ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 151 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 21
4 19.05
3 14.29
3 14.29
7 33.33
4 19.05
0 0.00
21 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองพิมาน 54
27 50.00
3 5.56
11 20.37
0 0.00
0 0.00
13 24.07
41 75.93%
3  โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 253
7 2.77
26 10.28
42 16.60
33 13.04
47 18.58
98 38.74
155 61.26%
4  โรงเรียนวัดหนองมน 39
10 25.64
5 12.82
6 15.38
0 0.00
0 0.00
18 46.15
21 53.85%
5  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 87
17 19.54
9 10.34
8 9.20
9 10.34
0 0.00
44 50.57
43 49.43%
6  โรงเรียนบ้านดงมะรุม 82
11 13.41
10 12.20
12 14.63
7 8.54
0 0.00
42 51.22
40 48.78%
7  โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 52
7 13.46
6 11.54
10 19.23
2 3.85
0 0.00
27 51.92
25 48.08%
8  โรงเรียนวัดป่ากล้วย 82
19 23.17
0 0.00
13 15.85
6 7.32
0 0.00
44 53.66
38 46.34%
9  โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 108
11 10.19
0 0.00
33 30.56
6 5.56
0 0.00
58 53.70
50 46.30%
10  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 76
3 3.95
9 11.84
11 14.47
12 15.79
0 0.00
41 53.95
35 46.05%
11  โรงเรียนวัดโป่งแค 135
21 15.56
13 9.63
16 11.85
3 2.22
8 5.93
74 54.81
61 45.19%
12  โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 69
6 8.70
7 10.14
16 23.19
2 2.90
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
13  โรงเรียนวัดดงพลับ 58
8 13.79
5 8.62
6 10.34
3 5.17
4 6.90
32 55.17
26 44.83%
14  โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 121
8 6.61
4 3.31
13 10.74
12 9.92
17 14.05
67 55.37
54 44.63%
15  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 140
20 14.29
10 7.14
24 17.14
0 0.00
8 5.71
78 55.71
62 44.29%
16  โรงเรียนวัดรัตนาราม 128
12 9.38
19 14.84
25 19.53
0 0.00
0 0.00
72 56.25
56 43.75%
17  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 194
18 9.28
17 8.76
21 10.82
18 9.28
9 4.64
111 57.22
83 42.78%
18  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 54
2 3.70
3 5.56
18 33.33
0 0.00
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
19  โรงเรียนวัดข่อยกลาง 67
4 5.97
7 10.45
3 4.48
11 16.42
3 4.48
39 58.21
28 41.79%
20  โรงเรียนโคกสำโรง 274
23 8.39
33 12.04
12 4.38
13 4.74
33 12.04
160 58.39
114 41.61%
21  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 89
8 8.99
3 3.37
11 12.36
2 2.25
11 12.36
54 60.67
35 39.33%
22  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 134
15 11.19
8 5.97
27 20.15
2 1.49
0 0.00
82 61.19
52 38.81%
23  โรงเรียนบ้านหัวบึง 52
9 17.31
0 0.00
10 19.23
0 0.00
1 1.92
32 61.54
20 38.46%
24  โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 77
6 7.79
8 10.39
15 19.48
0 0.00
0 0.00
48 62.34
29 37.66%
25  โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 40
6 15.00
0 0.00
9 22.50
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
26  โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 262
7 2.67
6 2.29
85 32.44
0 0.00
0 0.00
164 62.60
98 37.40%
27  โรงเรียนวัดคอกกระบือ 43
4 9.30
5 11.63
4 9.30
2 4.65
1 2.33
27 62.79
16 37.21%
28  โรงเรียนบ้านหัวดง 35
4 11.43
1 2.86
8 22.86
0 0.00
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
29  โรงเรียนบ้านหนองนางาม 79
6 7.59
1 1.27
22 27.85
0 0.00
0 0.00
50 63.29
29 36.71%
30  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 164
9 5.49
4 2.44
43 26.22
4 2.44
0 0.00
104 63.41
60 36.59%
31  โรงเรียนวัดดงน้อย 146
11 7.53
15 10.27
27 18.49
0 0.00
0 0.00
93 63.70
53 36.30%
32  โรงเรียนวัดอัมพวัน 106
10 9.43
0 0.00
7 6.60
19 17.92
2 1.89
68 64.15
38 35.85%
33  โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 56
1 1.79
2 3.57
6 10.71
3 5.36
8 14.29
36 64.29
20 35.71%
34  โรงเรียนบ้านดงกลาง 45
2 4.44
7 15.56
4 8.89
2 4.44
1 2.22
29 64.44
16 35.56%
35  โรงเรียนวัดดงสวอง 152
11 7.24
9 5.92
33 21.71
1 0.66
0 0.00
98 64.47
54 35.53%
36  โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง) 20
3 15.00
3 15.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
37  โรงเรียนวัดคลองเม่า 106
7 6.60
4 3.77
26 24.53
0 0.00
0 0.00
69 65.09
37 34.91%
38  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 43
3 6.98
10 23.26
2 4.65
0 0.00
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
39  โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 58
8 13.79
6 10.34
6 10.34
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
