ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 208 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 207 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.52
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 29
4 13.79
23 79.31
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง 24
18 75.00
1 4.17
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
3  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 75
13 17.33
12 16.00
11 14.67
24 32.00
15 20.00
0 0.00
75 100.00%
4  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 147
18 12.24
14 9.52
92 62.59
13 8.84
10 6.80
0 0.00
147 100.00%
5  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 189
37 19.58
139 73.54
13 6.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
189 100.00%
6  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ 110
25 22.73
19 17.27
25 22.73
16 14.55
15 13.64
10 9.09
100 90.91%
7  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 97
8 8.25
8 8.25
19 19.59
16 16.49
27 27.84
19 19.59
78 80.41%
8  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 80
4 5.00
6 7.50
14 17.50
10 12.50
19 23.75
27 33.75
53 66.25%
9  โรงเรียนบ้านป่าปอ 132
76 57.58
0 0.00
7 5.30
0 0.00
0 0.00
49 37.12
83 62.88%
10  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 109
7 6.42
11 10.09
11 10.09
17 15.60
21 19.27
42 38.53
67 61.47%
11  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 70
19 27.14
8 11.43
15 21.43
0 0.00
0 0.00
28 40.00
42 60.00%
12  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 109
22 20.18
12 11.01
3 2.75
26 23.85
2 1.83
44 40.37
65 59.63%
13  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 85
2 2.35
4 4.71
15 17.65
6 7.06
20 23.53
38 44.71
47 55.29%
14  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 38
2 5.26
5 13.16
1 2.63
7 18.42
6 15.79
17 44.74
21 55.26%
15  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 147
6 4.08
11 7.48
23 15.65
17 11.56
24 16.33
66 44.90
81 55.10%
16  โรงเรียนบ้านละว้า 174
36 20.69
4 2.30
8 4.60
40 22.99
5 2.87
81 46.55
93 53.45%
17  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 17
1 5.88
2 11.76
2 11.76
2 11.76
2 11.76
8 47.06
9 52.94%
18  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 75
13 17.33
17 22.67
0 0.00
8 10.67
1 1.33
36 48.00
39 52.00%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 165
20 12.12
11 6.67
19 11.52
25 15.15
10 6.06
80 48.48
85 51.52%
20  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 874
85 9.73
74 8.47
38 4.35
134 15.33
117 13.39
426 48.74
448 51.26%
21  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 47
11 23.40
4 8.51
4 8.51
5 10.64
0 0.00
23 48.94
24 51.06%
22  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 65
12 18.46
0 0.00
4 6.15
2 3.08
14 21.54
33 50.77
32 49.23%
23  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 69
8 11.59
6 8.70
5 7.25
8 11.59
6 8.70
36 52.17
33 47.83%
24  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 38
3 7.89
3 7.89
2 5.26
9 23.68
1 2.63
20 52.63
18 47.37%
25  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 114
19 16.67
11 9.65
24 21.05
0 0.00
0 0.00
60 52.63
54 47.37%
26  โรงเรียนบ้านหนองแปน 153
30 19.61
20 13.07
12 7.84
10 6.54
0 0.00
81 52.94
72 47.06%
27  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 47
15 31.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 14.89
25 53.19
22 46.81%
28  โรงเรียนบ้านหนองไห 112
20 17.86
16 14.29
7 6.25
9 8.04
0 0.00
60 53.57
52 46.43%
29  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 52
8 15.38
9 17.31
5 9.62
2 3.85
0 0.00
28 53.85
24 46.15%
30  โรงเรียนดอนหมู 102
15 14.71
22 21.57
10 9.80
0 0.00
0 0.00
55 53.92
47 46.08%
31  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 53
14 26.42
6 11.32
3 5.66
1 1.89
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
32  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 61
13 21.31
6 9.84
8 13.11
0 0.00
0 0.00
34 55.74
27 44.26%
33  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 156
4 2.56
8 5.13
39 25.00
6 3.85
12 7.69
87 55.77
69 44.23%
34  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 90
9 10.00
8 8.89
9 10.00
6 6.67
7 7.78
51 56.67
39 43.33%
35  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 58
1 1.72
7 12.07
7 12.07
9 15.52
1 1.72
33 56.90
25 43.10%
36  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 34
5 14.71
4 11.76
1 2.94
0 0.00
4 11.76
20 58.82
14 41.18%
37  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 124
10 8.06
22 17.74
18 14.52
1 0.81
0 0.00
73 58.87
51 41.13%
38  โรงเรียนบ้านโนนคุต 38
3 7.89
3 7.89
9 23.68
0 0.00
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 412
42 10.19
34 8.25
73 17.72
0 0.00
13 3.16
250 60.68
162 39.32%
40  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 75
3 4.00
7 9.33
19 25.33
0 0.00
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
41  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 147
10 6.80
13 8.84
20 13.61
8 5.44
5 3.40
91 61.90
56 38.10%
42  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 88
5 5.68
3 3.41
7 7.95
8 9.09
10 11.36
55 62.50
33 37.50%
43  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 270
10 3.70
21 7.78
40 14.81
10 3.70
19 7.04
170 62.96
100 37.04%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 206
19 9.22
31 15.05
20 9.71
5 2.43
1 0.49
130 63.11
76 36.89%
45  โรงเรียนบ้านขุมดิน 75
8 10.67
5 6.67
11 14.67
3 4.00
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
46  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 92
0 0.00
5 5.43
