ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านละลมติม 238
37 15.55
12 5.04
6 2.52
49 20.59
55 23.11
79 33.19
159 66.81%
2  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 135
22 16.30
11 8.15
11 8.15
18 13.33
20 14.81
53 39.26
82 60.74%
3  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 112
32 28.57
9 8.04
7 6.25
9 8.04
2 1.79
53 47.32
59 52.68%
4  โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 264
57 21.59
19 7.20
15 5.68
32 12.12
9 3.41
132 50.00
132 50.00%
5  โรงเรียนอนุบรรพต 49
7 14.29
9 18.37
7 14.29
0 0.00
0 0.00
26 53.06
23 46.94%
6  โรงเรียนบ้านพร้าว 158
1 0.63
12 7.59
25 15.82
13 8.23
23 14.56
84 53.16
74 46.84%
7  โรงเรียนบ้านตะโก 215
12 5.58
16 7.44
22 10.23
28 13.02
22 10.23
115 53.49
100 46.51%
8  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 146
28 19.18
9 6.16
18 12.33
8 5.48
4 2.74
79 54.11
67 45.89%
9  โรงเรียนบ้านคลองวัว 74
6 8.11
5 6.76
4 5.41
7 9.46
10 13.51
42 56.76
32 43.24%
10  โรงเรียนวัดหนองติม 461
20 4.34
31 6.72
42 9.11
51 11.06
51 11.06
266 57.70
195 42.30%
11  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 150
5 3.33
15 10.00
18 12.00
15 10.00
10 6.67
87 58.00
63 42.00%
12  โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 134
11 8.21
13 9.70
6 4.48
17 12.69
9 6.72
78 58.21
56 41.79%
13  โรงเรียนบ้านโคกแจง 131
15 11.45
8 6.11
8 6.11
11 8.40
10 7.63
79 60.31
52 39.69%
14  โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 168
19 11.31
12 7.14
12 7.14
18 10.71
2 1.19
105 62.50
63 37.50%
15  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 168
27 16.07
25 14.88
9 5.36
0 0.00
0 0.00
107 63.69
61 36.31%
16  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 82
9 10.98
0 0.00
17 20.73
1 1.22
1 1.22
54 65.85
28 34.15%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 265
22 8.30
28 10.57
24 9.06
12 4.53
0 0.00
179 67.55
86 32.45%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 94
10 10.64
8 8.51
11 11.70
0 0.00
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
19  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 109
17 15.60
6 5.50
8 7.34
0 0.00
2 1.83
76 69.72
33 30.28%
20  โรงเรียนร่มเกล้า 410
15 3.66
28 6.83
43 10.49
15 3.66
23 5.61
286 69.76
124 30.24%
21  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 148
14 9.46
16 10.81
5 3.38
6 4.05
3 2.03
104 70.27
44 29.73%
22  โรงเรียนบ้านกุดเวียน 260
16 6.15
13 5.00
3 1.15
29 11.15
16 6.15
183 70.38
77 29.62%
23  โรงเรียนบ้านวังยาว 140
10 7.14
9 6.43
21 15.00
0 0.00
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
24  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 89
12 13.48
4 4.49
6 6.74
3 3.37
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
25  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 182
11 6.04
9 4.95
5 2.75
19 10.44
7 3.85
131 71.98
51 28.02%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 247
11 4.45
27 10.93
22 8.91
8 3.24
0 0.00
179 72.47
68 27.53%
27  โรงเรียนบ้านบุกะสัง 84
6 7.14
3 3.57
5 5.95
4 4.76
5 5.95
61 72.62
23 27.38%
28  โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 121
7 5.79
6 4.96
20 16.53
0 0.00
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
29  โรงเรียนบ้านหนองจาน 63
10 15.87
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
30  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 56
7 12.50
2 3.57
5 8.93
1 1.79
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
31  โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 220
14 6.36
17 7.73
27 12.27
0 0.00
0 0.00
162 73.64
58 26.36%
32  โรงเรียนบ้านหนองบัว 170
7 4.12
8 4.71
20 11.76
6 3.53
3 1.76
126 74.12
44 25.88%
33  โรงเรียนสมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) 133
4 3.01
6 4.51
7 5.26
10 7.52
7 5.26
99 74.44
34 25.56%
34  โรงเรียนเมืองไผ่ 106
5 4.72
8 7.55
14 13.21
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
35  โรงเรียนบ้านเขาจาน 166
10 6.02
7 4.22
8 4.82
8 4.82
9 5.42
124 74.70
42 25.30%
36  โรงเรียนบ้านโคคลาน 369
10 2.71
8 2.17
34 9.21
18 4.88
21 5.69
278 75.34
91 24.66%
37  โรงเรียนบีกริม 156
7 4.49
7 4.49
8 5.13
6 3.85
10 6.41
118 75.64
38 24.36%
38  โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) 231
11 4.76
13 5.63
9 3.90
9 3.90
12 5.19
177 76.62
54 23.38%
39  โรงเรียนบ้านทัพเซียม 163
10 6.13
11 6.75
17 10.43
0 0.00
0 0.00
125 76.69
38 23.31%
40  โรงเรียนบ้านหนองหอย 61
7 11.48
1 1.64
4 6.56
0 0.00
2 3.28
47 77.05
14 22.95%
