ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 34
5 14.71
0 0.00
29 85.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน 150
31 20.67
119 79.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
150 100.00%
3  โรงเรียนวัดโปรยฝน 65
0 0.00
20 30.77
26 40.00
0 0.00
19 29.23
0 0.00
65 100.00%
4  โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 85
8 9.41
8 9.41
17 20.00
14 16.47
25 29.41
13 15.29
72 84.71%
5  โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา 43
1 2.33
7 16.28
6 13.95
8 18.60
13 30.23
8 18.60
35 81.40%
6  โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 125
6 4.80
4 3.20
23 18.40
10 8.00
27 21.60
55 44.00
70 56.00%
7  โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง 173
11 6.36
12 6.94
10 5.78
23 13.29
22 12.72
95 54.91
78 45.09%
8  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 414
12 2.90
30 7.25
25 6.04
47 11.35
57 13.77
243 58.70
171 41.30%
9  โรงเรียนวัดทศทิศ 134
26 19.40
13 9.70
12 8.96
2 1.49
1 0.75
80 59.70
54 40.30%
10  โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล 103
8 7.77
13 12.62
17 16.50
2 1.94
1 0.97
62 60.19
41 39.81%
11  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 385
21 5.45
41 10.65
32 8.31
21 5.45
32 8.31
238 61.82
147 38.18%
12  โรงเรียนวัดนาบุญ 384
23 5.99
18 4.69
39 10.16
1 0.26
62 16.15
241 62.76
143 37.24%
13  โรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) 35
3 8.57
2 5.71
6 17.14
2 5.71
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
14  โรงเรียนวัดสระบัว 415
44 10.60
41 9.88
64 15.42
0 0.00
2 0.48
264 63.61
151 36.39%
15  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 601
65 10.82
19 3.16
100 16.64
13 2.16
21 3.49
383 63.73
218 36.27%
16  โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 180
16 8.89
13 7.22
35 19.44
0 0.00
0 0.00
116 64.44
64 35.56%
17  โรงเรียนวัดเกตุประภา 558
20 3.58
19 3.41
74 13.26
23 4.12
43 7.71
379 67.92
179 32.08%
18  โรงเรียนวัดธัญญะผล 249
17 6.83
7 2.81
31 12.45
0 0.00
24 9.64
170 68.27
79 31.73%
19  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 302
18 5.96
13 4.30
50 16.56
9 2.98
0 0.00
212 70.20
90 29.80%
20  โรงเรียนวัดอดิศร 82
1 1.22
4 4.88
19 23.17
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
21  โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ 134
9 6.72
3 2.24
25 18.66
1 0.75
1 0.75
95 70.90
39 29.10%
22  โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 70
3 4.29
3 4.29
8 11.43
2 2.86
3 4.29
51 72.86
19 27.14%
23  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 412
5 1.21
43 10.44
60 14.56
0 0.00
0 0.00
304 73.79
108 26.21%
24  โรงเรียนวัดนิเทศน์ 69
5 7.25
3 4.35
5 7.25
4 5.80
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
25  โรงเรียนทองพูลอุทิศ 377
14 3.71
24 6.37
57 15.12
0 0.00
3 0.80
279 74.01
98 25.99%
26  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 128
6 4.69
7 5.47
10 7.81
7 5.47
2 1.56
96 75.00
32 25.00%
27  โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 117
7 5.98
5 4.27
16 13.68
1 0.85
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
28  โรงเรียนวัดคลองชัน 747
49 6.56
35 4.69
88 11.78
13 1.74
0 0.00
562 75.23
185 24.77%
29  โรงเรียนวัดสุวรรณ 234
6 2.56
15 6.41
31 13.25
3 1.28
2 0.85
177 75.64
57 24.36%
30  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 316
25 7.91
15 4.75
33 10.44
2 0.63
0 0.00
241 76.27
75 23.73%
31  โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 188
12 6.38
8 4.26
16 8.51
6 3.19
0 0.00
146 77.66
42 22.34%
32  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 180
1 0.56
3 1.67
36 20.00
0 0.00
0 0.00
140 77.78
40 22.22%
33  โรงเรียนวัดปทุมนายก 186
6 3.23
6 3.23
27 14.52
1 0.54
0 0.00
146 78.49
40 21.51%
34  โรงเรียนวัดพวงแก้ว 186
13 6.99
8 4.30
10 5.38
8 4.30
0 0.00
147 79.03
39 20.97%
35  โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 168
13 7.74
5 2.98
17 10.12
0 0.00
0 0.00
133 79.17
