ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 133
128 96.24
0 0.00
5 3.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1851
191 10.32
62 3.35
451 24.37
267 14.42
546 29.50
334 18.04
1517 81.96%
3  โรงเรียนวัดภาชี 190
5 2.63
5 2.63
47 24.74
10 5.26
52 27.37
71 37.37
119 62.63%
4  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 132
68 51.52
0 0.00
14 10.61
0 0.00
0 0.00
50 37.88
82 62.12%
5  โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 48
1 2.08
4 8.33
11 22.92
5 10.42
8 16.67
19 39.58
29 60.42%
6  โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 55
14 25.45
3 5.45
13 23.64
1 1.82
2 3.64
22 40.00
33 60.00%
7  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 239
20 8.37
36 15.06
61 25.52
3 1.26
16 6.69
103 43.10
136 56.90%
8  โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 171
20 11.70
20 11.70
17 9.94
20 11.70
17 9.94
77 45.03
94 54.97%
9  โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 168
16 9.52
4 2.38
24 14.29
20 11.90
28 16.67
76 45.24
92 54.76%
10  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 490
22 4.49
34 6.94
45 9.18
52 10.61
110 22.45
227 46.33
263 53.67%
11  โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 112
27 24.11
6 5.36
10 8.93
7 6.25
10 8.93
52 46.43
60 53.57%
12  โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) 250
56 22.40
21 8.40
36 14.40
15 6.00
0 0.00
122 48.80
128 51.20%
13  โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 84
7 8.33
3 3.57
9 10.71
10 11.90
12 14.29
43 51.19
41 48.81%
14  โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) 54
23 42.59
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
28 51.85
26 48.15%
15  โรงเรียนวัดปรีดาราม 147
3 2.04
3 2.04
61 41.50
2 1.36
0 0.00
78 53.06
69 46.94%
16  โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 158
10 6.33
11 6.96
37 23.42
5 3.16
11 6.96
84 53.16
74 46.84%
17  โรงเรียนวัดนาค 516
35 6.78
35 6.78
46 8.91
20 3.88
101 19.57
279 54.07
237 45.93%
18  โรงเรียนวัดตูม 82
12 14.63
14 17.07
5 6.10
4 4.88
2 2.44
45 54.88
37 45.12%
19  โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 145
18 12.41
14 9.66
15 10.34
11 7.59
7 4.83
80 55.17
65 44.83%
20  โรงเรียนประตูชัย 2037
175 8.59
107 5.25
229 11.24
52 2.55
337 16.54
1137 55.82
900 44.18%
21  โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 111
18 16.22
4 3.60
24 21.62
3 2.70
0 0.00
62 55.86
49 44.14%
22  โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 163
18 11.04
21 12.88
10 6.13
4 2.45
18 11.04
92 56.44
71 43.56%
23  โรงเรียนวัดสะตือ 171
6 3.51
7 4.09
25 14.62
13 7.60
23 13.45
97 56.73
74 43.27%
24  โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 316
19 6.01
4 1.27
63 19.94
23 7.28
27 8.54
180 56.96
136 43.04%
25  โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 248
76 30.65
14 5.65
15 6.05
0 0.00
0 0.00
143 57.66
105 42.34%
26  โรงเรียนวัดบ้านม้า 88
6 6.82
7 7.95
16 18.18
5 5.68
3 3.41
51 57.95
37 42.05%
27  โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 169
17 10.06
18 10.65
28 16.57
7 4.14
1 0.59
98 57.99
71 42.01%
28  โรงเรียนบ่อแร่ 94
3 3.19
4 4.26
12 12.77
7 7.45
13 13.83
55 58.51
39 41.49%
29  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 29
0 0.00
0 0.00
12 41.38
0 0.00
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
30  โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 56
3 5.36
6 10.71
13 23.21
1 1.79
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
31  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 227
9 3.96
18 7.93
27 11.89
15 6.61
24 10.57
134 59.03
93 40.97%
32  โรงเรียนวัดผดุงธรรม 149
7 4.70
0 0.00
37 24.83
0 0.00
17 11.41
88 59.06
61 40.94%
33  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 104
12 11.54
3 2.88
19 18.27
8 7.69
0 0.00
62 59.62
42 40.38%
34  โรงเรียนวัดสามเรือน 80
9 11.25
9 11.25
14 17.50
0 0.00
0 0.00
48 60.00
32 40.00%
35  โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 73
9 12.33
8 10.96
12 16.44
0 0.00
0 0.00
44 60.27
29 39.73%
