ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 76 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 76 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
2  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 7
5 71.43
2 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 22
11 50.00
3 13.64
2 9.09
5 22.73
1 4.55
0 0.00
22 100.00%
4  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 57
14 24.56
7 12.28
19 33.33
4 7.02
0 0.00
13 22.81
44 77.19%
5  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 97
10 10.31
17 17.53
17 17.53
9 9.28
6 6.19
38 39.18
59 60.82%
6  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 21
4 19.05
6 28.57
1 4.76
1 4.76
0 0.00
9 42.86
12 57.14%
7  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 198
14 7.07
15 7.58
20 10.10
29 14.65
35 17.68
85 42.93
113 57.07%
8  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 134
14 10.45
19 14.18
29 21.64
8 5.97
0 0.00
64 47.76
70 52.24%
9  โรงเรียนบ้านทรายขาว 70
15 21.43
5 7.14
14 20.00
1 1.43
0 0.00
35 50.00
35 50.00%
10  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 112
11 9.82
11 9.82
12 10.71
10 8.93
7 6.25
61 54.46
51 45.54%
11  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 87
2 2.30
2 2.30
14 16.09
4 4.60
17 19.54
48 55.17
39 44.83%
12  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 67
3 4.48
9 13.43
18 26.87
0 0.00
0 0.00
37 55.22
30 44.78%
13  โรงเรียนบ้านงอมมด 40
1 2.50
11 27.50
4 10.00
1 2.50
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
14  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 64
0 0.00
20 31.25
0 0.00
3 4.69
3 4.69
38 59.38
26 40.63%
15  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 28
2 7.14
6 21.43
2 7.14
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
16  โรงเรียนวัดนาขุม 73
14 19.18
10 13.70
4 5.48
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
17  โรงเรียนวัดวังกอง 47
13 27.66
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
18  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 194
24 12.37
16 8.25
7 3.61
9 4.64
10 5.15
128 65.98
66 34.02%
19  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 107
3 2.80
1 0.93
15 14.02
4 3.74
13 12.15
71 66.36
36 33.64%
20  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 201
23 11.44
18 8.96
6 2.99
10 4.98
8 3.98
136 67.66
65 32.34%
21  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 96
8 8.33
9 9.38
13 13.54
1 1.04
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
22  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 72
4 5.56
9 12.50
8 11.11
1 1.39
1 1.39
49 68.06
23 31.94%
23  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 22
4 18.18
2 9.09
1 4.55
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
24  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 63
10 15.87
2 3.17
6 9.52
2 3.17
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
25  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 45
8 17.78
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
26  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 45
11 24.44
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
27  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 44
4 9.09
4 9.09
4 9.09
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
28  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 66
13 19.70
3 4.55
2 3.03
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
29  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 93
11 11.83
0 0.00
14 15.05
0 0.00
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
30  โรงเรียนบ้านน้ำลี 67
3 4.48
2 2.99
3 4.48
5 7.46
5 7.46
49 73.13
18 26.87%
31  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 76
3 3.95
2 2.63
13 17.11
2 2.63
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
32  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 61
12 19.67
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
33  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 66
6 9.09
4 6.06
6 9.09
1 1.52
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
34  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 160
11 6.88
7 4.38
20 12.50
2 1.25
0 0.00
120 75.00
40 25.00%
35  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 86
7 8.14
1 1.16
11 12.79
2 2.33
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
36  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 164
12 7.32
4 2.44
12 7.32
6 3.66
6 3.66
124 75.61
40 24.39%
37  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 340
20 5.88
24 7.06
38 11.18
0 0.00
0 0.00
258 75.88
82 24.12%
38  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 187
14 7.49
10 5.35
12 6.42
8 4.28
0 0.00
143 76.47
44 23.53%
39  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 39
4 10.26
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
40  โรงเรียนบ้านปากปาด 153
8 5.23
11 7.19
16 10.46
0 0.00
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
41  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 145
17 11.72
13 8.97
3 2.07
0 0.00
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
42  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 97
1 1.03
8 8.25
12 12.37
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
43  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 93
1 1.08
6 6.45
13 13.98
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 115
6 5.22
7 6.09
10 8.70
1 0.87
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
45  โรงเรียนบ้านม่วง 104
6 5.77
0 0.00
15 14.42
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
46  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 83
0 0.00
6 7.23
8 9.64
2 2.41
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
47  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 49
0 0.00
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
48  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 117
4 3.42
4 3.42
5 4.27
2 1.71
6 5.13
96 82.05
21 17.95%
49  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 28
4 14.29
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
50  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 96
2 2.08
4 4.17
11 11.46
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
51  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
52  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 29
0 0.00
3 10.34
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
53  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 43
5 11.63
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
54  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 76
4 5.26
3 3.95
3 3.95
1 1.32
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
55  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 127
2 1.57
0 0.00
4 3.15
6 4.72
5 3.94
110 86.61
17 13.39%
56  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 205
7 3.41
7 3.41
10 4.88
2 0.98
1 0.49
178 86.83
27 13.17%
57  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
58  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 47
5 10.64
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
59  โรงเรียนบ้านนาไพร 103
0 0.00
0 0.00
13 12.62
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
60  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 59
1 1.69
0 0.00
4 6.78
0 0.00
2 3.39
52 88.14
7 11.86%
61  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 37
1 2.70
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
62  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 39
3 7.69
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
63  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 71
2 2.82
0 0.00
4 5.63
0 0.00
1 1.41
64 90.14
7 9.86%
64  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 42
3 7.14
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
65  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
66  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 89
0 0.00
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
67  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 637
9 1.41
7 1.10
29 4.55
0 0.00
0 0.00
592 92.94
45 7.06%
68  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 334
19 5.69
4 1.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
311 93.11
23 6.89%
69  โรงเรียนบ้านนาแซง 166
6 3.61
0 0.00
4 2.41
0 0.00
0 0.00
156 93.98
10 6.02%
70  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
71  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 45
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
72  โรงเรียนบ้านปางคอม 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
73  โรงเรียนวัดปากไพร 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
74  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 210
1 0.48
2 0.95
4 1.90
0 0.00
0 0.00
203 96.67
7 3.33%
75  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 174
2 1.15
0 0.00
3 1.72
0 0.00
0 0.00
169 97.13
5 2.87%
76  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,241 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  468 6.46
เตี้ย  355 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  572 7.90
ผอมและเตี้ย  147 2.03
อ้วนและเตี้ย  127 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,572 76.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,669 คน


23.05%


Powered By www.thaieducation.net