16 17.39
10 10.87
2 2.17
59 64.13
33 35.87%
47  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 106
19 17.92
19 17.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 64.15
38 35.85%
48  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 99
8 8.08
6 6.06
7 7.07
7 7.07
7 7.07
64 64.65
35 35.35%
49  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 54
5 9.26
5 9.26
4 7.41
1 1.85
4 7.41
35 64.81
19 35.19%
50  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 142
27 19.01
2 1.41
19 13.38
1 0.70
0 0.00
93 65.49
49 34.51%
51  โรงเรียนบ้านนางาม 112
5 4.46
6 5.36
5 4.46
11 9.82
11 9.82
74 66.07
38 33.93%
52  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 153
22 14.38
14 9.15
15 9.80
0 0.00
0 0.00
102 66.67
51 33.33%
53  โรงเรียนบ้านขามป้อม 166
21 12.65
7 4.22
21 12.65
3 1.81
0 0.00
114 68.67
52 31.33%
54  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 13
0 0.00
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
55  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 62
4 6.45
5 8.06
10 16.13
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
56  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 129
10 7.75
7 5.43
13 10.08
7 5.43
2 1.55
90 69.77
39 30.23%
57  โรงเรียนบ้านวังม่วง 120
12 10.00
4 3.33
20 16.67
0 0.00
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
58  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 101
9 8.91
2 1.98
3 2.97
11 10.89
5 4.95
71 70.30
30 29.70%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 62
8 12.90
6 9.68
4 6.45
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
60  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 121
10 8.26
5 4.13
5 4.13
7 5.79
8 6.61
86 71.07
35 28.93%
61  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 84
2 2.38
2 2.38
20 23.81
0 0.00
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
62  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 171
3 1.75
5 2.92
13 7.60
11 6.43
16 9.36
123 71.93
48 28.07%
63  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 68
1 1.47
1 1.47
15 22.06
2 2.94
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
64  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 58
2 3.45
3 5.17
5 8.62
3 5.17
3 5.17
42 72.41
16 27.59%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 172
12 6.98
13 7.56
22 12.79
0 0.00
0 0.00
125 72.67
47 27.33%
66  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 169
21 12.43
9 5.33
13 7.69
2 1.18
0 0.00
124 73.37
45 26.63%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 192
2 1.04
16 8.33
25 13.02
4 2.08
4 2.08
141 73.44
51 26.56%
68  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 116
8 6.90
1 0.86
7 6.03
2 1.72
12 10.34
86 74.14
30 25.86%
69  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 66
7 10.61
2 3.03
8 12.12
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
70  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 52
8 15.38
0 0.00
0 0.00
2 3.85
3 5.77
39 75.00
13 25.00%
71  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 129
13 10.08
4 3.10
7 5.43
7 5.43
1 0.78
97 75.19
32 24.81%
72  โรงเรียนบ้านปอแดง 89
11 12.36
1 1.12
10 11.24
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
73  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 81
6 7.41
3 3.70
7 8.64
2 2.47
2 2.47
61 75.31
20 24.69%
74  โรงเรียนบ้านกุดเชือก 142
6 4.23
8 5.63
21 14.79
0 0.00
0 0.00
107 75.35
35 24.65%
75  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 110
9 8.18
4 3.64
6 5.45
5 4.55
3 2.73
83 75.45
27 24.55%
76  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 90
2 2.22
0 0.00
13 14.44
7 7.78
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
77  โรงเรียนบ้านโจด 86
21 24.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
78  โรงเรียนบ้านเขวา 37
4 10.81
2 5.41
2 5.41
0 0.00
1 2.70
28 75.68
9 24.32%
79  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 50
3 6.00
4 8.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
80  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 50
4 8.00
3 6.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
81  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 96
4 4.17
2 2.08
17 17.71
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
82  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 115
8 6.96
6 5.22
8 6.96
5 4.35
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
83  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 90
1 1.11
11 12.22
9 10.00
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
84  โรงเรียนบัวเหลือง 49
7 14.29
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 670
28 4.18
41 6.12
45 6.72
28 4.18
8 1.19
520 77.61
150 22.39%
86  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 87
6 6.90
0 0.00
13 14.94
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
87  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 106
11 10.38
3 2.83
6 5.66
3 2.83
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
88  โรงเรียนบ้านคำน้อย 83
0 0.00
3 3.61
14 16.87
1 1.20
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
89  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 19
1 5.26
1 5.26
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
90  โรงเรียนบ้านนาข่า 48
1 2.08
1 2.08
8 16.67
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
91  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 150
2 1.33
0 0.00
3 2.00
12 8.00
14 9.33
119 79.33
31 20.67%
92  โรงเรียนบ้านมูลนาค 104
8 7.69
4 3.85
9 8.65
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