40  โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 261
15 5.75
13 4.98
18 6.90
20 7.66
20 7.66
175 67.05
86 32.95%
41  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 82
5 6.10
2 2.44
9 10.98
9 10.98
2 2.44
55 67.07
27 32.93%
42  โรงเรียนวัดใดใหญ่ 140
11 7.86
6 4.29
25 17.86
4 2.86
0 0.00
94 67.14
46 32.86%
43  โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 152
14 9.21
6 3.95
26 17.11
3 1.97
0 0.00
103 67.76
49 32.24%
44  โรงเรียนวัดสนามไชย 134
7 5.22
6 4.48
30 22.39
0 0.00
0 0.00
91 67.91
43 32.09%
45  โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 47
2 4.26
2 4.26
6 12.77
4 8.51
1 2.13
32 68.09
15 31.91%
46  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 116
16 13.79
5 4.31
13 11.21
3 2.59
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
47  โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 58
7 12.07
3 5.17
6 10.34
2 3.45
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
48  โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง 62
3 4.84
1 1.61
9 14.52
6 9.68
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
49  โรงเรียนวัดชีแวะ 49
10 20.41
0 0.00
4 8.16
0 0.00
1 2.04
34 69.39
15 30.61%
50  โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 115
6 5.22
8 6.96
14 12.17
4 3.48
3 2.61
80 69.57
35 30.43%
51  โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 90
3 3.33
0 0.00
24 26.67
0 0.00
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
52  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 27
4 14.81
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
53  โรงเรียนวัดหนองปลิง 51
3 5.88
3 5.88
5 9.80
1 1.96
3 5.88
36 70.59
15 29.41%
54  โรงเรียนบ้านโป่งยอ 70
12 17.14
0 0.00
5 7.14
3 4.29
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
55  โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 98
4 4.08
3 3.06
20 20.41
1 1.02
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
56  โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 113
10 8.85
5 4.42
4 3.54
0 0.00
13 11.50
81 71.68
32 28.32%
57  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 99
11 11.11
8 8.08
9 9.09
0 0.00
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
58  โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 149
8 5.37
12 8.05
3 2.01
8 5.37
11 7.38
107 71.81
42 28.19%
59  โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
0 0.00
1 4.55
16 72.73
6 27.27%
60  โรงเรียนวัดบางพึ่ง 126
9 7.14
3 2.38
22 17.46
0 0.00
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
61  โรงเรียนวัดหนองหลวง 41
0 0.00
5 12.20
2 4.88
2 4.88
2 4.88
30 73.17
11 26.83%
62  โรงเรียนวัดไผ่แตร 123
9 7.32
4 3.25
20 16.26
0 0.00
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
63  โรงเรียนวัดข่อยใต้ 116
6 5.17
2 1.72
23 19.83
0 0.00
0 0.00
85 73.28
31 26.72%
64  โรงเรียนวัดตะเคียน 30
4 13.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
65  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 110
15 13.64
2 1.82
9 8.18
3 2.73
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
66  โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) 84
7 8.33
3 3.57
5 5.95
2 2.38
5 5.95
62 73.81
22 26.19%
67  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 126
6 4.76
2 1.59
25 19.84
0 0.00
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
68  โรงเรียนบ้านสระเตย 82
8 9.76
1 1.22
12 14.63
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
69  โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 184
4 2.17
9 4.89
34 18.48
0 0.00
0 0.00
137 74.46
47 25.54%
70  โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 83
4 4.82
4 4.82
13 15.66
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 76
12 15.79
0 0.00
3 3.95
0 0.00
4 5.26
57 75.00
19 25.00%
72  โรงเรียนบ้านดอนดึง 149
17 11.41
15 10.07
5 3.36
0 0.00
0 0.00
112 75.17
37 24.83%
73  โรงเรียนวัดบ้านลาด 78
6 7.69
4 5.13
8 10.26
1 1.28
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
74  โรงเรียนวัดหนองเมือง 150
8 5.33
8 5.33
14 9.33
2 1.33
4 2.67
114 76.00
36 24.00%
75  โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 175
10 5.71
6 3.43
15 8.57
10 5.71
1 0.57
133 76.00
42 24.00%
76  โรงเรียนวัดสะแกราบ 197
6 3.05
12 6.09
23 11.68
6 3.05
0 0.00
150 76.14
47 23.86%
77  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 136
7 5.15
4 2.94
7 5.15
0 0.00
13 9.56
105 77.21
31 22.79%
78  โรงเรียนบ้านหนองบัว 75
