ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 148 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดช่องลม 56
7 12.50
3 5.36
31 55.36
3 5.36
4 7.14
8 14.29
48 85.71%
2  โรงเรียนบ้านวังแดง 25
6 24.00
4 16.00
10 40.00
0 0.00
0 0.00
5 20.00
20 80.00%
3  โรงเรียนวัดสว่าง 21
0 0.00
2 9.52
5 23.81
2 9.52
6 28.57
6 28.57
15 71.43%
4  โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง 45
17 37.78
7 15.56
7 15.56
0 0.00
0 0.00
14 31.11
31 68.89%
5  โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 46
18 39.13
4 8.70
7 15.22
0 0.00
0 0.00
17 36.96
29 63.04%
6  โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 156
9 5.77
16 10.26
16 10.26
9 5.77
34 21.79
72 46.15
84 53.85%
7  โรงเรียนบ้านแสนขัน 208
15 7.21
17 8.17
27 12.98
27 12.98
21 10.10
101 48.56
107 51.44%
8  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 69
5 7.25
5 7.25
5 7.25
9 13.04
10 14.49
35 50.72
34 49.28%
9  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 139
7 5.04
7 5.04
21 15.11
14 10.07
19 13.67
71 51.08
68 48.92%
10  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 197
24 12.18
9 4.57
14 7.11
29 14.72
17 8.63
104 52.79
93 47.21%
11  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 104
21 20.19
7 6.73
17 16.35
3 2.88
1 0.96
55 52.88
49 47.12%
12  โรงเรียนชายเขาวิทยา 83
10 12.05
5 6.02
12 14.46
7 8.43
5 6.02
44 53.01
39 46.99%
13  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 62
5 8.06
6 9.68
8 12.90
5 8.06
5 8.06
33 53.23
29 46.77%
14  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 226
30 13.27
32 14.16
14 6.19
13 5.75
14 6.19
123 54.42
103 45.58%
15  โรงเรียนบ้านชําทอง 42
6 14.29
1 2.38
12 28.57
0 0.00
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
16  โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 64
6 9.38
6 9.38
5 7.81
6 9.38
5 7.81
36 56.25
28 43.75%
17  โรงเรียนบ้านในเมือง 1017
48 4.72
23 2.26
183 17.99
71 6.98
116 11.41
576 56.64
441 43.36%
18  โรงเรียนบ้านปากคลอง 102
5 4.90
3 2.94
32 31.37
3 2.94
1 0.98
58 56.86
44 43.14%
19  โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 87
13 14.94
4 4.60
16 18.39
3 3.45
0 0.00
51 58.62
36 41.38%
20  โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 35.29
10 58.82
7 41.18%
21  โรงเรียนบ้านนายาง 217
15 6.91
13 5.99
10 4.61
28 12.90
23 10.60
128 58.99
89 41.01%
22  โรงเรียนบ้านดอนโพ 123
4 3.25
4 3.25
21 17.07
8 6.50
13 10.57
73 59.35
50 40.65%
23  โรงเรียนบ้านเหล่า 119
15 12.61
8 6.72
9 7.56
8 6.72
8 6.72
71 59.66
48 40.34%
24  โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 154
11 7.14
6 3.90
26 16.88
5 3.25
14 9.09
92 59.74
62 40.26%
25  โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 113
9 7.96
13 11.50
4 3.54
9 7.96
10 8.85
68 60.18
45 39.82%
26  โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 68
6 8.82
11 16.18
10 14.71
0 0.00
0 0.00
41 60.29
27 39.71%
27  โรงเรียนบ้านกองโค 151
21 13.91
8 5.30
29 19.21
0 0.00
0 0.00
93 61.59
58 38.41%
28  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 89
4 4.49
3 3.37
10 11.24
6 6.74
11 12.36
55 61.80
34 38.20%
29  โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 82
16 19.51
4 4.88
11 13.41
0 0.00
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
30  โรงเรียนบ้านดารา 94
7 7.45
4 4.26
23 24.47
1 1.06
0 0.00
59 62.77
35 37.23%
31  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 46
4 8.70
1 2.17
7 15.22
1 2.17
4 8.70
29 63.04
17 36.96%
32  โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 38
4 10.53
2 5.26
6 15.79
2 5.26
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 156
12 7.69
3 1.92
8 5.13
9 5.77
23 14.74
101 64.74
55 35.26%
34  โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 114
8 7.02
11 9.65
20 17.54
1 0.88
0 0.00
74 64.91
40 35.09%
35  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 158
13 8.23
15 9.49
27 17.09
0 0.00
0 0.00
103 65.19
55 34.81%
36  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 46
5 10.87
0 0.00
5 10.87
0 0.00
6 13.04
30 65.22
16 34.78%
37  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 188
22 11.70
16 8.51
22 11.70
5 2.66
0 0.00
123 65.43
65 34.57%
38  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 183
24 13.11
10 5.46
10 5.46
9 4.92
10 5.46
120 65.57
63 34.43%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 157
12 7.64
6 3.82
9 5.73
9 5.73
18 11.46
103 65.61
54 34.39%
40  โรงเรียนด่านแม่คํามัน 194
5 2.58
13 6.70
25 12.89
5 2.58
18 9.28
128 65.98
66 34.02%
41  โรงเรียนนานกกก 104
13 12.50
5 4.81
12 11.54
5 4.81
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
42  โรงเรียนบ้านวังสะโม 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
5 20.83
16 66.67
8 33.33%
43  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 91
4 4.40
8 8.79
16 17.58
2 2.20
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
44  โรงเรียนบ้านท่าสัก 213
11 5.16
10 4.69
22 10.33
10 4.69
16 7.51
144 67.61
69 32.39%
45  โรงเรียนวัดแม่เฉย 91
15 16.48
0 0.00
14 15.38
0 0.00
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
46  โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 51
3 5.88
0 0.00
2 3.92
0 0.00
11 21.57
35 68.63
16 31.37%
47  โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
3 9.38
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
