ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มุกดาหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 244 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 244 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนห้วยตาเปอะ 192
27 14.06
27 14.06
23 11.98
54 28.13
50 26.04
11 5.73
181 94.27%
2  โรงเรียนบ้านปากช่อง 16
1 6.25
4 25.00
3 18.75
4 25.00
3 18.75
1 6.25
15 93.75%
3  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 47
15 31.91
12 25.53
1 2.13
9 19.15
0 0.00
10 21.28
37 78.72%
4  โรงเรียนบ้านกลาง 49
10 20.41
12 24.49
4 8.16
7 14.29
5 10.20
11 22.45
38 77.55%
5  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 106
17 16.04
10 9.43
13 12.26
19 17.92
23 21.70
24 22.64
82 77.36%
6  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 230
9 3.91
38 16.52
18 7.83
47 20.43
56 24.35
62 26.96
168 73.04%
7  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 7
1 14.29
3 42.86
1 14.29
0 0.00
0 0.00
2 28.57
5 71.43%
8  โรงเรียนบ้านขามป้อม 124
32 25.81
29 23.39
27 21.77
0 0.00
0 0.00
36 29.03
88 70.97%
9  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 136
15 11.03
11 8.09
16 11.76
26 19.12
26 19.12
42 30.88
94 69.12%
10  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 119
13 10.92
8 6.72
15 12.61
25 21.01
15 12.61
43 36.13
76 63.87%
11  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 5
0 0.00
3 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00%
12  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 123
13 10.57
21 17.07
14 11.38
21 17.07
4 3.25
50 40.65
73 59.35%
13  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 143
16 11.19
11 7.69
9 6.29
25 17.48
20 13.99
62 43.36
81 56.64%
14  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 86
10 11.63
18 20.93
2 2.33
18 20.93
0 0.00
38 44.19
48 55.81%
15  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 130
21 16.15
18 13.85
23 17.69
5 3.85
2 1.54
61 46.92
69 53.08%
16  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 146
8 5.48
16 10.96
27 18.49
16 10.96
10 6.85
69 47.26
77 52.74%
17  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 134
17 12.69
16 11.94
3 2.24
17 12.69
17 12.69
64 47.76
70 52.24%
18  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 603
60 9.95
51 8.46
78 12.94
62 10.28
57 9.45
295 48.92
308 51.08%
19  โรงเรียนบ้านกกตูม 119
40 33.61
9 7.56
6 5.04
5 4.20
0 0.00
59 49.58
60 50.42%
20  โรงเรียนบ้านทรายทอง 92
13 14.13
13 14.13
6 6.52
6 6.52
7 7.61
47 51.09
45 48.91%
21  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 146
10 6.85
14 9.59
4 2.74
24 16.44
18 12.33
76 52.05
70 47.95%
22  โรงเรียนบ้านขัวสูง 46
1 2.17
8 17.39
6 13.04
1 2.17
6 13.04
24 52.17
22 47.83%
23  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 88
6 6.82
3 3.41
11 12.50
11 12.50
10 11.36
47 53.41
41 46.59%
24  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 22
0 0.00
4 18.18
4 18.18
2 9.09
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
25  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 212
29 13.68
23 10.85
19 8.96
13 6.13
10 4.72
118 55.66
94 44.34%
26  โรงเรียนบ้านหนองคอง 163
38 23.31
10 6.13
1 0.61
21 12.88
1 0.61
92 56.44
71 43.56%
27  โรงเรียนบ้านเหล่า 149
32 21.48
13 8.72
11 7.38
0 0.00
6 4.03
87 58.39
62 41.61%
28  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 92
6 6.52
9 9.78
7 7.61
9 9.78
7 7.61
54 58.70
38 41.30%
29  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 74
13 17.57
7 9.46
8 10.81
2 2.70
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
30  โรงเรียนบ้านโพนงาม 121
21 17.36
11 9.09
17 14.05
0 0.00
0 0.00
72 59.50
49 40.50%
31  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 182
18 9.89
23 12.64
10 5.49
12 6.59
8 4.40
111 60.99
71 39.01%
32  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 83
7 8.43
14 16.87
7 8.43
2 2.41
2 2.41
51 61.45
32 38.55%
33  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 26
1 3.85
1 3.85
4 15.38
1 3.85
3 11.54
16 61.54
10 38.46%
34  โรงเรียนบ้านสานแว้ 207
48 23.19
0 0.00
22 10.63
0 0.00
8 3.86
129 62.32
78 37.68%
35  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 43
10 23.26
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
36  โรงเรียนบ้านนาทาม 207
28 13.53
10 4.83
22 10.63
11 5.31
5 2.42
131 63.29
76 36.71%
37  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 60
5 8.33
6 10.00
3 5.00
5 8.33
3 5.00
38 63.33
22 36.67%
38  โรงเรียนบ้านดงมัน 44
6 13.64
4 9.09
2 4.55
4 9.09
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
39  โรงเรียนบ้านนาม่วง 72
6 8.33
6 8.33
5 6.94
4 5.56
5 6.94
46 63.89
26 36.11%