3 4.00
1 1.33
12 16.00
1 1.33
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
79  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 98
9 9.18
0 0.00
0 0.00
2 2.04
11 11.22
76 77.55
22 22.45%
80  โรงเรียนบ้านหนองแขม 182
0 0.00
6 3.30
34 18.68
0 0.00
0 0.00
142 78.02
40 21.98%
81  โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 41
2 4.88
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
82  โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 129
7 5.43
4 3.10
5 3.88
7 5.43
5 3.88
101 78.29
28 21.71%
83  โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 60
1 1.67
4 6.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
84  โรงเรียนบ้านวังจั่น 103
10 9.71
0 0.00
8 7.77
0 0.00
4 3.88
81 78.64
22 21.36%
85  โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 118
7 5.93
1 0.85
17 14.41
0 0.00
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
86  โรงเรียนบ้านหนองแก 95
6 6.32
0 0.00
13 13.68
1 1.05
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
87  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 38
0 0.00
4 10.53
0 0.00
3 7.89
1 2.63
30 78.95
8 21.05%
88  โรงเรียนวัดธรรมิการาม 120
4 3.33
2 1.67
19 15.83
0 0.00
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
89  โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 54
2 3.70
3 5.56
6 11.11
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
90  โรงเรียนวัดตองปุ 123
8 6.50
6 4.88
6 4.88
5 4.07
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
91  โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 85
7 8.24
0 0.00
8 9.41
2 2.35
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
92  โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 128
16 12.50
4 3.13
5 3.91
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
93  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 118
1 0.85
0 0.00
3 2.54
19 16.10
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
94  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 103
1 0.97
1 0.97
18 17.48
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
95  โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 86
3 3.49
3 3.49
8 9.30
1 1.16
1 1.16
70 81.40
16 18.60%
96  โรงเรียนวัดเขาหนีบ 114
6 5.26
3 2.63
6 5.26
2 1.75
4 3.51
93 81.58
21 18.42%
97  โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 93
4 4.30
9 9.68
2 2.15
2 2.15
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
98  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 296
12 4.05
12 4.05
30 10.14
0 0.00
0 0.00
242 81.76
54 18.24%
99  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 89
2 2.25
0 0.00
6 6.74
8 8.99
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
100  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 179
5 2.79
0 0.00
27 15.08
0 0.00
0 0.00
147 82.12
32 17.88%
101  โรงเรียนบ้านกล้วย 45
3 6.67
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
102  โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 102
7 6.86
4 3.92
7 6.86
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
103  โรงเรียนวัดท่าข้าม 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 17.31
43 82.69
9 17.31%
104  โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 41
0 0.00
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
105  โรงเรียนวัดท่าแค 148
15 10.14
0 0.00
10 6.76
0 0.00
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
106  โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 150
7 4.67
3 2.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
107  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 372
23 6.18
2 0.54
34 9.14
0 0.00
0 0.00
313 84.14
59 15.86%
108  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 240
9 3.75
8 3.33
10 4.17
8 3.33
3 1.25
202 84.17
38 15.83%
109  โรงเรียนบ้านโคกตูม 374
26 6.95
5 1.34
27 7.22
1 0.27
0 0.00
315 84.22
59 15.78%
110  โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 121
1 0.83
4 3.31
14 11.57
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
111  โรงเรียนวัดถนนแค 156
13 8.33
1 0.64
10 6.41
0 0.00
0 0.00
132 84.62
24 15.38%
112  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 139
2 1.44
0 0.00
19 13.67
0 0.00
0 0.00
118 84.89
21 15.11%
113  โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 113
2 1.77
1 0.88
13 11.50
1 0.88
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