48  โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 156
16 10.26
2 1.28
20 12.82
5 3.21
5 3.21
108 69.23
48 30.77%
49  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 2799
103 3.68
176 6.29
247 8.82
202 7.22
133 4.75
1938 69.24
861 30.76%
50  โรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ 114
5 4.39
11 9.65
17 14.91
1 0.88
1 0.88
79 69.30
35 30.70%
51  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 64
7 10.94
5 7.81
7 10.94
0 0.00
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
52  โรงเรียนบ้านดงช้างดี 34
6 17.65
0 0.00
1 2.94
3 8.82
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
53  โรงเรียนวัดโรงม้า 85
5 5.88
4 4.71
4 4.71
6 7.06
6 7.06
60 70.59
25 29.41%
54  โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 41
4 9.76
2 4.88
6 14.63
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
55  โรงเรียนวัดดอนสัก 55
12 21.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
56  โรงเรียนวัดพญาปันแดน 142
7 4.93
8 5.63
12 8.45
7 4.93
7 4.93
101 71.13
41 28.87%
57  โรงเรียนบ้านแพะ 99
16 16.16
10 10.10
2 2.02
0 0.00
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
58  โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 32
3 9.38
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
59  โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 75
4 5.33
4 5.33
3 4.00
3 4.00
7 9.33
54 72.00
21 28.00%
60  โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 126
16 12.70
6 4.76
7 5.56
5 3.97
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
61  โรงเรียนบ้านไชยมงคล 56
0 0.00
1 1.79
11 19.64
3 5.36
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
62  โรงเรียนวัดดอยแก้ว 95
4 4.21
2 2.11
5 5.26
6 6.32
8 8.42
70 73.68
25 26.32%
63  โรงเรียนวัดวังยาง 162
6 3.70
5 3.09
28 17.28
3 1.85
0 0.00
120 74.07
42 25.93%
64  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 70
5 7.14
3 4.29
10 14.29
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
65  โรงเรียนวัดคลองนาพง 59
0 0.00
4 6.78
11 18.64
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
66  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 12
0 0.00
1 8.33
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
67  โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 144
7 4.86
17 11.81
12 8.33
0 0.00
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
68  โรงเรียนราษฎร์อํานวย 25
2 8.00
1 4.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
69  โรงเรียนบ้านขุนฝาง 96
14 14.58
4 4.17
5 5.21
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
70  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 80
5 6.25
6 7.50
4 5.00
2 2.50
2 2.50
61 76.25
19 23.75%
71  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 55
5 9.09
1 1.82
6 10.91
0 0.00
1 1.82
42 76.36
13 23.64%
72  โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 72
7 9.72
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
73  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 124
6 4.84
3 2.42
13 10.48
6 4.84
1 0.81
95 76.61
29 23.39%
74  โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 119
5 4.20
4 3.36
11 9.24
7 5.88
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
75  โรงเรียนบ้านนาอิซาง 102
9 8.82
9 8.82
2 1.96
1 0.98
2 1.96
79 77.45
23 22.55%
76  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 160
15 9.38
7 4.38
6 3.75
4 2.50
4 2.50
124 77.50
36 22.50%
77  โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 63
8 12.70
3 4.76
3 4.76
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
78  โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 142
5 3.52
3 2.11
23 16.20
0 0.00
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
79  โรงเรียนนาน้อยวิทยา 14
2 14.29
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 99
6 6.06
3 3.03
10 10.10
1 1.01
1 1.01
78 78.79
21 21.21%
81  โรงเรียนบ้านขอม 57
7 12.28
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
82  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 101
5 4.95
9 8.91
7 6.93
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
83  โรงเรียนบ้านชําสอง 95
4 4.21
3 3.16
7 7.37
0 0.00
5 5.26
76 80.00
19 20.00%
84  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
3 6.00
40 80.00
10 20.00%
85  โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 40
1 2.50
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
86  โรงเรียนวัดพระฝาง 120
11 9.17
2 1.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
87  โรงเรียนบ้านฟากบึง 61
3 4.92
1 1.64
4 6.56
1 1.64
3 4.92
49 80.33
12 19.67%
88  โรงเรียนวัดใหม่ 41
0 0.00
3 7.32
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
89  โรงเรียนแหลมนกแก้ว 77
2 2.60
0 0.00
9 11.69
0 0.00
4 5.19
62 80.52
15 19.48%
90  โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 72
6 8.33
2 2.78
5 6.94
1 1.39
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
91  โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 52
4 7.69
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
92  โรงเรียนวัดไร่อ้อย 69
0 0.00
0 0.00
13 18.84
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
93  โรงเรียนบ้านหัวหาด 32
1 3.13
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
94  โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 178
9 5.06
8 4.49
16 8.99
0 0.00
0 0.00
145 81.46
33 18.54%
95  โรงเรียนวัดดอกไม้ 44
3 6.82