41  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 153
12 7.84
16 10.46
7 4.58
0 0.00
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
42  โรงเรียนบ้านหนองแวง 111
11 9.91
0 0.00
11 9.91
0 0.00
2 1.80
87 78.38
24 21.62%
43  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 121
11 9.09
0 0.00
14 11.57
1 0.83
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
44  โรงเรียนบ้านรัตนะ 259
28 10.81
15 5.79
12 4.63
0 0.00
0 0.00
204 78.76
55 21.24%
45  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 104
10 9.62
9 8.65
3 2.88
0 0.00
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 71
4 5.63
3 4.23
8 11.27
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
47  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 144
9 6.25
9 6.25
11 7.64
0 0.00
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
48  โรงเรียนบ้านโคกไพล 249
12 4.82
6 2.41
4 1.61
18 7.23
10 4.02
199 79.92
50 20.08%
49  โรงเรียนบ้านด่าน 55
0 0.00
1 1.82
8 14.55
1 1.82
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
50  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 127
9 7.09
6 4.72
9 7.09
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
51  โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 205
10 4.88
10 4.88
11 5.37
3 1.46
4 1.95
167 81.46
38 18.54%
52  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 65
2 3.08
0 0.00
6 9.23
4 6.15
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
53  โรงเรียนบ้านตุ่น 121
3 2.48
8 6.61
11 9.09
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
54  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1295
35 2.70
2 0.15
78 6.02
37 2.86
80 6.18
1063 82.08
232 17.92%
55  โรงเรียนบ้านทดเจริญ 151
9 5.96
1 0.66
17 11.26
0 0.00
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
56  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 146
1 0.68
8 5.48
16 10.96
1 0.68
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
57  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 411
17 4.14
2 0.49
16 3.89
19 4.62
19 4.62
338 82.24
73 17.76%
58  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 555
32 5.77
17 3.06
48 8.65
0 0.00
0 0.00
458 82.52
97 17.48%
59  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 207
5 2.42
7 3.38
24 11.59
0 0.00
0 0.00
171 82.61
36 17.39%
60  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 150
2 1.33
8 5.33
4 2.67
5 3.33
7 4.67
124 82.67
26 17.33%
61  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 137
2 1.46
4 2.92
17 12.41
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
62  โรงเรียนบ้านโคกทหาร 168
9 5.36
4 2.38
3 1.79
3 1.79
9 5.36
140 83.33
28 16.67%
63  โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 192
24 12.50
4 2.08
4 2.08
0 0.00
0 0.00
160 83.33
32 16.67%
64  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 164
6 3.66
2 1.22
5 3.05
7 4.27
7 4.27
137 83.54
27 16.46%
65  โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 76
5 6.58
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
66  โรงเรียนบ้านโนน 70
7 10.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
67  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 172
10 5.81
5 2.91
12 6.98
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
68  โรงเรียนวัดหนองม่วง 91
2 2.20
3 3.30
6 6.59
2 2.20
1 1.10
77 84.62
14 15.38%
69  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 177
10 5.65
6 3.39
8 4.52
0 0.00
3 1.69
150 84.75
27 15.25%
70  โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 377
10 2.65
19 5.04
27 7.16
0 0.00
1 0.27
320 84.88
57 15.12%
71  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 133
10 7.52
4 3.01
3 2.26
3 2.26
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
72  โรงเรียนบ้านโคกสูง 113
5 4.42
4 3.54
6 5.31
0 0.00
2 1.77
96 84.96
17 15.04%
73  โรงเรียนวัดพุทธิสาร 127
0 0.00
3 2.36
2 1.57
7 5.51
7 5.51
108 85.04
19 14.96%
74  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 362
24 6.63
16 4.42
13 3.59
0 0.00
0 0.00
309 85.36
53 14.64%
75  โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 76
3 3.95
0 0.00
2 2.63
0 0.00
6 7.89
65 85.53
11 14.47%
76  โรงเรียนสระปทุม 173
5 2.89
5 2.89
5 2.89
5 2.89
5 2.89
148 85.55
25 14.45%
77  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 111
5 4.50
1 0.90
10 9.01
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
78  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 162
10 6.17
7 4.32
6 3.70
0 0.00
