ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจอมปิง 54
8 14.81
46 85.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหลวง 41
1 2.44
2 4.88
7 17.07
0 0.00
31 75.61
0 0.00
41 100.00%
3  โรงเรียนต้นธงวิทยา 129
17 13.18
8 6.20
24 18.60
24 18.60
28 21.71
28 21.71
101 78.29%
4  โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 84
12 14.29
14 16.67
14 16.67
10 11.90
14 16.67
20 23.81
64 76.19%
5  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 118
8 6.78
13 11.02
7 5.93
34 28.81
24 20.34
32 27.12
86 72.88%
6  โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 138
6 4.35
9 6.52
29 21.01
15 10.87
38 27.54
41 29.71
97 70.29%
7  โรงเรียนบ้านท่าเวียง 110
16 14.55
4 3.64
16 14.55
20 18.18
20 18.18
34 30.91
76 69.09%
8  โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 100
18 18.00
12 12.00
16 16.00
8 8.00
0 0.00
46 46.00
54 54.00%
9  โรงเรียนบ้านแม่เติน 65
14 21.54
1 1.54
2 3.08
15 23.08
3 4.62
30 46.15
35 53.85%
10  โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 88
25 28.41
11 12.50
11 12.50
0 0.00
0 0.00
41 46.59
47 53.41%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) 41
10 24.39
3 7.32
7 17.07
1 2.44
0 0.00
20 48.78
21 51.22%
12  โรงเรียนศาลาวิทยา 115
29 25.22
9 7.83
16 13.91
4 3.48
0 0.00
57 49.57
58 50.43%
13  โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 91
10 10.99
9 9.89
13 14.29
4 4.40
9 9.89
46 50.55
45 49.45%
14  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 156
31 19.87
16 10.26
23 14.74
2 1.28
1 0.64
83 53.21
73 46.79%
15  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 62
14 22.58
2 3.23
9 14.52
0 0.00
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
16  โรงเรียนแม่มอกวิทยา 68
3 4.41
10 14.71
14 20.59
0 0.00
0 0.00
41 60.29
27 39.71%
17  โรงเรียนบ้านหนองเตา 53
3 5.66
3 5.66
8 15.09
0 0.00
7 13.21
32 60.38
21 39.62%
18  โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 89
8 8.99
12 13.48
14 15.73
0 0.00
0 0.00
55 61.80
34 38.20%
19  โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 66
4 6.06
3 4.55
17 25.76
1 1.52
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 61
8 13.11
4 6.56
11 18.03
0 0.00
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
21  โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 215
35 16.28
12 5.58
22 10.23
0 0.00
12 5.58
134 62.33
81 37.67%
22  โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 314
5 1.59
35 11.15
36 11.46
10 3.18
31 9.87
197 62.74
117 37.26%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 152
19 12.50
2 1.32
16 10.53
11 7.24
8 5.26
96 63.16
56 36.84%
24  โรงเรียนบ้านผาแมว 49
3 6.12
4 8.16
4 8.16
4 8.16
3 6.12
31 63.27
18 36.73%
25  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 69
11 15.94
3 4.35
9 13.04
2 2.90
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
26  โรงเรียนบ้านเหล่า 61
18 29.51
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
27  โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 53
7 13.21
1 1.89
10 18.87
1 1.89
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
28  โรงเรียนบ้านดอนไชย 148
10 6.76
2 1.35
37 25.00
4 2.70
0 0.00
95 64.19
53 35.81%
29  โรงเรียนวัดสาแล 61
6 9.84
5 8.20
6 9.84
4 6.56
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
30  โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 63
7 11.11
7 11.11
0 0.00
0 0.00
7 11.11
42 66.67
21 33.33%
31  โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 121
10 8.26
9 7.44
7 5.79
14 11.57
0 0.00
81 66.94
40 33.06%
32  โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 109
11 10.09
11 10.09
14 12.84
0 0.00
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
33  โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 597
51 8.54
35 5.86
96 16.08
14 2.35
1 0.17
400 67.00
197 33.00%
34  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 73
7 9.59
6 8.22
10 13.70
0 0.00
1 1.37
49 67.12
24 32.88%
35  โรงเรียนบ้านท่า 64
3 4.69
3 4.69
4 6.25
6 9.38
5 7.81
43 67.19
21 32.81%
36  โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 58
5 8.62
2 3.45
10 17.24
2 3.45
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
37  โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 492
36 7.32
18 3.66
51 10.37
18 3.66
34 6.91
335 68.09
157 31.91%
38  โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 143
4 2.80
4 2.80
20 13.99
8 5.59
9 6.29
98 68.53
45 31.47%
39  โรงเรียนผาปังวิทยา 67
13 19.40
2 2.99
5 7.46
1 1.49
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
40  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 40
4 10.00
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
41  โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 124
19 15.32
3 2.42
12 9.68
0 0.00
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
42  โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 532
34 6.39
12 2.26
87 16.35
8 1.50
3 0.56
388 72.93
144 27.07%
43  โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ 91
5 5.49
1 1.10
18 19.78
0 0.00
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
44  โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 46
3 6.52
2 4.35
7 15.22
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
45  โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 118
11 9.32
6 5.08
12 10.17
1 0.85
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
46  โรงเรียนบ้านนาบง 44
5 11.36
4 9.09
1 2.27
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
47  โรงเรียนแม่วะวิทยา 58
4 6.90
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 71
8 11.27
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
49  โรงเรียนบ้านนาต๋ม 51
6 11.76
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
50  โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 121
6 4.96
2 1.65
6 4.96
7 5.79
7 5.79
93 76.86
28 23.14%
51  โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 65
3 4.62
5 7.69
7 10.77
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
52  โรงเรียนบ้านนาคต 79
8 10.13
3 3.80
7 8.86
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
