ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 296
43 14.53
19 6.42
65 21.96
62 20.95
84 28.38
23 7.77
273 92.23%
2  โรงเรียน วัดลำดวน 168
27 16.07
33 19.64
35 20.83
19 11.31
40 23.81
14 8.33
154 91.67%
3  โรงเรียนวัดสระมะเขือ 43
7 16.28
16 37.21
9 20.93
0 0.00
0 0.00
11 25.58
32 74.42%
4  โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 157
0 0.00
13 8.28
37 23.57
14 8.92
48 30.57
45 28.66
112 71.34%
5  โรงเรียนบ้านประพาส 620
92 14.84
50 8.06
90 14.52
103 16.61
0 0.00
285 45.97
335 54.03%
6  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 88
10 11.36
11 12.50
14 15.91
6 6.82
6 6.82
41 46.59
47 53.41%
7  โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 47
7 14.89
0 0.00
5 10.64
7 14.89
5 10.64
23 48.94
24 51.06%
8  โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 90
5 5.56
5 5.56
10 11.11
10 11.11
15 16.67
45 50.00
45 50.00%
9  โรงเรียนบ้านเขานันทา 68
7 10.29
4 5.88
3 4.41
15 22.06
5 7.35
34 50.00
34 50.00%
10  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 34
3 8.82
7 20.59
3 8.82
3 8.82
0 0.00
18 52.94
16 47.06%
11  โรงเรียนบ้านหนองชะอม 44
5 11.36
5 11.36
7 15.91
3 6.82
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
12  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 66
7 10.61
6 9.09
7 10.61
6 9.09
4 6.06
36 54.55
30 45.45%
13  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 84
12 14.29
6 7.14
17 20.24
2 2.38
0 0.00
47 55.95
37 44.05%
14  โรงเรียน บ้านเนินหอม 125
11 8.80
9 7.20
10 8.00
14 11.20
11 8.80
70 56.00
55 44.00%
15  โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 75
12 16.00
0 0.00
9 12.00
10 13.33
2 2.67
42 56.00
33 44.00%
16  โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 63
8 12.70
5 7.94
6 9.52
7 11.11
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
17  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 644
64 9.94
13 2.02
58 9.01
40 6.21
78 12.11
391 60.71
253 39.29%
18  โรงเรียน บ้านแหลมหิน 494
32 6.48
14 2.83
80 16.19
39 7.89
28 5.67
301 60.93
193 39.07%
19  โรงเรียนบ้านท่าตูม 360
90 25.00
0 0.00
49 13.61
0 0.00
0 0.00
221 61.39
139 38.61%
20  โรงเรียนบ้านบางขาม 88
19 21.59
0 0.00
14 15.91
0 0.00
0 0.00
55 62.50
33 37.50%
21  โรงเรียนวัดบุฝ้าย 88
11 12.50
3 3.41
19 21.59
0 0.00
0 0.00
55 62.50
33 37.50%
22  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 140
5 3.57
9 6.43
34 24.29
2 1.43
1 0.71
89 63.57
51 36.43%
23  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 174
13 7.47
7 4.02
36 20.69
6 3.45
0 0.00
112 64.37
62 35.63%
24  โรงเรียนวัดหาดสะแก 87
10 11.49
3 3.45
18 20.69
0 0.00
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
25  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 672
22 3.27
29 4.32
72 10.71
51 7.59
65 9.67
433 64.43
239 35.57%
26  โรงเรียนวัดไชยมงคล 97
6 6.19
4 4.12
5 5.15
10 10.31
9 9.28
63 64.95
34 35.05%
27  โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 104
2 1.92
12 11.54
12 11.54
2 1.92
8 7.69
68 65.38
36 34.62%
28  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 97
19 19.59
2 2.06
11 11.34
1 1.03
0 0.00
64 65.98
33 34.02%
29  โรงเรียนบ้านวังทะลุ 250
6 2.40
51 20.40
21 8.40
7 2.80
0 0.00
165 66.00
85 34.00%
30  โรงเรียนวัดลิรัญดอน 53
13 24.53
5 9.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
31  โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 77
12 15.58
6 7.79
7 9.09
1 1.30
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
32  โรงเรียนวัดหนองโพรง 168
9 5.36
20 11.90
22 13.10
3 1.79
0 0.00
114 67.86
54 32.14%
33  โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 169
24 14.20
13 7.69
10 5.92
3 1.78
2 1.18
117 69.23
52 30.77%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 296
37 12.50
20 6.76
33 11.15
0 0.00
0 0.00
206 69.59
90 30.41%
35  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 336
18 5.36
5 1.49
24 7.14
12 3.57
43 12.80
234 69.64
102 30.36%
36  โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 110
15 13.64
2 1.82
14 12.73
2 1.82
0 0.00
77 70.00
33 30.00%
37  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 107
5 4.67
6 5.61
11 10.28
4 3.74
6 5.61
75 70.09
32 29.91%
38  โรงเรียนวัดบางเตย 158
11 6.96
21 13.29
9 5.70
5 3.16
0 0.00
112 70.89
46 29.11%
39  โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 391
29 7.42
18 4.60
41 10.49
25 6.39
0 0.00
278 71.10
113 28.90%
40  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 405
