ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 140 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.35
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 192
33 17.19
62 32.29
2 1.04
95 49.48
64 33.33
-64 -33.33
256 133.33%
2  โรงเรียนบ้านปฏิรูป 34
17 50.00
0 0.00
16 47.06
1 2.94
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 187
93 49.73
20 10.70
18 9.63
50 26.74
6 3.21
0 0.00
187 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหมูม้น 185
43 23.24
63 34.05
13 7.03
21 11.35
2 1.08
43 23.24
142 76.76%
5  โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 270
165 61.11
14 5.19
1 0.37
16 5.93
0 0.00
74 27.41
196 72.59%
6  โรงเรียนบ้านจอมศรี 46
9 19.57
10 21.74
5 10.87
5 10.87
2 4.35
15 32.61
31 67.39%
7  โรงเรียนบ้านพนอม 115
13 11.30
5 4.35
15 13.04
18 15.65
20 17.39
44 38.26
71 61.74%
8  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 265
47 17.74
43 16.23
40 15.09
22 8.30
8 3.02
105 39.62
160 60.38%
9  โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 153
22 14.38
14 9.15
12 7.84
11 7.19
33 21.57
61 39.87
92 60.13%
10  โรงเรียนบ้านคําสว่าง 67
22 32.84
9 13.43
7 10.45
2 2.99
0 0.00
27 40.30
40 59.70%
11  โรงเรียนบ้านนาเต่า 84
19 22.62
9 10.71
5 5.95
12 14.29
5 5.95
34 40.48
50 59.52%
12  โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 204
36 17.65
13 6.37
10 4.90
55 26.96
4 1.96
86 42.16
118 57.84%
13  โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 90
16 17.78
11 12.22
19 21.11
2 2.22
2 2.22
40 44.44
50 55.56%
14  โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 67
9 13.43
9 13.43
0 0.00
10 14.93
9 13.43
30 44.78
37 55.22%
15  โรงเรียนบ้านอูนนา 107
12 11.21
14 13.08
17 15.89
9 8.41
7 6.54
48 44.86
59 55.14%
16  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 60
3 5.00
13 21.67
4 6.67
3 5.00
8 13.33
29 48.33
31 51.67%
17  โรงเรียนบ้านนานอ 111
23 20.72
12 10.81
7 6.31
6 5.41
8 7.21
55 49.55
56 50.45%
18  โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 132
22 16.67
13 9.85
9 6.82
13 9.85
8 6.06
67 50.76
65 49.24%
19  โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 84
12 14.29
14 16.67
5 5.95
8 9.52
1 1.19
44 52.38
40 47.62%
20  โรงเรียนบ้านโพนบก 287
41 14.29
46 16.03
16 5.57
23 8.01
5 1.74
156 54.36
131 45.64%
21  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 68
2 2.94
13 19.12
15 22.06
0 0.00
0 0.00
38 55.88
30 44.12%
22  โรงเรียนบ้านพะทาย 251
25 9.96
45 17.93
28 11.16
6 2.39
2 0.80
145 57.77
106 42.23%
23  โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 144
20 13.89
11 7.64
15 10.42
9 6.25
5 3.47
84 58.33
60 41.67%
24  โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 84
14 16.67
13 15.48
0 0.00
8 9.52
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
25  โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 77
10 12.99
12 15.58
7 9.09
3 3.90
0 0.00
45 58.44
32 41.56%
26  โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 164
24 14.63
8 4.88
18 10.98
5 3.05
13 7.93
96 58.54
68 41.46%
27  โรงเรียนบ้านไชยศรี 82
8 9.76
5 6.10
10 12.20
6 7.32
4 4.88
49 59.76
33 40.24%
28  โรงเรียนบ้านนาจาน 202
34 16.83
25 12.38
12 5.94
9 4.46
1 0.50
121 59.90
81 40.10%
29  โรงเรียนบ้านนาเข 168
23 13.69
9 5.36
12 7.14
10 5.95
13 7.74
101 60.12
67 39.88%
30  โรงเรียนบ้านนากระแต้ 43
7 16.28
4 9.30
2 4.65
3 6.98
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
31  โรงเรียนบ้านหนองเทา 188
23 12.23
19 10.11
16 8.51
13 6.91
2 1.06
115 61.17
73 38.83%
32  โรงเรียนบ้านหนองซน 218
16 7.34
20 9.17
28 12.84
12 5.50
8 3.67
134 61.47
84 38.53%
33  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 317
43 13.56
13 4.10
34 10.73
21 6.62
11 3.47
195 61.51
122 38.49%
34  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 52
10 19.23
4 7.69
4 7.69
0 0.00
2 3.85
32 61.54
20 38.46%
35  โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 160
19 11.88
32 20.00
8 5.00
1 0.63
1 0.63
99 61.88
61 38.13%
36  โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1288
121 9.39
36 2.80
78 6.06
157 12.19
99 7.69
797 61.88
491 38.12%
