ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 87 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 101
11 10.89
19 18.81
11 10.89
30 29.70
30 29.70
0 0.00
101 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 99
14 14.14
25 25.25
4 4.04
39 39.39
17 17.17
0 0.00
99 100.00%
3  โรงเรียนวัดป่ายุบ 150
27 18.00
21 14.00
24 16.00
13 8.67
10 6.67
55 36.67
95 63.33%
4  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 94
6 6.38
11 11.70
7 7.45
11 11.70
7 7.45
52 55.32
42 44.68%
5  โรงเรียนวัดเขากะโดน 79
6 7.59
11 13.92
13 16.46
1 1.27
4 5.06
44 55.70
35 44.30%
6  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 223
15 6.73
33 14.80
35 15.70
1 0.45
2 0.90
137 61.43
86 38.57%
7  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 940
77 8.19
47 5.00
195 20.74
29 3.09
0 0.00
592 62.98
348 37.02%
8  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 80
7 8.75
8 10.00
13 16.25
1 1.25
0 0.00
51 63.75
29 36.25%
9  โรงเรียน วัดกะแส 250
11 4.40
4 1.60
26 10.40
15 6.00
30 12.00
164 65.60
86 34.40%
10  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 559
43 7.69
35 6.26
27 4.83
35 6.26
46 8.23
373 66.73
186 33.27%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 175
14 8.00
0 0.00
21 12.00
16 9.14
7 4.00
117 66.86
58 33.14%
12  โรงเรียนบ้านชำสมอ 129
10 7.75
8 6.20
21 16.28
2 1.55
0 0.00
88 68.22
41 31.78%
13  โรงเรียนวัดจำรุง 46
0 0.00
7 15.22
7 15.22
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
14  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 58
7 12.07
5 8.62
1 1.72
3 5.17
1 1.72
41 70.69
17 29.31%
15  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 113
23 20.35
0 0.00
8 7.08
0 0.00
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
16  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 181
13 7.18
7 3.87
17 9.39
3 1.66
8 4.42
133 73.48
48 26.52%
17  โรงเรียนวัดคลองปูน 204
13 6.37
3 1.47
38 18.63
0 0.00
0 0.00
150 73.53
54 26.47%
18  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2020
95 4.70
40 1.98
144 7.13
116 5.74
130 6.44
1495 74.01
525 25.99%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 179
5 2.79
9 5.03
29 16.20
2 1.12
1 0.56
133 74.30
46 25.70%
20  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 169
9 5.33
12 7.10
13 7.69
9 5.33
0 0.00
126 74.56
43 25.44%
21  โรงเรียน วัดสมอโพรง 99
4 4.04
7 7.07
5 5.05
4 4.04
5 5.05
74 74.75
25 25.25%
22  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 771
29 3.76
20 2.59
67 8.69
70 9.08
3 0.39
582 75.49
189 24.51%
23  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 192
8 4.17
10 5.21
10 5.21
9 4.69
10 5.21
145 75.52
47 24.48%
24  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 136
9 6.62
8 5.88
16 11.76
0 0.00
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
25  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 178
13 7.30
7 3.93
21 11.80
1 0.56
0 0.00
136 76.40
42 23.60%
26  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 140
5 3.57
10 7.14
17 12.14
0 0.00
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
27  โรงเรียนวัดวังหว้า 140
8 5.71
11 7.86
4 2.86
7 5.00
2 1.43
108 77.14
32 22.86%
28  โรงเรียนบ้านวังหิน 379
8 2.11
11 2.90
18 4.75
19 5.01
29 7.65
294 77.57
85 22.43%
29  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 171
8 4.68
9 5.26
21 12.28
0 0.00
0 0.00
133 77.78
38 22.22%
30  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 91
1 1.10
2 2.20
14 15.38
2 2.20
1 1.10
71 78.02
20 21.98%
31  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 157
16 10.19
3 1.91
15 9.55
0 0.00
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
32  โรงเรียนบ้านชุมแสง 655
15 2.29
38 5.80
82 12.52
1 0.15
0 0.00
519 79.24
136 20.76%
33  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 281
13 4.63
12 4.27
32 11.39
1 0.36
0 0.00
223 79.36
58 20.64%
34  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 143
4 2.80
15 10.49
10 6.99
0 0.00
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
35  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 196
3 1.53
7 3.57
29 14.80
0 0.00
0 0.00
157 80.10
39 19.90%
36  โรงเรียนวัดเนินทราย 96
3 3.13
0 0.00
14 14.58
2 2.08
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
37  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 472
29 6.14
17 3.60
44 9.32
3 0.64
0 0.00
379 80.30
93 19.70%
38  โรงเรียน วัดบ้านนา 143
2 1.40
5 3.50
8 5.59
4 2.80
8 5.59
116 81.12
27 18.88%
39  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 498
11 2.21
16 3.21
62 12.45
0 0.00
0 0.00
409 82.13
89 17.87%
40  โรงเรียน บ้านสีระมัน 101
4 3.96
3 2.97
11 10.89
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
41  โรงเรียนวัดพังราด 34
0 0.00
1 2.94
5 14.71
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
42  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 214
7 3.27
9 4.21
3 1.40
14 6.54
4 1.87
177 82.71
37 17.29%
43  โรงเรียน วัดบุนนาค 161
1 0.62
1 0.62
11 6.83
2 1.24
12 7.45
134 83.23
27 16.77%
44  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 305
15 4.92
12 3.93
23 7.54
0 0.00
0 0.00
255 83.61
