ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 39
11 28.21
0 0.00
13 33.33
2 5.13
13 33.33
0 0.00
39 100.00%
2  โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 60
34 56.67
22 36.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
3  โรงเรียนวัดหัวถนน 50
6 12.00
12 24.00
6 12.00
15 30.00
11 22.00
0 0.00
50 100.00%
4  โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 203
25 12.32
21 10.34
22 10.84
46 22.66
43 21.18
46 22.66
157 77.34%
5  โรงเรียนบ้านหนองจาน 77
23 29.87
24 31.17
12 15.58
0 0.00
0 0.00
18 23.38
59 76.62%
6  โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) 917
71 7.74
63 6.87
149 16.25
134 14.61
212 23.12
288 31.41
629 68.59%
7  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 140
14 10.00
9 6.43
26 18.57
14 10.00
25 17.86
52 37.14
88 62.86%
8  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 143
7 4.90
10 6.99
20 13.99
17 11.89
30 20.98
59 41.26
84 58.74%
9  โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 79
9 11.39
2 2.53
8 10.13
11 13.92
16 20.25
33 41.77
46 58.23%
10  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 327
29 8.87
24 7.34
50 15.29
34 10.40
48 14.68
142 43.43
185 56.57%
11  โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 64
12 18.75
5 7.81
8 12.50
4 6.25
5 7.81
30 46.88
34 53.13%
12  โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 153
19 12.42
9 5.88
31 20.26
9 5.88
9 5.88
76 49.67
77 50.33%
13  โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 793
63 7.94
52 6.56
179 22.57
31 3.91
60 7.57
408 51.45
385 48.55%
14  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2781
184 6.62
148 5.32
929 33.41
76 2.73
0 0.00
1444 51.92
1337 48.08%
15  โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 82
8 9.76
5 6.10
4 4.88
13 15.85
9 10.98
43 52.44
39 47.56%
16  โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 62
12 19.35
4 6.45
9 14.52
4 6.45
0 0.00
33 53.23
29 46.77%
17  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) 716
37 5.17
24 3.35
117 16.34
38 5.31
116 16.20
384 53.63
332 46.37%
18  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 122
7 5.74
9 7.38
18 14.75
16 13.11
6 4.92
66 54.10
56 45.90%
19  โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 55
0 0.00
3 5.45
21 38.18
1 1.82
0 0.00
30 54.55
25 45.45%
20  โรงเรียนวัดช้าง 56
9 16.07
2 3.57
12 21.43
1 1.79
1 1.79
31 55.36
25 44.64%
21  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 9
0 0.00
0 0.00
4 44.44
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
22  โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) 238
26 10.92
41 17.23
32 13.45
4 1.68
2 0.84
133 55.88
105 44.12%
23  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 92
9 9.78
7 7.61
24 26.09
0 0.00
0 0.00
52 56.52
40 43.48%
24  โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 388
22 5.67
25 6.44
63 16.24
40 10.31
16 4.12
222 57.22
166 42.78%
25  โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 47
6 12.77
5 10.64
4 8.51
4 8.51
1 2.13
27 57.45
20 42.55%
26  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 918
40 4.36
23 2.51
146 15.90
63 6.86
96 10.46
550 59.91
368 40.09%
27  โรงเรียนวัดหนองบัว 179
19 10.61
16 8.94
35 19.55
0 0.00
0 0.00
109 60.89
70 39.11%
28  โรงเรียนวัดบ้านยาง 41
2 4.88
3 7.32
11 26.83
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
29  โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 489
86 17.59
1 0.20
99 20.25
0 0.00
1 0.20
302 61.76
187 38.24%
30  โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 104
18 17.31
4 3.85
15 14.42
1 0.96
1 0.96
65 62.50
39 37.50%
31  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 43
3 6.98
5 11.63
6 13.95
2 4.65
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
32  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 116
25 21.55
3 2.59
14 12.07
1 0.86
0 0.00
73 62.93
43 37.07%
33  โรงเรียนบ้านซับครก 122
10 8.20
13 10.66
18 14.75
3 2.46
0 0.00
78 63.93
44 36.07%
34  โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) 141
11 7.80
7 4.96
24 17.02
5 3.55
0 0.00
94 66.67
47 33.33%
35  โรงเรียนวัดม่วงน้อย 123
7 5.69
5 4.07
29 23.58
0 0.00
0 0.00
82 66.67
41 33.33%
36  โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 78
5 6.41
8 10.26
10 12.82
3 3.85
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
37  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) 151
6 3.97
14 9.27
26 17.22
2 1.32
2 1.32
101 66.89
50 33.11%
38  โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 40
4 10.00
3 7.50
5 12.50
1 2.50
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
39  โรงเรียนวัดมงคล 185
17 9.19
19 10.27
12 6.49
11 5.95
0 0.00
126 68.11
59 31.89%
40  โรงเรียนบ้านธารทองแดง 115
6 5.22
6 5.22
17 14.78
6 5.22
0 0.00
80 69.57
35 30.43%
