ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 210
25 11.90
8 3.81
23 10.95
33 15.71
31 14.76
90 42.86
120 57.14%
2  โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 38
5 13.16
6 15.79
2 5.26
5 13.16
2 5.26
18 47.37
20 52.63%
3  โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 136
11 8.09
5 3.68
19 13.97
11 8.09
24 17.65
66 48.53
70 51.47%
4  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 314
19 6.05
31 9.87
15 4.78
50 15.92
46 14.65
153 48.73
161 51.27%
5  โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 81
9 11.11
10 12.35
5 6.17
10 12.35
6 7.41
41 50.62
40 49.38%
6  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 87
8 9.20
13 14.94
6 6.90
11 12.64
4 4.60
45 51.72
42 48.28%
7  โรงเรียนบ้านคลองหาด 217
38 17.51
0 0.00
20 9.22
42 19.35
0 0.00
117 53.92
100 46.08%
8  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 197
24 12.18
12 6.09
35 17.77
7 3.55
7 3.55
112 56.85
85 43.15%
9  โรงเรียนบ้านคลองผักขม 249
23 9.24
18 7.23
35 14.06
11 4.42
17 6.83
145 58.23
104 41.77%
10  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 202
32 15.84
13 6.44
26 12.87
7 3.47
0 0.00
124 61.39
78 38.61%
11  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์) 82
11 13.41
6 7.32
12 14.63
2 2.44
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
12  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 38
7 18.42
5 13.16
1 2.63
1 2.63
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
13  โรงเรียนเขาสิงโต 125
15 12.00
10 8.00
12 9.60
5 4.00
1 0.80
82 65.60
43 34.40%
14  โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 197
21 10.66
14 7.11
18 9.14
10 5.08
4 2.03
130 65.99
67 34.01%
15  โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 102
4 3.92
2 1.96
28 27.45
0 0.00
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
16  โรงเรียนบ้านซับน้อย 148
10 6.76
16 10.81
19 12.84
1 0.68
3 2.03
99 66.89
49 33.11%
17  โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 139
4 2.88
2 1.44
24 17.27
10 7.19
5 3.60
94 67.63
45 32.37%
18  โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 102
8 7.84
5 4.90
10 9.80
6 5.88
4 3.92
69 67.65
33 32.35%
19  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 112
10 8.93
10 8.93
15 13.39
0 0.00
0 0.00
77 68.75
35 31.25%
20  โรงเรียนบ้านเขามะกา 286
41 14.34
22 7.69
24 8.39
0 0.00
0 0.00
199 69.58
87 30.42%
21  โรงเรียนทับทิมสยาม05 82
6 7.32
8 9.76
5 6.10
3 3.66
2 2.44
58 70.73
24 29.27%
22  โรงเรียนบ้านซับสิงโต 82
5 6.10
6 7.32
12 14.63
1 1.22
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
23  โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 82
8 9.76
4 4.88
7 8.54
5 6.10
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
24  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 284
18 6.34
9 3.17
38 13.38
17 5.99
0 0.00
202 71.13
82 28.87%
25  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 153
12 7.84
4 2.61
21 13.73
4 2.61
2 1.31
110 71.90
43 28.10%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 82
9 10.98
6 7.32
5 6.10
2 2.44
1 1.22
59 71.95
23 28.05%
27  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 143
15 10.49
8 5.59
6 4.20
11 7.69
0 0.00
103 72.03
40 27.97%
28  โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 43
2 4.65
6 13.95
4 9.30
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
29  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 213
30 14.08
13 6.10
14 6.57
0 0.00
0 0.00
156 73.24
57 26.76%
30  โรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 86
3 3.49
0 0.00
18 20.93
2 2.33
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
31  โรงเรียนบ้านสี่แยก 116
4 3.45
4 3.45
9 7.76
9 7.76
5 4.31
85 73.28
31 26.72%
32  โรงเรียนบ้านท่าผักชี 102
12 11.76
4 3.92
7 6.86
3 2.94
1 0.98
75 73.53
27 26.47%
33  โรงเรียนบ้านลุงพลู 103
6 5.83
11 10.68
10 9.71
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
34  โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 382
5 1.31
20 5.24
28 7.33
25 6.54
22 5.76
282 73.82
100 26.18%
35  โรงเรียนบ้านวังแดง 107
3 2.80
6 5.61
8 7.48
5 4.67
6 5.61
79 73.83
28 26.17%
36  โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 66
8 12.12
3 4.55
3 4.55
3 4.55
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
37  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 145
7 4.83
11 7.59
17 11.72
2 1.38
0 0.00
108 74.48
37 25.52%