37  โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 97
10 10.31
8 8.25
12 12.37
4 4.12
2 2.06
61 62.89
36 37.11%
38  โรงเรียนบ้านอีอูด 127
19 14.96
22 17.32
3 2.36
3 2.36
0 0.00
80 62.99
47 37.01%
39  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 66
3 4.55
6 9.09
9 13.64
5 7.58
1 1.52
42 63.64
24 36.36%
40  โรงเรียนบ้านเหล่า 75
12 16.00
5 6.67
10 13.33
0 0.00
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 314
18 5.73
18 5.73
43 13.69
5 1.59
25 7.96
205 65.29
109 34.71%
42  โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 110
10 9.09
13 11.82
10 9.09
3 2.73
2 1.82
72 65.45
38 34.55%
43  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 194
33 17.01
18 9.28
12 6.19
4 2.06
0 0.00
127 65.46
67 34.54%
44  โรงเรียนบ้านดอนสมอ 128
21 16.41
16 12.50
7 5.47
0 0.00
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
45  โรงเรียนบ้านหนองดุด 169
40 23.67
10 5.92
4 2.37
4 2.37
0 0.00
111 65.68
58 34.32%
46  โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 70
10 14.29
5 7.14
2 2.86
7 10.00
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
47  โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 117
21 17.95
10 8.55
1 0.85
8 6.84
0 0.00
77 65.81
40 34.19%
48  โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 41
5 12.20
6 14.63
3 7.32
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
49  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 53
4 7.55
6 11.32
4 7.55
3 5.66
1 1.89
35 66.04
18 33.96%
50  โรงเรียนบ้านข่า 293
57 19.45
18 6.14
19 6.48
5 1.71
0 0.00
194 66.21
99 33.79%
51  โรงเรียนบ้านนางัว 119
12 10.08
12 10.08
13 10.92
1 0.84
1 0.84
80 67.23
39 32.77%
52  โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 74
5 6.76
9 12.16
4 5.41
5 6.76
1 1.35
50 67.57
24 32.43%
53  โรงเรียนบ้านโพนจาน 407
51 12.53
54 13.27
27 6.63
0 0.00
0 0.00
275 67.57
132 32.43%
54  โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา 227
21 9.25
35 15.42
12 5.29
4 1.76
0 0.00
155 68.28
72 31.72%
55  โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 88
8 9.09
12 13.64
7 7.95
0 0.00
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
56  โรงเรียนบ้านดอนแดง 99
14 14.14
13 13.13
3 3.03
0 0.00
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
57  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 163
30 18.40
7 4.29
8 4.91
4 2.45
0 0.00
114 69.94
49 30.06%
58  โรงเรียนบ้านนาหว้า 827
193 23.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 6.65
579 70.01
248 29.99%
59  โรงเรียนบ้านดงน้อย 177
15 8.47
12 6.78
13 7.34
12 6.78
0 0.00
125 70.62
52 29.38%
60  โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 108
6 5.56
6 5.56
14 12.96
4 3.70
1 0.93
77 71.30
31 28.70%
61  โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 283
35 12.37
34 12.01
7 2.47
4 1.41
0 0.00
203 71.73
80 28.27%
62  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 72
6 8.33
7 9.72
6 8.33
1 1.39
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
63  โรงเรียนบ้านหนองผือ 213
31 14.55
20 9.39
3 1.41
5 2.35
0 0.00
154 72.30
59 27.70%
64  โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 93
8 8.60
10 10.75
7 7.53
0 0.00
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
65  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 98
14 14.29
7 7.14
5 5.10
0 0.00
0 0.00
72 73.47
26 26.53%
66  โรงเรียนเพียงหลวง 10 86
11 12.79
4 4.65
7 8.14
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
67  โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 63
7 11.11
3 4.76
5 7.94
1 1.59
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
68  โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 131
18 13.74
0 0.00
2 1.53
8 6.11
5 3.82
98 74.81
33 25.19%
69  โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 131
15 11.45
8 6.11
10 7.63
0 0.00
0 0.00
98 74.81
33 25.19%
70  โรงเรียนบ้านดอนศาลา 128
2 1.56
15 11.72
6 4.69
9 7.03
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
71  โรงเรียนบ้านดอนแดง 96
14 14.58
2 2.08
8 8.33
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
72  โรงเรียนบ้านตาล 88
2 2.27
1 1.14