36  โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) 86
8 9.30
5 5.81
21 24.42
0 0.00
0 0.00
52 60.47
34 39.53%
37  โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 170
14 8.24
0 0.00
31 18.24
9 5.29
13 7.65
103 60.59
67 39.41%
38  โรงเรียนเชาวน์วัศ 387
27 6.98
3 0.78
66 17.05
30 7.75
25 6.46
236 60.98
151 39.02%
39  โรงเรียนวัดบัวงาม 72
19 26.39
3 4.17
6 8.33
0 0.00
0 0.00
44 61.11
28 38.89%
40  โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) 144
6 4.17
5 3.47
17 11.81
12 8.33
15 10.42
89 61.81
55 38.19%
41  โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 155
10 6.45
7 4.52
30 19.35
7 4.52
5 3.23
96 61.94
59 38.06%
42  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 336
14 4.17
18 5.36
35 10.42
20 5.95
40 11.90
209 62.20
127 37.80%
43  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 158
20 12.66
2 1.27
28 17.72
7 4.43
0 0.00
101 63.92
57 36.08%
44  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 34
4 11.76
1 2.94
7 20.59
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
45  โรงเรียนวัดจอมเกษ 86
4 4.65
6 6.98
12 13.95
4 4.65
4 4.65
56 65.12
30 34.88%
46  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 86
5 5.81
4 4.65
17 19.77
3 3.49
1 1.16
56 65.12
30 34.88%
47  โรงเรียนวัดมเหยงค์ 273
38 13.92
0 0.00
57 20.88
0 0.00
0 0.00
178 65.20
95 34.80%
48  โรงเรียนวัดไทรงาม 136
14 10.29
12 8.82
18 13.24
3 2.21
0 0.00
89 65.44
47 34.56%
49  โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 177
17 9.60
13 7.34
27 15.25
2 1.13
1 0.56
117 66.10
60 33.90%
50  โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 68
3 4.41
2 2.94
7 10.29
5 7.35
6 8.82
45 66.18
23 33.82%
51  โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 167
5 2.99
2 1.20
23 13.77
7 4.19
19 11.38
111 66.47
56 33.53%
52  โรงเรียนวัดธรรมจริยา 198
9 4.55
5 2.53
25 12.63
7 3.54
18 9.09
134 67.68
64 32.32%
53  โรงเรียนวัดศรีประชา 577
61 10.57
0 0.00
54 9.36
0 0.00
66 11.44
396 68.63
181 31.37%
54  โรงเรียนบ้านดอนข่อย 160
6 3.75
10 6.25
32 20.00
1 0.63
1 0.63
110 68.75
50 31.25%
55  โรงเรียนวัดแก้วตา 96
1 1.04
0 0.00
27 28.13
2 2.08
0 0.00
66 68.75
30 31.25%
56  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 74
8 10.81
2 2.70
13 17.57
0 0.00
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
57  โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 68
1 1.47
4 5.88
16 23.53
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
58  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 650
29 4.46
14 2.15
153 23.54
1 0.15
0 0.00
453 69.69
197 30.31%
59  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 76
4 5.26
1 1.32
7 9.21
4 5.26
7 9.21
53 69.74
23 30.26%
60  โรงเรียนวัดกุฎีลาย 43
9 20.93
1 2.33
0 0.00
2 4.65
1 2.33
30 69.77
13 30.23%
61  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 126
5 3.97
5 3.97
24 19.05
4 3.17
0 0.00
88 69.84
38 30.16%
62  โรงเรียนวัดโคกกรวด 70
9 12.86
0 0.00
2 2.86
0 0.00
10 14.29
49 70.00
21 30.00%
63  โรงเรียนวัดโบสถ์ 47
4 8.51
4 8.51
6 12.77
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
64  โรงเรียนวัดบ้านแถว 37
0 0.00
0 0.00
10 27.03
1 2.70
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
65  โรงเรียนวัดนางคุ่ม 91
3 3.30
0 0.00
12 13.19
3 3.30
9 9.89
64 70.33
27 29.67%
66  โรงเรียนบ้านลำแดง 241
18 7.47
2 0.83
41 17.01
9 3.73
0 0.00
171 70.95
70 29.05%
67  โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 138
20 14.49
0 0.00
15 10.87
5 3.62
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
68  โรงเรียนวัดปากกราน 83
13 15.66
4 4.82
4 4.82
2 2.41
1 1.20
59 71.08
24 28.92%
69  โรงเรียนวัดจําปา 49
3 6.12
1 2.04
10 20.41
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
70  โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 91
5 5.49
1 1.10
20 21.98
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
71  โรงเรียนวัดอินกัลยา 168
9 5.36
2 1.19
37 22.02
0 0.00
0 0.00
120 71.43
48 28.57%
72  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 218
17 7.80
8 3.67
31 14.22