38  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 132
11 8.33
6 4.55
16 12.12
0 0.00
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
39  โรงเรียนวังไผ่ 76
3 3.95
5 6.58
6 7.89
5 6.58
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
40  โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 57
5 8.77
0 0.00
7 12.28
2 3.51
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
41  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 208
11 5.29
6 2.88
34 16.35
0 0.00
0 0.00
157 75.48
51 24.52%
42  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 342
25 7.31
17 4.97
37 10.82
3 0.88
1 0.29
259 75.73
83 24.27%
43  โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 75
4 5.33
6 8.00
5 6.67
2 2.67
1 1.33
57 76.00
18 24.00%
44  โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 349
31 8.88
0 0.00
43 12.32
9 2.58
0 0.00
266 76.22
83 23.78%
45  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 273
8 2.93
7 2.56
32 11.72
17 6.23
0 0.00
209 76.56
64 23.44%
46  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 129
8 6.20
6 4.65
10 7.75
5 3.88
1 0.78
99 76.74
30 23.26%
47  โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 233
16 6.87
12 5.15
14 6.01
10 4.29
2 0.86
179 76.82
54 23.18%
48  โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 74
5 6.76
6 8.11
5 6.76
1 1.35
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
49  โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 221
26 11.76
7 3.17
16 7.24
1 0.45
0 0.00
171 77.38
50 22.62%
50  โรงเรียนบ้านแก้ง 383
22 5.74
21 5.48
35 9.14
6 1.57
0 0.00
299 78.07
84 21.93%
51  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 105
7 6.67
8 7.62
6 5.71
1 0.95
1 0.95
82 78.10
23 21.90%
52  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1002
43 4.29
41 4.09
79 7.88
19 1.90
33 3.29
787 78.54
215 21.46%
53  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2354
99 4.21
53 2.25
338 14.36
0 0.00
0 0.00
1864 79.18
490 20.82%
54  โรงเรียนบ้านชุมทอง 125
9 7.20
2 1.60
15 12.00
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
55  โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 714
31 4.34
10 1.40
51 7.14
27 3.78
29 4.06
566 79.27
148 20.73%
56  โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 184
8 4.35
4 2.17
19 10.33
6 3.26
0 0.00
147 79.89
37 20.11%
57  โรงเรียนบ้านป่าระกำ 65
8 12.31
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
58  โรงเรียนบ้านหนองไทร 105
1 0.95
11 10.48
9 8.57
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
59  โรงเรียนบ้านไทรทอง 135
2 1.48
14 10.37
11 8.15
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
60  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 161
7 4.35
7 4.35
7 4.35
6 3.73
5 3.11
129 80.12
32 19.88%
61  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 756
46 6.08
30 3.97
71 9.39
1 0.13
1 0.13
607 80.29
149 19.71%
62  โรงเรียนบ้านคลองหมี 36
1 2.78
1 2.78
4 11.11
1 2.78
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
63  โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 103
7 6.80
1 0.97
11 10.68
1 0.97
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
64  โรงเรียนบ้านนาดี 139
3 2.16
9 6.47
15 10.79
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
65  โรงเรียนบ้านภูเงิน 112
3 2.68
6 5.36
12 10.71
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
66  โรงเรียนบ้านวังบูรพา 270
14 5.19
6 2.22
29 10.74
0 0.00
0 0.00
221 81.85
49 18.15%
67  โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 78
3 3.85
1 1.28
6 7.69
4 5.13
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
68  โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 62
2 3.23
1 1.61
8 12.90
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
69  โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 79
2 2.53
3 3.80
9 11.39
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
70  โรงเรียนบ้านห้วย 63
4 6.35
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
71  โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 135
8 5.93
0 0.00
10 7.41
5 3.70
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
72  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 253
10 3.95
23 9.09
6 2.37
4 1.58
0 0.00
210 83.00
43 17.00%
73  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) 77
3 3.90
4 5.19
5 6.49
0 0.00
1 1.30
64 83.12
13 16.88%