7 7.95
9 10.23
3 3.41
66 75.00
22 25.00%
73  โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 105
4 3.81
9 8.57
6 5.71
7 6.67
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
74  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 65
10 15.38
0 0.00
5 7.69
0 0.00
1 1.54
49 75.38
16 24.62%
75  โรงเรียนบ้านโคกยาว 65
7 10.77
0 0.00
0 0.00
9 13.85
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
76  โรงเรียนบ้านโพนแดง 82
13 15.85
2 2.44
4 4.88
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
77  โรงเรียนบ้านยางงอย 74
15 20.27
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
78  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 136
14 10.29
10 7.35
7 5.15
0 0.00
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
79  โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) 81
6 7.41
4 4.94
1 1.23
7 8.64
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
80  โรงเรียนบ้านภูกระแต 245
18 7.35
15 6.12
18 7.35
1 0.41
2 0.82
191 77.96
54 22.04%
81  โรงเรียนบ้านบุ่ง 164
5 3.05
9 5.49
10 6.10
9 5.49
3 1.83
128 78.05
36 21.95%
82  โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 176
11 6.25
11 6.25
14 7.95
2 1.14
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
83  โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 176
24 13.64
0 0.00
14 7.95
0 0.00
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
84  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 131
13 9.92
3 2.29
11 8.40
1 0.76
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
85  โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 94
6 6.38
5 5.32
3 3.19
4 4.26
1 1.06
75 79.79
19 20.21%
86  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) 224
14 6.25
21 9.38
4 1.79
6 2.68
0 0.00
179 79.91
45 20.09%
87  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 116
10 8.62
3 2.59
9 7.76
1 0.86
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
88  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 121
2 1.65
7 5.79
15 12.40
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
89  โรงเรียนบ้านนาคํา 152
7 4.61
12 7.89
2 1.32
7 4.61
2 1.32
122 80.26
30 19.74%
90  โรงเรียนบ้านหัวหาด 61
4 6.56
1 1.64
6 9.84
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
91  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา 61
4 6.56
4 6.56
4 6.56
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
92  โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 100
2 2.00
4 4.00
11 11.00
2 2.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
93  โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 108
6 5.56
4 3.70
8 7.41
2 1.85
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
94  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 87
8 9.20
4 4.60
1 1.15
2 2.30
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
95  โรงเรียนบ้านดง 52
5 9.62
3 5.77
1 1.92
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
96  โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 91
7 7.69
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
97  โรงเรียนบ้านเซียงเซา 116
10 8.62
5 4.31
4 3.45
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
98  โรงเรียนบ้านนาน้อย 293
16 5.46
10 3.41
9 3.07
11 3.75
0 0.00
247 84.30
46 15.70%
99  โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
100  โรงเรียนบ้านหนองบัว 95
3 3.16
2 2.11
4 4.21
3 3.16
2 2.11
81 85.26
14 14.74%
101  โรงเรียนบ้านโพน 132
7 5.30
2 1.52
10 7.58
0 0.00
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
102  โรงเรียนบ้านโพนทอง 91
6 6.59
1 1.10
6 6.59
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
103  โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 214
7 3.27
9 4.21
14 6.54
0 0.00
0 0.00
184 85.98
30 14.02%
104  โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 168
9 5.36
11 6.55
3 1.79
0 0.00
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
105  โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 155
0 0.00
9 5.81
0 0.00
7 4.52
5 3.23
134 86.45
21 13.55%
106  โรงเรียนบ้านอ้วน 91
4 4.40
2 2.20
6 6.59