41  โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 40
1 2.50
5 12.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
42  โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 114
11 9.65
6 5.26
13 11.40
2 1.75
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
43  โรงเรียนบ้านซับชะอม 94
11 11.70
5 5.32
5 5.32
3 3.19
2 2.13
68 72.34
26 27.66%
44  โรงเรียนวัดห้วยหวาย 70
4 5.71
2 2.86
12 17.14
1 1.43
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
45  โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) 41
0 0.00
2 4.88
9 21.95
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
46  โรงเรียนวัดมะขามเรียง 76
5 6.58
0 0.00
15 19.74
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
47  โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 61
11 18.03
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
48  โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 122
8 6.56
3 2.46
17 13.93
4 3.28
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
49  โรงเรียนวัดสารภี 54
1 1.85
4 7.41
9 16.67
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
50  โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 27
2 7.41
1 3.70
3 11.11
0 0.00
1 3.70
20 74.07
7 25.93%
51  โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 393
20 5.09
11 2.80
70 17.81
0 0.00
0 0.00
292 74.30
101 25.70%
52  โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ 39
1 2.56
0 0.00
7 17.95
2 5.13
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
53  โรงเรียนวัดโคกงาม 47
5 10.64
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
54  โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ 123
5 4.07
3 2.44
23 18.70
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
55  โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 65
8 12.31
2 3.08
5 7.69
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
56  โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 198
9 4.55
9 4.55
28 14.14
1 0.51
0 0.00
151 76.26
47 23.74%
57  โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 59
2 3.39
1 1.69
9 15.25
2 3.39
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
58  โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 82
4 4.88
0 0.00
12 14.63
3 3.66
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
59  โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 130
7 5.38
13 10.00
8 6.15
2 1.54
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
60  โรงเรียนวัดเขาดิน 44
3 6.82
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
61  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 171
13 7.60
12 7.02
3 1.75
10 5.85
0 0.00
133 77.78
38 22.22%
62  โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 108
4 3.70
2 1.85
14 12.96
3 2.78
1 0.93
84 77.78
24 22.22%
63  โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 101
1 0.99
1 0.99
16 15.84
4 3.96
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
64  โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 147
8 5.44
2 1.36
20 13.61
0 0.00
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
65  โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 164
13 7.93
0 0.00
20 12.20
0 0.00
0 0.00
131 79.88
33 20.12%
66  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) 300
9 3.00
4 1.33
45 15.00
2 0.67
0 0.00
240 80.00
60 20.00%
67  โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 125
1 0.80
12 9.60
9 7.20
3 2.40
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
68  โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) 248
19 7.66
0 0.00
30 12.10
0 0.00
0 0.00
199 80.24
49 19.76%
69  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 46
0 0.00
0 0.00
9 19.57
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
70  โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 52
3 5.77
2 3.85
3 5.77
2 3.85
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
71  โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 117
0 0.00
3 2.56
18 15.38
0 0.00
1 0.85
95 81.20
22 18.80%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 147
4 2.72
1 0.68
22 14.97
0 0.00
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
73  โรงเรียนบ้านเขาพลัด 117
4 3.42
2 1.71
8 6.84
0 0.00
6 5.13
97 82.91
20 17.09%
74  โรงเรียนพระพุทธบาท 123
16 13.01
0 0.00
5 4.07
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
75  โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 41
2 4.88
2 4.88
2 4.88
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
76  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
2 6.67
25 83.33
5 16.67%
77  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 30
1 3.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
78  โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) 85
5 5.88
2 2.35
7 8.24
