ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บึงกาฬ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 211 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 211 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้ 87
0 0.00
13 14.94
50 57.47
20 22.99
4 4.60
0 0.00
87 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองยาว 161
27 16.77
37 22.98
44 27.33
17 10.56
21 13.04
15 9.32
146 90.68%
3  โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 15
3 20.00
1 6.67
4 26.67
1 6.67
4 26.67
2 13.33
13 86.67%
4  โรงเรียนบ้านโนนสา 51
4 7.84
7 13.73
7 13.73
11 21.57
14 27.45
8 15.69
43 84.31%
5  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 230
44 19.13
44 19.13
28 12.17
41 17.83
32 13.91
41 17.83
189 82.17%
6  โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 10
2 20.00
1 10.00
0 0.00
4 40.00
0 0.00
3 30.00
7 70.00%
7  โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 148
28 18.92
18 12.16
10 6.76
30 20.27
17 11.49
45 30.41
103 69.59%
8  โรงเรียนบ้านหัวแฮต 181
22 12.15
34 18.78
21 11.60
24 13.26
14 7.73
66 36.46
115 63.54%
9  โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 213
38 17.84
26 12.21
22 10.33
14 6.57
21 9.86
92 43.19
121 56.81%
10  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 534
51 9.55
34 6.37
17 3.18
99 18.54
98 18.35
235 44.01
299 55.99%
11  โรงเรียนบ้านดงชมภู 181
13 7.18
19 10.50
8 4.42
32 17.68
27 14.92
82 45.30
99 54.70%
12  โรงเรียนบ้านท่าสีไค 260
39 15.00
23 8.85
49 18.85
13 5.00
15 5.77
121 46.54
139 53.46%
13  โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 625
79 12.64
85 13.60
94 15.04
26 4.16
43 6.88
298 47.68
327 52.32%
14  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 286
28 9.79
21 7.34
50 17.48
21 7.34
29 10.14
137 47.90
149 52.10%
15  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 96
15 15.63
7 7.29
9 9.38
8 8.33
11 11.46
46 47.92
50 52.08%
16  โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 116
27 23.28
20 17.24
0 0.00
8 6.90
5 4.31
56 48.28
60 51.72%
17  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 60
17 28.33
3 5.00
8 13.33
3 5.00
0 0.00
29 48.33
31 51.67%
18  โรงเรียนบ้านทองสาย 259
22 8.49
33 12.74
23 8.88
33 12.74
20 7.72
128 49.42
131 50.58%
19  โรงเรียนบ้านศรีชมภู 210
50 23.81
20 9.52
34 16.19
0 0.00
0 0.00
106 50.48
104 49.52%
20  โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 287
36 12.54
32 11.15
41 14.29
19 6.62
10 3.48
149 51.92
138 48.08%
21  โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 477
19 3.98
42 8.81
32 6.71
61 12.79
74 15.51
249 52.20
228 47.80%
22  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 206
22 10.68
17 8.25
32 15.53
12 5.83
15 7.28
108 52.43
98 47.57%
23  โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 198
29 14.65
15 7.58
27 13.64
8 4.04
15 7.58
104 52.53
94 47.47%
24  โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 155
23 14.84
20 12.90
11 7.10
14 9.03
5 3.23
82 52.90
73 47.10%
25  โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 134
16 11.94
13 9.70
18 13.43
8 5.97
8 5.97
71 52.99
63 47.01%
26  โรงเรียนบ้านหนองหมู 229
23 10.04
18 7.86
40 17.47
13 5.68
13 5.68
122 53.28
107 46.72%
27  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 55
9 16.36
9 16.36
5 9.09
1 1.82
1 1.82
30 54.55
25 45.45%
28  โรงเรียนบ้านบัวโคก 151
31 20.53
28 18.54
0 0.00
3 1.99
6 3.97
83 54.97
68 45.03%
29  โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 161
23 14.29
16 9.94
19 11.80
7 4.35
7 4.35
89 55.28
72 44.72%
30  โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 908
126 13.88
67 7.38
111 12.22
45 4.96
49 5.40
510 56.17
398 43.83%
31  โรงเรียนบ้านหนองพันทา 169
20 11.83
2 1.18
14 8.28
22 13.02
16 9.47
95 56.21
74 43.79%
32  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 261
8 3.07
25 9.58
11 4.21
33 12.64
36 13.79
148 56.70
113 43.30%
33  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 63
4 6.35
13 20.63
9 14.29
0 0.00
1 1.59
36 57.14
27 42.86%
34  โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 405
