย 125
8 6.40
13 10.40
5 4.00
2 1.60
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
52  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 408
28 6.86
48 11.76
15 3.68
0 0.00
0 0.00
317 77.70
91 22.30%
53  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 115
3 2.61
7 6.09
12 10.43
3 2.61
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
54  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 102
8 7.84
10 9.80
3 2.94
1 0.98
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
55  โรงเรียนวัดบางกะไชย 140
6 4.29
7 5.00
17 12.14
0 0.00
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
56  โรงเรียนบ้านใหม่ 94
5 5.32
1 1.06
4 4.26
2 2.13
8 8.51
74 78.72
20 21.28%
57  โรงเรียนบ้านทัพนคร 53
2 3.77
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
58  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 132
13 9.85
9 6.82
5 3.79
0 0.00
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
59  โรงเรียนพลิ้ว 318
14 4.40
3 0.94
45 14.15
2 0.63
1 0.31
253 79.56
65 20.44%
60  โรงเรียนบ้านวังตัก 54
3 5.56
2 3.70
6 11.11
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
61  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 128
7 5.47
5 3.91
13 10.16
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
62  โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 196
7 3.57
13 6.63
15 7.65
3 1.53
0 0.00
158 80.61
38 19.39%
63  โรงเรียนบ้านตามูล 254
4 1.57
9 3.54
9 3.54
13 5.12
13 5.12
206 81.10
48 18.90%
64  โรงเรียนบ้านคลองบอน 173
9 5.20
2 1.16
9 5.20
6 3.47
6 3.47
141 81.50
32 18.50%
65  โรงเรียนวัดปากน้ำ 118
1 0.85
11 9.32
8 6.78
1 0.85
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
66  โรงเรียนวัดบางสระเก้า 75
7 9.33
2 2.67
4 5.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
67  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 52
0 0.00
0 0.00
8 15.38
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
68  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 52
1 1.92
0 0.00
6 11.54
0 0.00
2 3.85
43 82.69
9 17.31%
69  โรงเรียนวัดน้ำรัก 110
6 5.45
3 2.73
10 9.09
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
70  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 151
1 0.66
11 7.28
14 9.27
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
71  โรงเรียนวัดทับไทร 781
65 8.32
35 4.48
20 2.56
14 1.79
0 0.00
647 82.84
134 17.16%
72  โรงเรียนหนองมะค่า 111
9 8.11
3 2.70
5 4.50
1 0.90
1 0.90
92 82.88
19 17.12%
73  โรงเรียนบ้านเขาทอง 123
5 4.07
6 4.88
8 6.50
2 1.63
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
74  โรงเรียนมิตรภาพ 20 166
5 3.01
7 4.22
11 6.63
5 3.01
0 0.00
138 83.13
28 16.87%
75  โรงเรียนบ้านอีมุย 113
3 2.65
0 0.00
10 8.85
0 0.00
6 5.31
94 83.19
19 16.81%
76  โรงเรียนวัดเกาะจิก 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
5 83.33
1 16.67%
77  โรงเรียนบ้านบ่อ 110
5 4.55
1 0.91
12 10.91
0 0.00
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
78  โรงเรียนบ้านโชคดี 124
7 5.65
7 5.65
3 2.42
2 1.61
1 0.81
104 83.87
20 16.13%
79  โรงเรียนบ้านป่าวิไล 163
10 6.13
1 0.61
15 9.20
0 0.00
0 0.00
137 84.05
26 15.95%
80  โรงเรียนบ้านตรอกนอง 120
12 10.00
0 0.00
0 0.00
7 5.83
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
81  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 158
10 6.33
0 0.00
14 8.86
0 0.00
1 0.63
133 84.18
25 15.82%
82  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 34
3 8.82
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
83  โรงเรียนวัดผักกาด 146
5 3.42
2 1.37
14 9.59
0 0.00
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
84  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 121
7 5.79
3 2.48
2 1.65
3 2.48
2 1.65
104 85.95
17 14.05%
85  โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 86
2 2.33
3 3.49
7 8.14
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
86  โรงเรียนวัดตกพรม 287
10 3.48
13 4.53
8 2.79
7 2.44
2 0.70
247 86.06
40 13.94%
87  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 232
6 2.59
0 0.00
10 4.31
6 2.59
10 4.31
200 86.21
32 13.79%
88  โรงเรียนโฆวินฑะ 106
4 3.77
7 6.60
3 2.83
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
89  โรงเรียนบ้านตาเรือง 496
24 4.84
15 3.02
22 4.44
0 0.00
0 0.00
435 87.70
61 12.30%
90  โรงเรียนวัดสะตอน้อย 90
3 3.33
2 2.22
3 3.33
2 2.22
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
91  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 119
0 0.00
2 1.68
11 9.24
0 0.00
0 0.00
106 89.08
13 10.92%
92  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 160
6 3.75
0 0.00
5 3.13
2 1.25
4 2.50
143 89.38
17 10.63%
93  โรงเรียนวัดพลวง 210
5 2.38
1 0.48
9 4.29
7 3.33
0 0.00
188 89.52
22 10.48%
94  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 278
0 0.00
0 0.00
28 10.07
0 0.00
0 0.00
250 89.93
28 10.07%
95  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 493
10 2.03
5 1.01
29 5.88
0 0.00
0 0.00
449 91.08
44 8.92%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
97  โรงเรียนบ้านเขาหอม 186
2 1.08
2 1.08
10 5.38
0 0.00
0 0.00
172 92.47
14 7.53%
98  โรงเรียนวัดอิมั้ง 131
6 4.58
2 1.53
1 0.76
0 0.00
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
99  โรงเรียนบ้านทับช้าง 447
10 2.24
7 1.57
12 2.68
0 0.00
0 0.00
418 93.51
29 6.49%
100  โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 82
1 1.22
0 0.00
2 2.44
2 2.44
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
101  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 174
0 0.00
0 0.00
10 5.75
0 0.00
0 0.00
164 94.25
10 5.75%
102  โรงเรียนวัดเกวียนหัก 90
0 0.00
2 2.22
1 1.11
1 1.11
1 1.11
85 94.44
5 5.56%
103  โรงเรียนบ้านจางวาง 135
1 0.74
0 0.00
6 4.44
0 0.00
0 0.00
128 94.81
7 5.19%
104  โรงเรียนวัดโป่ง 142
1 0.70
1 0.70
5 3.52
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
105  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 76
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
106  โรงเรียนบ้านหนองบอน 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
97 98.98
1 1.02%

 

จำนวนนักเรียน  19,838 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,304 6.57
เตี้ย  1,114 5.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,726 8.70
ผอมและเตี้ย  753 3.80
อ้วนและเตี้ย  551 2.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,390 72.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,448 คน


27.46%


Powered By www.thaieducation.net