40  โรงเรียนบ้านป่งโพน 125
12 9.60
13 10.40
5 4.00
12 9.60
3 2.40
80 64.00
45 36.00%
41  โรงเรียนบ้านมะนาว 106
15 14.15
14 13.21
5 4.72
3 2.83
1 0.94
68 64.15
38 35.85%
42  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 232
11 4.74
14 6.03
9 3.88
26 11.21
23 9.91
149 64.22
83 35.78%
43  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 42
3 7.14
3 7.14
5 11.90
2 4.76
2 4.76
27 64.29
15 35.71%
44  โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
7 14.58
2 4.17
31 64.58
17 35.42%
45  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 146
18 12.33
4 2.74
24 16.44
4 2.74
1 0.68
95 65.07
51 34.93%
46  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 198
17 8.59
25 12.63
5 2.53
17 8.59
5 2.53
129 65.15
69 34.85%
47  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 58
0 0.00
5 8.62
5 8.62
5 8.62
5 8.62
38 65.52
20 34.48%
48  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 64
9 14.06
4 6.25
2 3.13
5 7.81
2 3.13
42 65.63
22 34.38%
49  โรงเรียนบ้านดงเย็น 165
27 16.36
11 6.67
16 9.70
0 0.00
1 0.61
110 66.67
55 33.33%
50  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 99
12 12.12
10 10.10
1 1.01
10 10.10
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
51  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 54
10 18.52
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
52  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 158
17 10.76
23 14.56
12 7.59
0 0.00
0 0.00
106 67.09
52 32.91%
53  โรงเรียนบ้านสองคอน 199
20 10.05
14 7.04
8 4.02
14 7.04
8 4.02
135 67.84
64 32.16%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 53
2 3.77
4 7.55
5 9.43
2 3.77
4 7.55
36 67.92
17 32.08%
55  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 91
5 5.49
5 5.49
8 8.79
5 5.49
6 6.59
62 68.13
29 31.87%
56  โรงเรียนมุกดาลัย 783
87 11.11
46 5.87
67 8.56
25 3.19
24 3.07
534 68.20
249 31.80%
57  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 70
7 10.00
2 2.86
13 18.57
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
58  โรงเรียนบ้านดานคำ 52
4 7.69
4 7.69
3 5.77
3 5.77
2 3.85
36 69.23
16 30.77%
59  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 91
9 9.89
1 1.10
9 9.89
2 2.20
7 7.69
63 69.23
28 30.77%
60  โรงเรียนบ้านนากอก 62
6 9.68
6 9.68
7 11.29
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
61  โรงเรียนบ้านวังนอง 46
8 17.39
1 2.17
4 8.70
1 2.17
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
62  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 161
3 1.86
6 3.73
6 3.73
10 6.21
24 14.91
112 69.57
49 30.43%
63  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 90
4 4.44
2 2.22
13 14.44
4 4.44
4 4.44
63 70.00
27 30.00%
64  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 164
20 12.20
11 6.71
14 8.54
4 2.44
0 0.00
115 70.12
49 29.88%
65  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 141
6 4.26
6 4.26
0 0.00
3 2.13
27 19.15
99 70.21
42 29.79%
66  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 64
3 4.69
1 1.56
12 18.75
0 0.00
3 4.69
45 70.31
19 29.69%
67  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 155
15 9.68
5 3.23
21 13.55
5 3.23
0 0.00
109 70.32
46 29.68%
68  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 145
10 6.90
0 0.00
18 12.41
10 6.90
5 3.45
102 70.34
43 29.66%
69  โรงเรียนบ้านสามขัว 135
12 8.89
14 10.37
14 10.37
0 0.00
0 0.00
95 70.37
40 29.63%
70  โรงเรียนบ้านโนนยาง 98
4 4.08
6 6.12
16 16.33
3 3.06
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
71  โรงเรียนบ้านงิ้ว 115
10 8.70
10 8.70
5 4.35
8 6.96
1 0.87
81 70.43
34 29.57%
72  โรงเรียนบ้านเปียด 177
15 8.47
21 11.86
4 2.26
12 6.78
0 0.00
125 70.62
52 29.38%
73  โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 126
16 12.70
8 6.35
13 10.32
0 0.00
0 0.00
89 70.63
37 29.37%
74  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 89
0 0.00
14 15.73
9 10.11
3 3.37
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
75  โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 120
10 8.33
11 9.17
8 6.67
6 5.00
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
76  โรงเรียนบ้านป่งขาม 86
3 3.49
13 15.12
9 10.47
0 0.00
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
77  โรงเรียนบ้านคำบง1 420
24 5.71
11 2.62
45 10.71
24 5.71
18 4.29
298 70.95
122 29.05%
78  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 97
5 5.15
7 7.22
5 5.15
5 5.15
6 6.19
69 71.13
28 28.87%
79  โรงเรียนบ้านพังคอง 163
21 12.88
11 6.75
11 6.75
4 2.45
0 0.00
116 71.17
47 28.83%
80  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 42
0 0.00
4 9.52
8 19.05
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