32 7.90
42 10.37
47 11.60
24 5.93
28 6.91
232 57.28
173 42.72%
35  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 92
11 11.96
8 8.70
12 13.04
8 8.70
0 0.00
53 57.61
39 42.39%
36  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 353
30 8.50
30 8.50
49 13.88
18 5.10
21 5.95
205 58.07
148 41.93%
37  โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 123
14 11.38
11 8.94
13 10.57
7 5.69
6 4.88
72 58.54
51 41.46%
38  โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 141
9 6.38
25 17.73
16 11.35
2 1.42
6 4.26
83 58.87
58 41.13%
39  โรงเรียนบ้านดอนแพง 61
11 18.03
6 9.84
6 9.84
2 3.28
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
40  โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 138
6 4.35
6 4.35
17 12.32
12 8.70
15 10.87
82 59.42
56 40.58%
41  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 109
27 24.77
4 3.67
9 8.26
3 2.75
0 0.00
66 60.55
43 39.45%
42  โรงเรียนบ้านหนองนาแซง 120
18 15.00
8 6.67
7 5.83
9 7.50
5 4.17
73 60.83
47 39.17%
43  โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 143
22 15.38
8 5.59
9 6.29
17 11.89
0 0.00
87 60.84
56 39.16%
44  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 387
39 10.08
43 11.11
31 8.01
18 4.65
20 5.17
236 60.98
151 39.02%
45  โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 127
4 3.15
17 13.39
24 18.90
3 2.36
1 0.79
78 61.42
49 38.58%
46  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 334
31 9.28
20 5.99
50 14.97
7 2.10
20 5.99
206 61.68
128 38.32%
47  โรงเรียนบ้านดงบัง 167
18 10.78
13 7.78
25 14.97
4 2.40
3 1.80
104 62.28
63 37.72%
48  โรงเรียนบ้านนาทราย 244
29 11.89
21 8.61
26 10.66
15 6.15
0 0.00
153 62.70
91 37.30%
49  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 150
16 10.67
12 8.00
10 6.67
11 7.33
6 4.00
95 63.33
55 36.67%
50  โรงเรียนบ้านคำภู 169
12 7.10
10 5.92
27 15.98
7 4.14
5 2.96
108 63.91
61 36.09%
51  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 128
19 14.84
7 5.47
11 8.59
5 3.91
4 3.13
82 64.06
46 35.94%
52  โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 185
25 13.51
17 9.19
19 10.27
4 2.16
1 0.54
119 64.32
66 35.68%
53  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 349
52 14.90
32 9.17
32 9.17
5 1.43
3 0.86
225 64.47
124 35.53%
54  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 66
8 12.12
1 1.52
7 10.61
7 10.61
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 453
31 6.84
56 12.36
60 13.25
6 1.32
2 0.44
298 65.78
155 34.22%
56  โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 148
10 6.76
18 12.16
19 12.84
1 0.68
2 1.35
98 66.22
50 33.78%
57  โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 81
12 14.81
8 9.88
1 1.23
6 7.41
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
58  โรงเรียนธเนตรวิทยา 88
14 15.91
4 4.55
9 10.23
2 2.27
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
59  โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 228
18 7.89
16 7.02
24 10.53
6 2.63
9 3.95
155 67.98
73 32.02%
60  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 147
8 5.44
9 6.12
13 8.84
8 5.44
8 5.44
101 68.71
46 31.29%
61  โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 205
6 2.93
40 19.51
18 8.78
0 0.00
0 0.00
141 68.78
64 31.22%
62  โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 171
30 17.54
1 0.58
19 11.11
2 1.17
1 0.58
118 69.01
53 30.99%
63  โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
64  โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 95
10 10.53
5 5.26
10 10.53
4 4.21
0 0.00
66 69.47
29 30.53%
65  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 253
5 1.98
16 6.32
23 9.09
18 7.11
15 5.93
176 69.57
77 30.43%
66  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 56
8 14.29
2 3.57
6 10.71
1 1.79
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
67  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 257
12 4.67
1 0.39
26 10.12
13 5.06
26 10.12
179 69.65
78 30.35%
68  โรงเรียนบ้านนาป่าน 66
4 6.06
1 1.52
10 15.15
0 0.00
5 7.58