5 2.29
1 0.46
156 71.56
62 28.44%
73  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 155
8 5.16
5 3.23
25 16.13
3 1.94
3 1.94
111 71.61
44 28.39%
74  โรงเรียนวัดลาดทราย 312
13 4.17
17 5.45
57 18.27
1 0.32
0 0.00
224 71.79
88 28.21%
75  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 135
5 3.70
5 3.70
13 9.63
5 3.70
10 7.41
97 71.85
38 28.15%
76  โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 171
17 9.94
9 5.26
20 11.70
2 1.17
0 0.00
123 71.93
48 28.07%
77  โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 192
20 10.42
0 0.00
33 17.19
0 0.00
0 0.00
139 72.40
53 27.60%
78  โรงเรียนวัดไก่ 138
2 1.45
10 7.25
19 13.77
4 2.90
3 2.17
100 72.46
38 27.54%
79  โรงเรียนวัดโคกมะยม 219
11 5.02
11 5.02
23 10.50
15 6.85
0 0.00
159 72.60
60 27.40%
80  โรงเรียนวัดทำใหม่ 183
12 6.56
5 2.73
31 16.94
2 1.09
0 0.00
133 72.68
50 27.32%
81  โรงเรียนวัดดอกไม้ 33
1 3.03
1 3.03
7 21.21
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
82  โรงเรียนวัดบึง 66
6 9.09
2 3.03
9 13.64
1 1.52
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
83  โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 129
3 2.33
7 5.43
6 4.65
1 0.78
18 13.95
94 72.87
35 27.13%
84  โรงเรียนบ้านเป็ด 48
3 6.25
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
85  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) 52
2 3.85
2 3.85
10 19.23
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
86  โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 138
4 2.90
3 2.17
27 19.57
1 0.72
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
87  โรงเรียนวัดพะยอม 210
12 5.71
12 5.71
13 6.19
7 3.33
9 4.29
157 74.76
53 25.24%
88  โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 107
11 10.28
0 0.00
6 5.61
3 2.80
7 6.54
80 74.77
27 25.23%
89  โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 76
6 7.89
1 1.32
8 10.53
4 5.26
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
90  โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 108
5 4.63
7 6.48
14 12.96
1 0.93
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
91  โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 118
7 5.93
7 5.93
8 6.78
5 4.24
2 1.69
89 75.42
29 24.58%
92  โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 98
4 4.08
2 2.04
6 6.12
1 1.02
11 11.22
74 75.51
24 24.49%
93  โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 86
4 4.65
6 6.98
11 12.79
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
94  โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 219
3 1.37
8 3.65
19 8.68
7 3.20
16 7.31
166 75.80
53 24.20%
95  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 108
2 1.85
4 3.70
14 12.96
6 5.56
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
96  โรงเรียนวัดบ้านช้าง 158
10 6.33
7 4.43
20 12.66
1 0.63
0 0.00
120 75.95
38 24.05%
97  โรงเรียนวัดหนองบัว 105
6 5.71
6 5.71
7 6.67
6 5.71
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
98  โรงเรียนบ้านคู้คด 125
4 3.20
0 0.00
20 16.00
3 2.40
2 1.60
96 76.80
29 23.20%
99  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 95
3 3.16
4 4.21
14 14.74
0 0.00
1 1.05
73 76.84
22 23.16%
100  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 913
34 3.72
26 2.85
47 5.15
70 7.67
34 3.72
702 76.89
211 23.11%
101  โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 52
0 0.00
5 9.62
7 13.46
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
102  โรงเรียนวัดคานหาม 273
12 4.40
17 6.23
32 11.72
0 0.00
2 0.73
210 76.92
63 23.08%
103  โรงเรียนวัดช้าง 79
3 3.80
3 3.80
12 15.19
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
104  โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 85
2 2.35
0 0.00
4 4.71
12 14.12
1 1.18
66 77.65
19 22.35%
105  โรงเรียนวัดนนทรีย์ 91
6 6.59
3 3.30
11 12.09
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
106  โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 115
0 0.00
2 1.74
23 20.00
0 0.00
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
107  โรงเรียนวัดโตนด 46
4 8.70