50 16.39%
45  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 93
2 2.15
1 1.08
12 12.90
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
46  โรงเรียน วัดพลงไสว 149
9 6.04
1 0.67
14 9.40
0 0.00
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
47  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 127
7 5.51
5 3.94
5 3.94
3 2.36
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
48  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 155
4 2.58
4 2.58
16 10.32
0 0.00
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
49  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 84
3 3.57
4 4.76
3 3.57
3 3.57
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
50  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 123
7 5.69
2 1.63
6 4.88
2 1.63
2 1.63
104 84.55
19 15.45%
51  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 86
1 1.16
3 3.49
7 8.14
2 2.33
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
52  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 215
4 1.86
7 3.26
21 9.77
0 0.00
0 0.00
183 85.12
32 14.88%
53  โรงเรียนบ้านยางงาม 152
1 0.66
5 3.29
6 3.95
0 0.00
10 6.58
130 85.53
22 14.47%
54  โรงเรียนวัดกองดิน 57
3 5.26
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
55  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 72
2 2.78
2 2.78
2 2.78
2 2.78
2 2.78
62 86.11
10 13.89%
56  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 103
3 2.91
3 2.91
6 5.83
2 1.94
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
57  โรงเรียน บ้านหนองไทร 120
7 5.83
0 0.00
9 7.50
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
58  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 106
8 7.55
4 3.77
2 1.89
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
59  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 263
7 2.66
12 4.56
13 4.94
0 0.00
0 0.00
231 87.83
32 12.17%
60  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 101
4 3.96
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
61  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 103
4 3.88
5 4.85
2 1.94
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
62  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 136
4 2.94
1 0.74
7 5.15
2 1.47
0 0.00
122 89.71
14 10.29%
63  โรงเรียน บ้านยางเอน 164
1 0.61
0 0.00
15 9.15
0 0.00
0 0.00
148 90.24
16 9.76%
64  โรงเรียนวัดเนินยาง 129
2 1.55
5 3.88
5 3.88
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
65  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
66  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 189
5 2.65
0 0.00
12 6.35
0 0.00
0 0.00
172 91.01
17 8.99%
67  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 124
4 3.23
0 0.00
7 5.65
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
68  โรงเรียน วัดท่ากง 147
2 1.36
3 2.04
0 0.00
0 0.00
7 4.76
135 91.84
12 8.16%
69  โรงเรียน วัดคลองชากพง 114
3 2.63
0 0.00
6 5.26
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
70  โรงเรียนบ้านสองสลึง 274
0 0.00
0 0.00
20 7.30
0 0.00
0 0.00
254 92.70
20 7.30%
71  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
72  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 128
1 0.78
0 0.00
7 5.47
0 0.00
0 0.00
120 93.75
8 6.25%
73  โรงเรียนบ้านชงโค 97
3 3.09
1 1.03
1 1.03
0 0.00
1 1.03
91 93.81
6 6.19%
74  โรงเรียนวัดเกาะลอย 169
0 0.00
3 1.78
7 4.14
0 0.00
0 0.00
159 94.08
10 5.92%
75  โรงเรียนวัดเขาน้อย 137
0 0.00
0 0.00
8 5.84
0 0.00
0 0.00
129 94.16
8 5.84%
76  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 225
2 0.89
0 0.00
11 4.89
0 0.00
0 0.00
212 94.22
13 5.78%
77  โรงเรียน วัดสันติวัน 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
78  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 103
2 1.94
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
79  โรงเรียนบ้านน้ำใส 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
1 1.05
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
80  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 74
1 1.35
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
81  โรงเรียนบ้านศรีประชา 148
0 0.00
0 0.00
6 4.05
0 0.00
0 0.00
142 95.95
6 4.05%
82  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 198
6 3.03
0 0.00
1 0.51
0 0.00
0 0.00
191 96.46
7 3.54%
83  โรงเรียนบ้านหนองคุย 90
2 2.22
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
84  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.71
3 2.14
136 97.14
4 2.86%
85  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 142
1 0.70
0 0.00
1 0.70
0 0.00
2 1.41
138 97.18
4 2.82%
86  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 597
5 0.84
3 0.50
6 1.01
2 0.34
0 0.00
581 97.32
16 2.68%
87  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,496 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  742 4.24
เตี้ย  613 3.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,474 8.42
ผอมและเตี้ย  485 2.77
อ้วนและเตี้ย  394 2.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,788 78.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,708 คน


21.19%


Powered By www.thaieducation.net