46 69.70
20 30.30%
69  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 242
21 8.68
20 8.26
20 8.26
12 4.96
0 0.00
169 69.83
73 30.17%
70  โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 147
7 4.76
12 8.16
25 17.01
0 0.00
0 0.00
103 70.07
44 29.93%
71  โรงเรียนบ้านพันลำ 149
15 10.07
14 9.40
15 10.07
0 0.00
0 0.00
105 70.47
44 29.53%
72  โรงเรียนบ้านโนนยาง 68
8 11.76
2 2.94
4 5.88
2 2.94
4 5.88
48 70.59
20 29.41%
73  โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 38
1 2.63
0 0.00
7 18.42
0 0.00
3 7.89
27 71.05
11 28.95%
74  โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 112
12 10.71
7 6.25
13 11.61
0 0.00
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
75  โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 67
2 2.99
2 2.99
5 7.46
3 4.48
7 10.45
48 71.64
19 28.36%
76  โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 46
4 8.70
2 4.35
7 15.22
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
77  โรงเรียนบ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) 221
20 9.05
20 9.05
7 3.17
9 4.07
6 2.71
159 71.95
62 28.05%
78  โรงเรียนบ้านโนน 108
20 18.52
2 1.85
6 5.56
2 1.85
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
79  โรงเรียนบ้านนาขาม 228
20 8.77
12 5.26
9 3.95
22 9.65
0 0.00
165 72.37
63 27.63%
80  โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1080
12 1.11
20 1.85
114 10.56
22 2.04
130 12.04
782 72.41
298 27.59%
81  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1037
57 5.50
25 2.41
66 6.36
70 6.75
68 6.56
751 72.42
286 27.58%
82  โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 77
1 1.30
4 5.19
14 18.18
1 1.30
1 1.30
56 72.73
21 27.27%
83  โรงเรียนท่าไร่วิทยา 147
14 9.52
17 11.56
9 6.12
0 0.00
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
84  โรงเรียนบ้านนาคำ 114
17 14.91
8 7.02
4 3.51
2 1.75
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
85  โรงเรียนบ้านสะง้อ 48
3 6.25
3 6.25
3 6.25
2 4.17
2 4.17
35 72.92
13 27.08%
86  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 129
17 13.18
8 6.20
9 6.98
0 0.00
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
87  โรงเรียนบ้านกุดสิม 148
9 6.08
11 7.43
11 7.43
7 4.73
1 0.68
109 73.65
39 26.35%
88  โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ 270
21 7.78
22 8.15
26 9.63
2 0.74
0 0.00
199 73.70
71 26.30%
89  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 134
14 10.45
7 5.22
14 10.45
0 0.00
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
90  โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 193
16 8.29
18 9.33
12 6.22
4 2.07
0 0.00
143 74.09
50 25.91%
91  โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 117
5 4.27
8 6.84
17 14.53
0 0.00
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 380
22 5.79
12 3.16
56 14.74
7 1.84
0 0.00
283 74.47
97 25.53%
93  โรงเรียนบ้านนาขาม 165
11 6.67
6 3.64
25 15.15
0 0.00
0 0.00
123 74.55
42 25.45%
94  โรงเรียนบ้านศรีนาวา 59
4 6.78
5 8.47
3 5.08
2 3.39
1 1.69
44 74.58
15 25.42%
95  โรงเรียนบ้านซำบอน 63
2 3.17
2 3.17
3 4.76
4 6.35
5 7.94
47 74.60
16 25.40%
96  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 48
7 14.58
4 8.33
1 2.08
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
97  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
6 13.64
33 75.00
11 25.00%
98  โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 127
10 7.87
7 5.51
11 8.66
2 1.57
1 0.79
96 75.59
31 24.41%
99  โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 164
4 2.44
8 4.88
4 2.44
12 7.32
12 7.32
124 75.61
40 24.39%
100  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 230
15 6.52
15 6.52
18 7.83
8 3.48
0 0.00
174 75.65
56 24.35%
101  โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 99
13 13.13
3 3.03
8 8.08
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
102  โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 51
8 15.69
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
103  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 302
5 1.66
4 1.32
29 9.60