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
108  โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 177
6 3.39
1 0.56
29 16.38
1 0.56
1 0.56
139 78.53
38 21.47%
109  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 594
19 3.20
20 3.37
85 14.31
1 0.17
1 0.17
468 78.79
126 21.21%
110  โรงเรียนวัดพระงาม 170
3 1.76
1 0.59
30 17.65
2 1.18
0 0.00
134 78.82
36 21.18%
111  โรงเรียนวัดจำปา อุทัย 373
17 4.56
7 1.88
51 13.67
3 0.80
0 0.00
295 79.09
78 20.91%
112  โรงเรียนวัดแค 92
3 3.26
0 0.00
8 8.70
3 3.26
5 5.43
73 79.35
19 20.65%
113  โรงเรียนวัดดอนพุดซา 146
2 1.37
0 0.00
28 19.18
0 0.00
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
114  โรงเรียนวัดหันตรา 465
42 9.03
16 3.44
37 7.96
0 0.00
0 0.00
370 79.57
95 20.43%
115  โรงเรียนวัดหนองนาง 152
0 0.00
1 0.66
30 19.74
0 0.00
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
116  โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 54
1 1.85
0 0.00
9 16.67
1 1.85
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
117  โรงเรียนบ้านช้าง 114
4 3.51
4 3.51
10 8.77
3 2.63
2 1.75
91 79.82
23 20.18%
118  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 135
13 9.63
2 1.48
12 8.89
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
119  โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 90
6 6.67
7 7.78
4 4.44
1 1.11
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
120  โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 61
2 3.28
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
121  โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 67
1 1.49
1 1.49
10 14.93
0 0.00
1 1.49
54 80.60
13 19.40%
122  โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 135
7 5.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 14.07
109 80.74
26 19.26%
123  โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 258
16 6.20
10 3.88
23 8.91
0 0.00
0 0.00
209 81.01
49 18.99%
124  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 118
1 0.85
1 0.85
20 16.95
0 0.00
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
125  โรงเรียนวัดนาอุ่น 114
5 4.39
3 2.63
13 11.40
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
126  โรงเรียนประชาสามัคคี 93
5 5.38
0 0.00
10 10.75
2 2.15
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
127  โรงเรียนวัดศิวาราม 177
1 0.56
4 2.26
9 5.08
9 5.08
9 5.08
145 81.92
32 18.08%
128  โรงเรียนวัดสฎางค์ 72
5 6.94
2 2.78
6 8.33
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
129  โรงเรียนวัดบ้านหีบ 111
2 1.80
1 0.90
5 4.50
6 5.41
6 5.41
91 81.98
20 18.02%
130  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 129
4 3.10
4 3.10
15 11.63
0 0.00
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
131  โรงเรียนคอตันคลอง 27 148
13 8.78
0 0.00
12 8.11
0 0.00
1 0.68
122 82.43
26 17.57%
132  โรงเรียนวัดศาลาลอย 174
5 2.87
7 4.02
18 10.34
0 0.00
0 0.00
144 82.76
30 17.24%
133  โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 66
3 4.55
1 1.52
6 9.09
1 1.52
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
134  โรงเรียนวัดดาวคะนอง 109
0 0.00
2 1.83
16 14.68
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
135  โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 122
1 0.82
0 0.00
19 15.57
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
136  โรงเรียนกลางคลอง 27 123
7 5.69
4 3.25
9 7.32
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
137  โรงเรียนวัดสะแก 203
7 3.45
7 3.45
5 2.46
6 2.96
8 3.94
170 83.74
33 16.26%
138  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 518
26 5.02
8 1.54
50 9.65
0 0.00
0 0.00
434 83.78
84 16.22%
139  โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 116
5 4.31
3 2.59
10 8.62
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
140  โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 129
6 4.65
6 4.65
8 6.20
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
141  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 71
3 4.23
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