35 20.83%
36  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1674
77 4.60
41 2.45
225 13.44
1 0.06
0 0.00
1330 79.45
344 20.55%
37  โรงเรียนกลางคลองสิบ 190
2 1.05
11 5.79
14 7.37
12 6.32
0 0.00
151 79.47
39 20.53%
38  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 566
53 9.36
19 3.36
33 5.83
5 0.88
6 1.06
450 79.51
116 20.49%
39  โรงเรียนวัดลานนา 103
6 5.83
1 0.97
14 13.59
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
40  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 874
33 3.78
21 2.40
116 13.27
2 0.23
1 0.11
701 80.21
173 19.79%
41  โรงเรียนชุมชนบึงบา 807
16 1.98
11 1.36
125 15.49
2 0.25
0 0.00
653 80.92
154 19.08%
42  โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 55
0 0.00
4 7.27
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
43  โรงเรียนวัดเขียนเขต 1712
33 1.93
38 2.22
186 10.86
19 1.11
33 1.93
1403 81.95
309 18.05%
44  โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 105
0 0.00
5 4.76
13 12.38
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
45  โรงเรียนวัดพืชอุดม 136
5 3.68
2 1.47
15 11.03
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
46  โรงเรียนเจริญดีวิทยา 708
9 1.27
14 1.98
87 12.29
0 0.00
0 0.00
598 84.46
110 15.54%
47  โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 552
12 2.17
16 2.90
19 3.44
19 3.44
18 3.26
468 84.78
84 15.22%
48  โรงเรียนวัดเจริญบุญ 209
11 5.26
9 4.31
9 4.31
2 0.96
0 0.00
178 85.17
31 14.83%
49  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 389
12 3.08
4 1.03
32 8.23
0 0.00
0 0.00
341 87.66
48 12.34%
50  โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 100
2 2.00
1 1.00
7 7.00
0 0.00
1 1.00
89 89.00
11 11.00%
51  โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ 190
4 2.11
1 0.53
14 7.37
0 0.00
1 0.53
170 89.47
20 10.53%
52  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1301
27 2.08
32 2.46
33 2.54
21 1.61
23 1.77
1165 89.55
136 10.45%
53  โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง 477
19 3.98
8 1.68
15 3.14
5 1.05
2 0.42
428 89.73
49 10.27%
54  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 137
3 2.19
1 0.73
4 2.92
3 2.19
3 2.19
123 89.78
14 10.22%
55  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 195
3 1.54
4 2.05
6 3.08
4 2.05
2 1.03
176 90.26
19 9.74%
56  โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 155
0 0.00
0 0.00
15 9.68
0 0.00
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
57  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1133
21 1.85
15 1.32
24 2.12
21 1.85
28 2.47
1024 90.38
109 9.62%
58  โรงเรียนวัดขุมแก้ว 266
2 0.75
1 0.38
16 6.02
0 0.00
0 0.00
247 92.86
19 7.14%
59  โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 344
5 1.45
0 0.00
17 4.94
0 0.00
0 0.00
322 93.60
22 6.40%
60  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1145
12 1.05
8 0.70
0 0.00
13 1.14
30 2.62
1082 94.50
63 5.50%
61  โรงเรียนวัดโสภณาราม 135
1 0.74
0 0.00
6 4.44
0 0.00
0 0.00
128 94.81
7 5.19%
62  โรงเรียนวัดแสงมณี 73
1 1.37
0 0.00
1 1.37
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
63  โรงเรียนร่วมจิตประสาท 157
0 0.00
0 0.00
4 2.55
0 0.00
0 0.00
153 97.45
4 2.55%
64  โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
65  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 252
0 0.00
2 0.79
1 0.40
1 0.40
1 0.40
247 98.02
5 1.98%
66  โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ 399
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
399 100.00
0 0.00%
67  โรงเรียนศาลาลอย 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,659 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  880 3.88
เตี้ย  855 3.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,111 9.32
ผอมและเตี้ย  353 1.56
อ้วนและเตี้ย  510 2.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,950 79.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,709 คน


20.78%


Powered By www.thaieducation.net