ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.22
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 12
5 41.67
1 8.33
6 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 127
17 13.39
19 14.96
17 13.39
17 13.39
10 7.87
47 37.01
80 62.99%
3  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1564
194 12.40
36 2.30
208 13.30
230 14.71
134 8.57
762 48.72
802 51.28%
4  โรงเรียนบ้านซอยสอง 148
6 4.05
15 10.14
8 5.41
21 14.19
20 13.51
78 52.70
70 47.30%
5  โรงเรียนวัดเขาวงกต 143
7 4.90
8 5.59
24 16.78
24 16.78
2 1.40
78 54.55
65 45.45%
6  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 52
2 3.85
12 23.08
7 13.46
0 0.00
0 0.00
31 59.62
21 40.38%
7  โรงเรียนวัดท่าแคลง 77
9 11.69
6 7.79
12 15.58
0 0.00
4 5.19
46 59.74
31 40.26%
8  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 47
8 17.02
0 0.00
7 14.89
1 2.13
2 4.26
29 61.70
18 38.30%
9  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 226
16 7.08
8 3.54
25 11.06
14 6.19
18 7.96
145 64.16
81 35.84%
10  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 241
23 9.54
17 7.05
15 6.22
11 4.56
18 7.47
157 65.15
84 34.85%
11  โรงเรียนวัดพลับพลา 361
30 8.31
17 4.71
30 8.31
17 4.71
30 8.31
237 65.65
124 34.35%
12  โรงเรียนวัดรำพัน 123
9 7.32
8 6.50
18 14.63
6 4.88
1 0.81
81 65.85
42 34.15%
13  โรงเรียนบ้านยางระหง 71
10 14.08
4 5.63
3 4.23
5 7.04
1 1.41
48 67.61
23 32.39%
14  โรงเรียนบ้านแก้ว 623
57 9.15
28 4.49
60 9.63
55 8.83
0 0.00
423 67.90
200 32.10%
15  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 103
11 10.68
7 6.80
8 7.77
5 4.85
1 0.97
71 68.93
32 31.07%
16  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 331
32 9.67
15 4.53
31 9.37
14 4.23
10 3.02
229 69.18
102 30.82%
17  โรงเรียนบ้านวังปลา 72
6 8.33
5 6.94
7 9.72
2 2.78
2 2.78
50 69.44
22 30.56%
18  โรงเรียนบ้านคลองครก 177
4 2.26
5 2.82
21 11.86
7 3.95
17 9.60
123 69.49
54 30.51%
19  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 594
60 10.10
33 5.56
62 10.44
21 3.54
3 0.51
415 69.87
179 30.13%
20  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 78
10 12.82
9 11.54
2 2.56
2 2.56
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
21  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 51
6 11.76
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
22  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 45
4 8.89
4 8.89
3 6.67
2 4.44
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
23  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 97
7 7.22
4 4.12
10 10.31
5 5.15
2 2.06
69 71.13
28 28.87%
24  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 59
11 18.64
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
25  โรงเรียนวัดโป่งแรด 89
1 1.12
17 19.10
6 6.74
0 0.00
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
26  โรงเรียนวัดหนองสีงา 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
1 3.85
3 11.54
19 73.08
7 26.92%
27  โรงเรียนบ้านประแกต 67
4 5.97
4 5.97
4 5.97
4 5.97
2 2.99
49 73.13
18 26.87%
28  โรงเรียนบ้านมาบโอน 53
2 3.77
5 9.43
7 13.21
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
29  โรงเรียนวัดหนองแหวน 178
6 3.37
2 1.12
26 14.61
12 6.74
0 0.00
132 74.16
46 25.84%
30  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 226
16 7.08
9 3.98
31 13.72
0 0.00
0 0.00
170 75.22
56 24.78%
31  โรงเรียนบ้านชำโสม 74
4 5.41
0 0.00
10 13.51
3 4.05
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
32  โรงเรียนวัดทองทั่ว 215
18 8.37
8 3.72
21 9.77
1 0.47
0 0.00
167 77.67
48 22.33%
33  โรงเรียนวัดหนองบัว 135
10 7.41
6 4.44
13 9.63
1 0.74
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
34  โรงเรียนบ้านตาเลียว 164
5 3.05
5 3.05
22 13.41
4 2.44
0 0.00
128 78.05
36 21.95%
35  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
36  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 181
13 7.18
9 4.97
16 8.84
0 0.00
0 0.00
143 79.01
38 20.99%
37  โรงเรียนวัดเนินสูง 145
6 4.14
5 3.45
13 8.97
6 4.14
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
38  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 153
10 6.54
4 2.61
12 7.84
4 2.61
0 0.00
123 80.39
30 19.61%
39  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 419
23 5.49
10 2.39
48 11.46
0 0.00
0 0.00
338 80.67
81 19.33%
40  โรงเรียนวัดช้างข้าม 146
5 3.42
13 8.90
10 6.85
0 0.00
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
41  โรงเรียนบ้านคลองลาว 413
27 6.54
19 4.60
28 6.78
2 0.48
2 0.48
335 81.11
78 18.89%
42  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 516
24 4.65
