ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 103 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้อง 56
28 50.00
3 5.36
15 26.79
4 7.14
6 10.71
0 0.00
56 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกุดฮู 89
17 19.10
12 13.48
4 4.49
14 15.73
4 4.49
38 42.70
51 57.30%
3  โรงเรียนบ้านภูเขาวง 9
2 22.22
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
4  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 211
13 6.16
12 5.69
22 10.43
25 11.85
34 16.11
105 49.76
106 50.24%
5  โรงเรียนบ้านผาเวียง 44
6 13.64
2 4.55
2 4.55
8 18.18
4 9.09
22 50.00
22 50.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 673
163 24.22
41 6.09
32 4.75
30 4.46
65 9.66
342 50.82
331 49.18%
7  โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 81
17 20.99
6 7.41
5 6.17
6 7.41
3 3.70
44 54.32
37 45.68%
8  โรงเรียนบ้านนาด่าน 235
39 16.60
16 6.81
16 6.81
28 11.91
4 1.70
132 56.17
103 43.83%
9  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 191
26 13.61
22 11.52
7 3.66
15 7.85
10 5.24
111 58.12
80 41.88%
10  โรงเรียนบ้านห้วยหานประชาสรรค์ 36
7 19.44
4 11.11
1 2.78
3 8.33
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
11  โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 179
23 12.85
20 11.17
14 7.82
9 5.03
8 4.47
105 58.66
74 41.34%
12  โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 90
5 5.56
4 4.44
19 21.11
9 10.00
0 0.00
53 58.89
37 41.11%
13  โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1185
68 5.74
31 2.62
222 18.73
17 1.43
127 10.72
720 60.76
465 39.24%
14  โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 120
12 10.00
12 10.00
15 12.50
8 6.67
0 0.00
73 60.83
47 39.17%
15  โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 163
25 15.34
3 1.84
2 1.23
28 17.18
5 3.07
100 61.35
63 38.65%
16  โรงเรียนบ้านโนนงาม 51
12 23.53
2 3.92
4 7.84
1 1.96
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
17  โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 191
18 9.42
14 7.33
13 6.81
13 6.81
12 6.28
121 63.35
70 36.65%
18  โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 159
23 14.47
12 7.55
15 9.43
7 4.40
0 0.00
102 64.15
57 35.85%
19  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 229
20 8.73
16 6.99
20 8.73
12 5.24
13 5.68
148 64.63
81 35.37%
20  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 44
9 20.45
1 2.27
2 4.55
3 6.82
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
21  โรงเรียนบ้านวังหินซา 150
13 8.67
11 7.33
8 5.33
11 7.33
7 4.67
100 66.67
50 33.33%
22  โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม 70
8 11.43
6 8.57
4 5.71
3 4.29
1 1.43
48 68.57
22 31.43%
23  โรงเรียนบ้านนาสมใจ 29
3 10.34
4 13.79
2 6.90
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
24  โรงเรียนบ้านผาวัง 138
13 9.42
16 11.59
4 2.90
9 6.52
0 0.00
96 69.57
42 30.43%
25  โรงเรียนบ้านยางชุม 70
3 4.29
2 2.86
7 10.00
4 5.71
5 7.14
49 70.00
21 30.00%
26  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 233
28 12.02
17 7.30
14 6.01
10 4.29
0 0.00
164 70.39
69 29.61%
27  โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 105
4 3.81
5 4.76
10 9.52
7 6.67
5 4.76
74 70.48
31 29.52%
28  โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 68
7 10.29
8 11.76
3 4.41
2 2.94
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
29  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 24
4 16.67
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
30  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 154
24 15.58
6 3.90
14 9.09
0 0.00
0 0.00
110 71.43
44 28.57%
31  โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 130
10 7.69
4 3.08
3 2.31
14 10.77
5 3.85
94 72.31
36 27.69%
32  โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 62
9 14.52
2 3.23
6 9.68
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
33  โรงเรียนบ้านหนองด่าน 267
55 20.60
5 1.87
9 3.37
2 0.75
1 0.37
195 73.03
72 26.97%
34  โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 71
10 14.08
2 2.82
3 4.23
3 4.23
1 1.41
52 73.24
19 26.76%
35  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 105
9 8.57
6 5.71
8 7.62
3 2.86
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
36  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 114
17 14.91
5 4.39
6 5.26
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
37  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 187
17 9.09
11 5.88
17 9.09
0 0.00
0 0.00
142 75.94
45 24.06%
38  โรงเรียนกุดแห่วิทยา 248
9 3.63
11 4.44
15 6.05
9 3.63
15 6.05
189 76.21
59 23.79%
39  โรงเรียนบ้านนาแก 204
4 1.96
8 3.92
8 3.92
12 5.88
16 7.84
156 76.47
48 23.53%
40  โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 175
10 5.71
6 3.43
19 10.86
3 1.71
3 1.71
134 76.57
41 23.43%
41  โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 103
9 8.74
6 5.83
2 1.94
5 4.85
2 1.94
79 76.70
24 23.30%
42  โรงเรียนบ้านนาสมนึก 83
3 3.61
0 0.00
13 15.66
2 2.41
1 1.20
64 77.11
19 22.89%
43  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 184
36 19.57
0 0.00
6 3.26
0 0.00
0 0.00
142 77.17
42 22.83%
44  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 255
3 1.18
26 10.20
27 10.59
0 0.00
2 0.78
197 77.25
58 22.75%
45  โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 89
8 8.99
0 0.00
8 8.99
4 4.49
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
46  โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 118
4 3.39
0 0.00
22 18.64
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
47  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 263
11 4.18
20 7.60
25 9.51
1 0.38
0 0.00
206 78.33
57 21.67%
48  โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 37
2 5.41
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
49  โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 159
15 9.43
8 5.03
8 5.03
3 1.89
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
50  โรงเรียนบ้านนากลาง 268
21 7.84
3 1.12
33 12.31
0 0.00
0 0.00
211 78.73
57 21.27%