93  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 298
21 7.05
6 2.01
27 9.06
6 2.01
0 0.00
238 79.87
60 20.13%
94  โรงเรียนบ้านป่าดู่ 30
2 6.67
1 3.33
1 3.33
1 3.33
1 3.33
24 80.00
6 20.00%
95  โรงเรียนสวัสดี 179
11 6.15
11 6.15
13 7.26
0 0.00
0 0.00
144 80.45
35 19.55%
96  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
3 7.32
33 80.49
8 19.51%
97  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
5 13.89
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
98  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 31
4 12.90
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
99  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 109
2 1.83
5 4.59
11 10.09
1 0.92
2 1.83
88 80.73
21 19.27%
100  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 43
3 6.98
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
101  โรงเรียนบ้านวังแสง 76
7 9.21
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
102  โรงเรียนบ้านโกน้อย 38
5 13.16
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
103  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 109
4 3.67
2 1.83
9 8.26
4 3.67
1 0.92
89 81.65
20 18.35%
104  โรงเรียนบ้านคำปากดาว 77
2 2.60
0 0.00
9 11.69
3 3.90
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
105  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 55
5 9.09
4 7.27
1 1.82
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
106  โรงเรียนบ้านลาน 121
8 6.61
0 0.00
14 11.57
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
107  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 105
8 7.62
1 0.95
8 7.62
1 0.95
1 0.95
86 81.90
19 18.10%
108  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
109  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 143
14 9.79
8 5.59
3 2.10
0 0.00
0 0.00
118 82.52
25 17.48%
110  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 63
5 7.94
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
111  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 23
0 0.00
3 13.04
1 4.35
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
112  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 88
10 11.36
3 3.41
2 2.27
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
113  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
114  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 43
2 4.65
2 4.65
1 2.33
1 2.33
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
115  โรงเรียนบ้านหัวนา 86
5 5.81
1 1.16
8 9.30
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
116  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 56
7 12.50
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
117  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 75
2 2.67
1 1.33
9 12.00
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
118  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 44
4 9.09
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
119  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 51
2 3.92
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
120  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 84
3 3.57
1 1.19
9 10.71
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
121  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 110
4 3.64
0 0.00
6 5.45
0 0.00
7 6.36
93 84.55
17 15.45%
122  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
123  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 91
10 10.99
3 3.30
1 1.10
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
124  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 117
9 7.69
7 5.98
2 1.71
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
125  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 106
4 3.77
3 2.83
9 8.49
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
126  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 113
7 6.19
3 2.65
6 5.31
1 0.88
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
127  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 76
3 3.95
1 1.32
6 7.89
1 1.32
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
128  โรงเรียนบ้านแจ้ง 21
0 0.00
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
129  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
130  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 118
5 4.24
2 1.69
5 4.24
2 1.69
2 1.69
102 86.44
16 13.56%
131  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
132  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 67
2 2.99
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
133  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 30
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
134  โรงเรียนบ้านบัว 46
1 2.17
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
135  โรงเรียนบ้านขามเรียน 77
3 3.90
2 2.60
3 3.90
1 1.30
1 1.30
67 87.01
10 12.99%
136  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 124
2 1.61
3 2.42
2 1.61
5 4.03
4 3.23
108 87.10
16 12.90%
137  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 141
2 1.42
6 4.26
10 7.09
0 0.00
0 0.00
123 87.23
18 12.77%
138  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 71
4 5.63
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
139  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 87
3 3.45
1 1.15
0 0.00
4 4.60
3 3.45
76 87.36
11 12.64%
140  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 135
6 4.44
5 3.70
6 4.44
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
141  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 120
6 5.00
5 4.17
4 3.33