35 6.78
32 6.20
2 0.39
2 0.39
421 81.59
95 18.41%
43  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 219
20 9.13
11 5.02
7 3.20
2 0.91
0 0.00
179 81.74
40 18.26%
44  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 192
10 5.21
6 3.13
16 8.33
2 1.04
0 0.00
158 82.29
34 17.71%
45  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 151
10 6.62
4 2.65
12 7.95
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
46  โรงเรียนวัดเขาน้อย 76
3 3.95
4 5.26
6 7.89
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
47  โรงเรียนวัดท่าศาลา 49
3 6.12
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
48  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 270
15 5.56
8 2.96
17 6.30
1 0.37
1 0.37
228 84.44
42 15.56%
49  โรงเรียนวัดโขดหอย 45
1 2.22
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
50  โรงเรียนวัดหมูดุด 60
4 6.67
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
51  โรงเรียนบ้านโคกวัด 96
7 7.29
1 1.04
6 6.25
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
52  โรงเรียนวัดพลับ 62
4 6.45
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
53  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 84
8 9.52
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
54  โรงเรียนวัดนายายอาม 78
1 1.28
1 1.28
8 10.26
1 1.28
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
55  โรงเรียนวัดหนองไทร 105
2 1.90
1 0.95
7 6.67
4 3.81
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
56  โรงเรียนวัดแสลง 239
12 5.02
9 3.77
9 3.77
0 0.00
0 0.00
209 87.45
30 12.55%
57  โรงเรียนวัดสิงห์ 201
7 3.48
1 0.50
17 8.46
0 0.00
0 0.00
176 87.56
25 12.44%
58  โรงเรียนสฤษดิเดช 3257
116 3.56
45 1.38
231 7.09
2 0.06
0 0.00
2863 87.90
394 12.10%
59  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 149
5 3.36
3 2.01
4 2.68
3 2.01
3 2.01
131 87.92
18 12.08%
60  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
61  โรงเรียนวัดวังหิน 87
5 5.75
2 2.30
3 3.45
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
62  โรงเรียนวัดดอนตาล 175
4 2.29
2 1.14
14 8.00
0 0.00
0 0.00
155 88.57
20 11.43%
63  โรงเรียนวัดโขมง 35
0 0.00
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
64  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 110
3 2.73
1 0.91
8 7.27
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
65  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 482
11 2.28
2 0.41
22 4.56
13 2.70
4 0.83
430 89.21
52 10.79%
66  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 39
3 7.69
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
67  โรงเรียนวัดคมบาง 30
1 3.33
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
68  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
69  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 68
0 0.00
1 1.47
3 4.41
0 0.00
1 1.47
63 92.65
5 7.35%
70  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 111
0 0.00
2 1.80
4 3.60
2 1.80
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
71  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 84
1 1.19
2 2.38
3 3.57
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
72  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 85
2 2.35
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
73  โรงเรียนวัดสามผาน 115
0 0.00
0 0.00
7 6.09
1 0.87
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
74  โรงเรียนวัดคลองขุด 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
75  โรงเรียนวัดหนองคัน 153
0 0.00
0 0.00
2 1.31
3 1.96
2 1.31
146 95.42
7 4.58%
76  โรงเรียนวัดนาซา 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
77  โรงเรียนวัดจันทนาราม 319
6 1.88
1 0.31
5 1.57
0 0.00
0 0.00
307 96.24
12 3.76%
78  โรงเรียนวัดเนินยาง 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
79  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 135
2 1.48
0 0.00
2 1.48
0 0.00
0 0.00
131 97.04
4 2.96%
80  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 341
2 0.59
1 0.29
1 0.29
1 0.29
3 0.88
333 97.65
8 2.35%
81  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 345
0 0.00
0 0.00
5 1.45
0 0.00
3 0.87
337 97.68
8 2.32%
82  โรงเรียนวัดแขมหนู 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,954 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  989 5.83
เตี้ย  528 3.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,362 8.03
ผอมและเตี้ย  537 3.17
อ้วนและเตี้ย  301 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,237 78.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,717 คน


21.92%


Powered By www.thaieducation.net