51  โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 99
4 4.04
5 5.05
5 5.05
6 6.06
1 1.01
78 78.79
21 21.21%
52  โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 95
7 7.37
4 4.21
9 9.47
0 0.00
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
53  โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 483
45 9.32
16 3.31
40 8.28
0 0.00
0 0.00
382 79.09
101 20.91%
54  โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 64
2 3.13
4 6.25
3 4.69
2 3.13
2 3.13
51 79.69
13 20.31%
55  โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 84
2 2.38
8 9.52
7 8.33
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
56  โรงเรียนบ้านสนามชัย 95
6 6.32
2 2.11
6 6.32
2 2.11
3 3.16
76 80.00
19 20.00%
57  โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 197
8 4.06
6 3.05
6 3.05
14 7.11
5 2.54
158 80.20
39 19.80%
58  โรงเรียนบ้านนาไร่ 96
4 4.17
1 1.04
14 14.58
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
59  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 215
11 5.12
0 0.00
20 9.30
11 5.12
0 0.00
173 80.47
42 19.53%
60  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 198
15 7.58
10 5.05
12 6.06
1 0.51
0 0.00
160 80.81
38 19.19%
61  โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 97
3 3.09
3 3.09
12 12.37
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
62  โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 169
13 7.69
3 1.78
10 5.92
3 1.78
2 1.18
138 81.66
31 18.34%
63  โรงเรียนบ้านบุญทัน 168
14 8.33
3 1.79
9 5.36
3 1.79
1 0.60
138 82.14
30 17.86%
64  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 177
6 3.39
9 5.08
10 5.65
6 3.39
0 0.00
146 82.49
31 17.51%
65  โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 225
6 2.67
12 5.33
21 9.33
0 0.00
0 0.00
186 82.67
39 17.33%
66  โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 380
23 6.05
14 3.68
27 7.11
0 0.00
0 0.00
316 83.16
64 16.84%
67  โรงเรียนบ้านหนองแสง 92
8 8.70
1 1.09
6 6.52
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
68  โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 135
4 2.96
7 5.19
10 7.41
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
69  โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
70  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 99
9 9.09
1 1.01
4 4.04
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
71  โรงเรียนบ้านก่าน 135
4 2.96
0 0.00
11 8.15
4 2.96
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
72  โรงเรียนบ้านหนองค้อ 166
15 9.04
3 1.81
4 2.41
0 0.00
0 0.00
144 86.75
22 13.25%
73  โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 70
0 0.00
2 2.86
7 10.00
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
74  โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 203
9 4.43
4 1.97
6 2.96
0 0.00
5 2.46
179 88.18
24 11.82%
75  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง 43
1 2.33
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
76  โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 475
11 2.32
11 2.32
21 4.42
11 2.32
0 0.00
421 88.63
54 11.37%
77  โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 162
6 3.70
5 3.09
4 2.47
3 1.85
0 0.00
144 88.89
18 11.11%
78  โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา 155
2 1.29
2 1.29
11 7.10
1 0.65
0 0.00
139 89.68
16 10.32%
79  โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 130
7 5.38
2 1.54
4 3.08
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
80  โรงเรียนบ้านไทยนิยม 141
3 2.13
3 2.13
5 3.55
3 2.13
0 0.00
127 90.07
14 9.93%
81  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 120
2 1.67
4 3.33
2 1.67
2 1.67
1 0.83
109 90.83
11 9.17%
82  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 96
4 4.17
2 2.08
2 2.08
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
83  โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 170
3 1.76
1 0.59
9 5.29
0 0.00
1 0.59
156 91.76
14 8.24%
84  โรงเรียนบ้านอาบช้าง 98
3 3.06
0 0.00
4 4.08
1 1.02
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
85  โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
86  โรงเรียนบ้านนาสี 91
1 1.10
4 4.40
2 2.20
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
87  โรงเรียนบ้านโนนตาล 40
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
88  โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 164
6 3.66
4 2.44
2 1.22
0 0.00
0 0.00
152 92.68
12 7.32%
89  โรงเรียนบ้านต่างแคน 131
2 1.53
1 0.76
6 4.58
0 0.00
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
90  โรงเรียนยูงทองวิทยา 75
0 0.00
2 2.67
3 4.00
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
91  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 124
2 1.61
0 0.00
6 4.84
0 0.00
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
92  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 268
5 1.87
6 2.24
4 1.49
0 0.00
0 0.00
253 94.40
15 5.60%
93  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 103
1 0.97
1 0.97
3 2.91
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
94  โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 151
5 3.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 96.69
5 3.31%
95  โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
96  โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
97  โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 91
0 0.00
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
89 97.80
2 2.20%
98  โรงเรียนบ้านนาโมง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 188
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
188 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,265 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,186 7.77
เตี้ย  603 3.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,100 7.21
ผอมและเตี้ย  425 2.78
อ้วนและเตี้ย  380 2.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,571 75.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,694 คน


24.20%


Powered By www.thaieducation.net