81  โรงเรียนบ้านภูวง 28
2 7.14
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
82  โรงเรียนหลุบปึ้ง 57
8 14.04
3 5.26
5 8.77
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
83  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 118
19 16.10
5 4.24
8 6.78
1 0.85
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
84  โรงเรียนบ้านหนองบง 136
10 7.35
14 10.29
12 8.82
2 1.47
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
85  โรงเรียนบ้านภู 43
3 6.98
3 6.98
3 6.98
3 6.98
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
86  โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 62
7 11.29
8 12.90
2 3.23
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
87  โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 63
11 17.46
5 7.94
1 1.59
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
88  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1395
149 10.68
104 7.46
51 3.66
31 2.22
41 2.94
1019 73.05
376 26.95%
89  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 67
1 1.49
5 7.46
10 14.93
2 2.99
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
90  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 68
8 11.76
2 2.94
7 10.29
1 1.47
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
91  โรงเรียนบ้านไร่ 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
1 5.26
1 5.26
14 73.68
5 26.32%
92  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 122
10 8.20
4 3.28
7 5.74
6 4.92
5 4.10
90 73.77
32 26.23%
93  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 149
9 6.04
12 8.05
2 1.34
10 6.71
6 4.03
110 73.83
39 26.17%
94  โรงเรียนบ้านคำพี้ 46
3 6.52
0 0.00
9 19.57
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
95  โรงเรียนบ้านโนนศรี 96
4 4.17
11 11.46
3 3.13
7 7.29
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
96  โรงเรียนบ้านนาป่ง 131
8 6.11
8 6.11
1 0.76
8 6.11
9 6.87
97 74.05
34 25.95%
97  โรงเรียนบ้านหนองแอก 102
2 1.96
14 13.73
8 7.84
2 1.96
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
98  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 217
15 6.91
9 4.15
30 13.82
1 0.46
0 0.00
162 74.65
55 25.35%
99  โรงเรียนร่มเกล้า 257
18 7.00
16 6.23
9 3.50
13 5.06
9 3.50
192 74.71
65 25.29%
100  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 103
17 16.50
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
101  โรงเรียนบ้านบาก2 278
30 10.79
23 8.27
6 2.16
1 0.36
10 3.60
208 74.82
70 25.18%
102  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 104
10 9.62
5 4.81
8 7.69
2 1.92
1 0.96
78 75.00
26 25.00%
103  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 44
7 15.91
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
104  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 32
2 6.25
4 12.50
1 3.13
0 0.00
1 3.13
24 75.00
8 25.00%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 97
2 2.06
3 3.09
2 2.06
10 10.31
7 7.22
73 75.26
24 24.74%
106  โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 89
8 8.99
3 3.37
3 3.37
8 8.99
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
107  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 73
5 6.85
5 6.85
7 9.59
1 1.37
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
108  โรงเรียนบ้านดง 90
16 17.78
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
109  โรงเรียนบ้านโคก1 74
9 12.16
3 4.05
5 6.76
0 0.00
1 1.35
56 75.68
18 24.32%
110  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 33
2 6.06
2 6.06
3 9.09
0 0.00
1 3.03
25 75.76
8 24.24%
111  โรงเรียนบ้านนายาง 104
3 2.88
12 11.54
6 5.77
1 0.96
3 2.88
79 75.96
25 24.04%
112  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 160
14 8.75
8 5.00
16 10.00
0 0.00
0 0.00
122 76.25
38 23.75%
113  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 55
1 1.82
3 5.45
6 10.91
3 5.45
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
114  โรงเรียนบ้านภูล้อม 102
7 6.86
4 3.92
12 11.76
1 0.98
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
115  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 47
5 10.64
2 4.26
3 6.38
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
116  โรงเรียนบ้านคำเขือง 86
2 2.33
4 4.65
12 13.95
2 2.33
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
117  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 211
17 8.06
3 1.42
21 9.95
8 3.79
0 0.00
162 76.78
49 23.22%
118  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 222
13 5.86
20 9.01
16 7.21
1 0.45
0 0.00
172 77.48
50 22.52%
119  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 335
25 7.46
9 2.69
41 12.24
0 0.00
0 0.00
260 77.61
75 22.39%
