ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านม้า 98
13 13.27
15 15.31
8 8.16
7 7.14
3 3.06
52 53.06
46 46.94%
2  โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 172
21 12.21
7 4.07
9 5.23
30 17.44
13 7.56
92 53.49
80 46.51%
3  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 9
1 11.11
3 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
4  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 59
3 5.08
7 11.86
11 18.64
5 8.47
0 0.00
33 55.93
26 44.07%
5  โรงเรียนวัดน้ำพุ 49
2 4.08
5 10.20
14 28.57
0 0.00
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
6  โรงเรียนบ้านไร่ดง 47
0 0.00
4 8.51
14 29.79
2 4.26
0 0.00
27 57.45
20 42.55%
7  โรงเรียนบ้านหนองเกิด 126
9 7.14
6 4.76
33 26.19
3 2.38
0 0.00
75 59.52
51 40.48%
8  โรงเรียนบ้านประตูป่า 43
4 9.30
4 9.30
5 11.63
2 4.65
2 4.65
26 60.47
17 39.53%
9  โรงเรียนวัดสันต้นธง 105
7 6.67
7 6.67
22 20.95
3 2.86
1 0.95
65 61.90
40 38.10%
10  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 29
4 13.79
1 3.45
5 17.24
1 3.45
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
11  โรงเรียนวัดป่ายาง 48
3 6.25
0 0.00
15 31.25
0 0.00
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
12  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 67
6 8.96
4 5.97
10 14.93
2 2.99
3 4.48
42 62.69
25 37.31%
13  โรงเรียนบ้านป่าซาง 157
10 6.37
4 2.55
13 8.28
14 8.92
17 10.83
99 63.06
58 36.94%
14  โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 90
7 7.78
7 7.78
9 10.00
8 8.89
2 2.22
57 63.33
33 36.67%
15  โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 101
6 5.94
12 11.88
13 12.87
6 5.94
0 0.00
64 63.37
37 36.63%
16  โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 158
16 10.13
8 5.06
14 8.86
16 10.13
0 0.00
104 65.82
54 34.18%
17  โรงเรียนเชตวันหนองหมู 79
8 10.13
1 1.27
5 6.33
10 12.66
3 3.80
52 65.82
27 34.18%
18  โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1713
153 8.93
30 1.75
109 6.36
130 7.59
152 8.87
1139 66.49
574 33.51%
19  โรงเรียนวัดฮ่องกอก 58
5 8.62
5 8.62
4 6.90
5 8.62
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
20  โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 93
9 9.68
7 7.53
7 7.53
6 6.45
1 1.08
63 67.74
30 32.26%
21  โรงเรียนบ้านกองงาม 59
13 22.03
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
22  โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 62
6 9.68
1 1.61
11 17.74
1 1.61
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
23  โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 40
6 15.00
3 7.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
24  โรงเรียนวัดเหมืองง่า 217
8 3.69
14 6.45
24 11.06
8 3.69
10 4.61
153 70.51
64 29.49%
25  โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 52
9 17.31
4 7.69
2 3.85
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
26  โรงเรียนวัดสันคะยอม 153
10 6.54
13 8.50
10 6.54
11 7.19
0 0.00
109 71.24
44 28.76%
27  โรงเรียนวัดป่าสัก 132
11 8.33
13 9.85
11 8.33
1 0.76
1 0.76
95 71.97
37 28.03%
28  โรงเรียนวัดหนองสมณะ 58
3 5.17
3 5.17
3 5.17
5 8.62
2 3.45
42 72.41
16 27.59%
29  โรงเรียนวัดต้นโชค 62
2 3.23
2 3.23
12 19.35
1 1.61
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
30  โรงเรียนวัดช้างค้ำ 103
4 3.88
5 4.85
3 2.91
8 7.77
7 6.80
76 73.79
27 26.21%
31  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 42
3 7.14
5 11.90
3 7.14
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
32  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 306
12 3.92
8 2.61
25 8.17
18 5.88
17 5.56
226 73.86
80 26.14%
33  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 35
4 11.43
0 0.00
4 11.43
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
34  โรงเรียนบ้านหนองเงือก 122
3 2.46
6 4.92
21 17.21
0 0.00
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
35  โรงเรียนวัดน้ำดิบ 119
6 5.04
5 4.20
5 4.20
6 5.04
6 5.04
91 76.47
28 23.53%
36  โรงเรียนวัดศรีบังวัน 92
3 3.26
1 1.09
5 5.43
3 3.26
9 9.78
71 77.17
21 22.83%
37  โรงเรียนบ้านหนองบัว 88
2 2.27
2 2.27
16 18.18
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
38  โรงเรียนวัดทากาศ 32
1 3.13
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
39  โรงเรียนวัดสันป่าสัก 192
8 4.17
5 2.60
9 4.69
13 6.77
7 3.65
150 78.13
42 21.88%
40  โรงเรียนบ้านโป่งรู 108
5 4.63
12 11.11
6 5.56
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
41  โรงเรียนบ้านศรีป้าน 118
0 0.00
0 0.00
25 21.19
0 0.00
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
42  โรงเรียนวัดป่าแดด 62
2 3.23
4 6.45
7 11.29
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
43  โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 58
0 0.00
3 5.17
3 5.17
3 5.17
3 5.17
46 79.31
12 20.69%
44  โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ 155
7 4.52
2 1.29
6 3.87
9 5.81
8 5.16
123 79.35
32 20.65%
45  โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 64
3 4.69
1 1.56
2 3.13
4 6.25
3 4.69
51 79.69
13 20.31%
46  โรงเรียนวัดกู่เส้า 71
1 1.41
8 11.27
2 2.82
1 1.41
2 2.82
57 80.28
14 19.72%
47  โรงเรียนบ้านศรีย้อย 180
6 3.33
3 1.67
6 3.33
0 0.00
20 11.11
145 80.56
35 19.44%
48  โรงเรียนบ้านป่าตาล 73
0 0.00
0 0.00
7 9.59
0 0.00
7 9.59
59 80.82
14 19.18%
49  โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 117
1 0.85
0 0.00
10 8.55
1 0.85
10 8.55
95 81.20
22 18.80%
50  โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 32