9 2.98
17 5.63
238 78.81
64 21.19%
104  โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 407
33 8.11
20 4.91
33 8.11
0 0.00
0 0.00
321 78.87
86 21.13%
105  โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 396
22 5.56
15 3.79
46 11.62
0 0.00
0 0.00
313 79.04
83 20.96%
106  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 43
1 2.33
5 11.63
1 2.33
1 2.33
1 2.33
34 79.07
9 20.93%
107  โรงเรียนบ้านไคสี 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 9.30
10 11.63
68 79.07
18 20.93%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 178
8 4.49
5 2.81
10 5.62
12 6.74
2 1.12
141 79.21
37 20.79%
109  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง 49
6 12.24
2 4.08
1 2.04
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
110  โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 86
3 3.49
2 2.33
12 13.95
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
111  โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 57
1 1.75
0 0.00
8 14.04
2 3.51
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
112  โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 157
10 6.37
7 4.46
11 7.01
2 1.27
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
113  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 236
20 8.47
2 0.85
23 9.75
0 0.00
0 0.00
191 80.93
45 19.07%
114  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 237
21 8.86
7 2.95
15 6.33
2 0.84
0 0.00
192 81.01
45 18.99%
115  โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 170
16 9.41
0 0.00
16 9.41
0 0.00
0 0.00
138 81.18
32 18.82%
116  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน 182
12 6.59
4 2.20
17 9.34
1 0.55
0 0.00
148 81.32
34 18.68%
117  โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 114
13 11.40
3 2.63
3 2.63
2 1.75
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
118  โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 182
11 6.04
2 1.10
20 10.99
0 0.00
0 0.00
149 81.87
33 18.13%
120  โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 144
11 7.64
3 2.08
7 4.86
3 2.08
2 1.39
118 81.94
26 18.06%
121  โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 145
9 6.21
7 4.83
5 3.45
3 2.07
2 1.38
119 82.07
26 17.93%
122  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 95
7 7.37
9 9.47
1 1.05
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
123  โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 242
21 8.68
10 4.13
12 4.96
0 0.00
0 0.00
199 82.23
43 17.77%
124  โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 199
17 8.54
2 1.01
14 7.04
2 1.01
0 0.00
164 82.41
35 17.59%
125  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 64
4 6.25
0 0.00
3 4.69
0 0.00
4 6.25
53 82.81
11 17.19%
126  โรงเรียนบ้านหนองแวง 70
2 2.86
4 5.71
4 5.71
2 2.86
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
127  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 48
4 8.33
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
128  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 430
19 4.42
15 3.49
36 8.37
0 0.00
0 0.00
360 83.72
70 16.28%
129  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 253
3 1.19
12 4.74
25 9.88
0 0.00
1 0.40
212 83.79
41 16.21%
130  โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 182
11 6.04
7 3.85
11 6.04
0 0.00
0 0.00
153 84.07
29 15.93%
131  โรงเรียนบ้านหนองบัว 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
5 9.80
43 84.31
8 15.69%
132  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 112
4 3.57
1 0.89
10 8.93
2 1.79
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
133  โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 310
17 5.48
11 3.55
18 5.81
1 0.32
0 0.00
263 84.84
47 15.16%
134  โรงเรียนอนุบาลเซกา 1121
42 3.75
10 0.89
106 9.46
11 0.98
0 0.00
952 84.92
169 15.08%
135  โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 240
11 4.58
10 4.17
8 3.33
7 2.92
0 0.00
204 85.00
36 15.00%
136  โรงเรียนแก่งอาฮง 100
0 0.00
2 2.00
7 7.00
3 3.00
3 3.00
85 85.00
15 15.00%