120  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
0 0.00
1 2.78
28 77.78
8 22.22%
121  โรงเรียนบ้านนาอุดม 167
15 8.98
14 8.38
3 1.80
2 1.20
3 1.80
130 77.84
37 22.16%
122  โรงเรียนเมืองใหม่ 122
11 9.02
5 4.10
5 4.10
3 2.46
3 2.46
95 77.87
27 22.13%
123  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
3 9.38
25 78.13
7 21.88%
124  โรงเรียนบ้านด่านมน 23
2 8.70
2 8.70
1 4.35
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
125  โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 46
5 10.87
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
126  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 88
2 2.27
4 4.55
7 7.95
3 3.41
3 3.41
69 78.41
19 21.59%
127  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 42
2 4.76
3 7.14
2 4.76
0 0.00
2 4.76
33 78.57
9 21.43%
128  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
129  โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 262
21 8.02
9 3.44
26 9.92
0 0.00
0 0.00
206 78.63
56 21.37%
130  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 184
6 3.26
5 2.72
7 3.80
13 7.07
8 4.35
145 78.80
39 21.20%
131  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 128
6 4.69
4 3.13
14 10.94
3 2.34
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
132  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 124
3 2.42
3 2.42
16 12.90
3 2.42
1 0.81
98 79.03
26 20.97%
133  โรงเรียนบ้านบุ่ง 72
5 6.94
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
134  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 135
13 9.63
12 8.89
3 2.22
0 0.00
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
135  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 111
5 4.50
5 4.50
4 3.60
5 4.50
4 3.60
88 79.28
23 20.72%
136  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 232
9 3.88
8 3.45
31 13.36
0 0.00
0 0.00
184 79.31
48 20.69%
137  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 102
4 3.92
5 4.90
11 10.78
1 0.98
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
138  โรงเรียนบ้านหนองยาง 249
18 7.23
23 9.24
6 2.41
4 1.61
0 0.00
198 79.52
51 20.48%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 203
2 0.99
8 3.94
24 11.82
1 0.49
6 2.96
162 79.80
41 20.20%
140  โรงเรียนบ้านโนนตูม 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
141  โรงเรียนบ้านโสก 209
33 15.79
5 2.39
3 1.44
0 0.00
0 0.00
168 80.38
41 19.62%
142  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 31
2 6.45
3 9.68
1 3.23
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
143  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 110
1 0.91
2 1.82
18 16.36
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
144  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 42
2 4.76
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
145  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 149
3 2.01
4 2.68
7 4.70
7 4.70
7 4.70
121 81.21
28 18.79%
146  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 32
1 3.13
1 3.13
2 6.25
1 3.13
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
147  โรงเรียนบ้านแมด 112
11 9.82
3 2.68
6 5.36
1 0.89
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
148  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 148
10 6.76
9 6.08
8 5.41
0 0.00
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
149  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 22
1 4.55
2 9.09
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
150  โรงเรียนบ้านนามน 62
3 4.84
4 6.45
3 4.84
0 0.00
1 1.61
51 82.26
11 17.74%
151  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 40
1 2.50
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
152  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 177
3 1.69
13 7.34
14 7.91
0 0.00
0 0.00
147 83.05
30 16.95%
153  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 183
6 3.28
6 3.28
16 8.74
1 0.55
2 1.09
152 83.06
31 16.94%
154  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
155  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
156  โรงเรียนบ้านโคก2 108
4 3.70
3 2.78
11 10.19
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
157  โรงเรียนสยามกลการ4 181
11 6.08
6 3.31
9 4.97
3 1.66
1 0.55
151 83.43
30 16.57%
158  โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 68
6 8.82
3 4.41
2 2.94
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
159  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 139
9 6.47
5 3.60
7 5.04
0 0.00
1 0.72
117 84.17
22 15.83%
160  โรงเรียนชุมชนนาโสก 235
13 5.53
16 6.81
8 3.40
0 0.00
0 0.00
198 84.26
37 15.74%
161  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 130