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
96  โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 73
5 6.85
0 0.00
5 6.85
3 4.11
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
97  โรงเรียนบ้านท่าอวน 58
3 5.17
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
98  โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
99  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 340
17 5.00
3 0.88
6 1.76
20 5.88
9 2.65
285 83.82
55 16.18%
100  โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 373
9 2.41
4 1.07
15 4.02
13 3.49
19 5.09
313 83.91
60 16.09%
101  โรงเรียนบ้านร้องลึก 179
3 1.68
6 3.35
13 7.26
6 3.35
0 0.00
151 84.36
28 15.64%
102  โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง 39
3 7.69
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 157
5 3.18
9 5.73
10 6.37
0 0.00
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
104  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
3 4.41
2 2.94
58 85.29
10 14.71%
105  โรงเรียนบ้านหัวค่าย 35
2 5.71
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
106  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
107  โรงเรียนบ้านคลองละวาน 81
4 4.94
0 0.00
6 7.41
1 1.23
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
108  โรงเรียนวัดดอย 37
0 0.00
1 2.70
2 5.41
1 2.70
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
109  โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 54
5 9.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
47 87.04
7 12.96%
110  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 47
3 6.38
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
111  โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
0 0.00
1 2.13
41 87.23
6 12.77%
112  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 55
2 3.64
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
113  โรงเรียนบ้านวังสําโม 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
114  โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 74
2 2.70
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
115  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 74
3 4.05
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
116  โรงเรียนบ้านวังดิน 115
0 0.00
0 0.00
7 6.09
1 0.87
5 4.35
102 88.70
13 11.30%
117  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
118  โรงเรียนบ้านดินแดง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
1 3.33
27 90.00
3 10.00%
119  โรงเรียนบ้านผักขวง 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
120  โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
121  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 131
5 3.82
0 0.00
7 5.34
0 0.00
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
122  โรงเรียนบ้านชําผักหนาม 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
123  โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 113
4 3.54
3 2.65
2 1.77
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
124  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
125  โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 27
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
126  โรงเรียนบ้านปางวุ้น 85
2 2.35
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
127  โรงเรียนวัดวังผักรุง 63
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
1 1.59
59 93.65
4 6.35%
128  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 79
3 3.80
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
129  โรงเรียนบ้านชําตก 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
130  โรงเรียนวัดน้ำใส 90
1 1.11
0 0.00
0 0.00
1 1.11
3 3.33
85 94.44
5 5.56%
131  โรงเรียนบ้านคลองกะชี 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
19 95.00
1 5.00%
132  โรงเรียนวัดนาทะเล 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
38 95.00
2 5.00%
133  โรงเรียนประชาชนอุทิศ 125
3 2.40
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
120 96.00
5 4.00%
134  โรงเรียนวัดห้องสูง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.00
48 96.00
2 4.00%
135  โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 241
0 0.00
0 0.00
9 3.73
0 0.00
0 0.00
232 96.27
9 3.73%
136  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 111
2 1.80
1 0.90
1 0.90
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
137  โรงเรียนบ้านข่อยสูง 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
138  โรงเรียนบ้านหาดทับยา 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
139  โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 174
0 0.00
0 0.00
3 1.72
0 0.00
0 0.00
171 98.28
3 1.72%
140  โรงเรียนบ้านคลองละมุง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนวัดผาจักร 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 240
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
240 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนสามัคยาราม 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนไร่อ้อย 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,763 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  995 5.94
เตี้ย  708 4.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,577 9.41
ผอมและเตี้ย  650 3.88
อ้วนและเตี้ย  695 4.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,138 72.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,625 คน


27.59%


Powered By www.thaieducation.net