74  โรงเรียนบ้านเขาข่า 83
0 0.00
2 2.41
12 14.46
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
75  โรงเรียนบ้านท่าเต้น 167
16 9.58
5 2.99
5 2.99
0 0.00
2 1.20
139 83.23
28 16.77%
76  โรงเรียนบ้านคลองนางาม 84
3 3.57
5 5.95
5 5.95
1 1.19
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
77  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 330
12 3.64
6 1.82
32 9.70
5 1.52
0 0.00
275 83.33
55 16.67%
78  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 156
0 0.00
7 4.49
19 12.18
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
79  โรงเรียนบ้านซับมะนาว 423
18 4.26
12 2.84
20 4.73
19 4.49
1 0.24
353 83.45
70 16.55%
80  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 85
3 3.53
6 7.06
5 5.88
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
81  โรงเรียนบ้านกิโลสาม 61
1 1.64
1 1.64
6 9.84
2 3.28
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
82  โรงเรียนบ้านวังทอง 129
9 6.98
0 0.00
4 3.10
8 6.20
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
83  โรงเรียนบ้านพระเพลิง 357
30 8.40
11 3.08
15 4.20
2 0.56
0 0.00
299 83.75
58 16.25%
84  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 195
0 0.00
15 7.69
3 1.54
9 4.62
4 2.05
164 84.10
31 15.90%
85  โรงเรียนวัดพวงนิมิต 299
7 2.34
7 2.34
33 11.04
0 0.00
0 0.00
252 84.28
47 15.72%
86  โรงเรียนบ้านวังยาง 128
9 7.03
3 2.34
8 6.25
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
87  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 154
8 5.19
0 0.00
16 10.39
0 0.00
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
88  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 71
3 4.23
2 2.82
2 2.82
3 4.23
1 1.41
60 84.51
11 15.49%
89  โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 364
12 3.30
7 1.92
31 8.52
5 1.37
0 0.00
309 84.89
55 15.11%
90  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 100
4 4.00
4 4.00
4 4.00
3 3.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
91  โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 114
7 6.14
1 0.88
6 5.26
3 2.63
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
92  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 162
3 1.85
3 1.85
18 11.11
0 0.00
0 0.00
138 85.19
24 14.81%
93  โรงเรียนวังจระเข้ 115
10 8.70
0 0.00
7 6.09
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
94  โรงเรียนบ้านหนองข่า 48
3 6.25
2 4.17
1 2.08
1 2.08
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
95  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 138
6 4.35
7 5.07
7 5.07
0 0.00
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
96  โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 112
3 2.68
1 0.89
8 7.14
4 3.57
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
97  โรงเรียนบ้านหนองแก 176
10 5.68
6 3.41
3 1.70
4 2.27
2 1.14
151 85.80
25 14.20%
98  โรงเรียนบ้านวังวน 155
6 3.87
4 2.58
12 7.74
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
99  โรงเรียนบ้านวังจั่น 120
7 5.83
0 0.00
9 7.50
1 0.83
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
100  โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 99
5 5.05
2 2.02
6 6.06
1 1.01
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
101  โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 143
2 1.40
6 4.20
11 7.69
1 0.70
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
102  โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 72
3 4.17
4 5.56
3 4.17
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
103  โรงเรียนบ้านท่าแยก 123
2 1.63
2 1.63
11 8.94
2 1.63
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
104  โรงเรียนบ้านท่าตาสี 145
6 4.14
5 3.45
3 2.07
3 2.07
3 2.07
125 86.21
20 13.79%
105  โรงเรียนบ้านบึงพระราม 73
3 4.11
3 4.11
2 2.74
1 1.37
1 1.37
63 86.30
10 13.70%
106  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 125
6 4.80
10 8.00
0 0.00
0 0.00
1 0.80
108 86.40
17 13.60%
107  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 121
3 2.48
5 4.13
8 6.61
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
108  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 260
10 3.85
8 3.08
10 3.85
6 2.31
0 0.00
226 86.92
34 13.08%
109  โรงเรียนบ้านท่าเกษม 307
30 9.77
5 1.63
5 1.63
0 0.00
0 0.00
267 86.97
40 13.03%
110  โรงเรียนบ้านซับถาวร 123
3 2.44
4 3.25
9 7.32
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
111  โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 100