7 5.38
5 3.85
4 3.08
4 3.08
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
162  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 130
8 6.15
4 3.08
5 3.85
2 1.54
1 0.77
110 84.62
20 15.38%
163  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 326
15 4.60
18 5.52
15 4.60
2 0.61
0 0.00
276 84.66
50 15.34%
164  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 99
3 3.03
2 2.02
3 3.03
4 4.04
3 3.03
84 84.85
15 15.15%
165  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 126
5 3.97
3 2.38
6 4.76
5 3.97
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
166  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 94
5 5.32
5 5.32
4 4.26
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
167  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 82
5 6.10
7 8.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
168  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 48
2 4.17
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
169  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 117
3 2.56
3 2.56
3 2.56
3 2.56
5 4.27
100 85.47
17 14.53%
170  โรงเรียนบ้านแก้ง2 69
3 4.35
2 2.90
3 4.35
2 2.90
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
171  โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
172  โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 43
0 0.00
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
173  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 137
7 5.11
0 0.00
5 3.65
7 5.11
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
174  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 123
7 5.69
5 4.07
5 4.07
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
175  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 167
4 2.40
6 3.59
13 7.78
0 0.00
0 0.00
144 86.23
23 13.77%
176  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 88
3 3.41
3 3.41
2 2.27
2 2.27
2 2.27
76 86.36
12 13.64%
177  โรงเรียนบ้านวังไฮ 81
3 3.70
2 2.47
5 6.17
1 1.23
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
178  โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
179  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 120
4 3.33
3 2.50
9 7.50
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
180  โรงเรียนบ้านป่าแดง 47
4 8.51
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
181  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 103
11 10.68
0 0.00
2 1.94
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
182  โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา 111
6 5.41
8 7.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
183  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 114
6 5.26
6 5.26
2 1.75
0 0.00
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
184  โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 58
1 1.72
0 0.00
4 6.90
2 3.45
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
185  โรงเรียนบ้านดงยาง1 83
6 7.23
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
186  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 50
2 4.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
187  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 84
2 2.38
3 3.57
1 1.19
4 4.76
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
188  โรงเรียนบ้านนาสะโน 76
2 2.63
3 3.95
4 5.26
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
189  โรงเรียนบ้านหนองบอน 102
3 2.94
3 2.94
2 1.96
0 0.00
4 3.92
90 88.24
12 11.76%
190  โรงเรียนบ้านแฝก 77
1 1.30
2 2.60
6 7.79
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
191  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 131
3 2.29
2 1.53
10 7.63
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
192  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 97
8 8.25
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
193  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 80
3 3.75
3 3.75
3 3.75
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
194  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 109
2 1.83
3 2.75
1 0.92
3 2.75
3 2.75
97 88.99
12 11.01%
195  โรงเรียนบ้านม่วง 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.81
4 4.65
77 89.53
9 10.47%
196  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 125
3 2.40
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
197  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 58
3 5.17
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
198  โรงเรียนบ้านหนองแวง 181
8 4.42
2 1.10
7 3.87
0 0.00
0 0.00
164 90.61
17 9.39%
199  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
2 6.25
29 90.63