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
79  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 121
3 2.48
11 9.09
3 2.48
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
80  โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 126
4 3.17
0 0.00
13 10.32
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
81  โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 75
0 0.00
6 8.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
82  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 211
11 5.21
7 3.32
10 4.74
0 0.00
0 0.00
183 86.73
28 13.27%
83  โรงเรียนบ้านวังรี 116
5 4.31
1 0.86
2 1.72
2 1.72
5 4.31
101 87.07
15 12.93%
84  โรงเรียนบ้านหนองแสง 164
11 6.71
3 1.83
6 3.66
1 0.61
0 0.00
143 87.20
21 12.80%
85  โรงเรียนบ้านหนองยาง 64
1 1.56
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
86  โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 65
1 1.54
1 1.54
6 9.23
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
87  โรงเรียนบ้านหนองแอก 174
9 5.17
2 1.15
10 5.75
0 0.00
0 0.00
153 87.93
21 12.07%
88  โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 109
4 3.67
5 4.59
3 2.75
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
89  โรงเรียนบ้านทัพไทย 137
2 1.46
7 5.11
4 2.92
3 2.19
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
90  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 79
4 5.06
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
91  โรงเรียนกรุงไทย 116
3 2.59
3 2.59
7 6.03
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
92  โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 160
6 3.75
4 2.50
7 4.38
0 0.00
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
93  โรงเรียนบ้านมะกอก 116
6 5.17
0 0.00
5 4.31
0 0.00
1 0.86
104 89.66
12 10.34%
94  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 186
5 2.69
1 0.54
13 6.99
0 0.00
0 0.00
167 89.78
19 10.22%
95  โรงเรียนบ้านหนองหมู 51
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
96  โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 166
4 2.41
3 1.81
4 2.41
4 2.41
1 0.60
150 90.36
16 9.64%
97  โรงเรียนบ้านกุดม่วง 75
4 5.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
98  โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 191
5 2.62
0 0.00
12 6.28
0 0.00
0 0.00
174 91.10
17 8.90%
99  โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 457
5 1.09
3 0.66
21 4.60
8 1.75
0 0.00
420 91.90
37 8.10%
100  โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 88
7 7.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
101  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
102  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 75
2 2.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.00
70 93.33
5 6.67%
103  โรงเรียนบ้านกะสัง 166
3 1.81
7 4.22
0 0.00
0 0.00
1 0.60
155 93.37
11 6.63%
104  โรงเรียนบ้านกุดหิน 94
2 2.13
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
105  โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 112
5 4.46
0 0.00
2 1.79
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
106  โรงเรียนบ้านโคก 132
5 3.79
1 0.76
1 0.76
0 0.00
1 0.76
124 93.94
8 6.06%
107  โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 86
1 1.16
2 2.33
0 0.00
2 2.33
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
108  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
109  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 253
3 1.19
5 1.98
5 1.98
0 0.00
0 0.00
240 94.86
13 5.14%
110  โรงเรียนบ้านแสนสุข 119
5 4.20
0 0.00
1 0.84
0 0.00
0 0.00
113 94.96
6 5.04%
111  โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
112  โรงเรียนบ้านคลองหว้า 141
2 1.42
1 0.71
3 2.13
0 0.00
0 0.00
135 95.74
6 4.26%
113  โรงเรียนบ้านสี่แยก 64
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
114  โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 244
1 0.41
0 0.00
3 1.23
3 1.23
0 0.00
237 97.13
7 2.87%
115  โรงเรียนบ้านหันทราย 154
0 0.00
0 0.00
4 2.60
0 0.00
0 0.00
150 97.40
4 2.60%
116  โรงเรียนทับทิมสยาม03 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,270 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,063 5.52
เตี้ย  745 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,192 6.19
ผอมและเตี้ย  575 2.98
อ้วนและเตี้ย  524 2.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,171 78.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,099 คน


21.27%


Powered By www.thaieducation.net