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
79  โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 44
4 9.09
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
80  โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 141
15 10.64
1 0.71
1 0.71
0 0.00
5 3.55
119 84.40
22 15.60%
81  โรงเรียนบ้านพุซาง 105
2 1.90
0 0.00
11 10.48
2 1.90
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
82  โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 63
3 4.76
4 6.35
1 1.59
0 0.00
1 1.59
54 85.71
9 14.29%
83  โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 162
4 2.47
0 0.00
18 11.11
0 0.00
0 0.00
140 86.42
22 13.58%
84  โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
3 5.77
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
85  โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
2 8.70
20 86.96
3 13.04%
86  โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 96
2 2.08
3 3.13
4 4.17
2 2.08
1 1.04
84 87.50
12 12.50%
87  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
1 4.00
22 88.00
3 12.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 51
0 0.00
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
89  โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ 146
3 2.05
2 1.37
9 6.16
3 2.05
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
90  โรงเรียนบ้านสระลำใย 27
2 7.41
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
91  โรงเรียนวัดท่าวัว 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
1 1.54
2 3.08
58 89.23
7 10.77%
92  โรงเรียนวัดแพะโคก 121
0 0.00
0 0.00
11 9.09
2 1.65
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
93  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 113
1 0.88
0 0.00
11 9.73
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
94  โรงเรียนวัดหนองหว้า 66
1 1.52
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
95  โรงเรียนวัดป่าคา 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
3 3.95
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
96  โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
97  โรงเรียนวัดนาร่อง 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
98  โรงเรียนวัดป่าสัก 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
99  โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 155
0 0.00
0 0.00
14 9.03
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
100  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) 79
3 3.80
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
101  โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
102  โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 75
0 0.00
2 2.67
4 5.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
103  โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 76
1 1.32
1 1.32
4 5.26
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
104  โรงเรียนวัดหนองสีดา 91
1 1.10
1 1.10
4 4.40
1 1.10
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
105  โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 295
8 2.71
5 1.69
9 3.05
0 0.00
0 0.00
273 92.54
22 7.46%
106  โรงเรียนวัดส้มป่อย 114
1 0.88
0 0.00
6 5.26
1 0.88
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
107  โรงเรียนวัดวังเลน 117
3 2.56
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
108  โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) 173
6 3.47
0 0.00
5 2.89
0 0.00
0 0.00
162 93.64
11 6.36%
109  โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 123
0 0.00
0 0.00
6 4.88
1 0.81
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
110  โรงเรียนวัดโคกเสลา 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
111  โรงเรียนธารเกษม 126
2 1.59
0 0.00
3 2.38
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
112  โรงเรียนวัดสุนันทาราม 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
113  โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.53
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
114  โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 149
0 0.00
0 0.00
3 2.01
0 0.00
0 0.00
146 97.99
3 2.01%
115  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 546
0 0.00
3 0.55
0 0.00
6 1.10
0 0.00
537 98.35
9 1.65%
116  โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
117  โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดพุแค 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนวัดห้วยลี่ 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,795 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,189 6.33
เตี้ย  793 4.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,916 15.51
ผอมและเตี้ย  686 3.65
อ้วนและเตี้ย  748 3.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,463 66.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,332 คน


33.69%


Powered By www.thaieducation.net