0 0.00
1 3.13
5 15.63
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
51  โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 113
9 7.96
7 6.19
5 4.42
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
52  โรงเรียนบ้านดอนตอง 66
2 3.03
3 4.55
5 7.58
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
53  โรงเรียนวัดบ้านดอน 34
2 5.88
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
54  โรงเรียนวัดหนองซิว 132
0 0.00
10 7.58
13 9.85
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
55  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 47
3 6.38
2 4.26
2 4.26
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
56  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
57  โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 99
7 7.07
7 7.07
2 2.02
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
58  โรงเรียนบ้านแม่เมย 153
7 4.58
0 0.00
17 11.11
0 0.00
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
59  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 66
3 4.55
0 0.00
3 4.55
0 0.00
4 6.06
56 84.85
10 15.15%
60  โรงเรียนวัดชัยสถาน 43
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
4 9.30
37 86.05
6 13.95%
61  โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 37
1 2.70
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
62  โรงเรียนบ้านป่าเลา 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
63  โรงเรียนบ้านจำบอน 105
0 0.00
0 0.00
13 12.38
1 0.95
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
64  โรงเรียนบ้านป่าเส้า 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
2 3.33
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
65  โรงเรียนวัดบ้านเรือน 83
2 2.41
2 2.41
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
66  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 46
1 2.17
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
67  โรงเรียนวัดบ้านก้อง 54
1 1.85
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
68  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 74
3 4.05
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
69  โรงเรียนวัดทุ่งยาว 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
70  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 86
2 2.33
3 3.49
5 5.81
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
71  โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ 139
3 2.16
1 0.72
12 8.63
0 0.00
0 0.00
123 88.49
16 11.51%
72  โรงเรียนบ้านดอยคำ 150
0 0.00
0 0.00
16 10.67
0 0.00
0 0.00
134 89.33
16 10.67%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 96
1 1.04
2 2.08
3 3.13
1 1.04
3 3.13
86 89.58
10 10.42%
74  โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 48
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
1 2.08
43 89.58
5 10.42%
75  โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 49
2 4.08
2 4.08
0 0.00
1 2.04
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
76  โรงเรียนบ้านหล่ายทา 78
3 3.85
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
77  โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 114
0 0.00
5 4.39
5 4.39
0 0.00
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
78  โรงเรียนตำบลริมปิง 111
4 3.60
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
79  โรงเรียนบ้านร้องเรือ 168
5 2.98
2 1.19
5 2.98
0 0.00
0 0.00
156 92.86
12 7.14%
80  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 124
1 0.81
0 0.00
7 5.65
0 0.00
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
81  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
82  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 171
2 1.17
2 1.17
3 1.75
2 1.17
2 1.17
160 93.57
11 6.43%
83  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 147
2 1.36
5 3.40
2 1.36
0 0.00
0 0.00
138 93.88
9 6.12%
84  โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 71
0 0.00
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
85  โรงเรียนบ้านห้วยไซ 138
1 0.72
1 0.72
1 0.72
2 1.45
2 1.45
131 94.93
7 5.07%
86  โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 144
3 2.08
0 0.00
4 2.78
0 0.00
0 0.00
137 95.14
7 4.86%
87  โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 64
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
88  โรงเรียนวัดหนองหล่ม 68
3 4.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
89  โรงเรียนบ้านดงสารภี 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.23
68 95.77
3 4.23%
90  โรงเรียนวัดบ้านธิ 77
0 0.00
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
91  โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
92  โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 89
1 1.12
0 0.00
1 1.12
0 0.00
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
93  โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 163
0 0.00
3 1.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
160 98.16
3 1.84%
94  โรงเรียนวัดสันทราย 110
0 0.00
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
108 98.18
2 1.82%

 

จำนวนนักเรียน  10,197 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  503 4.93
เตี้ย  329 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  774 7.59
ผอมและเตี้ย  356 3.49
อ้วนและเตี้ย  328 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,907 77.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,290 คน


22.46%


Powered By www.thaieducation.net