142  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 144
2 1.39
3 2.08
15 10.42
0 0.00
2 1.39
122 84.72
22 15.28%
143  โรงเรียนวัดหนองเป้า 200
5 2.50
0 0.00
25 12.50
0 0.00
0 0.00
170 85.00
30 15.00%
144  โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
145  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 157
7 4.46
0 0.00
10 6.37
0 0.00
6 3.82
134 85.35
23 14.65%
146  โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 64
0 0.00
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
147  โรงเรียนมุสลิมบำรุง 179
5 2.79
5 2.79
10 5.59
5 2.79
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
148  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) 352
18 5.11
12 3.41
8 2.27
6 1.70
5 1.42
303 86.08
49 13.92%
149  โรงเรียนวัดทุ่งมน 81
2 2.47
2 2.47
6 7.41
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
150  โรงเรียนวัดกษัตราธิราช 41
1 2.44
1 2.44
1 2.44
1 2.44
1 2.44
36 87.80
5 12.20%
151  โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 141
5 3.55
1 0.71
10 7.09
1 0.71
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
152  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 43
1 2.33
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
153  โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 75
1 1.33
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
154  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 86
3 3.49
3 3.49
3 3.49
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
155  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 710
10 1.41
2 0.28
28 3.94
9 1.27
23 3.24
638 89.86
72 10.14%
156  โรงเรียนวัดอุทการาม 100
0 0.00
1 1.00
4 4.00
1 1.00
4 4.00
90 90.00
10 10.00%
157  โรงเรียนบ้านข่อยโทน 71
0 0.00
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
158  โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 348
8 2.30
10 2.87
9 2.59
6 1.72
0 0.00
315 90.52
33 9.48%
159  โรงเรียนวัดพรานนก 80
3 3.75
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
160  โรงเรียนวัดโพธิ์ 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
161  โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 107
2 1.87
4 3.74
1 0.93
2 1.87
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
162  โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 477
9 1.89
0 0.00
31 6.50
0 0.00
0 0.00
437 91.61
40 8.39%
163  โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 153
2 1.31
2 1.31
7 4.58
1 0.65
0 0.00
141 92.16
12 7.84%
164  โรงเรียนวัดโคกสังข์ 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
3 3.85
72 92.31
6 7.69%
165  โรงเรียนวัดหัวหิน 173
2 1.16
2 1.16
4 2.31
0 0.00
5 2.89
160 92.49
13 7.51%
166  โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
167  โรงเรียนวัดนางชี 84
1 1.19
2 2.38
1 1.19
0 0.00
2 2.38
78 92.86
6 7.14%
168  โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 47
0 0.00
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
169  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 371
7 1.89
2 0.54
0 0.00
3 0.81
10 2.70
349 94.07
22 5.93%
170  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 195
1 0.51
1 0.51
8 4.10
0 0.00
0 0.00
185 94.87
10 5.13%
171  โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 423
5 1.18
3 0.71
5 1.18
4 0.95
4 0.95
402 95.04
21 4.96%
172  โรงเรียนโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 104
1 0.96
1 0.96
3 2.88
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
173  โรงเรียนวัดพระญาติการาม 343
1 0.29
1 0.29
10 2.92
0 0.00
0 0.00
331 96.50
12 3.50%
174  โรงเรียนวัดไผ่ 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%
175  โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,622 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,094 6.62
เตี้ย  1,036 3.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,856 12.19
ผอมและเตี้ย  984 3.11
อ้วนและเตี้ย  1,865 5.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,787 68.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,835 คน


31.10%


Powered By www.thaieducation.net