3 9.38%
200  โรงเรียนบ้านนาหลัก 76
3 3.95
3 3.95
1 1.32
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
201  โรงเรียนบ้านคำพอก2 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
202  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
203  โรงเรียนบ้านหนองบัว 69
4 5.80
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
204  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 142
3 2.11
0 0.00
9 6.34
0 0.00
0 0.00
130 91.55
12 8.45%
205  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 108
4 3.70
4 3.70
0 0.00
0 0.00
1 0.93
99 91.67
9 8.33%
206  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 113
0 0.00
0 0.00
4 3.54
5 4.42
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
207  โรงเรียนบ้านสงเปือย 154
3 1.95
0 0.00
3 1.95
0 0.00
5 3.25
143 92.86
11 7.14%
208  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 98
4 4.08
1 1.02
2 2.04
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
209  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
1 2.33
40 93.02
3 6.98%
210  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
0 0.00
1 1.39
67 93.06
5 6.94%
211  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
212  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 31
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
213  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 63
1 1.59
1 1.59
0 0.00
1 1.59
1 1.59
59 93.65
4 6.35%
214  โรงเรียนบ้านซ่ง 111
2 1.80
2 1.80
3 2.70
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
215  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 48
0 0.00
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
216  โรงเรียนบ้านป่าเตย 130
3 2.31
2 1.54
0 0.00
2 1.54
1 0.77
122 93.85
8 6.15%
217  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 131
2 1.53
0 0.00
6 4.58
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
218  โรงเรียนบ้านดงมอน 197
6 3.05
0 0.00
4 2.03
1 0.51
1 0.51
185 93.91
12 6.09%
219  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 152
4 2.63
5 3.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 94.08
9 5.92%
220  โรงเรียนบ้านนาดี2 35
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
221  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 159
4 2.52
1 0.63
0 0.00
3 1.89
1 0.63
150 94.34
9 5.66%
222  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 348
0 0.00
1 0.29
7 2.01
11 3.16
0 0.00
329 94.54
19 5.46%
223  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 159
4 2.52
0 0.00
3 1.89
0 0.00
1 0.63
151 94.97
8 5.03%
224  โรงเรียนบ้านโพนแดง 180
2 1.11
2 1.11
2 1.11
2 1.11
1 0.56
171 95.00
9 5.00%
225  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 129
0 0.00
2 1.55
3 2.33
0 0.00
1 0.78
123 95.35
6 4.65%
226  โรงเรียนบ้านคำไหล 109
2 1.83
2 1.83
1 0.92
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
227  โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 103
1 0.97
1 0.97
2 1.94
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
228  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 156
2 1.28
0 0.00
3 1.92
1 0.64
0 0.00
150 96.15
6 3.85%
229  โรงเรียนบ้านนาโด่ 112
4 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 96.43
4 3.57%
230  โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 175
3 1.71
0 0.00
3 1.71
0 0.00
0 0.00
169 96.57
6 3.43%
231  โรงเรียนบ้านนายอ 71
2 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
232  โรงเรียนบ้านคำดู่ 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
233  โรงเรียนบ้านแวง 75
0 0.00
1 1.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
234  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 124
2 1.61
0 0.00
1 0.81
0 0.00
0 0.00
121 97.58
3 2.42%
235  โรงเรียนบ้านบะ 90
0 0.00
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
236  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 339
2 0.59
0 0.00
2 0.59
0 0.00
0 0.00
335 98.82
4 1.18%
237  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 145
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านคันแท 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านคำบง2 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านดงหลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
244  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,569 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,081 7.28
เตี้ย  1,543 5.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,835 6.42
ผอมและเตี้ย  985 3.45
อ้วนและเตี้ย  752 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,373 74.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,196 คน


25.19%


Powered By www.thaieducation.net