ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สิงห์บุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 97 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.06
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดประศุก 46
6 13.04
13 28.26
6 13.04
9 19.57
7 15.22
5 10.87
41 89.13%
2  โรงเรียนวัดโคปูน 63
31 49.21
2 3.17
6 9.52
0 0.00
4 6.35
20 31.75
43 68.25%
3  โรงเรียนวัดศรีสาคร 34
12 35.29
2 5.88
6 17.65
1 2.94
1 2.94
12 35.29
22 64.71%
4  โรงเรียนวัดการ้อง 51
7 13.73
7 13.73
11 21.57
3 5.88
4 7.84
19 37.25
32 62.75%
5  โรงเรียนวัดตุ้มหู 82
9 10.98
7 8.54
18 21.95
5 6.10
7 8.54
36 43.90
46 56.10%
6  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 33
6 18.18
3 9.09
6 18.18
0 0.00
2 6.06
16 48.48
17 51.52%
7  โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 193
30 15.54
9 4.66
37 19.17
6 3.11
17 8.81
94 48.70
99 51.30%
8  โรงเรียนวัดแหลมคาง 86
6 6.98
9 10.47
8 9.30
21 24.42
0 0.00
42 48.84
44 51.16%
9  โรงเรียนวัดประสาท 47
6 12.77
7 14.89
9 19.15
1 2.13
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
10  โรงเรียนวัดข่อย 113
5 4.42
5 4.42
14 12.39
10 8.85
19 16.81
60 53.10
53 46.90%
11  โรงเรียนวัดสิงห์ 112
18 16.07
15 13.39
4 3.57
11 9.82
3 2.68
61 54.46
51 45.54%
12  โรงเรียนวัดประโชติการาม 125
9 7.20
13 10.40
9 7.20
5 4.00
16 12.80
73 58.40
52 41.60%
13  โรงเรียนวัดยาง 49
3 6.12
3 6.12
10 20.41
2 4.08
1 2.04
30 61.22
19 38.78%
14  โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 137
17 12.41
3 2.19
29 21.17
1 0.73
3 2.19
84 61.31
53 38.69%
15  โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 2270
34 1.50
11 0.48
272 11.98
395 17.40
160 7.05
1398 61.59
872 38.41%
16  โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 177
19 10.73
6 3.39
11 6.21
19 10.73
11 6.21
111 62.71
66 37.29%
17  โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 88
4 4.55
2 2.27
20 22.73
5 5.68
0 0.00
57 64.77
31 35.23%
18  โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) 54
6 11.11
2 3.70
7 12.96
2 3.70
2 3.70
35 64.81
19 35.19%
19  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 111
2 1.80
6 5.41
31 27.93
0 0.00
0 0.00
72 64.86
39 35.14%
20  โรงเรียนวัดบางปูน 113
4 3.54
0 0.00
17 15.04
0 0.00
18 15.93
74 65.49
39 34.51%
21  โรงเรียนวัดระนาม 59
4 6.78
9 15.25
7 11.86
0 0.00
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
22  โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 67
6 8.96
2 2.99
6 8.96
0 0.00
8 11.94
45 67.16
22 32.84%
23  โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 67
2 2.99
0 0.00
20 29.85
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
24  โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 48
6 12.50
1 2.08
8 16.67
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
25  โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 215
4 1.86
5 2.33
21 9.77
9 4.19
26 12.09
150 69.77
65 30.23%
26  โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) 125
5 4.00
4 3.20
28 22.40
0 0.00
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
27  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 44
2 4.55
5 11.36
6 13.64
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
28  โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร 55
6 10.91
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
29  โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 314
16 5.10
21 6.69
29 9.24
12 3.82
13 4.14
223 71.02
91 28.98%
30  โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 86
4 4.65
3 3.49
17 19.77
0 0.00
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
31  โรงเรียนวัดเสือข้าม 104
11 10.58
3 2.88
14 13.46
1 0.96
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
32  โรงเรียนวัดประดับ 119
9 7.56
12 10.08
12 10.08
0 0.00
0 0.00
86 72.27
33 27.73%
33  โรงเรียนวัดถอนสมอ 176
19 10.80
0 0.00
28 15.91
1 0.57
0 0.00
128 72.73
48 27.27%
34  โรงเรียนวัดอัมพวัน 134
4 2.99
6 4.48
25 18.66
1 0.75
0 0.00
98 73.13
36 26.87%
35  โรงเรียนวัดตึกราชา 144
7 4.86
5 3.47
23 15.97
2 1.39
1 0.69
106 73.61
38 26.39%
36  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 114
8 7.02
4 3.51
15 13.16
2 1.75
1 0.88
84 73.68
30 26.32%
37  โรงเรียนวัดหลวง 50
3 6.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
4 8.00
37 74.00
13 26.00%
38  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 94
5 5.32
1 1.06
17 18.09
0 0.00
1 1.06
70 74.47
24 25.53%
39  โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 150
7 4.67
0 0.00
29 19.33
2 1.33
0 0.00
112 74.67
38 25.33%
40  โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 57
0 0.00
4 7.02
10 17.54
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
41  โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 82
2 2.44
0 0.00
18 21.95
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
42  โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 63
2 3.17
4 6.35
4 6.35
3 4.76
2 3.17
48 76.19
15 23.81%
43  โรงเรียนวัดวิหารขาว 63
3 4.76
7 11.11
1 1.59
3 4.76
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
44  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) 84
5 5.95
0 0.00
5 5.95
5 5.95
5 5.95
64 76.19
20 23.81%
45  โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 76
3 3.95
1 1.32
14 18.42
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
46  โรงเรียนค่ายบางระจัน 93
3 3.23
0 0.00
10 10.75
3 3.23
5 5.38
72 77.42
21 22.58%
47  โรงเรียนวัดตะโกรวม 80
2 2.50
0 0.00
16 20.00