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
107  โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) 115
3 2.61
2 1.74
10 8.70
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
108  โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 216
7 3.24
1 0.46
4 1.85
16 7.41
0 0.00
188 87.04
28 12.96%
109  โรงเรียนบ้านท่าจำปา 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
3 7.69
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
110  โรงเรียนบ้านรามราช 220
22 10.00
0 0.00
3 1.36
3 1.36
0 0.00
192 87.27
28 12.73%
111  โรงเรียนบ้านแค 71
2 2.82
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
112  โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 48
2 4.17
2 4.17
1 2.08
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
113  โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 89
5 5.62
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
114  โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 188
5 2.66
3 1.60
15 7.98
0 0.00
0 0.00
165 87.77
23 12.23%
115  โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 59
0 0.00
2 3.39
5 8.47
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
116  โรงเรียนบ้านนาใน 110
7 6.36
4 3.64
2 1.82
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
117  โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 170
3 1.76
2 1.18
12 7.06
3 1.76
0 0.00
150 88.24
20 11.76%
118  โรงเรียนบ้านนาทม 295
12 4.07
12 4.07
2 0.68
8 2.71
0 0.00
261 88.47
34 11.53%
119  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 151
9 5.96
4 2.65
2 1.32
2 1.32
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
120  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 75
4 5.33
3 4.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
121  โรงเรียนบ้านธาตุ 57
1 1.75
0 0.00
3 5.26
2 3.51
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
122  โรงเรียนบ้านสามัคคี 124
5 4.03
3 2.42
1 0.81
3 2.42
1 0.81
111 89.52
13 10.48%
123  โรงเรียนบ้านนาเพียง(ศรีสงคราม) 59
3 5.08
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
124  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
125  โรงเรียนบ้านโนนกุง 43
2 4.65
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
126  โรงเรียนบ้านดอนแดง 113
1 0.88
1 0.88
8 7.08
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
127  โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
128  โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 48
3 6.25
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
129  โรงเรียนบ้านคําไฮ 147
4 2.72
0 0.00
5 3.40
0 0.00
1 0.68
137 93.20
10 6.80%
130  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 188
2 1.06
2 1.06
5 2.66
3 1.60
0 0.00
176 93.62
12 6.38%
131  โรงเรียนบ้านนาคอย 158
2 1.27
0 0.00
5 3.16
3 1.90
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
132  โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 202
6 2.97
2 0.99
3 1.49
1 0.50
0 0.00
190 94.06
12 5.94%
133  โรงเรียนบ้านบงคํา 125
3 2.40
2 1.60
1 0.80
1 0.80
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
134  โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 245
0 0.00
3 1.22
5 2.04
0 0.00
2 0.82
235 95.92
10 4.08%
135  โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 190
2 1.05
2 1.05
1 0.53
1 0.53
0 0.00
184 96.84
6 3.16%
136  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(บ้านแพง) 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
137  โรงเรียนบ้านค้อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านดอนเตย 180
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านปากทวย 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 261
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
261 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,213 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,233 11.05
เตี้ย  1,328 6.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,166 5.77
ผอมและเตี้ย  895 4.43
อ้วนและเตี้ย  472 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,119 69.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,094 คน


30.15%


Powered By www.thaieducation.net