137  โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 233
7 3.00
9 3.86
8 3.43
8 3.43
2 0.86
199 85.41
34 14.59%
138  โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 90
5 5.56
0 0.00
4 4.44
4 4.44
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
139  โรงเรียนบ้านหนองตอ 139
4 2.88
4 2.88
7 5.04
0 0.00
5 3.60
119 85.61
20 14.39%
140  โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 98
3 3.06
5 5.10
6 6.12
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
141  โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 66
4 6.06
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
142  โรงเรียนบ้านสามหนอง 150
14 9.33
0 0.00
6 4.00
0 0.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
143  โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 101
6 5.94
2 1.98
5 4.95
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
144  โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
145  โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 224
3 1.34
5 2.23
16 7.14
2 0.89
1 0.45
197 87.95
27 12.05%
146  โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 295
8 2.71
7 2.37
14 4.75
6 2.03
0 0.00
260 88.14
35 11.86%
147  โรงเรียนบ้านดอนปอ 165
6 3.64
3 1.82
6 3.64
4 2.42
0 0.00
146 88.48
19 11.52%
148  โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 113
7 6.19
2 1.77
4 3.54
0 0.00
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
149  โรงเรียนบ้านนาซาว 157
12 7.64
0 0.00
6 3.82
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
150  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 193
6 3.11
3 1.55
12 6.22
1 0.52
0 0.00
171 88.60
22 11.40%
151  โรงเรียนบ้านดงเสียด 115
4 3.48
4 3.48
5 4.35
0 0.00
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
152  โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง 151
4 2.65
4 2.65
0 0.00
4 2.65
5 3.31
134 88.74
17 11.26%
153  โรงเรียนบ้านนาแสง 208
7 3.37
8 3.85
5 2.40
3 1.44
0 0.00
185 88.94
23 11.06%
154  โรงเรียนบ้านดอนเสียด 351
9 2.56
12 3.42
7 1.99
5 1.42
4 1.14
314 89.46
37 10.54%
155  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 57
4 7.02
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
156  โรงเรียนบ้านนาจาน 86
5 5.81
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
157  โรงเรียนบ้านต้าย 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
158  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 200
5 2.50
0 0.00
15 7.50
0 0.00
0 0.00
180 90.00
20 10.00%
159  โรงเรียนบ้านดาลบังบด 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
160  โรงเรียนอนุบาลปากคาด 319
2 0.63
2 0.63
25 7.84
1 0.31
1 0.31
288 90.28
31 9.72%
161  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 156
6 3.85
3 1.92
4 2.56
2 1.28
0 0.00
141 90.38
15 9.62%
162  โรงเรียนบ้านนาคำแคน 243
9 3.70
9 3.70
5 2.06
0 0.00
0 0.00
220 90.53
23 9.47%
163  โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 163
0 0.00
2 1.23
13 7.98
0 0.00
0 0.00
148 90.80
15 9.20%
164  โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 66
1 1.52
0 0.00
1 1.52
0 0.00
4 6.06
60 90.91
6 9.09%
165  โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ 177
4 2.26
0 0.00
12 6.78
0 0.00
0 0.00
161 90.96
16 9.04%
166  โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 156
0 0.00
2 1.28
12 7.69
0 0.00
0 0.00
142 91.03
14 8.97%
167  โรงเรียนบ้านนากั้ง 260
16 6.15
1 0.38
5 1.92
1 0.38
0 0.00
237 91.15
23 8.85%
168  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 128
0 0.00
4 3.13
7 5.47
0 0.00
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
169  โรงเรียนบ้านโสกบง 82
4 4.88
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
170  โรงเรียนบ้านวังยาว 110
0 0.00
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
171  โรงเรียนบ้านบ่อพนา 101
0 0.00
2 1.98
4 3.96
2 1.98
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
172  โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 212
9 4.25
0 0.00
7 3.30
0 0.00
0 0.00
196 92.45
16 7.55%
173  โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 123
0 0.00
1 0.81