89 21.98
3 0.74
25 6.17
0 0.00
0 0.00
288 71.11
117 28.89%
41  โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 50
2 4.00
0 0.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
42  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 277
15 5.42
19 6.86
32 11.55
11 3.97
0 0.00
200 72.20
77 27.80%
43  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 54
8 14.81
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
44  โรงเรียน ชุมชนวัดหนองจวง 182
29 15.93
2 1.10
13 7.14
3 1.65
2 1.10
133 73.08
49 26.92%
45  โรงเรียนบ้านหนองหอย 72
8 11.11
0 0.00
11 15.28
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 197
7 3.55
7 3.55
19 9.64
17 8.63
0 0.00
147 74.62
50 25.38%
47  โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 79
6 7.59
7 8.86
7 8.86
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
48  โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 32
5 15.63
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
49  โรงเรียนวัดดงไชยมัน 16
2 12.50
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
50  โรงเรียนวัดแสงสว่าง 64
7 10.94
5 7.81
3 4.69
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
51  โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 104
15 14.42
6 5.77
4 3.85
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
52  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 105
10 9.52
2 1.90
13 12.38
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
53  โรงเรียนวัดสระข่อย 121
10 8.26
5 4.13
12 9.92
1 0.83
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
54  โรงเรียนบ้านวังขอน 137
10 7.30
8 5.84
7 5.11
4 2.92
2 1.46
106 77.37
31 22.63%
55  โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 36
2 5.56
2 5.56
0 0.00
4 11.11
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
56  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 18
0 0.00
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
57  โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 32
0 0.00
3 9.38
4 12.50
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
58  โรงเรียนวัดบ้านพระ 55
8 14.55
3 5.45
1 1.82
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
59  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 37
0 0.00
2 5.41
6 16.22
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
60  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1750
100 5.71
0 0.00
270 15.43
0 0.00
0 0.00
1380 78.86
370 21.14%
61  โรงเรียนวัดบุพพาราม 43
4 9.30
1 2.33
2 4.65
1 2.33
1 2.33
34 79.07
9 20.93%
62  โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 131
2 1.53
3 2.29
22 16.79
0 0.00
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
63  โรงเรียนบ้านมาบเหียง 39
1 2.56
3 7.69
3 7.69
1 2.56
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
64  โรงเรียนวัดอินทาราม 103
7 6.80
4 3.88
6 5.83
4 3.88
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
65  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 64
3 4.69
3 4.69
4 6.25
1 1.56
2 3.13
51 79.69
13 20.31%
66  โรงเรียน บ่อแร่-ธารเลา 50
2 4.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
40 80.00
10 20.00%
67  โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 30
0 0.00
4 13.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
68  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 406
28 6.90
22 5.42
15 3.69
8 1.97
7 1.72
326 80.30
80 19.70%
69  โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 215
4 1.86
17 7.91
21 9.77
0 0.00
0 0.00
173 80.47
42 19.53%
70  โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
4 9.76
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
71  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 67
2 2.99
6 8.96
5 7.46
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
72  โรงเรียน บ้านดงบัง 177
6 3.39
6 3.39
20 11.30
0 0.00
1 0.56
144 81.36
33 18.64%
73  โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 17
2 11.76
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
74  โรงเรียนวัดเนินผาสุก 81
3 3.70
3 3.70
5 6.17
3 3.70
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
75  โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
2 3.45
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
76  โรงเรียนบ้านด่าน 61
0 0.00
5 8.20
5 8.20
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
77  โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 153
7 4.58
9 5.88
7 4.58