114  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 404
13 3.22
10 2.48
34 8.42
0 0.00
0 0.00
347 85.89
57 14.11%
115  โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 64
2 3.13
3 4.69
3 4.69
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
116  โรงเรียนบ้านพุม่วง 57
1 1.75
0 0.00
4 7.02
1 1.75
2 3.51
49 85.96
8 14.04%
117  โรงเรียนวัดสะพานคง 113
0 0.00
0 0.00
15 13.27
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
118  โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 54
3 5.56
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
119  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2489
35 1.41
23 0.92
252 10.12
9 0.36
0 0.00
2170 87.18
319 12.82%
120  โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ 172
9 5.23
7 4.07
6 3.49
0 0.00
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
121  โรงเรียนวัดหนองหอย 47
0 0.00
2 4.26
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
122  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 193
1 0.52
5 2.59
18 9.33
0 0.00
0 0.00
169 87.56
24 12.44%
123  โรงเรียนวัดหนองคู(โคกสำโรง) 57
1 1.75
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
124  โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 106
3 2.83
1 0.94
9 8.49
0 0.00
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
125  โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 49
1 2.04
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
126  โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 49
1 2.04
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
127  โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 74
0 0.00
1 1.35
8 10.81
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
128  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 66
2 3.03
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
129  โรงเรียนวัดมะค่า 50
1 2.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
130  โรงเรียนวัดบ้านทราย 67
0 0.00
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
131  โรงเรียนวัดยวด 145
0 0.00
1 0.69
16 11.03
0 0.00
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
132  โรงเรียนวัดสำราญ 129
4 3.10
0 0.00
11 8.53
0 0.00
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
133  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 93
4 4.30
5 5.38
0 0.00
1 1.08
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
134  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
135  โรงเรียนวัดใดยาว 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
1 2.50
36 90.00
4 10.00%
136  โรงเรียนวัดเกตุ 136
2 1.47
0 0.00
11 8.09
0 0.00
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
137  โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1919
42 2.19
0 0.00
83 4.33
34 1.77
21 1.09
1739 90.62
180 9.38%
138  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
139  โรงเรียนวัดโบสถ์ 132
8 6.06
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
120 90.91
12 9.09%
140  โรงเรียนวัดเทพอำไพ 128
0 0.00
1 0.78
10 7.81
0 0.00
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
141  โรงเรียนวัดมุจลินท์ 124
1 0.81
1 0.81
2 1.61
2 1.61
3 2.42
115 92.74
9 7.26%
142  โรงเรียนบ้านวังเพลิง 384
4 1.04
4 1.04
10 2.60
0 0.00
9 2.34
357 92.97
27 7.03%
143  โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 130
3 2.31
0 0.00
4 3.08
0 0.00
2 1.54
121 93.08
9 6.92%
144  โรงเรียนบ้านเขาดิน 94
2 2.13
1 1.06
3 3.19
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
145  โรงเรียนวัดคงคาราม 50
0 0.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
146  โรงเรียนวัดตะลุง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.41
35 94.59
2 5.41%
147  โรงเรียนวัดมหาสอน 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
148  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
149  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 133
2 1.50
2 1.50
2 1.50
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
150  โรงเรียนบ้านพรมทิน 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,538 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,035 5.04
เตี้ย  611 2.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,105 10.25
ผอมและเตี้ย  385 1.87
อ้วนและเตี้ย  319 1.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,083 78.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,455 คน


21.69%


Powered By www.thaieducation.net