6 4.88
0 0.00
2 1.63
114 92.68
9 7.32%
174  โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 124
3 2.42
3 2.42
1 0.81
2 1.61
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
175  โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 212
5 2.36
0 0.00
10 4.72
0 0.00
0 0.00
197 92.92
15 7.08%
176  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 44
3 6.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
177  โรงเรียนบ้านดงโทน 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
178  โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 46
0 0.00
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
179  โรงเรียนบ้านโคกสวาง 92
0 0.00
2 2.17
4 4.35
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
180  โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 111
2 1.80
2 1.80
2 1.80
1 0.90
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
181  โรงเรียนบ้านหนองจิก 80
2 2.50
0 0.00
2 2.50
1 1.25
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
182  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 129
1 0.78
1 0.78
6 4.65
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
183  โรงเรียนบ้านนาดง 116
0 0.00
2 1.72
4 3.45
1 0.86
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
184  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 50
3 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
185  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 136
1 0.74
2 1.47
5 3.68
0 0.00
0 0.00
128 94.12
8 5.88%
186  โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 180
0 0.00
0 0.00
8 4.44
2 1.11
0 0.00
170 94.44
10 5.56%
187  โรงเรียนบ้านคำแวง 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
188  โรงเรียนบ้านสร้างคำ 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
189  โรงเรียนบ้านหนองจิก 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
190  โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 125
0 0.00
4 3.20
2 1.60
0 0.00
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
191  โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 156
1 0.64
0 0.00
4 2.56
2 1.28
0 0.00
149 95.51
7 4.49%
192  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 409
4 0.98
4 0.98
9 2.20
0 0.00
0 0.00
392 95.84
17 4.16%
193  โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 132
0 0.00
0 0.00
5 3.79
0 0.00
0 0.00
127 96.21
5 3.79%
194  โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 81
0 0.00
2 2.47
0 0.00
1 1.23
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
195  โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 125
1 0.80
2 1.60
0 0.00
1 0.80
0 0.00
121 96.80
4 3.20%
196  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
197  โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 228
0 0.00
2 0.88
5 2.19
0 0.00
0 0.00
221 96.93
7 3.07%
198  โรงเรียนชุมชนสมสนุก 245
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 2.45
239 97.55
6 2.45%
199  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 122
0 0.00
0 0.00
2 1.64
0 0.00
0 0.00
120 98.36
2 1.64%
200  โรงเรียนเลิดสิน 125
0 0.00
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
201  โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 212
0 0.00
0 0.00
3 1.42
0 0.00
0 0.00
209 98.58
3 1.42%
202  โรงเรียนบ้านนาต้อง 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.68
146 99.32
1 0.68%
203  โรงเรียนบ้านคำบอน 189
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
189 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านโคกนิยม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 406
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
406 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,748 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,486 6.76
เตี้ย  1,893 5.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,949 8.02
ผอมและเตี้ย  1,235 3.36
อ้วนและเตี้ย  1,168 3.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,017 73.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,731 คน


26.48%


Powered By www.thaieducation.net