53  โรงเรียนเถิน-ท่าผา 84
1 1.19
2 2.38
12 14.29
3 3.57
1 1.19
65 77.38
19 22.62%
54  โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 49
3 6.12
0 0.00
6 12.24
1 2.04
1 2.04
38 77.55
11 22.45%
55  โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 143
7 4.90
5 3.50
20 13.99
0 0.00
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
56  โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 183
7 3.83
7 3.83
25 13.66
1 0.55
0 0.00
143 78.14
40 21.86%
57  โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 170
14 8.24
7 4.12
12 7.06
3 1.76
0 0.00
134 78.82
36 21.18%
58  โรงเรียนแสลมวิทยา 147
13 8.84
0 0.00
18 12.24
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 73
3 4.11
6 8.22
5 6.85
1 1.37
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
60  โรงเรียนบ้านท่าผา 122
10 8.20
3 2.46
11 9.02
0 0.00
1 0.82
97 79.51
25 20.49%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 60
8 13.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
62  โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 160
5 3.13
7 4.38
20 12.50
0 0.00
0 0.00
128 80.00
32 20.00%
63  โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 224
8 3.57
9 4.02
26 11.61
1 0.45
0 0.00
180 80.36
44 19.64%
64  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 133
1 0.75
4 3.01
6 4.51
5 3.76
10 7.52
107 80.45
26 19.55%
65  โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 109
1 0.92
2 1.83
1 0.92
3 2.75
14 12.84
88 80.73
21 19.27%
66  โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 74
6 8.11
4 5.41
1 1.35
3 4.05
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
67  โรงเรียนสันโป่งวิทยา 74
4 5.41
0 0.00
3 4.05
4 5.41
3 4.05
60 81.08
14 18.92%
68  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 128
2 1.56
4 3.13
4 3.13
6 4.69
8 6.25
104 81.25
24 18.75%
69  โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 48
4 8.33
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
70  โรงเรียนป่าตันวิทยา 66
4 6.06
0 0.00
7 10.61
0 0.00
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
71  โรงเรียนวังพร้าววิทยา 117
4 3.42
5 4.27
7 5.98
5 4.27
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
72  โรงเรียนบ้านดอนธรรม 62
11 17.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
73  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 93
1 1.08
4 4.30
11 11.83
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
74  โรงเรียนบ้านเด่น 99
2 2.02
2 2.02
11 11.11
2 2.02
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
75  โรงเรียนบ้านสมัย 91
6 6.59
4 4.40
5 5.49
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
76  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 68
1 1.47
1 1.47
9 13.24
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
77  โรงเรียนบ้านน้ำหลง 62
5 8.06
3 4.84
2 3.23
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
78  โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 63
2 3.17
1 1.59
7 11.11
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 82
8 9.76
5 6.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
80  โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 51
0 0.00
2 3.92
3 5.88
1 1.96
2 3.92
43 84.31
8 15.69%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 116
2 1.72
5 4.31
6 5.17
4 3.45
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
82  โรงเรียนบ้านป่าตาล 123
9 7.32
2 1.63
7 5.69
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
83  โรงเรียนบ้านสามขา 76
4 5.26
1 1.32
5 6.58
0 0.00
1 1.32
65 85.53
11 14.47%
84  โรงเรียนบ้านหลุก 90
7 7.78
2 2.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
85  โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 73
4 5.48
1 1.37
5 6.85
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
86  โรงเรียนบ้านแก่น 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
87  โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 89
6 6.74
2 2.25
4 4.49
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
88  โรงเรียนนายางวิทยา 67
1 1.49
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
89  โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 60
2 3.33
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
90  โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
91  โรงเรียนบ้านบอม 131
4 3.05
0 0.00
13 9.92
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
92  โรงเรียนบ้านแม่ทาน 55
1 1.82
1 1.82
4 7.27
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
93  โรงเรียนบ้านเวียง 180
6 3.33
3 1.67
12 6.67
0 0.00
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
94  โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
95  โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 73
4 5.48
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
96  โรงเรียนวัดนาแก้ว 64
4 6.25
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
97  โรงเรียนบ้านปางอ้า 122
0 0.00
0 0.00
9 7.38
2 1.64
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
98  โรงเรียนบ้านนากวาง 74
2 2.70
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
99  โรงเรียนบ้านนาดู่ 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
100  โรงเรียนบ้านแม่ทะ 75
0 0.00
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
101  โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 36
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
102  โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
103  โรงเรียนวังหินวิทยา 90
1 1.11
1 1.11
1 1.11
1 1.11
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
104  โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 75
0 0.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
105  โรงเรียนบ้านนาดง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,879 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  827 7.60
เตี้ย  508 4.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,156 10.63
ผอมและเตี้ย  302 2.78
อ้วนและเตี้ย  338 3.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,748 71.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,131 คน


28.78%


Powered By www.thaieducation.net