2 2.00
3 3.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
112  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 220
6 2.73
6 2.73
7 3.18
5 2.27
4 1.82
192 87.27
28 12.73%
113  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 103
1 0.97
6 5.83
6 5.83
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
114  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 329
11 3.34
17 5.17
12 3.65
1 0.30
0 0.00
288 87.54
41 12.46%
115  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 90
6 6.67
0 0.00
4 4.44
1 1.11
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 264
11 4.17
6 2.27
12 4.55
3 1.14
0 0.00
232 87.88
32 12.12%
117  โรงเรียนบ้านหินกอง 215
9 4.19
1 0.47
5 2.33
4 1.86
6 2.79
190 88.37
25 11.63%
118  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 75
0 0.00
3 4.00
3 4.00
1 1.33
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
119  โรงเรียนวังศรีทอง 54
0 0.00
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
120  โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 124
1 0.81
3 2.42
7 5.65
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
121  โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 102
0 0.00
0 0.00
9 8.82
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
122  โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 192
4 2.08
5 2.60
2 1.04
5 2.60
0 0.00
176 91.67
16 8.33%
123  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 735
0 0.00
0 0.00
49 6.67
11 1.50
0 0.00
675 91.84
60 8.16%
124  โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 62
1 1.61
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
125  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 351
0 0.00
0 0.00
23 6.55
0 0.00
5 1.42
323 92.02
28 7.98%
126  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 90
2 2.22
0 0.00
4 4.44
1 1.11
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
127  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 277
3 1.08
2 0.72
10 3.61
2 0.72
4 1.44
256 92.42
21 7.58%
128  โรงเรียนวัดเกศแก้ว 53
2 3.77
0 0.00
1 1.89
1 1.89
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
129  โรงเรียนบ้านท่าระพา 131
9 6.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
130  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) 208
7 3.37
2 0.96
5 2.40
0 0.00
0 0.00
194 93.27
14 6.73%
131  โรงเรียนธรรมยานประยุต 75
5 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
132  โรงเรียนบ้านคลองทราย 105
3 2.86
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
133  โรงเรียนบ้านวังสำลี 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
1 1.61
58 93.55
4 6.45%
134  โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 82
0 0.00
0 0.00
3 3.66
2 2.44
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
135  โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 259
6 2.32
0 0.00
9 3.47
0 0.00
0 0.00
244 94.21
15 5.79%
136  โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 193
3 1.55
0 0.00
2 1.04
6 3.11
0 0.00
182 94.30
11 5.70%
137  โรงเรียนบ้านวังปืน 90
1 1.11
2 2.22
2 2.22
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
138  โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.35
66 95.65
3 4.35%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 280
0 0.00
0 0.00
12 4.29
0 0.00
0 0.00
268 95.71
12 4.29%
140  โรงเรียนบ้านวังรี 140
1 0.71
2 1.43
3 2.14
0 0.00
0 0.00
134 95.71
6 4.29%
141  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 170
0 0.00
0 0.00
6 3.53
0 0.00
0 0.00
164 96.47
6 3.53%
142  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 104
1 0.96
0 0.00
2 1.92
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
143  โรงเรียนบ้านเขาดิน(เขาฉกรรจ์) 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
1 1.25
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
144  โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
145  โรงเรียนบ้านวังดารา 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
82 98.80
1 1.20%

 

จำนวนนักเรียน  26,528 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,333 5.02
เตี้ย  901 3.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,128 8.02
ผอมและเตี้ย  580 2.19
อ้วนและเตี้ย  306 1.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,280 80.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,248 คน


19.78%


Powered By www.thaieducation.net