2 1.31
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
78  โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 210
7 3.33
10 4.76
6 2.86
7 3.33
4 1.90
176 83.81
34 16.19%
79  โรงเรียน วัดเนินสูง 62
2 3.23
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
80  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 51
2 3.92
5 9.80
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
81  โรงเรียนวัดศรีมงคล 137
4 2.92
0 0.00
17 12.41
0 0.00
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
82  โรงเรียนวัดหัวกรด 86
0 0.00
0 0.00
13 15.12
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
83  โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 94
2 2.13
3 3.19
9 9.57
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
84  โรงเรียนวัดหัวไผ่ 54
0 0.00
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
85  โรงเรียนวัดเกาะลอย 27
0 0.00
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
86  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 334
2 0.60
6 1.80
38 11.38
2 0.60
1 0.30
285 85.33
49 14.67%
87  โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 62
0 0.00
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
88  โรงเรียนวัดทุ่งสบก 84
3 3.57
2 2.38
7 8.33
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
89  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 110
4 3.64
4 3.64
7 6.36
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
90  โรงเรียนวัดบุยายใบ 122
4 3.28
4 3.28
5 4.10
2 1.64
1 0.82
106 86.89
16 13.11%
91  โรงเรียนหัวซาวิทยา 94
2 2.13
3 3.19
1 1.06
3 3.19
3 3.19
82 87.23
12 12.77%
92  โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 80
3 3.75
2 2.50
5 6.25
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
93  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 126
2 1.59
3 2.38
7 5.56
2 1.59
1 0.79
111 88.10
15 11.90%
94  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 491
23 4.68
2 0.41
31 6.31
0 0.00
0 0.00
435 88.59
56 11.41%
95  โรงเรียนวัดไผ่งาม 106
1 0.94
0 0.00
11 10.38
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
96  โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
97  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 76
2 2.63
1 1.32
4 5.26
1 1.32
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
98  โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 59
1 1.69
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
99  โรงเรียนวัดนพคุณทอง 83
2 2.41
3 3.61
1 1.20
1 1.20
1 1.20
75 90.36
8 9.64%
100  โรงเรียนวัดขิงกระชาย 94
1 1.06
1 1.06
4 4.26
1 1.06
2 2.13
85 90.43
9 9.57%
101  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
102  โรงเรียนบ้านหว้าเอน 124
4 3.23
4 3.23
3 2.42
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
103  โรงเรียนนิคมพัฒนา 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
104  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 152
4 2.63
0 0.00
9 5.92
0 0.00
0 0.00
139 91.45
13 8.55%
105  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 152
4 2.63
3 1.97
1 0.66
0 0.00
3 1.97
141 92.76
11 7.24%
106  โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 136
1 0.74
2 1.47
4 2.94
0 0.00
2 1.47
127 93.38
9 6.62%
107  โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
108  โรงเรียนวัดบ้านโนน 91
0 0.00
1 1.10
4 4.40
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
109  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 344
2 0.58
2 0.58
14 4.07
0 0.00
0 0.00
326 94.77
18 5.23%
110  โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
3 3.06
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
111  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 64
0 0.00
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
112  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
113  โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 200
0 0.00
0 0.00
3 1.50
0 0.00
0 0.00
197 98.50
3 1.50%
114  โรงเรียน วัดประชาวาส 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนวัดบางคาง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,180 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,216 7.08
เตี้ย  684 3.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,767 10.29
ผอมและเตี้ย  585 3.41
อ้วนและเตี้ย  495 2.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,433 72.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,747 คน


27.63%


Powered By www.thaieducation.net