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
48  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 194
11 5.67
5 2.58
9 4.64
9 4.64
8 4.12
152 78.35
42 21.65%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 75
6 8.00
4 5.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
50  โรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 108
4 3.70
0 0.00
19 17.59
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
51  โรงเรียนวัดสาธุการาม 71
1 1.41
1 1.41
12 16.90
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
52  โรงเรียนวัดโบสถ์ 961
23 2.39
12 1.25
60 6.24
35 3.64
72 7.49
759 78.98
202 21.02%
53  โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 382
20 5.24
14 3.66
31 8.12
6 1.57
8 2.09
303 79.32
79 20.68%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 64
3 4.69
0 0.00
8 12.50
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
55  โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 30
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
2 6.67
24 80.00
6 20.00%
56  โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 133
7 5.26
3 2.26
16 12.03
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
57  โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 41
5 12.20
3 7.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
58  โรงเรียนวัดโบสถ์ 48
3 6.25
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
59  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 102
2 1.96
2 1.96
10 9.80
3 2.94
2 1.96
83 81.37
19 18.63%
60  โรงเรียนวัดกลาง 143
1 0.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 17.48
117 81.82
26 18.18%
61  โรงเรียนวัดคีม 111
6 5.41
3 2.70
10 9.01
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
62  โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
63  โรงเรียนวัดเชียงราก 96
7 7.29
2 2.08
4 4.17
2 2.08
1 1.04
80 83.33
16 16.67%
64  โรงเรียนวัดพรหมสาคร 697
33 4.73
20 2.87
61 8.75
0 0.00
0 0.00
583 83.64
114 16.36%
65  โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 37
0 0.00
0 0.00
5 13.51
0 0.00
1 2.70
31 83.78
6 16.22%
66  โรงเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 253
11 4.35
8 3.16
13 5.14
7 2.77
2 0.79
212 83.79
41 16.21%
67  โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 105
6 5.71
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
68  โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 88
3 3.41
4 4.55
7 7.95
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
69  โรงเรียนวัดบ้านลำ 67
3 4.48
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
70  โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 42
1 2.38
1 2.38
3 7.14
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
71  โรงเรียนวัดจักรสีห์ 96
1 1.04
0 0.00
12 12.50
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
72  โรงเรียนบ้านคูเมือง 69
2 2.90
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
73  โรงเรียนวัดโสภา 101
2 1.98
0 0.00
10 9.90
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
74  โรงเรียนวัดบ้านกลับ 127
0 0.00
0 0.00
15 11.81
0 0.00
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
75  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
76  โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 117
6 5.13
1 0.85
0 0.00
6 5.13
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
77  โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 156
2 1.28
0 0.00
14 8.97
0 0.00
0 0.00
140 89.74
16 10.26%
78  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
79  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 87
2 2.30
0 0.00
4 4.60
0 0.00
2 2.30
79 90.80
8 9.20%
80  โรงเรียนวัดล่องกะเบา 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
2 4.44
41 91.11
4 8.89%
81  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
1 2.86
1 2.86
32 91.43
3 8.57%
82  โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 168
0 0.00
0 0.00
13 7.74
0 0.00
0 0.00
155 92.26
13 7.74%
83  โรงเรียนวัดน้อย 70
1 1.43
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
84  โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 58
1 1.72
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
85  โรงเรียนบ้านเก่า 75
0 0.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
86  โรงเรียนวัดชันสูตร 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
87  โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
43 93.48
3 6.52%
88  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 80
1 1.25
0 0.00
2 2.50
0 0.00
2 2.50
75 93.75
5 6.25%
89  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 150
0 0.00
2 1.33
6 4.00
1 0.67
0 0.00
141 94.00
9 6.00%
90  โรงเรียนวัดเตย 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
91  โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
92  โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 30
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
94  โรงเรียนวัดทอง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
95  โรงเรียนวัดปลาไหล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนวัดวังกะจับ 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,643 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  562 4.45
เตี้ย  315 2.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,346 10.65
ผอมและเตี้ย  618 4.89
อ้วนและเตี้ย  471 3.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,331 73.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,312 คน


26.20%


Powered By www.thaieducation.net