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
142  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 90
5 5.56
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
143  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
144  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 75
2 2.67
2 2.67
1 1.33
2 2.67
2 2.67
66 88.00
9 12.00%
145  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 76
4 5.26
3 3.95
1 1.32
0 0.00
1 1.32
67 88.16
9 11.84%
146  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 51
2 3.92
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
147  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
148  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 70
1 1.43
1 1.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
149  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 116
3 2.59
3 2.59
7 6.03
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
150  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 82
4 4.88
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
151  โรงเรียนบ้านโนนทัน 85
5 5.88
1 1.18
3 3.53
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
152  โรงเรียนสามหมอโนนทัน 114
3 2.63
2 1.75
2 1.75
3 2.63
1 0.88
103 90.35
11 9.65%
153  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 42
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
154  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 96
5 5.21
2 2.08
0 0.00
1 1.04
1 1.04
87 90.63
9 9.38%
155  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
3 4.69
58 90.63
6 9.38%
156  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
157  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 33
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
1 3.03
30 90.91
3 9.09%
158  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 122
3 2.46
3 2.46
5 4.10
0 0.00
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
159  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
160  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 101
2 1.98
3 2.97
2 1.98
2 1.98
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
161  โรงเรียนบ้านโสกนาค 90
3 3.33
1 1.11
3 3.33
0 0.00
1 1.11
82 91.11
8 8.89%
162  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 57
1 1.75
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
163  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 116
4 3.45
2 1.72
2 1.72
0 0.00
2 1.72
106 91.38
10 8.62%
164  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.35
5 5.88
78 91.76
7 8.24%
165  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 110
3 2.73
2 1.82
4 3.64
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
166  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
2 3.23
57 91.94
5 8.06%
167  โรงเรียนบ้านวังหว้า 112
3 2.68
0 0.00
5 4.46
1 0.89
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
168  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 137
1 0.73
4 2.92
6 4.38
0 0.00
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
169  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 70
4 5.71
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
170  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 161
5 3.11
6 3.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
150 93.17
11 6.83%
171  โรงเรียนบ้านนาฮี 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
172  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 47
0 0.00
2 4.26
1 2.13
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
173  โรงเรียนบ้านคำโซ่ 79
3 3.80
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
174  โรงเรียนบ้านหันแฮด 16
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
175  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 56
1 1.79
0 0.00
0 0.00
1 1.79
1 1.79
53 94.64
3 5.36%
176  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
177  โรงเรียนบ้านสว่าง 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
3 3.75
76 95.00
4 5.00%
178  โรงเรียนบ้านโนนข่า 102
2 1.96
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
179  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 127
2 1.57
0 0.00
2 1.57
2 1.57
0 0.00
121 95.28
6 4.72%
180  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
181  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
182  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
183  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
184  โรงเรียนหนองบัวเย็น 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
185  โรงเรียนบ้านวังแคน 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
186  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
187  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 81
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
188  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านคำแคน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 119
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 177
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
177 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 146
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านแท่น 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านโนนงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,506 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,388 7.50
เตี้ย  1,043 5.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,525 8.24
ผอมและเตี้ย  672 3.63
อ้วนและเตี้ย  549 2.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,329 72.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,177 คน


27.97%


Powered By www.thaieducation.net